به روز شده: ۲۰:۴۲ تهران - شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

نامه جمعی از فعالان سیاسی و دانشگاهی به دبیر کل سازمان ملل

به نام خدا جناب آقای آنتونیو گوترش دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
با سلام نیک مستحضرید که سازمان ملل متحد در پی جنگ خونین و خانمانسوز دوم جهانی، که جان دهها میلیون انسان را گرفت و صدها میلیون نف ر را آواره و بیخانمان کرد، بنیان نهاده شد و فلسفهی وجودی آن کاستن ا ز درد و رنج نوع بشر و ایجاد جهانی امنت ر و سعادتمندت ر برای انسان فارغ ا ز ملیت و مذهب و نژاد و رنگ پوستش بود .امرو ز جامعهی جهانی گرفتار بلای عالمگی ر ویروس کرونا شده و ضعف انسان، علیرغم پیشرفتهای حیرتانگی ز علمی، بیش از هر زمان دیگر هویدا گشته و آشکا ر شده است که آدمیان بدون اتحاد و همدلی و همراهی آیندهی روشنی نخواهند داشت .ا ز این رو، همگان باید ». د ر این دریای سهمگین و طوفانی، همه د ر یک کشتی نشستهایم « این جمله را سرلوحهی خویش قرا ر دهیم که د ر این میان، ملت بزرگ و عزتمند و باکرامت ایران، که به گواه بزرگان خرد و اندیشه نقشی بیبدیل در پیشرفت قافلهی تمدن بشری داشته است، ا ز دو سو مورد هجوم دهشتناک قرا ر دارد :یکی ویروس کرونا که جان ایرانیان را تهدید میکند، و دیگری ویروس تحریم که با توجه به کمبود امکانات و عدم دسترسی به تجهیزات پزشکی و دارو و دیگ ر ابزارهای لازم برای مقابله با همهگیری این بیماری، نظام بهداشتی کشور را دچار اختلال کرده است و سلامت مردم ایران را سخت تهدید میکند، و با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی ایران بیم آن م یرود که این خود به هم هگیری بیماری و مرگ میلیو نها نف ر د ر منطق هی خاورمیانه بینجامد. ما امضاکنندگان این نامه ا ز جنابعالی به عنوان دبی ر کل سازمان ملل متحد و ا ز مجموعههای وابسته به آن، و همچنین از روشنفکران، جامعهی مدنی جهانی، نهادهای بینالمللی و همهی آزادگان جهان تقاضا میکنیم د ر جهت رفع تحریمها برای مقابله با ویروس کرونا دولت و مردم ایران را یاری کنید. بن یآدم اعضای یک پیکرند « که د ر آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار » دگ ر عضوها را نماند قرا ر
محمدعلی ،حسین احمدی ،محمد احسانی ، محمدرضا ابراهیمی، مژگان اثباتی ،قادر آشنا ،مسعود آسیما ،ابوالفضل آسیابی ،شهربانو امانی ،جواد امام ،مهرداد الیکایی ، مهدی اکبریان، عبدالله اکرامیان ، بهروز اسدنژاد، سکینه اشرفی ،اردبیلی شهرام بابااحمدی ، فریده اولادقباد، محمدجعفر ایرانی ،غلامرضا انصاری ،یلدا امین ،رضا امیرزاده ، عبدالحسین امیدینیا فرشته بقایی ، محمدرضا بزمشاهی ، امیرحسین بحرینی، مهین برخورداري ،رضا بازرگان ، عابد بابک بهاروند ،رضایی ،علی تاجرنیا ،علی پوینده ،مهرداد پولادی ، مجید پورعطار، شهاب پورقاسمی ، علی پاکسرشت ، سیروس بنهگزی ، نایینی ،مرضیه جدا ،خدیجه جدا ،کاوه ثروتی ،فاطمه تندگویان ، علیرضا تقیزاده ، ابوذر ترابی، روحالله تقواییان ،مصطفی تاجزاده ، سیدحمید حسنزاده ، محمود حریمکیش ،رضا حجتی ، علی حاجیکتابی ،حمید چوبینه ، محمد جعفریمجد ،کوروش جعفری ، مجتبی حسینیتوسل ، سیدعلیرضا حسینی بهشتی ، سیدمصطفی حسینی ، مهدی حسینزاده فرمی ، سیدشهابالدین حسنزاده ،رضا دادجو ، غلامحسین خلیلی، حسن خوشقلب ،خضر خلیلی ، ماشاالله حیدرزاده، فخرالدین حیدریان، اکبر خاکیجوان ، رضا رستمی خزائی ،محمد رحیمی ،کامران رحیمی ، محمد رحمانی نصرآبادی ،نبی دهقانی ،داوود دشتبانی ، روحالله دادجو محمدرضا سامع، محمدرضا ،نرگس زمردی ،کامران زارعیان ،ایرج زارع ،محسن رنجب ر ،سعید رضوانی ،حسین رسولی مرتضی ، سیدجعفر سیدعلی، محمد سیفلو ، رضا سلیماننوری ،مهدی سلطانی ، ذبیحالله سعیدی ،ابوالفضل سروش ،ساوه علی شریعتی، سیدمحمدرضا ، مجید شریعتزاده ،شاپور شرافت ،بهمن شجاعی ،بهروز شاکرمی ، عبدالصمد شاک ر ،سیمیاری ، سیدمرتضی ضیایی ،فیصل ضرغامی ،علی صابری ،ابراهیم شیخ ،عبدالمجید شهیدی ، محمدشریف شریفیشهریو ر ،شریفی حسامالدین ، سعید عسکرزاده، سیدمنصور علاقهبند ، حبیبالله عباسی ،مهدی عاشوری ،غلامرضا ظریفیان ،سید علی طالقانی ، سیدعلیرضا فانی، مجید فراهانی ،فخرالسادات فاطمی ، ابوالحسن علیقارداشی، علی علیلو، عبدالرسول عمادی ،علامه مهدی کاظمی ،مسعود کاظمیان ،مهدی کاظمی ،نرگس قیاسی ،ابراهیم قنواتی ، امی ر قلیپو ر ، محمد قلمچی ، سیدرضا قزوینی امیر ، حمیدرضا مالکی، محمدقاسم محسنی ، محمود لطفیکمال ،محمدعلی گودرزی ،تقی کیانی ،عمران کریمی ،خالدی محمد ،جاماسب محمدی بختیاری ،محمدرضا محمدی ، سیدصادق محمدی ،آرش محمدنیا ، محمدتقی، مولود محمدخواه سیدعلیرضا ،پرویز موسوی ،احسان منصوری ،بشیر معتمدی ،سیدفخرالدین مرتضوی ، نصرالله مرادیف ر ،محمودی نجفی ،محسن ناصری ،عفت میرمعینی ، سعید میرزایی ،حسین میرزایی ، فرشته میرابزاده ، سیدمجتبی موسوی ،موسوی
علی ، کاووس نگینی، اصغر نوروزی ،بهروز نعمتی ،مسعود نظری ،حجت نظری ، محمدمهدی نجفیخواه، زهرا نژادبهرام . حسین وفاپو ر ،نیکزاد
Dear Mr. Secretary-General,
As you are well informed, the raison d'être of the United Nations, which was founded in the aftermath of the ruinous World War II that killed tens of millions of people and made hundreds of millions of others homeless and displaced, was to lessen the human beings' pains and sufferings and to provide them with a safer and more blissful world, regardless of their nationality, religion, race, and color of skin. Today, the whole world is faced with the global disaster of Coronavirus disease and, despite human being's wonderful scientific advancements, their weakness has become more obvious than any other time, and it is evident that without solidarity, sympathy, and sodality, they will not have a bright future. Thus, we must all take into consideration that "we are all in the same boat in a stormy sea."
In the meanwhile, Iran's great, glorious, and munificent nation, who has played a unique role in the progress of human civilization according to the attestation of the world's great thinkers, is horribly attacked by two forces: first, the Coronavirus that threatens the lives of Iranian people, and second, the sanctions virus that, due to the shortage of possibilities and lack of access to the medical equipment, drugs, and the other necessary tools for confronting the disease outbreak, has disrupted the country's medical system and threatens severely the nation's health, and regarding Iran's geopolitical situation in the Middle East region, it might lead to the disease outbreak and death of millions of people in the whole region.
As the signers of this declaration, we request Your Excellency as the UN's Secretary-General, and its subordinate organizations, and also the whole world's intellectual community, civil society, international institutions, and the all noble people to help the Iranian state and nation in removing sanctions in order for them to be able to confront the disease outbreak.
Human beings are members of a whole,
In creation of one essence and soul,
If one member is afflicted with pain,
Other members uneasy will remain.-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
 • اطلاعیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی در خصوص بحران جهانی شیوع ویروس کرونا و ارزیابی عملکرد ایران در این زمینه
 • نامه جمعی از فعالان سیاسی و دانشگاهی به دبیر کل سازمان ملل
 • نامه جمعی از وزرا، سفرا، استانداران، معاونان وزرا و منتخبان مردم درباره ضرورت لغو حصر
 • دشمنان جنی و دشمنان انسی
 • جامعه سرسخت، ماندنی است
 • «راه میان‌بُر؟»
 • فداکاری دختران ایران زمین
 • حمید با فرشته‌ها
 • بازسازی قدرت دیپلماسی ملی؛ ضرورتی برای ایران
 • پیام سیدمحمد خاتمی به مناسبت نوروز ۱۳۹۹
 • بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور درباره هتک حرم کریمه اهل بیت(س)
 • یادداشت‌های کرونایی من!
 • استراتژی متفاوت بریتاینا در برابر کرونا
 • نامه‌ی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران خطاب به رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه
 • نامه یکصد نفر از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ به رهبری
 • در صورت تأیید صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب هم انتخابات پرشور نمی شد
 • پیام زهرا رهنورد بمناسبت روز زن و درخواست ازادی زندانیان سیاسی
 • قدردانی سیدمحمد خاتمی از تمامی دست‌اندرکاران بهداشت و درمان کشور
 • نامه جامعه فرهنگی و دانشگاهی کشور به رییس‌جمهور
 • پزشکان و روحانیون
 •