>> امروز

19:01:04 - 91/5/22
Print This Page
اعتراض مصطفی معین به حکم قاضی مقیسه

امروز: وکیل مصطفی معین از ارسال پرونده موکلش به دادگاه تجدید نظر خبر داد.

محمود علیزاده در گفتگو با مهر گفت : پس از صدور رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای موکلم که وی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم کرده بود به رای دادگاه اعتراض کردیم که پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شد.

وی افزود: پرونده هم اکنون در دادگاه تجدیدنظر است و منتظر بررسی پرونده و حکم مجازات موکلم از سوی قضات دادگاه تجدیدنظر هستیم.

مصطفی معین وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب به جزای نقدی بدل از یک سال حبس محکوم شده است.

دکتر مصطفی معین در سال ۸۸ در وبلاگ شخصی خود مطلبی تحت عنوان «آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا» منتشر کرده است که در این مطلب ضمن طرح مسایل اجتماعی انتقاداتی نیز مطرح کرده بود که در این راستا پرونده‌ای در شعبه ۱۲ دادسرای انقلاب تشکیل و با صدور قرار مجرمیت، پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شد‌. ‌

قاضی مقیسه تعابیر به کار رفته در این مطلب را مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام در نظر گرفته و برای مصطفی معین حکم ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری صادر کرد‌. ‌