پرسش و پاسخ

 1  | 2

چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۹ پاسخهای مصطفی تاج زاده به پرسش‌های حامیان جنبش سبز؛ تأکید بر وقوع تقلب درروند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پرسش اول: بالاخره به نظر شما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ چه اتفاقی افتاد؟ آیا این سخن منسوب به شما درست است که در ایران تقلب گسترده در انتخابات ممکن نیست؟ آیا در انتخابات سال ۸۸ تقلب گسترده شد؟ اگر شد چقدر؟