به روز شده: ۰۸:۱۳ تهران - دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲

مسؤلین وقت بودند که شخصی را که از ناحیه قانون اساسی فاقد شرائط رئیس جمهور شدن بود به مردم تحمیل کردند

 نامه شاگردان آیت الله دستغیب به صادق لاریجانی: اتهام زنی شما نه شرعی و نه قانونی است

امروز: جمعی از شاگردان آیت الله سید علی محمد دستغیب در نامه به رئیس قوه قضائیه، با اشاره به هتاکی های وی به جنبش سبز، گفتند: در سال ۸۸ بخوبی واضح شد که مردم و بزرگان تابع امام امّت(ره) که به آقای موسوی رأی دادند اهل فتنه و سیاست شیطانی و حفظ دنیای بدون رضایت حضرت حق نبودند، بلکه شرکت آنها در انتخابات حسب تکلیف شرعی و عقلی خود بود. امّا این مسؤلین وقت بودند که شخصی را که از ناحیه قانون اساسی فاقد شرائط رئیس جمهور شدن بود تحمیل کردند، پس معلوم است که چه کس و کسانی فتنه را خلق کردند.

به گزارش کلمه، این نامه که در ۲۱ آبان به صورت سربسته به صادق لاریجانی نوشته شده و در پی عدم پاسخ وی به دست انتشار سپرده شده است، همچنین آمده است: شما را به خدا آیا اینهائی که به اتهام فتنه و بدون محاکمه در زندان یا حصرهستند مطابق شرع است؟ هر مجتهد مطلق و عادل و خدا ترسی می گوید زندان و حصر بدون محاکمه جایز نیست آنهم توسط قاضی مجتهد عادل با داشتن حق دفاع در چنین مواردی علنی مگر در موارد خاص که در کتب فقهی ثبت است آن هم به طور موقّت و محدود و بدون ارعاب-شما بفرمائید کدام یک از زندانیان سیاسی چنین سیری را داشته؟

در ادامه این پرسش ها، افزوده شده است: آیا بدرفتاری با زندانیان سیاسی شرعأ جایز است؟آیا بدرفتاری با خانواده آنها شرعأ جایز است؟آیا محروم کردن افرادی از حقوق اجتماعی خود و اخراج آنها از دانشگاهها وادارات باتّهام طرفداری از آقایان میرحسین و کروبی،و به عنوان فتنه گر شرعأ جایز است؟مگر مملکت ما و کشور ما،مملکت رسول الله(صلی الله علیه وسلم)پیغمبر رحمت نیست؟ مگر دستور خداوند به پیامبران جهت هدایت مردم نبوده؟ جنابعالی از عملکرد خود و زیر دستانتان در طول این چهار سال و قبل و بعد از آن چگونه دفاع می کنید؟

نویسندگان این نامه با تاکید بر عدم استقلال قوه قضائیه و بیان اینکه "جنابعالی در یک سخنرانی چندین مرتبه نام فتنه را می برید و عده ای را که معلوم است آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی و خانم رهنورد و زندانیان سیاسی می باشند متّهم و بدون محاکمه مجرم خطاب می کنید"، ادامه داده اند: شما به عنوان یکی از اعضاء مجلس خبرگان انتخابات سال ۸۸ را تأیید کردید، به نظر می رسد این از ناحیه تقلید بود ونه از طریق اجتهاد، والّا این همه خلاف شرع ها که در این مدت(۸۴ تا ۹۲) صورت گرفت که هیچ فقیه و مجتهدی آنها را تأیید و تصدیق نمی کند.

متن کامل این نامه که نسخه ای از آن به کلمه ارسال شده را در ادامه بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولاتقولنّ لشئٍ انیّ فاعلٌ ذلک غداً(سوره کهف آیه بیست و سوم)

و قل رب اعوذُ بک من همزات الشّیاطین. و اعوذُ بک ربّ ان یحضُرون(مؤمنون نود و هفتم- نود و هشتم)

حضور محترم حضرت آیة الله آقای صادق آملی لاریجانی

ریاست محترم قوّه قضائیّه کشور جمهوری اسلامی ایران

شما توجّه دارید که کار بزرگی را بعهده گرفته اید،رئیس قوّ قضائیّه هستید،یعنی تمام قضاة در سراسر کشور زیر نظر شما است یعنی تخطّی از شرع و قانون از هر کدام از آنها بحساب شما گذاشته می شود. باید دو جهت مهم در شما باشد:

۱-اجتهاد مطلق. ۲-عدالت واقع که نمونه آن خدا را در نظر داشته باشید و رفتا و گفتار شما جهت رضای خدا وند باشد.آثار اجتهاد وعدالت شما،اولاً: استقلال قوّه قضائیّه در سراسر کشور،و ثانیاً :شنیدن فریاد مظلومین،و بفریاد آنها رسیدن.

به نظر ما آنچه در خارج مشاهده می شود عدم استقلال قوّه قضائیّه است،که قاضی باید تابع جریان خاص باشد.

توضیح و شواهد:

۱- مسأله فتنه، جنابعالی در یک سخنرانی چندین مرتبه نام فتنه را می برید و عده ای را که معلوم است آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی و خانم رهنورد و زندانیان سیاسی می باشند متّهم و بدون محاکمه مجرم خطاب می کنید!

بیان مطلب: در سال ۸۸ بخوبی واضح شد که مردم و بزرگان تابع امام امّت(ره) که به آقای موسوی رأی دادند اهل فتنه و سیاست شیطانی و حفظ دنیای بدون رضایت حضرت حق نبودند، بلکه شرکت آنها در انتخابات حسب تکلیف شرعی و عقلی خود بود. امّا این مسؤلین وقت بودند که شخصی را که از ناحیه قانون اساسی فاقد شرائط رئیس جمهور شدن بود تحمیل کردند، پس معلوم است که چه کس و کسانی فتنه را خلق کردند. مردم در رابطه با این مسأله که بنا بود از طریق نظامی رئیس جمهور برگزیده شود هیچگونه نقشی نداشتند و بعد هم حق انتقاد از آنها گرفته شد و لذا ملاحظه کردید که در انتخابات سال ۹۲ همین مردم تابع امام امّت با شعار یاحسین میرحسین شرکت کردند و ثابت کردند که فتنه گر کیست، این اتّهامات و خطاب مجرم به اشخاص مذکور بدون محاکمه شرعی از ناحیه عدم رعایت احکام شرع و اهمیّت ندادن به قانون اساسی می باشد.

شما را به خدا آیا اینهائی که باتهام فتنه و بدون محاکمه در زندان یا حصرهستند مطابق شرع است؟ هر مجتهد مطلق و عادل و خدا ترسی می گوید زندان و حصربدون محاکمه جایز نیست آنهم توسط قاضی مجتهد عادل با داشتن حق دفاع در چنین مواردی علنی مگر در موارد خاص که در کتب فقهی ثبت است آن هم به طور موقّت و محدود و بدون ارعاب-شما بفرمائید کدام یک از زندانیان سیاسی چنین سیری را داشته؟

آیا بدرفتاری با زندانیان سیاسی شرعأ جایز است؟ آیا بدرفتاری با خانواده آنها شرعأ جایز است؟ آیا محروم کردن افرادی از حقوق اجتماعی خود و اخراج آنها از دانشگاهها وادارات باتّهام طرفداری از آقایان میرحسین و کروبی، و به عنوان فتنه گر شرعأ جایز است؟مگر مملکت ما و کشور ما،مملکت رسول الله(صلی الله علیه وسلم) پیغمبر رحمت نیست؟ مگر دستور خداوند به پیامبران جهت هدایت مردم نبوده؟ جنابعالی از عملکرد خود و زیر دستانتان در طول این چهار سال و قبل و بعد از آن چگونه دفاع می کنید؟

آیا نامه هائی که ازجمله از طرف خانواده زندانیان سیاسی که برای قوّه قضائیّه بعنوان شکایت و یا رنجنامه وانتقاد از عدم رعایت احکام شرع به شما نوشته شد آیا گذاشتند که به دست شما برسد، و اگر رسید توانستید رسیدگی کنید؟

ودر همین رابطه هزاران نفر از مغزهای متفکّر و کسانی که می توانستند برای مملکت کاری کنند و نمی خواستند خارج شوند اما به ناچار وطن خود را با ناراحتی رها کردند زیرا جوابگوئی در تظلّم و داد خواهی خود نداشتند.

۲- ما شاگردان حضرت ایة الله سید علی محمد دستغیب طیّ چندین نامه به شما نوشتیم در باره حمله به مسجد قبا و حوزه ابوصالح(عج) و منزل حضرت ایة الله دستغیب و مزاحمت برای شاگردان ایشان،تا به این همه اهانتها و جنایتها و محرومیّتها رسیدگی کنند، اما خبری نشد و جوابی نیامد! آیا شما می دانید چه کسانی به مسجد قبا و حوزه علمیه ابو صالح(عج) حمله کردند،تا آنجا که حتی عده ای از بسیجیان با تقوی و خدا ترس اعتراض نمودند؟ افرادی که حمله کردند بعضا از اراذل و او باشهای سرشناس بعضی از شهرستانها بوده اند!آیا برای بستن و حمله کردن به مسجد خانه خدا باید از اینگونه افراد استفاده کرد این منطق شما و یا دوستان شماست؟ تاریخ از واقعه حمله به مسجد قبا و بیت حضرت ایة الله دستغیب و اهانت بطلّاب شرم دارد. اینها تماما ضبط شده و موجود است هم صدا و هم سیما وهم شواهد عینی.

مگر طلّاب حضرت آیة الله دستغیب چه می گفتند و چه می گویند و چه خواهند گفت،جز حرف حق و طلب یک دادگاه عدل الهی از شما.

اما چه کنیم مثل اینکه شما از اجتهادتان فاصله گرفته اید.آیا فردای عالم برزخ و قیامت می توانید بگوئید بنده اطلاع نداشتم

۳- شما به عنوان یکی از اعضاء مجلس خبرگان انتخابات سال هشتادوهشت را تأیید کردید، به نظر می رسد این از ناحیه تقلید بود ونه از طریق اجتهاد، والّا این همه خلاف شرع ها که در این مدت(هشتادو چهار تا نودودو) صورت گرفت که هیچ فقیه و مجتهدی آنها را تأیید و تصدیق نمی کند، اما شما و بعضی از اعضاء خبرگان با سکوت و بعضأ گفتار مهر تأیید زدید!

آیا شما مناظره سال هشتادو هشت را که علیه شخص حاضر، و غائب بدون مدرک اتّهام زده شد،و به شخص غائب اجازه داده نشد که از خود دفاع کند را شرعی می دانید؟و آن همه اهانتها که بدون مدرک انجام دادند در صدا وسیما و از نمایندگان مجلس و تریبونهای نماز جمعه به اشخاصی که جرمشان ثابت نشده بود را شرعی می دانید؟ آیا اهانت به بعض مراجع و حمله به بیت آنها را از اشخاص معلوم الحال را جایز می دانید؟

اگر نمی دانید چگونه ندائی،اعتراضی دیده نشد؟چون مجتهد در هر حال باید به وظیفه خودعمل کند.و اگر جایز می دانید دلیل فقهی و اجتهادی شما چیست؟

عده ای از شاگردان حضرت ایة الله سید علی محمد دستغیب-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • آیت الله دستغیب: از آقای روحانی می‌خواهیم به رفع حصر کمک کند
 • احمد پورنجاتی در نامه ای به صادق لاریجانی: آیا می دانید چه کسانی و چرا در این سال ها از حقوق قانونی خود محروم شده اند؟
 • آقای لاریجانی مردم می‌دانند از چه عصبانی هستید
 • نامه یوسف‌پور، به مسئولان زندان اوین: مسئولان قضایی مرگ تدریجی زندانیان بیمار را رقم می‌زنند
 • آیت الله دستغیب: آقای روحانی، شرطمان هم اول از همه این بود که سعى کنید زندانیان سیاسى را آزاد کنید، به خصوص حصر آقاى موسوى و کروبى را بردارید
 • آیت‌الله دستغیب: به خدا توسل می‌کنیم تا این زندان‌ها و حصرها پایان بیابید
 • هنرورشجاعی؛روحانی منتقد در اعتراض به عدم رسیدگی قضایی و درمانی اعتصاب غذا کرد
 • خانواده زندانیان سیاسى قربانى عصبانیت مسؤولان قضایى از راى مردم به روحانى
 • آیت الله دستغیب: نباید با حراج اموال مردم؛ محتاجشان کرده و با منت اندک ماهیانه ای به آنان پرداخت
 •  
  آخرین اخبار
 • سخنی با آیت الله جنتی
 • متن توافق نامه ایران و ۵+۱
 • میرحسین موسوی: آنها مرا می شناسند و می دانند که با هیچ فشاری سفید را سیاه نمی بینم
 • ساجده عرب سرخی بازداشت شد
 • حمله به رهبران جنبش سبز؛ دستور کار ۴ ساله جنتی
 • رییس‌جمهور: تحریم‌ها قدم به قدم برداشته خواهد شد/ اکنون نوبت فعالان اقتصادی است
 • جواد ظریف: غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شد/ مشکل انتقال پول نفت و بیمه نفتکش‌ها رفع می‌شود
 • علی مطهری از پاسخ‌های وزیر اطلاعات درباره‌ نصب شنود در دفترش قانع نشد
 • اعتبارات میراث فرهنگی را پیش‌خور کرده اند
 • گزارش ۱۰۰ روزه روحانی، سه شنبه از شبکه یک
 • سید محمد خاتمی: مردم موفقیت مذاکرات هسته ای را قدر می دانند
 • عذرخواهی غیر اخلاقی!
 • رییس سازمان انرژی اتمی: درجه غنی‌سازی را به شکل داوطلبانه برای شش ماه محدود کردیم
 • وزیر خارجه فرانسه: توافق با ایران گامی مهم است/ حق ایران به رسمیت شناخته شد
 • شاخص بورس از مرز ۸۰ هزار واحد گذشت/ صف خرید صنایع رفع تحریمی
 • زمزمه‌‌های توقف سهمیه‌بندی بنزین
 • عبدالله ناصری: برخی رسانه ها درباره توافق مانند اسراییل و عربستان عمل نکنند
 • شوک هسته‌ای به بازار طلا، سکه و ارز
 • تایید آلودگی برنج‌های وارداتی از سوی سازمان استاندارد
 • استقبال دبیرکل سازمان ملل از توافق ایران و گروه ۱+۵
 •