تیتر نخست

چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ سؤال خانواده‌های زندانیان سیاسی از مراجع: آیا این برخوردها شرعی است؟ تکلیف شرعی شهروندان مظلومی که به دنبال احضارهای مکرر دادسرای اوین از جانب بازپرس به بازجو ارجاع داده می شوند و بازجوی سپاه وقیحانه پیشنهاد همکاری برای بسته شدن پرونده ای که وجود ندارد را مطرح می کند چیست؟ این سوال فارغ از مخدوش کردن شأن و منزلت نهاد مردمی و ارجمند سپاه توسط عده قلیلی دین به دنیا فروخته که در جای خود قابل طرح و بررسی است برای تعیین تکلیف شرعی مؤمنین و معتقدان به شریعت و احکام شرعی است. وظیفه عموم مؤمنین در برابر این نوع اقدامات ظالمانه غیرانسانی و غیر شرعی چیست؟

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴ مصطفی معین: دولت با همان انگیزه و تدبیر تنش‌زدایی خارجی، در زمینه رفع حصر هم وفای به عهد کند یکی از شعارهای اصلی من «توسعه علمی ایران» بود. اساس و پایه‌اش هم این بود که بنده در طول ۱۰ سال که در دولت‌ها بودم، هیچ‌گاه بخش علمی و آموزش عالی کشور از اولویت در آن دولت‌ها برخوردار نبود. امروزه در عصر تحول و توسعه سریع علم و فناوری هستیم، مردم ما هم علم دوست و با فرهنگ هستند و جوانانی داریم که از استعداد خوبی برخوردارند، باید با ارائه برنامه‌های علمی برخورد کرد. لذا توسعه علمی ایران شعار پر اهمیتی است هرچند ممکن است خیلی رأی‌آور هم نباشد، اما شعارهای دیگری هم من داشتم، «عدالت در همه وجوه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قومیتی و مذهبی» که هم شعاری ارزشمند و هم مرهمی بر زخم‌های جامعه دردمند ایرانی بود. شعار دیگر من «دموکراسی برای ایران و صلح برای جهان» بود، یکی دیگر از شعارهایم نیز «دموکراسی و حقوق‌بشر» بود و شعار پوستری من هم «دوباره می‌سازمت وطن» بود. فکر می‌کنم که مخاطبان اصلی من، مانند دانشگاهی‌ها به‌ویژه جوانان، می‌پسندیدند و از آن‌ها استقبال می‌کردند، البته من هنوز هم به کیفیت برگزاری انتخابات نهم و چگونگی شمارش آرا و غیره اعتمادی ندارم و در آن زمان هم رسما طی نامه‌ای به شورای نگهبان درخواست بازشماری صندوق‌های رأی را دادم که نپذیرفتند.