??? ?????

دوشنبه ?? مهر ???? هشدار جلایی پور نسبت به مهندسی فرهنگی دانشگاه ها دولت اصلاحات که تمام شد و احمدی‌نژاد روی کار آمد، روزهای دشوار تشکل‌های دانشجویی هم شروع شد. سال ۸۵ که برای سخنرانی به دانشگاه امیرکبیر رفت، با واکنش منفی دانشجویان مواجه شد. آن‌زمان، ظاهرا از چنین وضعیتی استقبال کرده بود،...

چهارشنبه ?? آذر ???? ??? ??? ??? .... ????

سه شنبه ? مهر ???? ?? ??????? ??????? ? ????? ???? ??? ????????? ??????

شنبه ?? شهریور ???? ??? ???? ????????

دوشنبه ?? مرداد ???? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ???

یکشنبه ?? مرداد ???? ????!!! ?????? ???????

??