>> امروز

18:46:58 - 91/6/22
Print This Page
سکونت اعضای خانواده برادر حسین در آمریکا و اروپا

امروز: سایت بازتاب در واکنش به مطالب روزنامه کیهان درباره این سایت خبر داد که اعضای خانواده حسین شریعتمداری،نماینده رهبری در روزنامه کیهان در اروپا و آمریکا اقامت دارند.

این سایت در مطلب خود خطاب به حسین شریعتمداری،مدیر مسئول روزنامه کیهان خاطرنشان کرده است:اعضای سایت بازتاب، نه تنها هیچ ارتباطی با بیگانگان ندارند، بلکه اساسا پایشان به کشورهای اروپایی و آمریکایی که برخی اعضای خانواده شما چند سالی است در آنجا با پول بیت المال رحل اقامت افکنده اند، نرسیده است.

در ادامه مطلب این سایت خطاب به نماینده رهبری در روزنامه کیهان آمده است:اگر تنها نگاهی به پرونده جنابعالی و برخی همکارانتان بیندازیم، فارغ از رانت خواری و روابط آلوده، بوی تعفن ناشی از این همه دروغگویی، افترا، توهین و پرده دری که از قبیح ترین گناهان می باشد و متاسفانه شما و برخی همکارانتان هزاران بار مرتکب این معاصی شده اید، روان را می آزارد.

متن پاسخ بازتاب به شریعتمداری

" و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا؛ و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

جناب آقای حسین شریعتمداری
سلام علیکم

در روزنامه امروز کیهان، جنابعالی و برخی همکاران پاکدستتان! برای چندمین بار اقدام به فحاشی و اهانت های مکرر به سایت بازتاب و دوستان فعال در این رسانه کردند.

هرچند بنای سایت «بازتاب»، تاکنون بر عدم ورود به حوزه شخصی افراد و صرفا پرداختن به عملکرد آنها در حوزه عمومی بوده است، اما اصرار شما بر اتهام زنی و دروغگویی به مجموعه سایت بازتاب و روزنامه نگاران شریفی که در آن بدون چشم داشت مادی، بیشترین فشارهای مالی، قضایی و امنیتی را تحمل می کنند، موجب شد تا چند سطری درباره این اتهامات توضیح دهیم:

شما در مطلب امروز خود سایت بازتاب را به حق العمل کاری، جعل خبر، سابقه طولانی در تحریف و شانتاژ و منفی بافی علیه نظام به نیابت از محافل فتنه گر، وقاحت، سایت ضدامنیتی و فتنه گر متهم کرده و دست اندرکاران بازتاب را آلوده خطاب کرده اید و درخاتمه نوشته اید: این شبکه دارای بده بستان کاملا روشنی با رسانه های ضد انقلاب و فتنه گر نظیر بالاترین، رادیو فردا، کلمه، جرس و... می باشد.

جناب شریعتمداری، اولا باید صراحتا اظهار کنیم که دست اندرکاران بازتاب متفاوت با جنابعالی و تعدادی از همکاران شما، خوشبختانه منزه و بری از آلودگی های اخلاقی و مالی هستند، و به گواهی چندین مرتبه رسیدگی دقیق و شخم زدن زندگی شخصی، فعالیتهای اقتصادی و ارتباطات داخل و خارج از کشور اعضای سایت بازتاب توسط دستگاه های امنیتی، هیچ گونه موضوع پنهان و باعث شرمندگی در پرونده همکاران سایت بازتاب وجود ندارد، اما اگر تنها نگاهی به پرونده جنابعالی و برخی همکارانتان بیندازیم، فارغ از رانت خواری و روابط آلوده، بوی تعفن ناشی از این همه دروغگویی، افترا، توهین و پرده دری که از قبیح ترین گناهان می باشد و متاسفانه شما و برخی همکارانتان هزاران بار مرتکب این معاصی شده اید، روان را می آزارد.

برادر حسین!

اعضای سایت بازتاب، نه تنها هیچ ارتباطی با بیگانگان ندارند، بلکه اساسا پایشان به کشورهای اروپایی و آمریکایی که برخی اعضای خانواده شما چند سالی است در آنجا با پول بیت المال رحل اقامت افکنده اند، نرسیده است.

برادر حسین!

اگر شما به واسطه مدت کوتاهی که در جوانی در زندان ساواک بوده اید، ثلث قرن است بر سر سفره انقلاب نشسته اید و به خصوص در هفت سال اخیر با همکارانتان نهایت استفاده از فرصت را کرده و از پست و پول اشباع شده اید، همکاران سایت بازتاب چه در دولت سازندگی در مطبوعات، چه در دولت اصلاحات در سایت بازتاب نخست و چه در دولت های نهم و دهم در سایت آینده نیوز و بازتاب امروز منتقد قدرت و دولت بوده اند و اگر قرار بود مانند شما سهم خود و خانواده شان را از قدرت بگیرند، طور دیگری عمل می کردند.

جناب شریعتمداری!

سایت بازتاب قوانینی دارد که از جمله آنها عدم ورود به حوزه شخصی افراد است و بدین خاطر نمی توانیم مانند شما عمل کنیم، اما اگر ذره ای اعتقاد به روز جزا و یوم تبلی السرائر در شما باقی مانده است، بترسید از آن روز که نیمه پنهان شما بر ملا شود و دیگر مصونیتهای قضایی و امنیتی برای شما فایده ای نداشته باشد.

والسلام علی من اتبع الهدی