>> امروز

19:31:49 - 91/6/13
Print This Page
هاشمی رفسنجانی: صدای متحجران که موافقت جمهوریت نبودند، از ابتدای انقلاب هم بلندتر شده

امروز: هاشمی رفسنجانی می گوید صدای متحجران اکنون از ابتدای انقلاب بلندتر شده، ولی راه ما همان جمهوری اسلامی است که در چارچوب اسلام و با نظر مردم، می‌خواستیم هم مردم را داشته‌باشیم و هم اسلام را، مردم هم همین را می‌خواستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت، وی طی گفتگویی اظهار داشت: متحجران از همان روزهای اول پیروزی انقلاب موافق جمهوریت نظام نبودند، منتها صدای آنها خیلی رسا نبود.

هاشمی در این گفت و گو درباه روزهای ابتدایی انقلاب گفت:مردم خودشان انقلاب کرده‌ بودند؛ رهبری امام را با دل و جان پذیرفته‌ بودند، مشکلی هم نداشتند که با شورای انقلاب مدت ها کار بکنند، ولی امام یک "نظر خاصی" داشت و معتقد بود که ما هرچه زودتر کار کشور را به دست خود مردم بدهیم، بهتر است. مردم خودشان تصمیم بگیرند، خودشان فکر کنند، خودشان اجرا کنند و با نظام همراهی کنند و برایشان روشن باشد که کار، کار خودشان است.

هاشمی رفسنجانی گفت:همان ماههای بعد از پیروزی معمولاً خارجی هایی که پیش ما می‌آمدند مطرح می‌کردند آنها می گفتند انقلاب ها معمولاً سالها می‌گذرد تا نظام شان را و قانون اساسی ‌شان را بنویسند و تصویب کنند. چرا شما اینقدر عجله کردید، باید تجربه بدست می‌آوردید و نظام های دنیا را بیشتر مطالعه می‌کردید.

وی افزود:اگر صبر می‌کردیم شاید پخته‌تر از این می‌توانستیم قانون اساسی را بنویسیم که احتیاج به بازنگری بعد از 10 سال نباشد. ولی فواید اینکه زود خود مردم را متصدی کار خودشان بکنیم بیشتر بود. اعتماد به مردم را خوب نشان داد. تجربه ما در این رابطه موفق بود. بعداً هم فرصت شد که قانون اساسی را تا آنجا که مایل بودیم اصلاح بکنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که بنیانگذار جمهوری اسلامی بر روشی غیر از جمهوری اسلامی برای اداره کشور معتقد بوده اما بنا به مصالحی در آن ایام به جمهوری اسلامی رضایت داد؛ گفت: نمی‌دانم کسانی که می‌گویند ایشان روش دیگری در نظر داشت به چه استدلال می‌کنند و آن چه بوده؟ ما که چنین چیز مشخصی ندیدیم. ما قبل از پیروزی انقلاب هروقت بحث از شکل حکومت می‌شد، می‌گفتیم اصل حکومت مهم است، شکل آن را مردم باید انتخاب کنند. ما در این مورد چیزی از امام نشنیده ‌بودیم جز بحث های ولایت فقیه ایشان. ایشان از سال 48 در نجف بحث ولایت فقیه را شروع کردند. مدتی طول کشید، بعد هم چاپ و منتشر شد. خب، معلوم شد که ایشان در همین نظام جمهوری «ولایت فقیه» را پذیرفته‌ اند و این همان‌چیزی بود که بعداً بعد اسلامی قضیه بود. اینکه شما می‌گویید قبلاً نظریه دیگری بوده و عوض شده، من خبر ندارم.

وی با اشاره به رفراندوم جمهوری اسلامی اظهار عقیده کرد: وقتی که بحثهای مان را خدمت حضرت امام بردیم ایشان گفت که ما جمهوری اسلامی را به رای می‌گذاریم. همین کار را هم کرد. یعنی با نظر ایشان بود. در آن موقع ایشان هنوز آنطور نبودند که در این‌ گونه مسائل نخواهند دخالت کنند، نظرشان را می‌دادند کسی هم با نظر ایشان مخالفت نمی‌کرد. اکثریت شورا هم همین را می‌خواستند. منظور ما هم همین بود. یعنی هم باید در چارچوب اسلام باشد، هم جمهوری باشد، یعنی باید رای مردم باشد. چون فرض ما براین بود که ملت ما مسلمان است، انقلابمان اسلامی است و شروع نهضت هم برپایه اسلام بود، خواست مردم هم همین بود. ما می‌خواستیم هم مردم را داشته‌باشیم و هم اسلام را مردم هم همین را می‌خواستند و رای بالایی هم دادند.

وی خاطرنشان کرد: متحجران همان موقع هم بودند. بعضیها موافق جمهوریت هم نبودند، منتها صدای آنها خیلی رسا نبود، چون آنها در انقلاب شرکت نداشتند. اما آن طرفی‌ها زیاد بودند. الان در داخل ایران صدای متحجرین مقداری از آنها بلندتر شده‌است. گرچه در فضای جهانی شاید آن صداها بلندتر باشد. ولی بله، با یک مقدار تفاوت همین جورها بود. راه ما همان جمهوری اسلامی است. در چارچوب اسلام و با نظر مردم.