به روز شده: ۱۷:۲۴ تهران - یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳

۲۵ خرداد؛ دفاع از جمهوریت و اسلامیت یک نظام با بلندگوی دستی یک نخست وزیر

امروز: ۲۵ خرداد خیابان های تهران شاهد یک حماسه بود. حماسه ای که بعدها راه پیمایی سکوت و نماد یک حرکت بزرگ مدنی نام گرفت. تجمعی چند میلیونی با حضور مردمی از شمال و جنوب، پیر و جوان، زن و مرد. همه آمده بودند نه با تبلیغات رسانه ای و تهییج احساسات. فقط یک دعوت کوتاه توانسته بود سیل جمعیت را به خیابان ها بکشاند. همان ها که سه روز پیش ترش با شوق و اشتیاق رای خود را به صندوق ریخته بودند و سه روز گذشته بود و نمی توانستند باور کنند این رای آنان است که از تریبون های رسمی خوانده می شود. همه یک صدا، یک فریاد شده بودند و باز در خیابانی که با انقلاب "آزادی" خوانده شده بود، گرد یک "ُنخست وزیر" آمده بوده اند و رای شان را پرسش می کردند.

مردی با بلندگوی دستی آمده بود و قول می داد که از رای آنان محافظت می کند و تا در توان دارد پیگیر شکایت مردم است. هر چند همه نام او را فریاد می کردند اما او که فقط برای تغییر وضع موجود به میدان آمده و می دانست خودکامگان چه پروژه ای برای حاکمیت مردم تدارک دیده اند، می گوید که "رای مردم" مهمتر از موسوی و یا هر کس دیگری است. او می داند که اعتماد مردم به دولت مهمترین دستاورد یک حکومت است و اگر آن نباشد هیچ چیز باقی نخواهد ماند.

میرحسین امید آن دارد که "حقمان را پس می گیریم" اما او که با پستوهای تو در توی قدرت هم آشنایی دارد می داند حق گویی و حق خواهی پرهزینه است و آسان به دست نمی آید. او بر سقف همان اتومبیل در میان مردمی که با شعار "رای ما یک کلام نخست وزیر امام" بار دیگر بر رای خود تاکید می کنند، پیمان می بندد که "هر گونه هزینه ای را برای تحقق آرمان های ملت" بپردازد. هزینه ای که شاید کسی گمانش نبود حصر در بن بستی به تنگی اختر باشد. کوچه ای که بیش از هزار و دویست روز است در بلندی همت و بزرگی آن میر در بند درمانده است.

برخلاف خودکامگان که سعی داشتند حرکت عظیم جنبش سبز مردم ایران را اقدامی علیه نظام جلوه دهند، میرحسین موسوی پس از تجمع عظیم و بی سابقه ۲۵ خرداد صراحتا گفت که این تجمع "در دفاع از حق و صیانت از رأی و دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام " انجام گرفته است. موسوی "حجم عظیم تقلب و جابه‌جایی آرا" را آتشی می داند که به "خرمن اعتماد مردم" زده شده است و باور دارد که در این میانه آنجه به مسلخ رفته است "جمهوریت نظام " است. میرحسین می داند علت اصلی که "اصحاب دروغ" به خشم آمده و تحمل این همایش پرشکوه را ندارند این است که مردی از میان همین مردم آمده است تا آرمان های به فراموشی سپرده شده انقلاب دوباره بازگوید.

میرحسین آشنا با کلام خدا، که می بیند سالهاست اینان به نام "الله" با خلق خدا سر سازش و مدارا ندارند، با استناد به آیه کریمه "لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما" با استدلال قرانی به مصاف حاکمیتی می رود که از قران برای بقای خودکامگی خود سپر ساخته است. او که خود از بانیان جمهوری اسلامی است و بیش از آنان نگران اعتبار جمهوریت و اسلامیت نظام است، می داند که خدا هم راضی به بیان عیب های خلقش به صدای بلند نیست. اما همان ستارالعیوب فرمان داده که در برابر "ظلم" سکوت نشود، حتی اگر حکومتی باشد که با نام خدا بر مردم ظلم رو می دارد.

نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس که با تدبیر آن همه سال های سخت را پشت سرگذاشت و با کارنامه ای موفق سال ها از سیاست کنار گرفته بود، با دعوت مردم به آرامش، به کسانی که تظاهرات آرام را به خشونت می کشاند می گوید که مردم می دانند چه کسانی خوابگاه دانشجویان را ویران کردند و دانشجویان پسر و دختر را کتک زدند یا در شمال میدان آزادی مردم را به شهادت رساندند. موسوی تلاش مردم برای برپایی این تظاهرات را نشانه روشنی می داند که مردم در پی اعتراض آرام به روند ناسالم برگزاری انتخابات و تحقق هدف ابطال انتخابات و تجدید آن بر اساس راهکارهایی هستیم که عدم تکرار تقلب های فضاحت بار انتخاب پیشین را تضمین کند.

خلاف همه تبلیغات رسانه های دروغ حاکمیت طی پنج سال گذشته میرحسین موسوی از همان روزهای اول حساب مردم را "از کسانی که با آشوب و تخریب اموال خصوصی و عمومی فضای جامعه را متشنج کنند و آن را به سوی هرج و مرج ببرند" جدا می کند. او می داند که همان "اصحاب تقلب و دروغ" هستند که برای تکمیل طرح خود به بانک ها و ادارات و اموال مردم حمله می کنند و آنها را تخریب می نمایند.

میرحسین موسوی به تلاش دولت و سازمان صدا و سیما اشاره دارد که چگونه می خواهند موج سبز مردمی را وابسته به بیگانگان جلوه دهد. او آسیب شناسی می کند دلیل اصلی اقبال مردم به رسانه های خارجی را و آن را ناشی از "بی تدبیری و فضای بسته رسانه ای موجود" می داند. او واقف است دولتی که رسیدن صدای مخالفانش را از طریق چند روزنامه و پایگاه خبری طاقت نمی آورد لاجرم به دست خود، نگاه جامعه را به رسانه های بیرون از مرزها معطوف می کند؛ موج سبز اعتراض های ما تنها منعکس کننده یک خواست مستقل و به حق داخلی است که به مداخله دیگران، خوش آمد نمی گوید.

نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس دستگیری های گسترده فرزندان انقلاب را نشان از آن می داند که عاملان تقلب و سپس بلوا کمترین شناختی نسبت به حقیقت اعتراضات مردم ندارند و با توهم اینکه سازماندهی تشکیلاتی عظیمی در ورای حرکت های مردم قرار دارد، خود را تسلی می دهند تا باور نکنند که طبیعت خودجوش واکنش های مردم خبر از ادامه دار بودن آن تا رسیدن به نتیجه می دهد.

توصیه های مشفقانه یک مصلح اجتماعی

در میان آن همه کسانی که از سر "مصلحت اندیشی" به ظلم رفته بر مردم سکوت پیشه کردند و اینک پس از پنج سال لب به گلایه گشوده اند، میرحسین موسوی متاسف است که مقامات کشور با همه آنچه گذشت بر انتخابات صحه می گذارند و می گوید که از وی خواسته می‌شود که در این شرایط شکایت خود را از طریق شورای نگهبان پیگیری کنیم، اما این کاندیدای معترض به نتیجه آرا به خود عملکرد این شورا هم اعتراض دارد. شورایی که چه قبل، چه حین و چه بعد از انتخابات عدم بی‌طرفی خود را به اثبات رسانده است. موسوی می داند که نخستین اصل در هر داوری رعایت بی‌طرفی است.حال چگونه می توان به شورایی شکایت برد که اصل اولیه داوری را ندارد؟

او که خود مدیریت سیاسی کشور را سال ها در دست داشته است می داند که مکانیسم های قانونی برای حل این مشکل وجود دارد در نیتجه پیشنهاد می دهد که "یک هیئت مورد اعتماد ملی"، "ابطال انتخابات و تجدید آن" را بعنوان حق مسلم مردم مورد بررسی قرار دهد، پیشنهادی که هیچگاه شنیده نشد.

میرحسین موسوی از ابتدا گفته بود تسلیم این صحنه آرایی ها نمی شود. او به عنوان همراهی که "زیبایی‌های موج سبز" حضور مردم را دیده است هرگز به خود اجازه نمی دهد که بر اثر عمل من جان کسی درمعرض خطر قرار گیرد. اما همزمان بر اعتقاد راسخ خود مبنی بر باطل بودن انتخاباتی که گذشت و استیفای حقوق مردم پای می فشارد. او توانایی و کنترلی بر آنچه می گذرد ندارد اما چون مردم را باور دارد می داند که انگیزه و خلاقیت مردم همچنان می‌تواند حقوق مشروع تان را در چهره‌های مدنی جدید مورد پیگیری قرار دهد و محقق کند.

میرحسین موسوی نظام جمهوری اسلامی و ساختارهای آن را هم بری از این همه تقلب و تزویر و ریا می داند و باور دارد که چنین نظامی "حافظ استقلال و آزادی" ماست. او باز محور مبارزه را پررنگ می کند و اراده راسخ برای مبارزه با این کژی و پلشتی را یاد آور می شود ما با کجروی ها و دروغ گویی ها روبرو هستیم و در پی اصلاح آنیم؛ ا صلاحی با برگشت به اصول ناب انقلاب اسلامی.

این آخرین نخست وزیر برای درمان همه تنش و بحرانی که بر اثر بی کفایتی مدیریت سیاسی کشور حاصل شده باز به قانون برمی گردد و توصیه می کند برای برقراری آرامش در خیابان ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی امکان تجمع های مسالمت آمیز را نه تنها فراهم کنند. مشفقانه می خواهد که چنین گردهم آیی هایی را تشویق کنند. به نقش کلیدی صدا و سیما می پردازد و می خواهد که خود را از قید بدگویی ها و یک طرفه عمل کردن ها رها سازند.

موسوی همه هشدارهایش را می دهد. او جامعه را خوب می شناسد و نیازهایشان را می داند. توصیه می کند بگذارند صداها قبل از آن که به فریاد تبدیل شود به صورت استدلال و مجادله احسن در این رسانه جاری، تصحیح و تعدیل گردد. بگذارند جراید نقد کنند، خبرها را آنچنان که هست بنویسند و در یک کلام فضایی آزاد برای مردم جهت ابراز موافقت ها و مخالفت های خود آماده سازند. او که باور دارد به اصل آزادی مردم می خواهد اجازه داده شود آنهایی که علاقه دارند تکبیر بگویند و آن را مخالفت با خود تلقی نکینم.

در آن بحبوحه آتش و خون که جنگ بصیرت و خودکامگی اوج گرفته بود، او می داند که اگر هر گره ای با انگشت تدبیر و تعقل گشوده شود نیازی به حضور نیروهای نظامی و انتظامی در خیابان ها نیست. نگرانی که موسوی در آن خرداد سبز ترسیم کرد و انذار داد همان است که امروز از هر تریبونی شنیده می شود و مسئولان برای بیان بخشی از آن از هم سبقت می گیرند. سخن حق نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس را تاب نیاوردند. پنج سال است با تحمیل سخت ترین هزینه ها بر این مردم بر طبل باطل خود می کوبندند. رنگ به رنگ می شوند و هر روز از سر مصلحت سخنی می گویند اما میرحسین موسوی که خود را همراه این مردم در این سفر طولانی می داند بر سر پیمان اولیه خود ایستاده است. او از همان ابتدا به مردم اطمینان می دهد که "همواره" در کنار آنان خواهد ماند. همراهی و استقامتی که به رغم همه تلاشها یی که از سوی اقتدارگرایان صورت گرفت همچنان پابرجاست.

کلمه- سیدحامد آرین-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • دانشجویان در مراسم بزرگداشت ۲۴ خرداد در مشهد: برای میر خود دلواپسیم
 • میرحسین موسوی؛ روایت‌گر فتح خرمشهر
 • آغاز روند درمانی میرحسین/ تشکر دختران میرحسین و رهنورد از همراهی مردم
 • عکسی منتشر نشده از میرحسین/ پدر! روزت مبارک
 • دیدار فرزندان میرحسین و رهنورد با مراجع و علمای قم
 • هشدار پزشک معالج میرحسین: ادامه این وضعیت خطرناک است
 • گزارش وضعیت پزشکی میرحسین به مردم؛ قول مسئولان برای شروع فرایند درمان از این هفته
 • خواهر میرحسین: موسوی چرا توبه کند؟ آنهایی توبه کنند که با تقلب، این شرایط را ایجاد کردند
 • سکوت رسانه‌های منتشرکننده نامه آیت‌الله حائری در قبال پاسخ میرحسین
 •  
  آخرین اخبار
 • آیت الله دستغیب: موسوی و کروبی از یاران خاص امام بودند؛ چرا باید در زندان باشند؟
 • پاسخ محمد مطهری به برادرحسین: چرا تا کسی را جاسوس و همجنس‌باز ننامید روزتان شب نمی‌شود؟
 • بازی جدید دلواپسان: اتهام «جاسوسی فقهی» به رئیس‌جمهور!
 • رأی دادگاه حسین نورانی‌نژاد صادر شد/ اتهام صبا آذرپیک، فعالیت تبلیغی علیه نظام است
 • شیرزاد: وجود شبکه‌های اجتماعی یک واقعیت گریزناپذیر است
 • مولاوردی: در هیئت دولت به ممنوعیت ورود خانمها به سالن والیبال اعتراض کردم
 • حسین مرعشی: سلیقه آقای جنتی، برای کشور قانون نمی‌شود
 • همراهی علی مطهری با شعار جوانان برای رفع حصر: دولت در حوزه حقوق ملت، شفاف و با جسارت عمل کند
 • امام‌جمعه شمیرانات: فتنه یک سر بیشتر نداشت و آن هم احمدی‌نژاد بود
 • دولت قبلی بودجه مناطق محروم را کجا هزینه کرد؟
 • نام ۵ بدهکار بزرگ بانکی اعلام نشده است
 • تالاب انزلی وارد لیست سیاه شد
 • پرونده جدیدی از فساد چندهزار میلیارد تومانی در دولت قبل به بهانه تولید کود
 • انتقاد شدید فعالان کرمانشاهی از عملکرد ضعیف دولت در این استان
 • یونسی: برخورد با دراویش کار خودسرها است
 • هشدار معاون وزیر نفت نسبت به جاسوسی صنعتی
 • مدرس حوزه علمیه قم: «دولتی نشدن دین» دغدغه بزرگان دین است
 • احمد خرم: روحانی دو ماه پس از شروع به کار باید می گفت چه چیزی از دولت قبلی تحویل گرفته
 • زیباکلام: دولت به تحقق مطالباتی همچون رفع حصر و آزادی بیان کمک کند
 • ابتکار: دلواپسان، دلواپس منافع خود هستند
 •