به روز شده: ۲۰:۲۷ تهران - یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۲

بیانیه تند شورای امنیت ملی آمریکا علیه سنا / دولت اوباما- سنا؛ تلاقی اختلاف

امروز: شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه بیستم دی ماه در حالی بیانیه ای در مورد اقدام های سنا برای تصویب تحریم های جدید علیه ایران منتشر کرد که به نظر می رسد اختلاف های این دو نهاد تصمیم سازی سیاست خارجی آمریکا به دلیل تنوع منابع اطلاعاتی و چگونگی دریافت آن باشد.

سیاست خارجی آمریکا در طول دهه ها و سال های گذشته در مواردی، تفاوت رویکردی و اجرایی میان حوزه های متعدد تصمیم گیری و سیاست گذاری به خود دیده است و این تفاوت ها بیشتر در دو بخش قانونگذاری یعنی کنگره (شامل مجلس نمایندگان و سنا) و دولت نمود یافته است.

اگرچه در این میان و در موارد بیشتری تعامل این دو حوزه بیش از تقابل دیده شده، اما مواردی نیز یافت گردیده که عرصه دریافت ها و کنشگری دو حوزه را متفاوت از یکدیگر ساخته است؛ به نحوی که تفاوت منابع و دریافت های اطلاعاتی باعث گردیده تا عرصه تصمیم گیری و کنشگری این دو حوزه نیز مسیر متفاوتی را طی کند.

براین بنیاد، موضوع فشارهای پرشمار کنگره و به ویژه سنای آمریکا بر دولت اوباما برای اعمال تحریم های جدید در قبال جمهوری اسلامی ایران با وجود توافق ژنو، این سوال را مطرح می سازد که آیا بخش های مختلف سیاست گذاری خارجی در آمریکا دریافت ها و یا ارزیابی های خارجی متفاوتی از یک مسیر سیاست خارجی دارند؟ و اگر پاسخ مثبت است چگونگی دریافت منابع و روند کنشگری آن از چه مسیری صورت می گیرد؟

اگرچه سوال هایی از این دست برای سال های متمادی است که ذهن پژوهشگران عرصه سیاست خارجی آمریکا را نیز به خود مشغول کرده اما بسیاری از ناظران سیاسی و این پژوهشگران بر این باورند که در فضای سیاست خارجی این کشور به دلیل وجود فضای متکثرگرایانه مبتنی بر تاثیرگذاری متغیرهای مختلف، الگوهای رفتاری یکسانی از تصمیم سازی دیده نمی شود.

سنای آمریکا از همان آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ یعنی مهرماه ۱۳۹۲، تلاش کرد تا با فشارهای مختلف جنگ طلبان، افراط گرایان و لابی صهیونیستی سمت و سوی گفت وگوهای هسته ای را تغییر دهد، در نهایت نیز نتوانست و روند مذاکرات ژنو با توافق وزرای امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ در برنامه ˈ اقدام مشترکˈ با موفقیت به پایان رسید. نمونه این فشارها را می توان در ابراز تردید برخی از سناتورهای آمریکایی بر موفقیت مذاکرات ژنو و پیشنهاد اقدامات تنبیهی بیشتر به صورت اصلاحیه جدید بر قانون تحریم های ایران دید.

گفته می شود براساس این طرح، با وجود اینکه مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ برای حل و فصل موضوع هسته ای جمهوری اسلامی همچنان در جریان است، دولت آمریکا ملزم می شود تحریم های اقتصادی تازه ای را علیه ایران به اجرا بگذارد.

البته در همان زمان نیز (اواخر مهرماه) افزون بر مخالفت دولت اوباما، گروهی دو حزبی از سناتورهای آمریکایی طی نامه ای به باراک اوباما رییس جمهور این کشور، برای تعلیق اجرای تحریم های تازه در صورت موفقیت مذاکرات اعلام آمادگی کردند.

همچنین طی هفته های گذشته نیز برخی سناتورهای آمریکا به رهبری ˈباب منندزˈ سناتور جمهوریخواه ایالت نیوجرسی و رییس کمیته روابط خارجی سنا، تلاش های گسترده ای را برای تشدید تحریم ها علیه جمهوری سالامی ایران آغاز کرده اند و این بار افزون بر خود اوباما، شورای امنیت ملی این کشور نیز طی بیانیه ای و با اعتراض شدید، این تلاش های سنا را به چالش کشید.

به گزارش تارنمای آمریکایی ˈهافینگتن پستˈ، روز جمعه بیستم دی ماه، ˈبرنادت میهانˈ سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیه ای اعلام کرد: ˈاگر برخی اعضای کنگره مایلند آمریکا به اقدام نظامی دست بزند، بهتر است در برابر مردم آمریکا صراحت لهجه به خرج دهند.ˈ

خانم میهان در این بیانیه افزوده است: ˈدر غیر این صورت، مشخص نیست که چرا یک عضو کنگره باید از طرحی حمایت کند که در صورت تصویب، ممکن است در را به روی تلاش های دیپلماتیک ببندد و این احتمال را افزایش دهد که آمریکا ناگزیر شود یا گزینه نظامی را علیه ایران انتخاب کند یا به ایران اجازه دهد برنامه هسته ای خود را پیش ببردˈ.

در این مورد اشاره میهان به اقدام تدوین کنندگان طرح سناتور منندز موسوم به ˈایران عاری از سلاح اتمیˈ در مجلس سناست که تاکنون حمایت دستکم ۵۴عضو از یکصد عضو سنای ایالات متحده را به دست آورده است.

همچنین در بیانیه شورای امنیت ملی آمریکا آمده است که ˈچنین طرحی با تلاش جاری دولت برای رفع نگرانی جامعه بین المللی درباره برنامه هسته ای ایران در تضاد است و در صورت تصویب، باعث ایجاد شکاف در همکاری بین المللی در این زمینه می شود و ایران را به اتخاذ موضعی سرسختانه تر تشویق می کند.ˈ

در چارچوب چنین برآیندی دوگانه از یک مسیر سیاست خارجی این سوال اولیه مطرح می شود که بر پایه چه منطقی نخبگان تصمیم ساز سیاست خارجی آمریکا، دریافت ها و ارزیابی های متفاوتی از موضوع هسته ای ایران دارند؟

اگرچه نگاه دولتمردان آمریکایی به ویژه قوه مجریه یعنی دولت اوباما نیز به مانند دیگر بخش های نظام تصمیم ساز این کشور نسبت به موضوع هسته ای ایران نخست یک رویکرد بیشینه مبتنی بر جمع آوری کل برنامه هسته ای ایران بوده و است اما در طول یک دهه مذاکره و در چارچوب منطق مقاومت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران در مقابل این رویکرد، حال به نظر می رسد دولت اوباما به این نتیجه رسیده است که این نگاه بایستی تغییر کند و پنجره جدیدی به مذاکرات گشوده شود.

از این منظر، نگاه حاکمیتی تصمیم گیران سیاست خارجی این کشور به یک نگاه عملیاتی تبدیل شده است؛ بدین معنی که نگاه تصمیم گیران عرصه سیاست خارجی دولت اوباما حال در چارچوب زمان و شرایط مشخص و بر پایه صحنه عمل صورت می گیرد.

نمونه این نگاه را می توان در سخنرانی شانزدهم آذر ۱۳۹۲ رییس جمهوری آمریکا در مرکز ˈسابانˈ وابسته به موسسه تحقیقاتی ˈبروکینگزˈ واشنگتن در مورد موضوع توافق هسته ای ایران دید.

اوباما در این سخنرانی که پس از توافق ژنو و در یک موسسه پژوهشی وابسته به لابی صهیونیستی انجام گرفت، تاکید کرد با وجود هدف واشنگتن برای از بین بردن تمام قطعات برنامه هسته ای ایران، در زمان حاضر واشنگتن از چنین قابلیت و توانایی برخوردار نیست. براین مبنا، این موضوع نشان می دهد که تاچه حدی صحنه عملیاتی دیپلماسی و سیاست خارجی متفاوت از عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری است.

اما در دیگر سوی این نظام تصمیم ساز، کنگره آمریکا قرار دارد؛ حوزه ای ویژه از تصمیم سازی که دریافت ها و ارزیابی های خود را نه به طور کامل از دولت و نهادهای ارزشیابی اطلاعاتی حاکمیتی بلکه از افراد و لابی های ذینفع به دست می آورد و این افراد و لابی ها قابلیت تاثیرگذاری روی تک تک نمایندگان کنگره را دارا هستند؛ به نحوی که از میان لابی های فعال در آمریکا، لابی صهیونیستی ˈآیپکˈ (AIPAC) نقش پرنفوذ و تاثیرگذاری بر روی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا دارد. پدیده ای که سبب شده تا فضای محدودتری برای تصمیم گیری منطقی واشنگتن ایجاد شود.

سرآخر، موضوع هسته ای ایران را می توان یکی از مهمترین موضوع های بین المللی دانست که رویکردها و دیدگاه های مختلفی را در میان نخبگان و تصمیم گیران عرصه سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده و شواهد نشان می دهد که این موضوع عرصه تلاقی رویکردهای مختلفی در حوزه حاکمیتی و قانونگذاری این کشور است. اما به نظر می رسد آنچه باعث گردیده تا این دیدگاه ها اختلافاتی را به خود ببیند، ماهیت رفتاری کنگره در آمریکا و نیز منابع دریافت و ارزیابی اطلاعاتی این کشور است.-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • عراقچی از احتمال حضور معاون وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات ژنو خبر داد
 • بان کی مون: حضور ایران در کنفرانس ژنو ۲ به تصمیم آمریکا و روسیه بستگی دارد
 • آمریکا رسیدن به اجرای توافق «ژنو» با ایران را نزدیک دانست
 • ایران بازار فرش خود را در امریکا و آلمان به دلیل تحریم ها از دست داد
 • عراقچی: با آمریکا در حال مذاکره مستقیم هستیم؛ اما هسته‌یی
 • حسن روحانی: می‌خواهیم روابط خود را با آمریکای شمالی و اروپا بهبود دهیم
 • اوباما تحریم احتمالی ایران در سنا را وتو خواهد کرد
 • مخالفت شدید ۱۰ رئیس کمیته سنا با تحریم های جدید ایران
 • اخضر ابراهیمی: آمریکا درباره حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه قانع نشد!
 •  
  آخرین اخبار
 • محمود دولت آبادی: اگر دیر نشده باشد!/ضرورت فضای باز و احترام به حقوق انسانی، به ادراک برخی رسیده است
 • ایران و ۱+۵ از ۳۰ دی توافق ژنو را اجرا می کنند/کلید کاهش تحریم ها زده شد
 • مسعود پزشکیان: نمایندگان در دولت گذشته کجا بودند؟
 • گزارش نجفی از سوء مدیریت های شائبه برانگیز در مدیریت قبلی سازمان میراث فرهنگی
 • ۴۲۵ کارگر معدن البرز غربی بیکار می‌شوند
 • هاشمی رفسنجانی: کسانی که از بیان واقعیت می ترسند از سانسور استفاده می کنند
 • عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: مشایی پای بابک زنجانی را به فروش نفت باز کرد
 • یک خبر اتمی از وین، واکنش در تهران
 • مدیر احمدی‌نژاد، دست راست بابک زنجانی!
 • ۹ ماه بلاتکلیفی دراویش زندانی در عادل آباد شیراز بدون حکم
 • کارگران پتروشیمی رازی برای سومین بار تجمع کردند
 • هیات پارلمانی ایران به انگلیس می رود
 • سعید مرتضوی به دادسرا احضار شد
 • روزنامه جمهوری اسلامی: نمایندگان سوال کننده از وزرا، شکست خوردگان انتخابات
 • داریوش قنبری: فسادهایی از جنس زنجانی در زمان اصولگرایان کم نبود
 • تحلیل حمیدرضا جلایی‌پور از حضور افراطیون در بخش پنهانی سیاست رسمی ایران
 • کرباسچی: دولت دغدغه مالی احزاب را با کمک خود احزاب حل کند
 • سومین تجمع کارگران پتروشیمی رازی
 • ترکان: دولت نمی‌تواند شعارهای که در ایام انتخابات داده را کنار بگذارد
 • رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس: چیزی به نامِ «کارت‌زرد» نداریم
 •