به روز شده: ۱۸:۵۵ تهران - جمعه ۵ مهر ۱۳۹۲

حسن روحانی: تضمین واقعی خلع سلاح، نابودی کامل سلاح های هسته ای

امروز: حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در سخنان مهمی در اولین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص خلع سلاح هسته ای، بر ضرورت تمرکز تلاش های بین المللی برای خلع و امحای تسلیحات هسته ای و منع گسترش این سلاح ها تاکید کرد.

متن سخنان دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رییس، آقای دبیرکل، عالیجنابان، هیات های محترم، خانم ها و آقایان

ایراد سخن در این گردهمایی تاریخی امتیازی ویژه است. مشارکت تعداد زیادی از رهبران جهان در این نشست، که اولین اجلاس مجمع عمومی در خصوص خلع سلاح هسته ای است، در واقع نشانه بارزی از حمایت گسترده از این موضوع مهم است. به نمایندگی از جنبش عدم تعهد که مبتکر برگزاری این نشست است، لازم می دانم از همه شما به خاطر حمایتهایتان قدردانی نمایم.

آقای رییس،

من از شما و ریاست قبلی به دلیل تلاش هایتان در برگزاری این اجلاس، بسیار متشکرم. از آقای دبیرکل نیز به خاطر مطالبی که اظهار داشتند، سپاسگزارم.

عالیجنابان، خانم ها و آقایان،

برخورداری از جهانی امن وآرام کماکان آرمان مشترک همه ما است. حوادث هولناک هیروشیما و ناکازاکی عزم ما را در جلوگیری از تکرار چنان ویرانی و کشتاری که زبان از بیان آن قاصر است، مصمم تر ساخت. بر این اساس، در اقدامی سنجیده، اولین قطعنامه این مجمع خواستار عاری ساختن جهان از سلاح های هسته ای شد. در نتیجه تلاش های جهانی، در حال حاضر ما از مجموعه ای از معاهدات، هنجارها و موسساتی برخورداریم که ماموریت آنها نیل به این هدف مورد توافق است.

با این وجود، هزاران سلاح هسته ای موجود، همچنان بزرگترین تهدید علیه صلح به شمار می رود.

بی تردید، اقدامات انجام شده برای خارج ساختن سلاح های هسته ای از حالت آماده باش و پرتاب، یا کاهش تعداد این گونه سلاح ها نباید جایگزین امحای کامل آنها قلمداد شود.

هرگونه استفاده از سلاح هسته ای ، نقض منشور ملل متحد و جنایت علیه بشریت است. آن دسته از راهبردهای نظامی و امنیتی که چنین کاربردهایی را توجیه می کنند، غیر قابل پذیرش اند. ضمن آنکه تهدید کشورهای غیر هسته ای با استفاده از سلاح هسته ای نیز باید پایان یابد. نوسازی اینگونه سلاح ها هم اثر تلاش، برای امحای کامل آنها را خنثی می کند و باید متوقف گردد. به همین دلایل، تنها راه رفع تهدید این سلاح ها، امحای کامل آنهاست.

عالیجنابان ، خانم ها و آقایان،

مایلم اقدام برخی کشورهای غیر هسته ای در انصراف داوطلبانه از سلاح های اتمی خود یا انهدام آنها را که نقش ارزنده ای در خلع سلاح هسته ای ایفا می نماید، مورد ستایش قرار دهم. همچنین می خواهم به نقش اساسی مناطق عاری از سلاح های هسته ای، در روند خلع سلاح هسته ای و صلح و امنیت بین المللی اذعان نمایم. بدین جهت، لازم می دانم از نقش تعیین کننده کشورهای غیر هسته ای، بویژه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که بخش عمده اعضای این مناطق را، تشکیل می دهند، تمجید کنم. از طرف جنبش عدم تعهد، از همه کشورهای هسته ای می خواهم تا پروتکل های الحاقی به همه معاهدات مربوط به ایجاد این مناطق را تصویب نموده، هرگونه تحفظ یا اعلامیه های تفسیری که با هدف و منظور آنها در تعارض باشد، ملغی ساخته و وضعیت غیر هسته ای این مناطق را، محترم شمارند. در همین راستا، مصرانه از دولت های هسته ای می خواهم نسبت به امضای هر چه سریعتر و بدون تحفظ پروتکل مربوط به معاهده منطقه عاری از سلاح های هسته ای، منطقه جنوب شرق آسیا و اسناد مربوطه به آن، مبادرت نمایند.

عالیجنابان، خانم ها و آقایان،

حدود ۴ دهه تلاش بین المللی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه، متاسفانه با ناکامی مواجه شده است. اتخاذ گامهای عملی عاجل برای ایجاد چنین منطقه ای ضروری است. اسراییل به عنوان تنها غیر عضو پیمان عدم اشاعه هسته ای در این منطقه، باید بدون هیچ گونه تاخیری به این معاهده بپیوندد تا همه فعالیت های هسته ای در منطقه، تحت پادمان های جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز قرار گیرد.

جامعه بین المللی باید به تلاش های مضاعفی در حمایت از شکل گیری این منطقه که ایجاد آن سهم مهمی در تحقق خلع سلاح هسته ای خواهد داشت، مبادرت نماید. در این راستا، تاکید می نمایم که دولت های غیر متعهد عضو پیمان عدم اشاعه هسته ای مصرانه خواستار برگزاری فوری کنفرانس ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه، با مشارکت همه کشورهای این منطقه هستند تا از هرگونه پیامد ناخواسته ای در این زمینه، پیشگیری گردد.

عالیجنابان، خانم ها و آقایان،

طی یک دوره بسیار طولانی، جهان در انتظار خلع سلاح هسته ای بوده است. نه در اختیار داشتن سلاح هسته ای برای مدت نامحدود قابل تحمل است و نه امحای کامل آنها می تواند بیش از این به تاخیر افتد. مسئولیت اولیه در زمینه خلع سلاح هسته ای به عهده کشورهای هسته ای است. از طرف جنبش عدم تعهد، قویاً از این کشورها می خواهم به این تعهد حقوقی خود که انجام آن، مدتها به تاخیر افتاده است، پایبند باشند.

انجام تعهدات خلع سلاح هسته ای نباید بیش از این به تاخیر افتاده یا برای پیشبرد عدم اشاعه و یا تلقی های غیر واقعی از ثبات استراتژیک به گروگان گرفته شود.

خلع سلاح هسته ای و عدم اشاعه، تقویت کننده یکدیگرند. آنها باید همزمان و نه به هزینه یکدیگر، مورد پیگیری واقع شوند. مشروعیت عدم اشاعه، از هدفی بزرگتر که همان خلع سلاح هسته ای است، نشات می گیرد. همچنین، عدم اشاعه باید به صورتی جامع و غیر تبعیض آمیز تعقیب گردد. تا زمانی که سلاح هسته ای وجود دارد، خطر کاربرد، تهدید به استفاده و اشاعه آنها نیز وجود دارد. بنابراین، تنها تضمین قطعی، نابودی کامل آنها است. البته، تا تحقق این هدف، کشورهای دارای سلاح هسته ای باید تحت هر شرایطی، از هرگونه تهدید و یا استفاده از سلاح هسته ای علیه هر کشور غیر هسته ای، اجتناب نمایند. تاکید می کنم که، اعلامیه های کنونی در خصوص تضمین های امنیتی منفی، کافی نیستند و باید در چارچوب یک سند حقوقی جهان شمول به تصویب برسند.

عالیجنابان، خانم ها و آقایان،

مایلم تاکید نمایم که خلع سلاح هسته ای کماکان بالاترین اولویت دولت های عضو جنبش عدم تعهد است. به منظور پیشبرد دستور کار خلع سلاح هسته ای، جنبش، نقشه راه ذیل را، پیشنهاد می نماید:

اول، آغاز هر چه سریعتر مذاکرات در کنفرانس خلع سلاح در خصوص کنوانسیون جامع سلاح های هسته ای به منظور منع در اختیار داشتن و مالکیت، توسعه، تولید، به دست آوردن ، آزمایش، انباشت، انتقال، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای و فراهم ساختن زمینه امحای کامل آنها.

دوم، تعیین روز ۲۶ سپتامبر هر سال به عنوان روز بین المللی امحای کامل سلاح های هسته ای. در این راستا من از همه کشورها و جامعه مدنی، دانشگاه ها و مراکز علمی و رسانه های جمعی می خواهم دست به دست هم دهند تا این آرمان والا تحقق یابد.

سوم، برگزاری یک کنفرانس بین المللی در سطح مقامات عالی رتبه در ۵ سال آینده، به منظور ارزیابی پیشرفتهای حاصله در خصوص خلع سلاح هسته ای .

در رابطه با این نقشه راه، جنبش عدم تعهد قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد کرد. اطمینان دارم که این قطعنامه از حمایت همه شما برخوردار خواهد شد.

عالیجنابان، خانم ها و آقایان

هیچ ملتی نباید سلاح هسته ای داشته باشد؛ چون همانگونه که آقای دبیرکل، شما به درستی بیان کردید، هیچ دست پاکی، برای در اختیار داشتن این سلاح های ناپاک وجود ندارد. جنبش عدم تعهد مصمم است از هیچ گونه تلاشی برای تحقق فوری جهان عاری از سلاح های هسته ای، فروگذار نکند. بیایید به جای سلاح هسته ای، منابع مالی خود را برای توسعه و امحای فقر، بیسوادی و بیماری ها، هزینه نماییم.

بیایید جهانی عاری از سلاح هسته ای را برای نسل های آینده به یادگار بگذاریم. این حق آنها و مسئولیت ماست. بیایید نشان دهیم که ما ملل متحد هستیم: مللی متحد در راه صلح.

متشکرم آقای رییس.-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • فیگارو: جذابیت روحانی اسراییل را نگران می‌کند
 • حسن روحانی: هر نوع قطع رابطه، فقط توهمات و فاصله‌ها را بیشتر می‌کند/ توسعه روابط ایران با غرب به اعتمادسازی کمک می‌کند
 • بازتاب یک سخنرانی؛ روحانی بیش از هر چیز از " ایران " گفت
 • حسن روحانی: همه تلاشم را برای آزادی زندانیان انجام خواهم داد
 • پیام صلح و دوستی ایرانیان به مردم امریکا رسید
 • دلیل شرکت نکردن هیات ایرانی در ضیافت ناهار بان کی مون
 • ان بی سی نیوز: دست دادن اوباما و روحانی می‌تواند تاریخ‌ساز شود
 • بیانیه ۱۳۰ فعال دانشجویی در رابطه با سفر روحانی به نیویورک
 • تحریم سخنرانی روحانی در سازمان ملل از سوی نمایندگان اسرائیل
 •  
  آخرین اخبار
 • جواد ظریف: مذاکرات سازنده بود/ با جان کری گفت و گوی کوتاهی داشتم
 • گزارش جواد ظریف از جلسه نیم ساعته با جان کری
 • نامه دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار به جعفر توفیقی: برای رفع کامل تبعیض آموزشی تلاش کنید
 • مهدی کروبی نمونه یک مبارز و آزادی خواه است
 • پیشنهاد وزیر صنایع به خودروسازان: از شرکای خارجی خود برای بازگشت به ایران دعوت کنند
 • سیدحسن خمینی: دین را کاریکاتوری کرده ایم، می خواهیم هدایت کنیم اما بلد نیستیم
 • گلایه مریم شفیع پور از وضعیت وخیم جسمی در اولین دیدار با خانواده
 • وزیر راه و شهرسازی: اکثر بانک‌ها در وضعیت قرمز هستند
 • درگذشت ایمان ابراهیم بای سلامی، خبرنگار مجلس
 • جایگزینی سردار وحیدی به جای دریابان شمخانی در مرکز تحقیقات راهبردی
 • تصویب مقررات ملی خانه سبز
 • صدور دستور همکاری برای تحقیق‌ و تفحص از تامین‌اجتماعی
 • افزایش ۴۰۰ درصدی لوازم خانگی قیمت در یکسال
 • حیمدرضا جلایی پور: باید دکان هایی که به نام میراث دفاع مقدس ساخته اند بسته شود
 • یک گفت و گوی صمیمی با فرزند شهید همت: ایشان همچون دیگر شهدا ، در کلام و اعمالش صداقت داشت
 • پروفسور هاشم پسران در میان برندگان احتمالی نوبل ۲۰۱۳
 • حسین کاظم پور نماینده ایران در اوپک شد
 • وزیر امور خارجه روسیه: مذاکرات اتمی ایران به نتیجه برسد، تحریم‌ها باید لغو شود
 • درخواست رفع حصر میرحسین، رهنورد و کروبی توسط خانواده های ایثارگران و شهدا
 • چیت چیان: نجات دریاچه ارومیه به یکباره امکانپذیر نیست
 •