به روز شده: ۰۶:۵۰ تهران - دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲

پاداش‌های ۸۴۰‌میلیون‌تومانی در تامین‌ اجتماعی پاک ترین دولت تاریخ ایران

امروز: در طول ماه‌های مرداد و شهریور سال‌جاری اعضای هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی مبلغ ۳۷۷‌میلیون‌تومان و اعضای هیات‌امنا مبلغ ۴۶۳‌میلیون‌تومان از محل اعتبارات غیرشمول برای خود پاداش در نظر گرفته‌اند.
هزینه‌های غیرشمول عنوانی است که از مهر ۹۱ برای واریزهای بی‌حساب و کتاب، پاداش‌های میلیونی هیات‌مدیره و هیات‌امنای تامین‌اجتماعی به خود و بعضی از تشکل‌های صنفی و نامه‌های محرمانه انتخاب شده است؛ آن هم در سازمانی که با کسری بودجه شدید برای پرداخت مستمری بیمه‌شدگانش مواجه است و از نقطه سربه‌سری عبور کرده است.
به گزارش روزنامه شرق در نامه علی روح‌بخش، معاون اداری‌ومالی صندوق تامین‌اجتماعی به دولت‌خواه عضو هیات‌مدیره این سازمان به تاریخ ۱۰ شهریور ۹۲ وی پرده از بخش کوچکی از بریزوبپاش‌ها در تامین‌اجتماعی برمی‌دارد که گویی به روالی مرسوم به‌ویژه در زمان مدیریت مرتضوی تبدیل شده است. پس از وی و در دوران سرپرستی صمداله فیروزی نیز پی گرفته می‌شود. در این نامه معاون اداری و ‌مالی اذعان دارد که اگر قرار باشد گزارش کاملی ارایه شود حداقل به ۳۰ روز وقت نیاز دارد.
در آیین‌نامه‌ای که در تاریخ ۹۱/۷/۴ به تصویب هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی رسیده و در ۹۱/۵/۱۴ از سوی مرتضوی تصویب شده است، مقرر شده که قسمتی از بودجه این سازمان به‌عنوان غیرشمول در اختیار مدیرعامل قرار گیرد و بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات‌مدیره می‌رسد هزینه شود. برابر این آیین‌نامه در سال ۸۱ مقرر شده بود تا پنج‌صدم‌درصد از محل سرجمع اعتبار مواد آیین نامه در اختیار هیات‌مدیره صندوق قرار گیرد که موارد مصرف آن مشخص است و حرفی از پاداش به هیات‌امنا و هیات‌مدیره در زمان تصویب در سال ۸۱ نیامده است. بعدا با اصلاحیه دیگری در زمان مرتضوی مدیرعامل نیز به عنوان مرجع پرداخت از محل غیرشمول تعیین شد.
در ابتدای سال ۹۲ در زمان ابلاغ سه‌دوازدهم بودجه سازمان تامین‌اجتماعی هزینه‌های غیرشمول نیز افزایش ۲۵‌درصدی می‌یابد. در مردادماه در جلسه‌ای با حضور علی روح‌بخش، معاون اداری و مالی، مرتضوی و دولت‌خواه، رییس هیات‌مدیره در خصوص هزینه‌های غیرشمول استعلام کتبی می‌شود و دولت‌خواه به‌عنوان رییس هیات‌مدیره به‌صورت شفاهی و کتبی در حضور مرتضوی بر اجرای دستورالعمل هزینه‌های غیرشمول کمافی‌السابق تاکید می‌کند، اکثریت هیات‌مدیره آن را امضا می‌کنند و جهت اجرا و ابلاغ در اختیار مرتضوی قرار می‌گیرد. در ادامه هیات‌مدیره به‌صورت مرتب مصوباتی در رابطه با پرداخت هزینه‌های مورد نظر از محل غیرشمول داشتند که اجرایی می‌شود.
در ادامه مروری داریم بر برخی از درخواست‌های اعضای هیات‌مدیره تامین‌اجتماعی، نمایندگان کارگران در هیات‌امنا و اعضای هیات‌امنا که به موجب آن پاداش‌های کلان و کمک‌های بی‌حساب و کتابی را برای خود منظور کرده‌اند.
در آذر سال ۹۱ با تقاضای آقای یاراحمدیان به‌عنوان نماینده کارگران در هیات‌امنا مبلغ یک‌هزار‌میلیون‌ریال در قالب کمک به تشکل صنفی وی پرداخت می‌شود.
در راستای بذل و بخشش به تشکل‌های کارگری مجددا در چارچوب چهل‌وچهارمین جلسه هیات‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی از محل اعتبارات غیرشمول مبلغی بالغ بر ۱۵میلیاردریال به تشکل‌های عالی رسمی کارگری پرداخت می‌شود تا به تساوی بین خود تقسیم کنند.
اعتمادزاده، عضو هیات‌امنا طی نامه‌ای با مهر محرمانه و خیلی فوری در تاریخ ۱۱مرداد سال‌جاری مصوبه هیات‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی را برای پرداخت پاداش از محل منابع غیرشمول صندوق تامین‌اجتماعی به چهارنفر به نام‌های ع‌ی، غ‌ر، م‌ی، م‌پ، اعضای هیات‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی هر یک به مبلغ ۱۲۰‌میلیون‌ریال که مبلغ مذکور در نامه‌ای به‌عنوان پاداش توافق شده طبق نظر عباسی، وزیر وقت پرداخت شد.
مجددا به‌موجب نامه به تاریخ ۱۴مرداد ۹۲ که به امضای پنج‌نفر از اعضای هیات‌امنای سازمان رسیده است و عباسی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی با آن موافقت کرده و دستور داده که به هریک از اعضای هیات‌امنا مبلغ ۵۰۰‌میلیون‌ریال پرداخت شود.
به موجب نامه مورخ ۱۵مرداد ۹۲ از طرف دکتر سیدحسن اعتمادزاده، دبیر و عضو هیات‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی با ابلاغ مصوبه جلسه مورخه ۱۴مرداد ۹۲ هیات‌امنا مقرر کردند از محل اعتبارات غیرشمول مبلغ ۱۵۰‌میلیون‌ریال برای هزینه‌های ضروری و جلوگیری از اتلاف وقت در اختیار نماینده وی آقای ص قرار گیرد.
بر اساس نامه مورخ چهارم‌شهریور ۹۲ در چارچوب مصوبه هیات‌مدیره در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای صمداله فیروزی در مدت ماموریت وی در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ در وزارت رفاه‌وتامین‌اجتماعی مقرر شد کلیه مزایای متعلقه تا پایان مدت ماموریت در سنوات مذکور از جمله کارانه، بهره‌وری، هم‌تراز با معاون مدیرعامل در سنوات مذکور که در وزارت رفاه مامور به خدمت بودند از محل اعتبارات غیرشمول محاسبه و پرداخت شود.
در زمان ابلاغ نامه مذکور فیروزی، سرپرست سازمان و عضو هیات‌مدیره سازمان مشغول به خدمت بود و مبلغ مورد محاسبه ۵۶۹میلیون‌و۹۶۹هزارو۳۰۹ریال بوده است و به لحاظ اینکه از محل اعتبارات جاری از محل قانونی قابل پرداخت نبود هیات‌مدیره مصوب کردند این مبلغ از محل اعتبارات غیرشمول پرداخت شود.
بر اساس مصوبه دیگری در مورخ ۱۴مرداد ۹۲ جلسه هیات‌مدیره از طرف دولت‌خواه ابلاغ‌ شده به موجب بندیک این مصوبه مقرر شده بود که «به منظور پرداخت حق‌الزحمه و تقدیر و تشکر از زحمات کلیه افراد (سازمانی، غیرسازمانی و وزارتی به انحای مختلف از ابتدای سال ۹۲ تا آن تاریخ در امور مرتبط با صندوق اعم از «تهیه و تدوین برنامه و بودجه و تبصره‌های ذیل آن، بررسی صورت‌های مالی ۸۶ تا ۹۰، مجامع برگزارشده و ماموریت‌های محوله داخلی و...» مقرر شد از سوی مدیرعامل صندوق مبلغ ۱۵۰‌میلیون‌ریال (در قالب کارت هدیه) از محل خارج از شمول در اختیار هر یک از اعضای هیات‌مدیره قرار گیرد.» این مبلغ در اختیار اعضای هیات‌مدیره قرار گرفت.
در تاریخ چهارم‌شهریور ۹۲ به موجب نامه دولت‌خواه به فیروزی با عنوان سرپرست سازمان بدون ذکر شماره مصوبه و تاریخ مصوبه درخواست پرداخت مبلغ ۳۰۰‌میلیون‌ریال به‌صورت علی‌الحساب به هریک از هفت‌نفر اعضای هیات‌مدیره به‌عمل آمد که فیروزی در تاریخ چهارم‌شهریور ۹۲ خطاب به معاون اداری و مالی اعلام کرد دستور پرداخت آن را صادر کند. مبلغ ۳۰‌میلیون‌تومان مذکور موضوع دستور جناب فیروزی در تاریخ چهارم‌شهریور ۹۲ پرداخت شد و این مبلغ جدای از مبلغ ۱۵‌میلیون‌تومانی است که پیش از آن به اعضای هیات‌مدیره پرداخت شده بود.
به موجب نامه دیگری به تاریخ ششم‌خرداد ۹۲ هیات‌مدیره مقرر می‌دارد به‌منظور قدردانی از زحمات رییس هیات‌مدیره وقت، پنج سکه تمام‌بهارآزادی از محل اعتبارات غیرشمول خریداری و در مراسم تودیع به نامبرده اهدا شد.
در حالی که در دولت احمدی‌نژاد و مدیران منصوب وی در سازمان تامین‌اجتماعی کارهای پژوهشی به فراموشی سپرده شده بود و موسسه عالی پژوهش این سازمان تعطیل شد به یکباره از سوی آقای عسگریان، عضو دیگر هیات‌مدیره سازمان یک طرح پژوهشی تعریف می‌شود. با دستور فیروزی که پس از برکناری مرتضوی مدت کوتاهی سرپرستی سازمان تامین‌اجتماعی را برعهده داشت مبلغ هزارو۶۰۰‌میلیون‌ریال در اختیار وی جهت انجام این طرح پژوهشی قرار می‌گیرد.
بررسی‌های «شرق» نشان می‌دهد تمام پاداش‌هایی که اعضای هیات‌مدیره و هیات‌امنا برای خود منظور کردند تمامی در مدت دوماه، مرداد و شهریور و زمان انتقال دولت و استقرار دولت جدید پرداخت شده است، حال آنکه در مصوبه هزینه‌های غیرشمول سال ۸۱ مقرر شده بود این هزینه‌ها برای پرداخت جهت کمک بلاعوض و اعطای وام قرض‌الحسنه به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران، کارکنان، کانون‌های بازنشستگان، موسسات و... حسب تشخیص پرداخت شود و نامی از اعضای هیات‌مدیره و هیات‌امنا در این میان نیست.
در نامه معاون اداری و مالی به دولت‌خواه ۲۷ مورد صورت جلسه و درخواست هیات‌مدیره ذکر شده که عمده آن برای پاداش‌های خود اعضای هیات‌امنا و هیات‌مدیره بوده است و همچنین در این نامه آمده است بررسی مصوبات و حساب و کتاب آنها در ظرف ۲۴ساعت عملی نیست و نیاز به یک‌ماه فرصت دارد. از مجموع اعضای هیات‌مدیره و هیات امنای قبلی، تمامی اعضای هیات‌مدیره از جمله دولت‌خواه، پرهیزگار، فیروزی، عمادی، صابر و عسگریان در مسند خود باقی مانده‌اند اما اعضای هیات‌امنا تغییر کرده‌اند.-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • مشخص شدن عدم حضور مرتضوی در دادسرا؛ آدرس وی را نداشتند
 • وکیل روح الامینی: مرتضوی تفهیم اتهام نشده است
 • دانشگاه احمدی نژاد مجوز ندارد
 • گزارش تفحص از تامین اجتماعی نهایی شد/ کشف کلاهبرداری و تخلفات مالی در شستا
 • عباس غفاری معروف به جن گیر احمدی نژاد به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد
 • علی لاریجانی یک مصوبه دیگر دولت احمدی‌نژاد را مغایر قانون اعلام کرد
 • افزایش 13/6 برابر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوره احمدی نژاد
 • بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی؛ میراث دولت احمدی‌نژاد برای صندوق کارگران
 • برگـزاری جلسه فـوری برای بررسی وضعیت دانشـگاه احمدی نـژاد
 •  
  آخرین اخبار
 • حمایت شورای هماهنگی راه سبز امید از بازنگری در سیاست های گذشته
 • زندانیان سیاسی عقیدتی رجایی شهر از پذیرش سهمیه غذا در اولین روز اعتراض خودداری کردند
 • مذاکرات غول‌های گازی جهان در تهران؛ رایزنی‌های ایران برای دبیرکلی اوپک گاز
 • حمایت شورای هماهنگی راه سبز امید از بازنگری در سیاست های گذشته
 • دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با والدین خود دیدار کردند
 • فرزند شهید بهشتی در تماس با دختران موسوی و رهنورد: همراه با مردم، دردمند مظلومیت میرحسین و خانواده‌اش هستیم
 • نامه مصطفی تاجزاده به اعضای جبهه مشارکت:باید پرچم دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان را برافراشته نگاه داریم
 • علی مطهری: علی مطهری: سال ۸۸ باید می گذاشتیم معترضان حرف‌شان را بزنند/ برخی فرماندهان سپاه مدرک دارند که تقلب شد
 • نامه شورای هماهنگی به مراجع و علما در آستانه هزارمین روز حصر
 • حضور اعتراضی خانواده های زندانیان رجایی شهر در دادستانی تهران
 • اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان اوین؛ اعتراض به بی توجهی مسئولان به زندانیان سیاسی
 • مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه: خاتمی فرد بی تاثیری در جامعه است، به خاطر رافت نظام دستگیر نشده
 • آیا دولت راستگویان در رفع حصرها دخالت نخواهدکرد؟
 • چهارمین زنجیره انسانی حفاظت از رودکارون تشکیل شد
 • مادر حسین رونقی: مردم به جمهوری اسلامی رای داده بودند اما شما آبروی دین را هم بردید
 • مادر ستار بهشتی: قسم می خورم تا برگزاری دادگاه علنی ایستاده ام و نمی ترسم
 • اعتصاب سه روزه دریافت جیره غذایی در زندان رجایی شهر
 • وکیل فاطمه هاشمی: دادگاه انقلاب با تقاضای استمهال ایشان موافقت کرد
 • مولوی عبدالحمید: مردم استان اجازه نخواهند داد عده ای استان را دستخوش ناامنی کنند
 • گزارش ظریف از سفر به استانبول؛ اردوغان و اوغلو به تهران می آیند
 •