اخبار زندانیان سیاسی

دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۹ عدم موافقت با مرخصی فرامرز عبدالله نژاد و مهدی فتاح بخش امروز: به رغم گذشت 14 ماه از بازداشت فرامرز عبدالله نژاد و مهدی فتاح بخش از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، و درخواست مکرر خانواده این زندانیان از دادگاه انقلاب، با مرخصی آنان مخالفت می شود. بنا به گزارش...