>> امروز

13:54:51 - 91/5/21
Print This Page
سوءقصد به معاون یک وزیر توسط افراد ناشناس

امروز: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: معاون یک وزیر توسط فرد یا افرادی ناشناس در مقابل منزل خود مورد سوء قصد قرار گرفت. این حادثه هفته قبل ساعتی قبل از افطار اتفاق افتاد.

ضارب با به صدا در آوردن زنگ خانه معاون وزیر از وی درخواست کرد برای دریافت بسته‌ای به دم در بیاید و به محض حضور این معاون وزیر، ضارب با چاقو به او حمله کرد.

مضروب پس از چند روز درمان در بیمارستان هم اکنون به منزل بازگشته و پلیس هنوز در جستجوی ضارب است.