>> امروز

19:33:16 - 91/6/24
Print This Page
محکومیت فیلم ضد اسلامی توسط واتیکان

امروز: واتیکان، ساخت و پخش فیلم ضد اسلامی که به پیامبر اسلام اهانت شده بود را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، واتیکان با اشاره به خشم وافر مسلمانان در سراسر جهان نسبت به این اقدام شنیع و ضد مذهبی، اعلام کرد که تحولات اخیر نشان دهنده آن است که باید به مذاهب احترام گذاشت.

واتیکان خاطر نشان کرده است که خشونت های اخیر بیش از پیش به ضرورت احترام به مذاهب و خودداری از توهین به اعتقادات پیروان مذاهب، صحه می گذارد.

سخنگوی ارشد واتیکان در همین خصوص در بیانیه ای اعلام کرد: ˈتبعات جدی تحریک احساسات پیروان اسلام بار دیگر در این روزها کاملا آشکار است.ˈ

فدریکو لومباردی در همین خصوص تصریح کرد: "احترام به باورها، کتاب های مقدس و شخصیت ها و نمادهای برجسته مذهبی یک پیش شرط اساسی و مهم برای همزیستی صلح آمیز مردم در کنار یکدیگر است."