به روز شده: ۱۶:۵۲ تهران - شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۲

متن کامل گزارش آمانو درباره «طرح اقدام مشترک»

امروز: یوکیا آمانو در یک گزارش چهارصفحه‌ای که عصرروزجمعه منتشرشد، بااشاره به توافق ایران وشش کشورعضوگروه ۱+۵ در ژنواعلام کرد که براساس این توافق آژانس مسوول راستی‌آزمایی اقدامات هسته‌ای (ایران) طبق طرح اقدام مشترک است.

به گزارش ایسنا متن کامل گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نظارت و راستی‌آزمایی‌ در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برنامه اقدام مشترک به این شرح است:

نظارت و راستی‌آزمایی در جمهوری اسلامی ایران

طرح اقدام مشترک

A. مقدمه

۱٫ در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و آمریکا (E3+3) در زمینه طرح اقدام مشترک با جمهوری اسلامی ایران در ژنو به توافق رسیدند. مدیرکل از طرح اقدام مشترک استقبال کرد و به شورای حکام آژانس اطلاع داد که دبیرخانه در حال بررسی روشی است که با آن آن دسته از عناصر توافق که به آژانس مربوط است بتواند اجرایی شود، از جمله تامین بودجه و پرسنل.

در آغاز طرح اقدام مشترک آمده است که «هدف از این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع و درازمدت بر اساس توافق دوجانبه است که اطمینان حاصل می کند برنامه هسته‌ای ایران منحصرا صلح آمیز خواهد بود». به عنوان بخش اول برای رسیدن به این راه حل درازمدت، ایران باید در مدت ۶ ماه مجموعه ای از «اقدامات داوطلبانه» («اقدامات کوتاه مدت») را در رابطه با برنامه هسته‌ای اش اتخاذ کند.

۳٫ طبق طرح اقدام مشترک، «یک کمیسیون مشترک از E3/ EU+3 تاسیس می شود تا بر اجرای اقدامات کوتاه مدت و حل مشکلاتی که ممکن است به وجود آید، نظارت داشته باشد، در حالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسوول راستی‌آزمایی اقدامات هسته‌ای است. این کمیسیون مشترک با آژانس برای تسهیل حل مسایل نگران کننده گذشته و حال همکاری می‌کند.»

۴٫ در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۱۴، E3/ EU+3 و ایران توافق کردند که طرح اقدام مشترک از تاریخ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ اجرایی شود. در نامه مشترکی به مدیرکل مورخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۴،E3+3 و ایران درخواست کردند که آژانس «فعالیت‌های لازم هسته‌ای در زمینه نظارت و راستی‌آزمایی» را در رابطه با طرح اقدام مشترک «بر عهده بگیرد». آن‌ها علاوه بر آن اعلام کردند که نقش در نظر گرفته شده برای کمیسیون مشترک در رابطه با راستی آزمایی اقدامات هسته‌ای این است که «به عنوان نهادی برای گفت‌وگو به منظور تسهیل کار آژانس عمل کند.»

۵٫ با توجه به آن‌چه در بالا ذکر شد مدیرکل آژانس درخواست کرد که یک نشست شورای حکام در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۴ برگزار شود تا او بتواند با اعضای شورای حکام درباره نظارت و راستی آزمایی آژانس در رابطه با اقدامات هسته‌ای در که طرح اقدام مشترک ذکر شد، مشورت کند.

B. نظارت و راستی آزمایی آژانس

۶٫ آژانس این اختیار را دارد که نظارت و راستی‌آزمایی را در رابطه با اقدامات هسته‌ای که در طرح اقدام مشترک ذکر شده است، انجام دهد. نظارت و راستی‌آزمایی برای تایید این است که ایران همان‌طور که در طرح اقدام مشترک ذکر شد، «اقدامات داوطلبانه» زیر را در شش ماه اول اتخاذ کرده است:

- از اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی موجود، نیمی از آن را به عنوان ذخیره کاری اکسید ۲۰ درصد برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران نگه می دارد. UF6 بیست درصد باقیمانده را تا ۵ درصد رقیق می کند. خط بازتبدیل وجود ندارد.

- ایران اعلام می کند که به مدت شش ماه اورانیوم را بیشتر از ۵ درصد غنی نمی‌کند.

- ایران اعلام می‌کند که فعالیت‌هایش در نیروگاه غنی سازی نطنز (i)، فردو (ii)یا راکتور اراک (iii) را که آژانس آن را راکتور IR-40 نامیده است، پیش نخواهد برد.

(i) ایران در طول شش ماه UF6 را به سانتریفیوژهای نطنز که نصب شده اند، ولی غنی سازی نمی کنند، تزریق نمی کند. سانتریفیوژهای بیشتری نصب نمی کند. ایران اعلام می کند که در شش ماه اولیه سانتریفیوژهای موجود را با سانتریفیوژهای همان مدل تعویض خواهد کرد.

(ii) در فردو، غنی سازی بالای ۵ درصد در ۴ آبشار که اکنون غنی سازی اورانیوم را انجام می دهند صورت نخواهد گرفت و ظرفیت غنی‌سازی افزایش نخواهد یافت. UF6 به ۱۲ آبشار دیگر که وضعیت غیرفعال خود را حفظ خواهند کرد تزریق نخواهد شد. ارتباطی بین آبشارها وجود ندارد. ایران اعلام می کند که در طول شش ماه اولیه سانتریفیوژهارا با سانتریفیوژهای همان مدل تعویض خواهد کرد.

(iii) ایران در رابطه با نگرانی های مربوط به ساخت راکتور اراک اعلام می کند که به مدت شش ماه راکتور را راه اندازی نخواهد کرد یا سوخت یا آب سنگین را به محل ساخت راکتور انتقال نخواهد داد و سوخت اضافی را آزمایش نخواهد کرد یا سوخت بیشتر برای راکتور را تولید نخواهد کرد یا اجزای باقیمانده را نصب نخواهد کرد.

- همزمان با آماده شدن خط تبدیل UF6 غنی شده تا ۵ درصد به UO2، ایران تصمیم گرفته است که UF6تازه غنی شده تا ۵ درصد را به اکسید تبدیل کند، چیزی که در برنامه عملی نیروگاه تبدیل که به آژانس اعلام شد، ذکر شده است.

- مکان جدیدی برای غنی سازی تعیین نمی شود.

- ایران فعالیت های تحقیق و توسعه پادمانی خود را ادامه خواهد داد، از جمله فعالیت های تحقیق و توسعه فعلی اش در زمینه غنی سازی که هدف از آن گردآوری اورانیوم غنی شده نیست.

- بازفراوری یا ساخت تاسیساتی با توانایی بازفراوری صورت نمی گیرد.

- افزایش نظارت:

* ارایه اطلاعات مشخص شده به آژانس، از جمله اطلاعات مربوط به برنامه های ایران برای تاسیسات هسته‌ای اش، توصیف هر ساختمانی که در هر یک از سایت های هسته‌ای قرار دارد، توصیف دامنه عملیات ها برای هر مکانی که در فعالیت های هسته‌ای مشخص شده شرکت دارند، اطلاعات در زمینه معادن و کارخانه های اورانیوم و اطلاعات در زمینه منابع. این اطلاعات در عرض سه ماه پس از اتخاذ این اقدامات ارایه خواهد شد.

*ارایه یک DIQ به روز شده به آژانس برای راکتور اراک آن را IR-40 نامیده است.

* گام‌هایی برای موافقت با آژانس در زمینه نهایی کردن رویکرد پادمانی برای راکتور اراک که آژانس آن را IR-40 نامیده است.

* دسترسی روزانه بازرسان آژانس هنگامی که بازرسان برای راستی آزمایی اطلاعات طراحی، راستی آزمایی موجودی داخلی و راستی آزمایی موجودی فیزیکی حضور ندارند و بازرسی های سرزده با هدف دسترسی به گزارشات نظارتی آفلاین در فردو و نطنز.

* بازرسان آژانس توانستند دسترسی پیدا کنند به:

+ کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ (iv)؛

(iv) تولید سانتریفیوژ در ایران مطابق با برنامه هایش در ۶ ماه اولیه به تعویض ماشین های آسیب دیده اختصاص خواهد داشت.

+ کارگاه های تولید چرخ گردان سانتریفیوژ و تاسیسات انبار

+ معادن و کارخانه های اورانیوم

۷٫ E3/EU+3 و ایران اطلاعات به روز شده را در زمینه گفت وگوهایشان درباره اجرای اقدامات اولیه که در طرح اقدام مشترک ذکر شد، ارایه کرده اند. در ملاقات های اخیر E3/EU+3 و ایران که آژانس نیز تا حدودی در آن شرکت داشت، مسایل مربوط به اقدامات هسته‌ای که باید اجرا شود، شفاف سازی شد. این امر به دبیرخانه اجازه داد که طرح تفصیلی لازم برای راستی آزمایی را تهیه و تنظیم کند.

۸٫ تعدادی از فعالیت‌ها که مضاف بر فعالیت‌های فعلی آژانس در ایران صورت می‌گیرند باید به اجرا گذاشته شوند تا اقدامات ایران تحت طرح اقدام مشترک تایید شود و گزارش آن به شورای حکام ارایه خواهد شد. این اقدامات اضافی نیازمند تلاش اضافی از جانب آژانس است. به ویژه تناوب فعالیت‌های راستی آزمایی فعلی آژانس در محل باید به نحو قابل توجهی افزایش یابد؛ دسترسی به مکان‌هایی جز مکان‌هایی که آژانس در حال حاضر فعالیت‌های راستی آزمایی را در آنها انجام می‌دهد، باید صورت گیرد؛ تجهیزات پادمانی بیشتری باید خریداری و نصب شوند؛ تحلیل نمونه‌ای بیشتری باید انجام شود؛ و به دلیل افزایش میزان و ماهیت اطلاعاتی که ایران باید در راستای افزایش اقدامات نظارتی ارایه کند، به کار تحلیلی بیشتری نیاز است.

C. تبعات منابع

۹٫ تلاش‌های اضافی هزینه‌های بیشتری برای آژانس به همراه دارد. تخمین اولیه دبیرخانه از هزینه فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارتی آژانس در رابطه با طرح اقدام مشترک که می‌تواند در مراحل بعدی تغییر داده شود نشان می دهد که به یک مبلغ اضافی در حدود شش میلیون یورو در شش ماه نیاز است.

۱۰٫ دپارتمان پادمان‌ها بخشی از فعالیت هایش را مجددا اولویت بندی می کند، برخی از فعالیت های فعلی اش را مجددا برنامه ریزی می کند، برخی از کارمندان را بر حسب لزوم مجددا تخصیص می دهد تا بخشی از حجم کار اضافی را بر عهده بگیرند. اما از آنجا که انتظار می رود این اقدامات تنها ۰٫۵ میلیون یورو را پوشش دهد، به حدود ۵٫۵ میلیون یورو کمک مالی خارج از بودجه برای شش ماه اولیه نیاز است.

۱۱٫ در صورتی که توافق بین EU3+3 و ایران درباره گام های بعدی تحت طرح اقدام مشترک صورت گیرد، مدیر کل تاثیر آن در منابع را مجددا بررسی می کند و در صورت لزوم گزارش آن را به شورای حکام می دهد.

D. گزارش دهی

۱۲٫ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شورای حکام را در جریان وضعیت برنامه هسته‌ای ایران در روزی که طرح اقدام مشترک باید اجرایی شود،قرار می دهد و علاوه بر گزارشات سه ماهه اش قصد دارد گزارشات ماهانه ای را در زمینه اجرای فعالیت های نظارتی و راستی آزمایی آژانس در رابطه با اقدامات هسته‌ای ذکر شده در طرح اقدام مشترک در اختیار شورای حکام قرار دهد.

E. توصیه‌ها

توصیه می‌شود که شورای حکام:

الف. از فعالیت‌های نظارتی و راستی آزمایی آژانس در رابطه با اقدامات هسته‌ای ذکر شده در طرح اقدام مشترک در پاسخ به درخواست E3+3 و ایران که منوط به موجود بودن بودجه است حمایت کند.

ب. به گزارش مدیرکل توجه کند.-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • اتحادیه اروپا درباره لغو بخشی از تحریم‌های ایران تصمیم می‌گیرد
 • سوءقصد به یک دیپلمات ایرانی در صنعا
 • کاخ سفید جزئیات توافق‌نامه اتمی با ایران را منتشر کرد
 • عفو بین‌الملل: ایران ۴۰ نفر را ظرف دو هفته اعدام کرده است
 • پوتین به تهران می‌آید
 • جزییات بیشتری از قول و قرارها با ۱+۵ از زبان عراقچی
 • بان کی مون: سازمان ملل از حضور ایران در نشست ژنو۲ حمایت می‌کند
 • پیش‌بینی بانک جهانی از رشد یک درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۱۴
 • کاخ سفید: هیچ معامله پنهان بین ایران و آمریکا وجود ندارد
 •  
  آخرین اخبار
 • پیام تسلیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به حجت الإسلام و المسلمین مهدی کروبی
 • مسعود صادقی، ‫۲۷ ماه زندان بدون مرخصی
 • همسر بهاره هدایت: به گفته ی پزشکان، درمان نشدن بهاره، امکان مادر شدنش را از او می گیرد
 • جک استراو: توفان تغییر را در ایران دوره روحانی حس می کنید
 • ظریف: آماده آغاز مذاکرات جامع برای گام نهایی هستیم
 • قیمت سکه و ارز روز شنبه در بازار رسمی
 • محمد کیانوش راد: جریاناتی سعی دارند از رسیدن برخی صداها به رییس جمهور جلوگیری کنند
 • انتصاب دو زن دیگر در پست‌های کلیدی سازمان میراث فرهنگی
 • شکایت سپاه از محمد نوری زاد به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام
 • ضرورت امر به معروف و نهی از منکر مسئولین در حیطه حفاظت از محیط زیست
 • لغو بورسیه نماینده مجلس دلیل واقعی شکایت نمایندگان از وزیر علوم
 • پیام تسلیت دختران میرحسین و رهنورد به خانواده کروبی
 • پیام تسلیت آیت الله صانعی به مناسبت درگذشت خواهر مهدی کروبی
 • مهدی کروبی در حصر عزادار درگذشت خواهر شد
 • عیسی سحرخیز: امیدوار به بازگشایی نهادهای صنفی هستیم
 • ناپدید شدن دندانپزشک تبریزی؛ استمداد خانواده پس از سه سال سکوت
 • احضار مهدی خزعلی به دادسرای فرهنگ و رسانه
 • احمد شیرزاد: جناح تندوری مجلس فاقد اخلاق باخت است
 • مشایی‌سازی، پروژه جدید محافظه‌کاران برای بقا در قدرت
 • ده نامه به محصورین؛ هنوز قامت حلاج بر سر دار است؟
 •