>> امروز

16:25:28 - 91/6/6
Print This Page
ممنوعیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها

امروز: رییس کل بانک مرکزی هر گونه پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌های عامل را ممنوع اعلام کرد و نسبت به این موضوع به بانک‌ها هشدار داد.

به گزارش ایلنا، محمود بهمنی تصریح كرد: بانک مرکزی با هر گونه وام دهی به شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌های عامل که صاحبان آن‌ها سهامداران عمده بانک‌ها هستند برخورد قانونی خواهد کرد.

بهمنی با اشاره به اینکه سرمایه‌های مردم در بانک‌ها به صورت سپرده گذاری نزد این مؤسسات مالی است، اظهار داشت: نباید سپرده‌های مردم در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های عامل قرار بگیرد زیرا این امر تخطی از مقررات بسته سیاست - نظارتی بانکی است.

وی با اشاره به سال تولید ملی و توجه به بنگاه‌های تولیدی، تاکید کرد: بانک مرکزی نقدینگی موجود بنگاه‌های تولیدی را در چارچوب قوانین تعیین شده و مصوب دولت تامین می کند.

این مقام ارشد بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: سیاست گذاری بانک مرکزی بر اساس اقتصاد مقاومتی تئوریزه شده و ذخایر ارزی به صورت بهینه در این زمینه استفاده می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی، اهتمام به حمایت از شرکت‌های فنی - خدماتی که در راستای دست یابی به بازارهای بزرگ بین المللی همچون منظقه آسیای میانه اقدام می‌کنند را از جمله برنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه دانست.