سازمان مجاهدین انقلاب

سه شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۲ پیام تسلیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به مناسبت در گذشت احمدصدر حاج سیدجوادی خبر در گذشت احمدصدرحاج سید جوادی در سالروز برگزاری رفراندوم مردمی، آزاد و سرنوشت ساز ملت ایران و در روزی که بنام جمهوری اسلامی نام گرفت، بسیار تاثر برانگیز و مایه ی تاسف است. در روزگاری که حضور سرمایه هایی چون دکتر سیدجوادی، از بنیانگذاران و مبارزان انقلاب اسلامی در سیاست بسیار حس می شود، سوگمندانه وی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شخصیت ها در پیشبرد و استحکام قانون اساسی و پایه های حقوقی نظام جمهوری اسلامی عرصه را بدرود می گوید...

جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ حمایت از درخواست خانواده های موسوی و کروبی برای رفع حصر خانگی ازآنها زمان آن فرارسیده است که اقتدار حاکم این حقیقت را دریابد که علت شکست تلاش‌های شبانه روزی سه سال اخیر، کم‌کاری نهادهای امنیتی نظامی و دستگاه‌های تبلیغاتی و عوامل دست به مزد و در اختیار نبوده است. آن چه این شکست و حرمان را نصیب اقتدارگرایان حاکم کرده است اصرار لجوجانه ایشان بر ادامه خودکامگی و رویکرد ناصوابی است که در اداره کشور در پیش گرفته‌اند.

جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ راه نجات کشور بازگشت به شعارهای اصیل انقلاب است امروز پس از گذشت بیش از سه سال از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ می‌توان با شاخص‌ شعارها و آرمان‌های انقلاب حاکمیت کنونی را که به نام دفاع از انقلاب و تحقق اهداف آن بر قدرت تکیه زده است، به چالش کشید و به روشنی نشان داد استبداد چه فاجعه‌ی عظیمی برای کشور به ارمغان آورده است.

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ محکومیت یورش نیروهای امنیتی به دفاتر روزنامه ها و بازداشت روزنامه نگاران همانگونه که بارها به حاکمیت هشدار داده ایم راه نجات کشور از بحرانهای دامنگیری که بواسطه عملکرد اقتدارگران حاکم همچون بختک بر سر کشور افتاده است آزادی زندانیان سیاسی، فعالیت آزاد رسانه ها، بازکردن فضای سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی است.

پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۱ اتفاقی برای زندانیان سیاسی بیافتد، مسوولیت آن با شخص رهبری است سازمان برخوردهای غیرقانونی، ضد انسانی و ضد دینی حاکمیت را محکوم می کند و خواستار اصلاح رویه های جاری در ارتباط با کلیه زندانیان سیاسی و آزادی آنها، ازجمله اعضای ارشد خود آقایان ابوالفضل قدیانی، بهزاد نبوی، و مصطفی تاج زاده است.

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱ اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در محکومیت بازداشت مهدی تحققی عضو این تشکل تحققی طبق روال قانونی در انتظار دریافت حکم احضار از سوی اجرای احکام بود تا دوره محکومیت خود را آغاز کند ولی نیروهای امنیتی که خود را ملزم به رعایت ضوابط قانونی نمی‌دانند با مراجعه به خانه وی او را دستگیر و روانه زندان کردند.

شنبه ۹ دی ۱۳۹۱ پیام تسلیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به رهنورد ایمان داریم انگونه که در دوران مبارزه چه قبل و چه بعد انقلاب، و به خصوص در سه سال اخیر سخت ترین مصائب و فشارها را تحمل کرده اید، فراغ جانکاه پدر گرامیتان را نیز با صبر و استقامت مثال زدنی خود سپری خواهید کرد.

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۱ بیانیه تحلیلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران پیرامون شرایط فعلی کشور راه حل واقعی برای خروج از بن بست و بحران، اتخاذ تصمیمی تاریخی از سوی حاکمیت و به ویژه شخص رهبری در تغییر الگوی حکمرانی و اصلاح بنیادین استراتژی کنونی حاکم بر اداره نظام و کشور است. در اولین گام تلاش در جهت حل بحران مشروعیت و رفع خلاء بی‌اعتمادی در درون مرزهای ملی است. این هدف تنها و تنها با بازگشت واقعی و صادقانه حاکمان به سوی مردم و آشتی با ملت و تمکین در برابر حق ذاتی و قانونی و ملی آنان در مشارکت و تعیین سرنوشت خویش و با تلاش صادقانه برای برقراری حکومتی دموکراتیک از طریق اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و جایگزینی الگوی حکومت مردمسالار به جای الگوی حکومت فردی متکی به نیروی نظامی/امنیتی محقق می‌شود.

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۱ اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در محکومیت قتل ستاربهشتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با صدور اطلاعیه ای ضمن محکومیت قتل ستار بهشتی، جوان کارگر وبلاگ نویس، در جریان بازجویی و زندان، رویه جاری شکنجه در بازجویی ها و زندان را نتیجه حاکمیت استبدادی و گسترش فساد سیاسی در کشور خوانده است. در این اطلاعیه همچنین ضمن تاکید بر تلاش حاکمیت در نهادینه کردن این رویه و رفتارها، آمده است: « رویه بازداشتهای غیر قانونی و بازجویی های بدون حضور وکیل به شیوه مخفی و غیر شفاف و در یک کلام روند جاری قضایی خلاف قانون اساسی...

پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۱ پیام تسلیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به ابوالفضل قدیانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ای درگذشت مادر همسر ابوالفضل قدیانی، عضو برجسته دربند خود را به وی و خانواده اش تسلیت گفت...