>> امروز

14:22:45 - 91/6/17
Print This Page
فرج الله عارفی: هر یک از کارگرانی که قرارداد سفید امضا كرده‌اند می‌توانند به کمیسیون اجتماعی یا فراکسیون کارگری گزارش دهند

امروز: عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس انعقاد قرارداد سفید امضا با کارگران را ناروا و ظالمانه توصیف كرد و از كارگرانی كه قراترداد سفید امضا كرده‌اند خواست تا موضوع را به كمیسیون اجتماعی یا فراكسیون كارگری مجلس گزارش دهند.


به گزارش ایلنا، فرج الله عارفی گفت: هر یک از کارگرانی که قرارداد سفید امضا كرده‌اند می‌توانند به کمیسیون اجتماعی یا فراکسیون کارگری گزارش دهند تا هرچه سریع‌تر در کمیسیون بررسی و پی‌گیری شود و در این زمینه اطمینان داشته باشند که نام آن‌ها به هیچ عنوان فاش نخواهد شد.


نماینده مردم جیرفت با بیان اینکه می‌توان با همفکری و همگرایی کارگران، در زمینه انعقاد قرار داد‌ها یاری رساند، افزود: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی باید راهکارهایی پیدا کنند تا بوسیله آن بصورت جدی بر قراردادهای کارگران نظارت شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که انعقاد قرارداد سفید امضا از سوی برخی از کارفرمایان با کارگران خود هیچ فرقی با بردگی ندارد گفت: قراردادهای این چنیینی از سوی برخی کارفرمایان عامل ایجاد فاصله طبقاتی در میان دهک‌های جامعه خواهد شد.

او در ادامه اظهار کرد: اعضای کمیسیون اجتماعی بطور جدی در حال بررسی حذف شرکت‌های واسطه‌ای هستند.

عارفی گفت: دولت شرکت‌های واسطه‌ای رابرای جذب نیرو ایجاد کرد و به آن‌ها هزینه‌های قابل توجهی نیز در راستای جذب می‌داده است ولی شرکت‌های واسطه‌ای اکثر وجه پرداختی دولت را برای خود بر می‌دارند و بخش ناچیزی را به کارگران می‌دهند.

وی گفت: دولت به این نتیجه رسیده است که نباید بجای قرارداد مستقیم شرکت‌ها و سازمان‌ها با نیروی کار، شرکت‌های واسطه این اقدام را انجام دهند و به همین دلیل در راستای حذف شرکت‌‌های واسطه‌ای برآمد.

عارفی گفت: اعضای کمیسیون اجتماعی لایحه حذف شرکت‌های واسطه‌ای را بصورت جدی در دستور کار خود دارند تا با وضع قانون جامع هیچ دستگاه و سازمانی در جذب نیرو سلیقه‌ای عمل نکند.