به روز شده: ۰۹:۴۴ تهران - سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲

درخواست ۱۲۲ فعال زن از جامعه جهانی: به تحریم ها پایان دهید

امروز: ۱۲۲ تن از فعالان زن در بیانیه ای با حمایت از جنبش نه به تحریم خطاب به جهانیان نوشته اند: اکنون تلاش برای رفع تحریم ها به صورت "مطالبه ملی" و خواست همگانی زنان و مردان ایرانی با صدای واحد" نه به تحریم " در آمده است. ما امضاکنندگان این نامه باور داریم که جنبش "نه به تحریم" زمانی تبدیل به جنبشی فراگیر و تاثیر گذار خواهد شد که تقویت "امنیت ملی" سرلوحه کار حاکمیت قرار گیرد و تقویت امنیت ملی از طریق ایجاد امکان گفت و گو و" وفاق ملی " و رفع تنش ها و محدودیت های داخلی و تقویت جامعه مدنی میسر خواهد شد.

در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفت آمده است:
به واقع تداوم تحریم ها علیه ملت ایران نتایج و آثاری به مراتب ویرانگرتر از جنگ دارد. از این رو ملت ایران پس از برداشتن گام نخست و انتخاب گزینه اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری، در گام دوم مصمم هستند تا برای رفع تحریم ها همت گمارند. لذا از سیاست مداران جهان به ویژه دولتمردان آمریکا و اروپا همچنین سازمان ملل و شورای امنیت می خواهد تا با درک موقعیت و اراده مردم برای اصلاح امور در عرصه داخلی و بین المللی و با احترام به رای و خواست ملت ایران، گام های جدی برای رفع تحریم ها بردارند.

متن کامل این نامه که به امضای زنان فعال در عرصه های اجتماعی، هنری، سیاسی و رسانه ای رسیده به شرح زیر است:

سالهای اخیر تحریم های جهانی علیه ملت ایران ، زندگی و زیست تک تک ایرانیان به ویژه زنان و کودکان را در شرایط دشوار و طاقت فرسایی قرار داده است. آمار روز افزون بیکاری بواسطه تعطیلی کارخانه ها و کارگاههای تولیدی، تورم و گرانی کمرشکن کالاهای اساسی چون غذا و دارو، بدیهی ترین نتایج تحریم است. همچنین این تحریم ها موجب افزایش بیش از پیش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، فساد و فروپاشی خانواده ها و هنجارهای اجتماعی و فقر روز افزون طبقه متوسط شده است.

اینک زمان آن فرا رسیده که به آثار مخرب و طاقت فرسای تحریم بر زندگی شهروندان ایرانی توجه و دقت بیشتری شود و راهکای مبتنی بر" تصمیم ملی "و تدبیر و عقلانیت اتخاذ شود.

به واقع تداوم تحریم ها علیه ملت ایران نتایج و آثاری به مراتب ویرانگرتر از جنگ دارد. از این رو ملت ایران پس از برداشتن گام نخست و انتخاب گزینه اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری، در گام دوم مصمم هستند تا برای رفع تحریم ها همت گمارند. لذا از سیاست مداران جهان به ویژه دولتمردان آمریکا و اروپا همچنین سازمان ملل و شورای امنیت می خواهد تا با درک موقعیت و اراده مردم برای اصلاح امور در عرصه داخلی و بین المللی و با احترام به رای و خواست ملت ایران، گام های جدی برای رفع تحریم ها بردارند.

همچنین از دولتمردان ایران نیز می خواهند که با در پیش گرفتن مشی اعتدال و تدبیر آنگونه که وعده داده اند، جامعه را از چنین نابسامانی و تهدیدها نجات بخشند.

اکنون تلاش برای رفع تحریم ها به صورت "مطالبه ملی" و خواست همگانی زنان و مردان ایرانی با صدای واحد" نه به تحریم " در آمده است. ما امضاکنندگان این نامه باور داریم که جنبش "نه به تحریم" زمانی تبدیل به جنبشی فراگیر و تاثیر گذار خواهد شد که تقویت "امنیت ملی" سرلوحه کار حاکمیت قرار گیرد و تقویت امنیت ملی از طریق ایجاد امکان گفت و گو و" وفاق ملی " و رفع تنش ها و محدودیت های داخلی و تقویت جامعه مدنی میسر خواهد شد. دولت زمانی از "پشتوانه ملی" که موجب موفقیت در جبهه خارجی و در هر مذاکره ای از جمله مذاکرات هسته ای است، بر خوردار خواهد شد که روشی شفاف در پیش گرفته و در اتخاذ تصمیم های مهمی چون انرژی هسته ای فارغ از هر گونه تبعیض و وابستگی جناحی، قومیتی، جنسیتی و مذهبی با بهره گیری از نظرات کارشناسی صاحبنظران امکان یک بررسی علمی - اقتصادی و محیط زیستی و در واقع امکان "نظارت و ارزیابی ملی" را فراهم سازد. بی تردید دلیل ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران از سوی جامعه جهانی در واقع ریشه در عملکرد افراطی و نا صواب ۸ سال گذشته گروهی در داخل کشور داشت که متاسفانه موجب تحمیل خسارت های فراوان بر کشور شده است.

از این روی ما زنان جامعه ایران با دعوت از تمام انسان های آزاده جهان به پیوستن به جنبش "نه به تحریم "علیه ملت ایران بار دیگر اعلام می کنیم که سیاستمداران خارجی و دولت های غربی و سیاستمداران و قوای حاکمیت داخلی فریاد" نه به تحریم "ملت ایران را بشنوند و با احترام به رای و نظر مردم با اصلاح سیاست های پیشین خود برای رفع تحریم های غیر انسانی علیه ایرانیان گام های روشن و اعتمادساز و محکم بردارند.

۱- زهرا ابراهیمی
۲- ربابه ابوفاضلی
۳- مژگان اثباتی
۴- فرخنده احتصابیان
۵- فاطمه احمدی
۶- طاهره احمدی دستجردی
۷- زهرا اخیانی
۸- بتول اسدی
۹- سعیده اعلم الهدی
۱۰- فرزانه افشاری
۱۱- زهره آقاجری
۱۲- اعظم اکبرزاده
۱۳- زهرا اکبرزاده
۱۴- حمیده الهی نیا
۱۵- عالیه امام زاده
۱۶- مریم انواری
۱۷- آرزو باهر
۱۸- مریم بخشی
۱۹- اشرف بروجردی
۲۰- سکینه بزرگی زاده
۲۱- رویا بلوری
۲۲- رخشان بنی اعتماد
۲۳- فرح پارسا
۲۴- سونیا ترکمان
۲۵- فاطمه تندگویان
۲۶- زهره تنکابنی
۲۷- فرخنده جبارزاده
۲۸- مهشید جعفری
۲۹- فرشته جمشیدی
۳۰- فاطمه جهان آرا
۳۱- فریبا حجازی
۳۲- منیژه حکمت
۳۳- رباب حورسی
۳۴- فاطمه خردمند
۳۵- ملیحه خلفی
۳۶- نیراعظم خوش خلق سیما
۳۷- لیلا دانش
۳۸- فاطمه دردکشان
۳۹- فرزانه دشتی
۴۰- مریم دهقان
۴۱- فاطمه راکعی
۴۲- زهرا ربانی املشی
۴۳- زهره رجبی
۴۴- زهرا رحمانی
۴۵- محترم رحمانی
۴۶- زهرا رحیمی
۴۷- نیر السادات رسولی
۴۸- سکینه رضایی
۴۹- نادره رضایی
۵۰- مهناز رفیعی
۵۱- ثریا زرین
۵۲- صدیقه زمانی
۵۳- صفیه سادات فاضلی
۵۴- اطهر سبحانی
۵۵- زهره سحابی
۵۶- سمیه سرداری
۵۷- انسیه سلمانی
۵۸- سیده روشنک سیاسی
۵۹- فاطمه سیف الهی
۶۰- زهرا شجاعی
۶۱- صغری شریفی
۶۲- فاطمه شفیعی
۶۳- صادقه شیردل
۶۴- فیروزه صابر
۶۵- بتول صالحی
۶۶- صدیقه صالحی
۶۷- حمیده صانعی
۶۸- فاطمه صحرایی
۶۹- زهرا صدراعظم نوری
۷۰- سمیرا صدری
۷۱- شیرین صوراسرافیل
۷۲- شهلا طالب زاده
۷۳- اعظم طالقانی
۷۴- طاهره طالقانی
۷۵- بهناز طغرل
۷۶- زهره عالی پور
۷۷- حمیده عدالت
۷۸- محبوبه عروجی
۷۹- سمیه عصاران
۸۰- شهین علوی
۸۱- زهرا غضنفری
۸۲- فاطمه غفاری
۸۳- فرزانه غفاری
۸۴- فریده غیرت
۸۵- ژاله فرامرزیان
۸۶- نسرین فرهومند
۸۷- پروین فهیمی(سهراب اعرابی)
۸۸- مرضیه قاسم پور
۸۹- سکینه قاسمی
۹۰- مولود قاسمی
۹۱- زهرا کرباسچی
۹۲- نرگس کریمی
۹۳- فاطمه کهندانی
۹۴- الهه کولایی
۹۵- ساجده کیانوش راد
۹۶- فاطمه گوارایی
۹۷- پرستو متین زاده
۹۸- فخر السادات محتشمی پور
۹۹- فاطمه محصلی
۱۰۰- نرگس محمدی
۱۰۱- فاطمه محمودی
۱۰۲- صدیقه مرادی
۱۰۳- فاطمه مرادی
۱۰۴- مرضیه مرتاضی لنگرودی
۱۰۵- اکرم مصباح
۱۰۶- اکرم مصوری منش
۱۰۷- زهرا مظفری
۱۰۸- مریم مفید
۱۰۹- فاطمه ملکی
۱۱۰- نسرین ملکی
۱۱۱- اشرف منتظری
۱۱۲- سعیده منتظری
۱۱۳- طاهره منتظری
۱۱۴- شهین دخت مولاوردی
۱۱۵- اشرف میر عباسی
۱۱۶- فاطمه مینایی پور
۱۱۷- فرحناز مینایی پور
۱۱۸- مهدیه مینوی
۱۱۹- زهرا نژاد بهرام
۱۲۰- اعظم نوری
۱۲۱- فاطمه نوری
۱۲۲- فهیمه نوری-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • جزئیات ابطال تحریم اروپا علیه کشتیرانی ایران
 • سخنگوی فارسی زبان کاخ سفید: خواستار لغو تحریم‌ها هستیم
 • وزیر امور خارجه روسیه: مذاکرات اتمی ایران به نتیجه برسد، تحریم‌ها باید لغو شود
 • آمریکا بخشی از تحریم‌های ایران در فعالیت‌های زیست‌محیطی غیردولتی را لغو کرد
 • دهها اقتصاد‌دان، فعال رسانه ای و حقوقدان ایرانی، خواستار حمایت جهانی از جنبش ضد تحریم ایران شدند
 • اشپیگل: ایران حاضر است در قبال لغو تحریم‌ها فعالیت فردو را تعلیق کند
 • برنامه ریزی جدید فدراسیون برای شرکت زنان در مسابقات بین المللی با خط شکنی شیرین گرامی
 • تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۱۷ شرکت وابسته لغو شد
 • انتقاد صریح روحانی از تحریم ها علیه ایران: بیرحمانه مردم بی گناه را هدف قرار داده
 •  
  آخرین اخبار
 • سالگرد تاسیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
 • خداحافظی نظامیان و بازگشت «کاخ احمدشاهی» به سازمان میراث فرهنگی
 • مجلس از زنگه درباره پول های زنجانی پرسید
 • درخواست اعتراضی دانشجویان دانشگاه بوعلی برای برکناری رییس دانشگاه در حضور سرپرست وزارت علوم
 • کمسیون اصل 90 وارد پرونده تبانی فوتبال شد
 • مرخصی سه زندانی جنبش سبز از زندان اوین
 • سیدمحمد خاتمی: اگر جلوی جریانات تخریبی گرفته نشود، باید منتظر ترور بود
 • حمله دوباره به میرحسین و کروبی به جای پاسخگویی درباره دولت مورد حمایت اصولگرایان
 • متن شکایت هادوی از بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان تهران: تهدید به پرونده سازی جدید شده ام
 • نگرانی اعراب از تحول در روابط تهران-واشنگتن
 • گزارش مجلس از ۱۰۰۰ تذکر نمایندگان به دولت احمدی نژاد در سه ماه آخر فعالیتش
 • سالگرد شهادت جهان آرا؛ مرگ روی پای خود را انتخاب کرد
 • پرداخت نشدن بدهی ۲۱ میلیون یورویی ونزوئلا به کشتی سازی ایران
 • تاکید معاون رییس‌جمهور بر ضرورت تجدیدنظر درباره اعطای مجوز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده
 • كشف ۲۰ هزار صفحه اسناد مفقودي سازمان تامين اجتماعي
 • حمایت جبهه مشارکت ایران اسلامی از رویکرد جدید نظام و درایت دولت در عرصه سیاست خارجی
 • سید محمد خاتمی:‌در دوران اصلاحات تنهای تنها بودم
 • انتقاد فرمانده سپاه از مکالمه تلفنی روحانی و اوباما: این اشتباه قابل جبران است
 • بازدید نمایندگان از سایت هسته ای فردو
 • آذر ماه؛ زمان برگزاری دادگاه احمدی‌نژاد
 •