تیتر نخست

سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ عرب‌سرخی: امیدوارم این درک و فهم ایجاد شود که رفع حصر اقدامی در جهت منافع ملی است بسیاری از نیروها برای حفظ قدرت خودشان محدودیت‌هایی قائل می‌شوند. این محدودیت‌ها یک گوشه‌اش ممکن است حصر باشد گوشه دیگرش زندانی‌کردن باشد یا ردصلاحیت یا تهدید یا بستن احزاب؛ این‌ها همه جنسشان یکی است، یعنی ایجاد محدودیت برای رقیب در مسیر حفظ قدرت. اما معتقدم ممکن است حضور آقای موسوی قدرت یک جناحی را محدود کند، اما قدرت کشور را بیشتر خواهد کرد، چون به‌نظر من قدرت کشور یعنی تجمیع تمام قدرت‌ها در کشور و ما وقتی یک انتخابات با مشارکت ۸۰‌درصد داریم یعنی حاکمیت ما موفق شده ۸۰‌درصد انرژی مردم را تجمیع و متراکم کند و وقتی انتخاباتی با ۴۰‌درصد مشارکت داریم یعنی توانستیم ۴۰‌درصد این انرژی‌ها را جمع کنیم. ما باید بتوانیم در فرآیندهای گفت‌وگوهای ملی خودمان با جریان‌ها، این نگاه را بسط و تعمیم دهیم و بتوانیم رقبایمان را قانع کنیم هرچه بتوانیم انتخابات را با دایره بزرگتری از نامزدها برگزار کنیم، حاکمیت قدرتمندتری خواهیم داشت. این آن چیزی است که معتقدم باید به آن برسیم و این از معبر و فضای باز و گفت‌وگوی گسترده در بین نخبگان و تعمیم بحث گفت‌وگو به بدنه جامعه است.

شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ فراخوان خاتمی علیه خشونت و افراط: مسلمانان تردید نکنند؛ همزیستی بر دگرستیزی ترجیح دارد پیشتر گفته ام که خشونت و ترور مرز نمی شناسد و ناامنی مسأله ای جهانی است و تا وقتی زبان زور زبان رابطه است و تا زمانی که انسان تحقیر می شود و تبعیض اصل حاکم است و خواستاران حاکمیت بر سرنوشت خود، تحت فشار و آواره و بی پناه اند، افراط گران و خشونت ورزان نیز در پدید آوردن فضای رعب و کشتار بهانه می یابند و سوگمندانه، واپس گرایان تنگ نظر و تُنُک مایه با بهانه های واهی هر لحظه جنایت می آفرینند و دریغا و دردا که علاوه بر انسان احیانا دین خدا که جان مایه آن مهربانی و عدالت و اخلاق است نیز قربانی رفتار سبک سرانه و واپس گرایانه و تعصبات کور تقدیس کنندگان خشونت می شود.

دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ اقتصاد ایران در تنگنای توسعه این جمع بندی دقیقاً با جمع بندی نویسندگان کتاب " چرا ملت ها شکست می خورند؟ " انطباق دارد. چرا که نویسندگان این کتاب دو عامل را برای تبیین علل توسعه ی یافتگی برخی کشورها لازم و کافی برشمرده اند که عبارتند از : دولت متمرکز و مقتدر برای تامین امنیت و ثبات امّا تکثرگرا، و جامعه مدنی فراگیر و تکثرگرا، که تحقق این دوشرط منوط به رقابت باز در دولت و بازار است که نویسندگان کتاب « اقتصاد ایران در تنگنای توسعه » نیز بر آن ابرام کرده اند، و در واقع می توان گفت علت العلل و مانع اصلی عقب ماندگی ایران در مانع غیر رقابتی بودن اقتصاد و سیاست است، و تا زمانی که شیوه اداره و چارچوب نهادی کشور بر پایه رقابت باز سازمان و سامان نیابد، دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه ی پایدار ممتنع خواهد بود.

چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ سؤال خانواده‌های زندانیان سیاسی از مراجع: آیا این برخوردها شرعی است؟ تکلیف شرعی شهروندان مظلومی که به دنبال احضارهای مکرر دادسرای اوین از جانب بازپرس به بازجو ارجاع داده می شوند و بازجوی سپاه وقیحانه پیشنهاد همکاری برای بسته شدن پرونده ای که وجود ندارد را مطرح می کند چیست؟ این سوال فارغ از مخدوش کردن شأن و منزلت نهاد مردمی و ارجمند سپاه توسط عده قلیلی دین به دنیا فروخته که در جای خود قابل طرح و بررسی است برای تعیین تکلیف شرعی مؤمنین و معتقدان به شریعت و احکام شرعی است. وظیفه عموم مؤمنین در برابر این نوع اقدامات ظالمانه غیرانسانی و غیر شرعی چیست؟

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴ مصطفی معین: دولت با همان انگیزه و تدبیر تنش‌زدایی خارجی، در زمینه رفع حصر هم وفای به عهد کند یکی از شعارهای اصلی من «توسعه علمی ایران» بود. اساس و پایه‌اش هم این بود که بنده در طول ۱۰ سال که در دولت‌ها بودم، هیچ‌گاه بخش علمی و آموزش عالی کشور از اولویت در آن دولت‌ها برخوردار نبود. امروزه در عصر تحول و توسعه سریع علم و فناوری هستیم، مردم ما هم علم دوست و با فرهنگ هستند و جوانانی داریم که از استعداد خوبی برخوردارند، باید با ارائه برنامه‌های علمی برخورد کرد. لذا توسعه علمی ایران شعار پر اهمیتی است هرچند ممکن است خیلی رأی‌آور هم نباشد، اما شعارهای دیگری هم من داشتم، «عدالت در همه وجوه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قومیتی و مذهبی» که هم شعاری ارزشمند و هم مرهمی بر زخم‌های جامعه دردمند ایرانی بود. شعار دیگر من «دموکراسی برای ایران و صلح برای جهان» بود، یکی دیگر از شعارهایم نیز «دموکراسی و حقوق‌بشر» بود و شعار پوستری من هم «دوباره می‌سازمت وطن» بود. فکر می‌کنم که مخاطبان اصلی من، مانند دانشگاهی‌ها به‌ویژه جوانان، می‌پسندیدند و از آن‌ها استقبال می‌کردند، البته من هنوز هم به کیفیت برگزاری انتخابات نهم و چگونگی شمارش آرا و غیره اعتمادی ندارم و در آن زمان هم رسما طی نامه‌ای به شورای نگهبان درخواست بازشماری صندوق‌های رأی را دادم که نپذیرفتند.