به روز شده: ۲۳:۴۷ تهران - جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

مرتضی مبلغ : اصلاح‌طلبان نگاه ملی دارند و وارد بازی براندازان نخواهند شد

صبحانه خبری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، چهارشنبه با حضور اصحاب رسانه‌ها در محل دفتر مرکزی حزب برگزار شد و طی آن، مرتضی مبلغ، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و معاون اسبق سیاسی، امنیتی وزارت کشور دولت اصلاحات به تبیین موضوع گسترش اعتراضات مردمی در شهرها پرداخت.

مبلغ در این نشست با اشاره به انواع اعتراضات اظهار داشت: اعتراضات مردمی و مدنی نوعا در جامعه ما دارای پیشینه مشخصی است که می‌توان آن را بر اساس سه مدل دسته بندی کرد.

مدل نخست به اعتراضات مشهود سیاسی برمی‌گردد که ریشه مردمی و مدنی داشته و می‌توان آن را بر اساس مطالبات روز جامعه تحلیل کرد.

وی افزود: نوع دوم اعتراضات نیز از دسته اعتراضات صنفی بوده که محتوای آن به مطالبات صنوف مختلف مربوط می‌شود.

در این بین نوع دیگر اعتراضات که همان اعتراضات حاد و هیجانی است که عموما بر اساس یک اتفاق یا حادثه شکل گرفته و موج مردمی را با خود همراه می‌سازد.

از دیگر اعتراضات، نوع اعتراضی است که طی آن عوامل مخل و اغتشاشگر با سوءاستفاده به شکلی هدف‌گذاری شده و سازمان‌مند وارد عمل شده و بر جو عمومی ملتهب جامعه سوار می‌شوند.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت همچنین تصریح کرد: در هر اعتراضی طبعا عواملی که صاحب منافع مشخصی هستند، وارد شده و سعی بر بهره برداری از اعتراضات می‌کنند. متاسفانه مشکل ما در کشور در نوع مواجهه با اعتراضات به این صورت است که همه اعتراضات را با هر جنس و انگیزه‌ای به عوامل بیرونی ربط می‌دهند که این مسئله عموما کارساز نیست.

مبلغ یادآور شد: مثلا در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته، همین اتفاق رخ داد که البته پس از آن همه پذیرفتند که ریشه مردمی آغازگر این کنش بود و نیز عوامل بیرونی نه در ابتدا که بعدها سوار بر موج آن شدند.

دوگانگی مواجهه با اعتراضات و انباشت بی‌اعتمادی عمومی

معاون اسبق سیاسی و امنیتی وزارت کشور دولت اصلاحات همچنین ضمن اشاره به استانداردهای دوگانه در برخورد با مقوله اعتراض در کشور اظهار داشت: متاسفانه در برهه کنونی شاهد مواجهه دوگانه قانونی با اعتراضات از سوی حکومت هستیم که در نهایت منجر به انباشت بی‌اعتمادی در جامعه خواهد شد.

وی افزود: به این صورت که برخی در این جامعه بدون هیچ مجوزی در مناسبات مختلف آزادانه اعتراض و تجمع می‌کنند، برخی اساسا پی اخذ مجوز نمی‌روند و برخی دیگر نیز برای اخذ مجوز تجمع و اعتراض باید هفت خوان را از سر بگذرانند که همه این دوگانگی‌ها در نهایت خروجی‌ای بهتر از سلب اعتمادعمومی نخواهد داشت.

عضو شورای مرکزی حزب اتحادملت گفت: از دیگر خروجی‌ها گسترش بی‌اعتمادی در جامعه، شیفت اعتراضات صنفی به اعتراضات سیاسی و رادیکال است که شکل مدنی آن را کمرنگ می‌کند. همچنین از دیگر عوامل تاثیرگذار در بی‌اعتمادی، برخورد امنیتی ماموران با اعتراضات مدنی و سیاسی است که می‌تواند در صورت تشدید، به گسست اجتماعی منجر شود.

فضای سیاسی یا امنیتی

مبلغ در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در مواجهه با اعتراضات، اگر رویکرد حاکمیت، سیاسی و نه امنیتی باشد، در صورت تداوم و پایداری این فضا، از اغتشاش و هرج و مرج در اعتراضات ممانعت مدنی به جود خواهد آمد. در مقابل نیز به محض امنیتی شدن فضا می‌بینیم که رنگ و بوی خشونت در کلیت ماجرا پدیدار می‌شود و باید نسبت به این مهم هوشیار بود.

تقسیم بندی خودی و غیرخودی

وی تقسیم بندی‌های خودساخته و برخورد دوگانه را از دیگر آفات مواجه با اعتراضات مردمی برشمرد و خاطرنشان کرد: تقسیم بندی معترضین به دو دسته خودی و غیرخودی، از دیگر مسائلی است که می‌تواند بی‌اعتمادی را در جامعه تکثیر کند. این که بخواهیم از کنار نوعی از اعتراضات با ملاطفت عبور کرده و در مقابل با برخی از اعتراضات به شکلی رادیکال برخورد کنیم، می‌تواند در تار و مار کردن سرمایه اعتمادعمومی تاثیرگذار باشد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید داشت: در مواجهه با اعتراضات، از سویی ماموران باید با مدیریت رفتار خود و پرهیز از خشونت با معترضین برخورد کنند و از سوی دیگر، مسئولان نیز ضمن گفتگو با مردم، نسبت به اقناع افکار عمومی ملتهب معترضین اراده داشته باشند.

پیش بینی و پیش گیری

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ادامه نیز ضمن اشاره به لزوم پیشگیری از اعتراضات عنوان داشت: اعتراضات عمومی اساسا دارای ریشه‌هایی هستند که باید آن را از طریق روش‌هایی چون نظرسنجی‌های علمی و پژوهش‌های کیفی مورد پیش بینی قرار دارد. چرا که بسیاری از اعتراضات و حوادث از این محل، قابل پیشگیری هستند.

مبلغ همچنین اشاره‌ای به بایدها و نبایدهای رفتاری حکومت در برابر اعتراضات داشت و افزود: مسئله مهم قابل توجه در این بین، اما رفتارشناسی حکومت در نحوه ورود به اعتراضات و راهپیمایی‌ها است. اینکه حاکمیت در همه مناسبت‌ها ورود کرده و شکل حکومتی به اعتراضات ببخشد، به هیچ عنوان زیبنده نیست. اساسا جز چند مناسبت و جشن ملی، نباید شاهد ورود حکومت به کنش‌های مدنی باشیم و مردم باید در این بین مبنا قرار بگیرند.

تخریب هدفمند اصلاح‌طلبان

معاون اسبق امنیتی و سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات، همچنین در ادامه به تخریب هدفمند اصلاح‌طلبان در اعتراضات اخیر اشاره داشت و تصریح کرد: متاسفانه در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته، تعمدا تفکیکی بین مواضع اصلاح‌طلبان از سوی برخی صورت نگرفت و این مسئله به شکلی هدفمند در راستای تخریب جریان اصلاح طلبی بود.

وی افزود: به طور مثال در جریان این ماجرا، مجمع روحانیون مبارز بیانیه‌ای صادر کرد و برخی به شکل سازماندهی شده، آن را مستقیما به سیدمحمدخاتمی منتسب کردند و حتی به تیتر نخست بی بی سی تبدیل شد. نمونه دیگر نیز اینکه مثلا، حمیدرضا جلایی پور به نقل از یکی از روزنامه‌های غربی به پرواز درآمدن کرکس‌ها در جامعه اشاره کرد و برخی عمدا عنوان کردند که اصلاح طلبان، معترضین را به کرکس تشبیه کردند!

آشتی ملی باید از حاکمیت آغاز شود

مبلغ اشاره‌ای نیز به مسئله آشتی ملی داشت و تاکید کرد: همه طیف‌ها و جریان‌های دلسوز کشور متوجه تهدیدات و خطرهای متوجه انقلاب شده‌اند و در این راستا باید شاهد گفتگو و آشتی ملی در صدر حاکمیت باشیم تا در سایر حوزه‌ها نیز نوعی وفاق و همدلی ملی شکل بگیرد.

وی یادآور شد: اگر خدای ناخواسته، کشور دچار بحران و آسیب جدی شود، شاهد نوعی سکته و توقف در روند توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود که البته در کنار آن نباید از مسائل تجزیه طلبی عده‌ای قلیل غافل بود. اتفاقا این مسئله به هیچ عنوان مورد توجه برخی برانداز نیست و اصلاح طلبان با نگاه ملی که به مسائل کشور دارند، به خوبی آن را دریافته و وارد بازی این جریان نخواهند شد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین ضمن اشاره به نوع مطالبات و اعتراضات مردمی و این که برخی شعار پایان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را سر داده‌اند، تصریح کرد: با در نظر گرفتن همه مطالبات عمومی باید گفت که مردم مطالبات اصلاح طلبانه خود را دارند و این طیف اعتراضات به این معنا نیست که از اصلاح طلبی عبور کرده باشند. البته اصلاح طلبان بر این باورند که ورود کشور به نقطه بحرانی، به معنای عام، "ایران" را تهدید خواهد کرد و تنها راه برون رفت از انسداد، گفتگو و آشتی ملی در تمام سطوح جامعه است.

مبلغ عنوان داشت: ما بر این باور هستیم که گفتگو با مردم باید به شکل مستمر و از طریق رسانه‌ها و از تریبون احزاب صورت بگیرد و عموم در جریان روند مناسبات گوناگون قرار بگیرند.

اصلاح طلبان و مشی نقد و حمایت از دولت

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد در ادامه اشاره‌ای نیز به عملکرد دولت داشت و خاطرنشان کرد: اصلاح طلبان از همان وهله ابتدایی حضور روحانی در دولت صراحتا موضع خود را بر حمایت توام با نقد استوار کردند و اصلا اینچنین نبود که بخواهیم صرفا و به هر وسیله حمایت کورکورانه از دولت داشته باشیم.

وی یادآور شد: اصلاح طلبان از ابتدا نسبت به ضعف شدید تیم رسانه‌ای دولت تذکر داشته و انتقاد کردند و نقد امروز، تنها منحصر به وهله کنونی نیست. البته در موارد دیگر نیز، مثلا در بحث عدم انسجام تیم اقتصادی، یکی از جدی‌ترین انتقادات مطرح شده از سوی اصلاح طلبان همین موضوع بود و در عین حال نیز در نقد تیم غیرمنسجم سیاسی دولت انتقادات جدی را مطرح کردیم.

وی در پایان نیز خطاب به خبرنگاران حاضر در نشست تاکید داشت: اصلاح طلبی امروز به لحاظ دغدغه‌ها و مطالبات ملی در شرایط سختی قرار دارد. به این ترتیب که ما از سویی مورد هجمه سنگین از سوی اقتدارگرایان قرار گرفته‌ایم و از سوی دیگر، طیف برانداز در تخریب این جریان از هیچ اهرم فشاری فروگذار نمی‌کند.-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
 • عرب سرخی: کسانی که فکر می کنند مردم حق اعتراض ندارند گرفتار اوهامند
 • مرتضی مبلغ : اصلاح‌طلبان نگاه ملی دارند و وارد بازی براندازان نخواهند شد
 • تحولات تازه در ایران
 • دام‌های اقتصاد ایران
 • محمد كيانوش‌راد : سكوت و انفعال دولت قابل توجيه نيست
 • بحران بروکراسی در ایران
 • نامه خانواده های فعالان محیط زیست در بازداشت به شورای روئسای قوای سه گانه
 • تاج زاده : همچنان باید از دولت حمایت کرد
 • گزینشی که شجاعت و عدالت را کُشت
 • بهزاد نبوی: مشكل براندازان اصلاح‌طلبان‌اند
 • با مردم آشتی کنیم
 • تسلیت جمعی از فعالان مدنی به اردشیر امیرارجمند
 • آقای کلانتری برای شوری کارون به جای دادن آدرس غلط چاره‌اندیشی کنید
 • فساد در سه‌گام: خویشاوندپروری، دزدسالاری و دولت گانگستری
 • جامعه ایران در چه وضعی است؟ و راه‌های برون‌رفت آن کدام است؟
 • اصلاح‌طلبان به کدام مکتب اقتصادی نزدیک‌ترند؟
 • نامه سرگشاده به آقای مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا
 • تقارن مبارک: بازگشت سپنتا و آزادی کارن
 • پیام تسلیت سید محمد خاتمی و دبیر کل حزب اتحاد ملت به مناسبت درگذشت عباس امیر انتظام
 • پوتین پیش از ولایتی با نتانیاهو دیدار کرد / برنامه اسرائیل برای مقابله با ایران
 •