>> امروز

17:25:31 - 91/6/29
Print This Page
عضو کمیسیون صنایع: امضا نمایندگان برای تقدیر از ابقای مرتضوی در شان مجلس نبود

امروز: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در شان نمایندگان نیست که بخواهند در رابطه با ابقا برخی افراد تقدیر و تشکر کنند.

به گزارش ایلنا، موید حسینی صدر با بیان این مطلب که من از نمایندگانی نبوده‌ام که نامه حمایت از مرتضوی را بخواهم امضا کنم گفت: در شان نمایندگان نیست که بخواهند در رابطه با ابقا برخی افراد تقدیر و تشکر کنند.

وی در ادامه افزود: درست نیست نمایندگان از مسئولینی که وظیفه‌ خود را خوب انجام داده‌اند تقدیر و تشکر کنند زیرا اگراین گونه باشد نمایندگان باید برای هر یک از مردم آنهم بصورت جداگانه نامه تقدیر و تشکر بنویسند و به آنان ارسال کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من نامه‌ای ندیده‌ام که بخواهند از نمایندگان در ابقا مرتضوی از امضا جمع آوری کنند تصریح کرد: جعل امضا از نمایندگان خلاف اخلاق است و نمایندگان باید در مدت نمایندگی خود اعتنایی به این گونه نامه‌ها نکنند.

نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس بیکار نیستند که بخواهند در رابطه با مدیری که هر روز سر آن جر و بحث است بخواهند از وی تقدیر و تشکر کنند.

وی افزود: در رابطه با تغییر در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی گفت: در این رابطه موضوعی مطرح بود که اگر این اتفاق می‌افتاد به نفع افرادی است که از این سازمان حقوق می‌گیرند.


حسینی صدر در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه پرونده قضایی مرتضوی با تاکید موکد سخنگوی قوه قضاییه همچنان مفتوح می‌باشد رئیس جمهور نباید فضای ایران را با ابقا‌های این چنینی متشنج کند و لازم است در روزهای پایانی عمر دولت در راستای ایجاد آرامش در کشور قدم‌هایی بردارد و با ملت در این زمینه لجبازی نکند.