تیتر نخست

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ خاتمی: اسلام واپس‌گرا و آدم‌کش، اسلام ناب نیست/ انقلاب برای جانشینی حاکمیت مردم به جای حکومت مستبد بود روح حرکت جامعه ایرانی و در مقطع یک و نیم قرن اخیر و در عرصه حیات سیاسی- اجتماعی عبارتست از نفی استبداد، نفی وابستگی و نفی عقب افتادگی. ما خواستار حکومت هایی بودیم که ناشی از اراده مردم و مسوول در برابر مردم باشند و نظامی که وابسته به بیگانه نباشد و نیز زمینه های عقب ماندگی را از بین ببرد و جامعه بتواند از مزایای جامعه پیشرفته برخوردار باشد. این پدیده ای قابل رویت است. رییس بنیاد باران در تبارشناسی محتوایی اصلاحات، اصلاحات را خواستار آزادی، استقلال و پیشرفت بودن دانست و ادامه داد: جامعه ایرانی هویتی دینی دارد؛ منظورم این نیست که یکایک افراد جامعه متعهد به مناسک و مراسم دینی هستند بلکه روح فرهنگ جامعه ما، دینی و به طور خاص اسلامی است. در این جامعه انقلابی بزرگ رخ داده است که خواست و مطالبه آن همان خواست دو قرن اخیر جامعه بوده است. انقلاب برای آزادی، برای استقلال و برای پیشرفت است یعنی جانشین شدن مردم به جای حکومت های مستبد،

دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ نامه کروبی از حصر: دادگاه علنی تشکیل دهید تا معلوم شود نانجیب کیست اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم؛ لیکن از شما می خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده تان گذاشته اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای ام با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ وآنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم. خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند. قل کفى بالله بینی و بینکم شهیدا. تاکید می‌کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می‌کنم، زیرا عالم محضر خداست و جانشین و خلیفه او در زمین مردم اند و چه داوری بهتر از خدا و مردم.

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ سیدمحمد خاتمی: امیدوارم امسال کینه‌ها و کدورت‌ها رفع و فضای باز سیاسی ایجاد شود امیدوارم در سال جدید شاهد رفع و دفع خشونت‌های نابجا و کج‌رفتاری‌ها و اقداماتی که به نام اسلام انجام می‌شود باشیم که هم چهره اسلام را مکدر کرده و هم سرمایه‌های منطقه را به تاراج برده و هم زمینه را برای اسلام هراسی به سود دشمنان این دین بزرگ فراهم کرده است...امیدوارم که در سال جدید با همدلی، همراهی و رفع کدورت ها و ایجاد فضای باز سیاسی در کشور ملت بزرگ ایران را به آرمان‌هایشان نزدیک‌تر ببینیم و به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملت و کشور ما دستاوردهای بزرگی داشته باشند و نیز ان‌شاء‌الله که از برکاتمرحله دوم برجام که باید سود آن و نتیجه آن به مردم برسد برخوردار باشیم.

دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵ پیام نوروزی سیدمحمد خاتمی؛ امیدوارم دل‌ها از زنگار قهر و بدبینی پیراسته شود امیدوارم سالی پرشکوه، سالی که دلها از زنگار قهر و بدبینی پیراسته شود پیش رو باشد و فضایی امن و آزاد فراهم آید تا مردم منطقه از هیولای جنگ و قهر و آشوب و کشتار و تجاوز و تنگ نظری و واپس گرایی رهایی یابند و جهان به سوی صلح و آشتی برمدار عدالت حرکت کند و در درون نیز بتوانیم با ایستادگی در برابر تهدیدها و توطئه ها در فضایی که آزادی و همدلی برآن حاکم است دولت و ملت در کار ساختن و آبادنی معنوی و مادی کشور و رفع مشکلات فراوان موفق باشند....

پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ سیدمحمد خاتمی: برای دانشگاه آقا بالاسر نگذارید و اجازه دهید مستقل باشد اصلاحات باید رو به جلو باشد و ان شاءالله به آرمان‌هایمان که در اصل انقلاب ما وجود داشت، یک گام نزدیک تر شده باشیم؛ مهمترین آرمان ما این بود که بعد از مرحله سلبی انقلاب که تخریب رژیم گذشته بود، جمهوری اسلامی ایجاد کنیم. جمهوری یعنی حاکمیت مردم، حکومت برآمده از مردم و مسوول در برابر مردم که در آن مردم قادرند بدون توسل به زور، قدرت را جابجا کنند...در بعد ارزش‌های الهی نیز قطعا روح اسلام در عرصه اجتماعی، عدالت و اخلاق است و ان‌شاءالله این دموکراسی و این جمهوریت که مردم ارباب اصلی آن هستند، برخوردار از ارزش های الهی و انسانی باشد. امیدوارم به آن سو برویم و بتوانیم کار الهی خود یعنی ساختن الگو در دنیای آشفته کنونی را که مردم در آن از حقوق شهروندی و حقوق انسانی و حرمت و کرامت و زمینه برای پیشرفت برخوردار باشند را به نتیجه برسانیم و از بداخلاقی ها، دروغ ها، سوءاستفاده ها و فسادهایی که در دنیای امروز وجود دارد، دور باشیم و بتوانیم آن الگو را بسازیم.