به روز شده: ۰۹:۴۶ تهران - پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۲

لغو 4 مصوبه دولت احمدی‌نژاد توسط علی لاریجانی

امروز: رئیس مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس جمهور ۴ مصوبه دولت احمدی‌نژاد در چهار ماهه ابتدایی امسال را لغو کرد.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور، 4 مصوبه دولت احمدی‌نژاد در چهار ماهه ابتدایی امسال را مغایر قانون اعلام کرد.

متن کامل نامه‌های رئیس مجلس به شرح ذیل است:

نامه اول:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 106216/ت49411هـ مــورخ 13/05/1392، موضوع: «مشارکت در ساخت راه آهن تبریزـ تهران ـ مشهد» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه بند (14) جدول (23) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مصرح به تأمین اعتبار برای «احداث راه آهن سریع‌السیر تهران ـ مشهد» می‌باشد، علیهذا، بند (2) مصوبـه مبنی بر اجازه تأمین منابع مالی احداث راه‌آهن تبریز ـ تهران ـ مشهد از محل فوق، با توجه به افزوده شدن واژه «تبریز»که متضمن توسعه شمول قانون است مغایر قانون می‌باشد.
2ـ از آنجا که طبق ماده (18) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ «تأمین اعتبار» نیازمند وجود بودجه مصوب می­‌باشد، و بر اساس تبصره (3) ماده واحده «‌قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 24/08/1366ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز عواید آتی طرح تا مدت زمان مشخصی برای بخش خصوصی خواهد بود و دولت نمی­تواند از آن بهره­مند شود، علیهذا، تبصره (1) بند (2) مصوبه مبنی بر تأمین اعتبار برای سهـم وزارت راه و شـهرسازی از محل خطوط اعتباری و بازپرداخت آن از محل عواید آتی طرح، از حیث فقدان پیش‌بینی بودجه و اعتبار لازم برای وزارت راه و شهرسازی جهت این امر و نیز عدم امکان استفاده دولت از عواید طرح، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

نامه دوم:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104620/ت49360ک مــورخ 10/05/1392، موضوع: «تعیین نرخ هزینه­های معاینه فنی خودرو» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«هرچند بر اساس بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ دولت صلاحیت قیمت­گذاری در خصوص خدمات عمومی از جمله معاینه فنی خودرو را دارا است، ولی از آنجا که طبق تبصره (1) ذیل بند فوق، لازم است دولت در ابتدا «ضوابط تعیین ... خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این ... خدمات را ظرف سهماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌های ذ‌یربط به تصویب شورای اقتصاد برساند»، علیهذا، صدر مصوبه از حیث مصرح نبودن به رعایت تشریفات مذکور در تبصره فوق، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

نامه سوم:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشـت به رونوشت تصـویب‌نامه هیـأت محـترم وزیران به شـماره‌های: 1ـ 91973/ت49086هـ مورخ 19/04/1392، 2ـ 101975/ت49086هـ مورخ 06/05/1392، موضوع: «مستثنی شدن خانه­‌های سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آئین‌نامه اجرائی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام
نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظربه اینـکه در ماده (8) قانون سامـاندهی و حمایت از تولیـد و عرضه مسکن ـ مصوب 1387 با اصلاحات بعدی ـ «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی... » مکلف شده‌­اند تا خانه‌­های سازمانی خود را به فروش برسانند، و تنها استثنایی که بر این امر مقرر شده در بند (4) این ماده است که بر اساس آن «خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند»، بنابر این، متن مصوبه مبنی بر مستثنی شدن خانه­های سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور که مآلاً منجر به مستثنی شدن آن از
احکام و تکالیف مقرر در ماده (8) قانون می‌­شود، مغایر قانون است .
2ـ ضمناً تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 101975/ت49086هـ مورخ 06/05/1392، از این حیث که مفاد مصوبه ردیف (1) را با عطف بماسبق نمودن آن از تاریخ لازم‌الاجراء شدن مصوبه اصلی یعنی از سال 1388 به بعد لازم‌الاجراء می‌داند، مبنیاً بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون می‌باشد.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

نامه چهارم:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 91153/ت48724هـ مــورخ 19/04/1392، موضوع: «پرداخت تسهیلات به شرکت کمباین سازی ایران» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر
خواهد بود.
«نظر به ماده (91) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مبنی بر لزوم اعتبارسنجی مشتریان و تعیین حد اعتباری آنها توسط بانک­ها و مؤسسات اعتباری قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به آنها و با توجه به تبصره ماده مذکور که فقط اجازه پرداخت تسهیلات به طرح­های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را داده است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر لزوم اعطای تسهیلات توسط بانک کشاورزی به شرکت کمباین سازی ایران، از حیث مصرّح نبودن به رعایت ترتیبات مقرر در ماده مذکور و تبصره آن، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • حمايت ۳۵ سفير پيشين و کارشناس امنيتی آمريکا از ديپلماسی دولت اوباما برای تعامل با دولت روحانی
 • حسن روحانی: اول باید معیشت مردم بهبود یابد
 • گزارش روزنامه ارگان دولت: میراث اقتصادی دولت دهم/دولت یازدهم اقتصاد را چگونه تحویل گرفت؟
 • تایید گزارش وزیر دادگستری درباره بررسی رفع حصر توسط سخنگوی دولت
 • حسن روحانی: در 50 روز گذشته در سیاست خارجه، گام‌هایی به اندازه 500 روز برداشته‌ایم
 • شاگرد سابق آیت الله مصباح یزدی:
 • انتقاد هاشمی رفسنجانی از طولانی شدن انتخاب استانداران: به صلاح مردم نیست
 • علی سعیدی نمایند ولی فقیه در سپاه: اینکه مشکلات ما از تحریم است، بیشتر یک ادعاست
 • حسن روحانی: امیدواریم روابط ایران با اتحادیه اروپا در آینده نزدیک رو به جلو حرکت کند
 •  
  آخرین اخبار
 • هاشمی رفسنجانی: حکومت، بدون حضور و اراده مردم دوام ندارد
 • شاخص کل بورس تهران ۶۸ هزارواحدی شد
 • تقاضای پناهندگی سه هزار ایرانی از اتحادیه اروپا تنها در فصل بهار گذشته
 • درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز از ایران برای آزادی فوری تمامی روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی
 • علی لاریجانی: بعید است بحران سوریه به این سادگی حل شود/ آماده حل مناقشه اتمی هستیم
 • وزیر امور خارجه: اجازه نمي دهم دستاوردهاي سفر نيويورك مخدوش شود/اين سفر پيروزي بزرگي براي نظام بود
 • پرونده جذب غیرقانونی ۱۰۵عضو هیات‌علمی جدید در دانشگاه علامه در سازمان بازرسی کل کشور
 • افزایش نرخ طلاق در برابر ازدواج
 • هشدار تشکلها و گروههای فعال زنان به نشانه رفتن بنیان فرزند خواندگی
 • رئیس سازمان زندانها: انتقال زندان اوین منتفی نیست
 • مرخصی محمدرضا مقیسه، احمدی امویی و محسن محققی از زندان
 • صندوق بین‌المللی پول: ایران از رکود خارج شد
 • ثبت رکورد 125 اعدام‌ در ایران در طی 50 روز
 • موج بازداشت و فشار بر فعالان دانشجویی و سیاسی استان فارس ادامه دارد
 • محسن کدیور: ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اخلاقا قبیح و شرعا حرام است
 • انتقاء دعوت و امتناع رسالت
 • اردشیر امیرارجمند: آزادی موسوی و کروبی زمینه ساز «همبستگی ملی» خواهد بود
 • توافق ایران و انگلیس برای داشتن روابط در سطح کاردار غیرمقیم
 • دیدار جمعی از اساتید، نمایندگان ادوار، خبرنگاران و اصلاح‌طلبان با میرطاهر موسوی
 • خیرخواهی و انصاف در نقد؛ هدیه جنبش سبز به دولت اعتدال
 •