تیتر نخست

شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ بیانیه اعتراضی کانون صنفی معلمان ایران: بازداشت معلمان حقانیت این جنبش را آشکارتر می سازد همگان بدانند جنبش برابری خواهی معلمان ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های ذهنِ حتی غیرفعال ترینِ آنان دارد. بازداشت و زندانی نمودن افرادی این چنین خوش‌نام در میان معلمان، تنها حقانیت این جنبش را آشکارتر می سازد و هواداران آن را بیشتر می نماید، برخلاف میل کوتاه اندیشان.

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ خاتمی: اسلام رحمانی به حقوق و کرامت انسانی، ابتناء قدرت بر رای مردم، توسعه و عدالت می‌اندیشد یکی از این کارها توجه به اسلام است، اسلامی که در انقلاب ما بود و اسلامی که امام می گفت. امروز یک اسلام داریم که در منطقه ما دارد نفرت آفرینی می کند مثل داعش و طالبان و یکی نیز اسلام آمریکایی است که می گوید اسلام در هیج موضوعی نباید دخالت کند و یک اسلام داریم که در عین حال که به نظم و انضباط بها می دهد اسلامی است که در ایران انقلاب کرده است و پیشنهادش جمهوری اسلامی به جای خلافت اسلامی است. ما می خواهیم نظام مان لحظه به لحظه به این اسلام نزدیک شود و در برابر اسلامی باشد که نه برای مردم حق قایل هستند و نه رای مردم را به حساب می آورند و رهبری به حق تذکر می دهند که "رای مردم حق الناس است"... اسلام رحمانی به معنی اسلام واداده در مقابل بیگانه و دشمن و سرکوبگر نیست و خیلی هم مقاومت می کند اما اسلامی است که نسبت به حقوق انسان و کرامت انسانی و ابتناء قدرت به رای مردم، به توسعه و پیشرفت و عدالت می اندیشد و انجمن های اسلامی باید از این مساله کوتاه نیایند.

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ نامه جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی به رئیس قوه قضائیه : آیا خانواده ها باید تاوان بغض و کینه بازجوها را بپردازند؟ پس معنای عدالت چیست؟ اگر بخواهیم موارد تخلف از قانون و اعمال نظر و سلیقه ها را در این نامه فهرست کنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ می شود و البته طبیعی است که بسیاری از عزیزانی که بیش از این ها در حقشان اجحاف شده و نامشان برده نشده از جمله خواهران و برادران بهایی و دیگران گله کنند که چرا نامشان برده نشده است. ما ضمن پوزش از همه آنان شما را و همکارانتان در این قوه و البته آنان را که وظیفه نظارت بر عملکرد قوه قضائیه را به عهده دارند دعوت به بازنگری عملکردها با معیارهای دوگانه و اجرای قانون در سایه عدالت و انصاف کرده برای خودمان و عزیزان دربندمان و همه ملت سرافراز ایران طلب صبر می کنیم تا اوضاع با اصلاح همه خطاها بهبود یابد.