>> امروز

18:21:33 - 91/6/29
Print This Page
نوسانات بازار سهام امنیت شغلی كارگران وابسته به صنایع پتروشیمی را تهدید میکند

امروز: دبیر خانه کارگر سمنان نسبت به تاثیر نوسانات بازار سهام صنایع پتروشیمی بر امنیت شغلی كارگران واحدهای تولیدی وابسته به این محصولات ابراز نگرانی كرد.

به گزارش ایلنا، حبیب الله محقق در این باره گفت: اکثر واحد‌های تولیدی بویژه واحد‌های وابسته مستقیم به صنایع پتروشیمی با توجه به روند معاملات و نوسانات قیمت در بازار سهام پتروشیمی، قدرت خرید مواد اولیه تولید را از دست داده‌اند و ادامه این روند امنیت شغلی كارگران این واحدها را به مخاطره خواهد انداخت.

این فعال كارگری با بیان اینکه در این زمینه کارگاهای کوچک زود‌تر از واحد‌های بزرگ دچار مشکل شده‌اند اظهار داشت: هر واحدی که به نحوی در تهیه مواد اولیه و حتی بسته بندی نیازمند به این صنعت هستند با توجه به افزایش قیمت ارز و به تبع آن نوسانات قیمت در بازار سهام دچار تردید در خرید مواد اولیه شده‌اند.

محقق با بیان اینكه نوسانات بازار سهام صنایع پتروشیمی رابطه مستقیمی با افزایش قیمت محصولات تولیدی صنایع وابسته دارد، افزود: اگر قیمت سهام این محصولات در بازار بورس ثبات نداشته باشند بودجه بندی واحدهای تولید کننده و مصرف کننده دستخوش تغییرات زیادی خواهند شد.