به روز شده: ۰۷:۵۴ تهران - پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر مسکن شد

امروز: وزیر راه و شهرسازی در دو حکم جداگانه، حسین عبده تبریزی و سید رضا هاشمی را به عنوان مشاوران امور مدیریت و تامین مالی و معماری و شهرسازی منصوب کرد.

به گزارش مهر، عباس آخوندی در حکم خود خطاب به حسین عبده تبریزی تصریح کرد: با توجه به دانش و تجارب ممتد و ارجمند جنابعالی در حوزه مدیریت مالی در استانداردهای بین‌المللی به موجب این حکم به عنوان مشاور وزیر در امور مدیریت و تامین مالی منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم آمده است: تغییر در رابطه دولت-بازار و افزایش سهم سرمایه‌گذاری و کنشگری اقتصادی در حوزه حمل ونقل و مسکن و شهرسازی به نفع بخش خصوصی، سیاست اصولی اعلام شده از سوی این وزارتخانه است. افزون بر این، محدودیتهای مالی دولت در امر سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی توجه بیشتر به بهبود محیط کسب و کار و سهولت و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی را ناگزیر می‌کند. وزیر راه و شهرسازی در پایان حکم خود به حسین عبده تبریزی تاکید کرده است: با توجه به مطالب فوق از جنابعالی درخواست دارم تا در زمینه مدیریت منابع و متنوع سازی ابزارهای تامین مالی در حوزه ی ماموریت‌های این وزارتخانه به طور عام و مدیریت تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های مهم در دست اقدام این وزارتخانه به طور خاص به اینجانب مشاوره دهید.

حسین عبده تبریزی پیش از این رئیس هیأت مدیرۀ لیزینگ بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۵)، رئیس هیأت مدیرۀ کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (۱۳۸۹-۱۳۸۶(، مدیر عامل شرکت تأمین سرمایۀ نوین (۱۳۸۹-۱۳۸)، مدیر عامل شرکت تأمین سرمایۀ اقتصاد نوین (۱۳۸۷-۱۳۸۵( ، دبیر کل مؤسسة توسعة صنعت سرمایه‌گذاری ایران (۱۳۸۷-۱۳۸) بوده است.

همچننی در سوابق وی تجربه دبیر کلی بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۴-۱۳۸)، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱۳۸۴-۱۳۸۰)، رئیس هیأت مدیرۀ بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۲-۱۳۸۰(، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (۱۳۸۰-۱۳۷۶(، رئیس هیأت مدیرۀ شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد (امروز-۱۳۸۵( و رئیس هیأت مدیرۀ شرکت بین‌الملل سرمایه گذاری و خدمات مالی خردپایه (۱۳۸۴ - امروز) نیز وجود دارد.

حسین عبده تبریزی در سال ۱۳۳۰ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۵۲، کارشناسی بازرگانی از مدرسۀ عالی بازرگانی و کارشناسی زبان انگلیسی از دانشگاه علامۀ طباطبایی دریافت نمود. در سال ۱۳۵۳، تحصیلات خود را رشتۀ مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران در سطح کارشناسی ارشد ادامه داد و تحصیلات عالی خود را در در سطح دکترای رشتۀ امور مالی و بانکداری در مدرسۀ عالی بازرگانی منچستر در سال ۱۳۵۵ به پایان رساند.

سابقۀ تدریس وی به دهۀ ۵۰ باز می‌گردد. از آن زمان تا کنون وی در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، سازمان‌ها‌ و مراکز تحقیقاتی کشور تدریس کرده است. دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامۀ طباطبایی و دانشگاه امام صادق (ع) تنها برخی از مؤسساتی است که دکتر عبده در آن‌ها به تدریس دانش مالی پرداخته است. وی هم‌چنین عضو هیأت علمی تمام‌وقت مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه علامۀ طباطبایی بوده است. وی عضو هیأت تحریریۀ نشریه‌های متعدد و از جمله صاحب‌امتیاز روزنامۀ سرمایه بوده است.

حوزه‌های تحقیقاتی اخیر وی شامل بررسی بحران مالی ۲۰۰۸، بررسی حباب در بورس اوراق بهادار تهران، نظارت بر بازارهای سرمایه، نظریۀ ساختار سرمایه، تأمین مالی بخش مسکن و مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران است.

همچنین در حکم دیگری از سوی آخوندی، سید رضا هاشمی به عنوان مشاور معماری و شهرسازی وزیر منصوب شد. در این حکم آمده است: با توجه به دانش و تجارب ممتد و ارجمند جنابعالی در حوزه معماری و شهرسازی در ایران به موجب این حکم به عنوان مشاور معماری و شهرسازی وزیر منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم آمده است: هم چنانچه مستحضرید عدالت جغرافیایی وتوسعه متوازن کالبدی در سطح سرزمین و سطوح منطقه‌ای و محلی و شهرسازی شهروند محور جزء سیاستهای کلی و اصولی وزارتخانه است. در این ارتباط تقویت حداکثری شهرداری‌ها از جمله برنامه‌های اعلامی اینجانب بوده است. از سوی دیگر معماری که میراث نسل ما برای آیندگان اسن مبین فرهنگ، سبک زندگی و زیبایی‌شناسی شهروندان ایران زمین است. وزیر راه و شهرسازی بیان کرده است: در عین حال معماری با فناوری و سطح درآمد مردم ارتباط برقرار می‌کند. همه اینها مساله معماری و شهرسازی را به موضوع پیچیده‌ای مبدل می‌سازد که شایان توجه جدی درسطح سیاستگذاری ملی است.

آخوندی تاکید کرد: امید است که با همکاری حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه و ارتباط با سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، شهرداری‌ها، دانشگاه‌‌ها و حرفه ورزان جهت اعتلای شهرسازی و معماری در ایران و بهبود کیفیت زندگی شهروندان عزیز به اینجانب مشاوره دهید.

سید رضا هاشمی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران (۱۳۴۹) است. سوابق حرفه‌ای و مدیریتی وی شامل کارشناس مهندسین مشاور تهیه کننده اولین طرح جامع همدان، (۱۳۴۹-۱۳۵۰)، معاون شهرسازی شهرداری همدان (۱۳۵۰-۱۳۵۴)، مدیر کل مسکن و شهرسازی همدان (۱۳۵۸-۱۳۶۳)، معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (۱۳۷۶-۱۳۶۳)، راه اندازی سازمان‌های نظام مهندسی در سراسر کشور، تاسیس و راه‌اندازی اولین مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران (۱۳۷۸-۱۳۷۹)، موسس جایزه بزرگ معمار و رئیس هیات امنا و مدیر پروژه‌های مختلف در پژوهشکده توسعه کالبدی (۱۳۸۰ تاکنون) است.

سوابق پژوهشی مهندس سید رضا هاشمی نیز شامل رئیس هیات مدیره مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و مدیریت بیش از ۱۰۰ طرح پژوهشی شهرسازی و معماری، (۱۳۷۰-۱۳۷۶)، مسئول کمیته مقابله با خطر زلزله و لغزش زمین (۱۳۷۱-۱۳۷۶)، مسئول کمیته مسکن و راه و در شورای پژوهش‌های علمی کشور (۱۳۷۱-۱۳۷۶)، نایب رئیس انجمن ویراستاران مجلات علمی خاورمیانه (۱۳۷۲-۱۳۷۶)، عضو هیات داوران مسابقات معماری مختلف (۱۳۷۰ تاکنون)، رئیس شورای داوران اولین جشنواره مهندسی ایران (۱۳۷۵)، مدیر مسئول و سردبیر مجله آبادی (۱۳۷۰-۱۳۷۶)، مدیر مسئول و سردبیر مجله معمار (۱۳۷۷-۱۳۸۲) است.

دیگر سوابق پژوهشی وی شامل ارائه بیش از ۴۰ مقاله در نشریات تخصصی آبادی، معمار، گلستان هنر و کتاب مجموعه همایش پژوهش بهره‌وری، رشد و توسعه اقتصادی، شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس‌ها و سمینارهای متعدد داخلی و خارجی، تهیه مقررات ملی ساختمان ایران، تهیه اولین آیین‌نامه راه‌های شهری ایران، تهیه اولین طرح کالبدی ملی ایران و تهیه پیش نویس قانون جامع شهرسازی و معماری است.-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
 • اطلاعیه خانواده شهید آیت‌الله قدوسی به مناسبت سالگرد شهادت وی؛ مدیران جامعه به خواسته های ملت احترام بگذارند
 • مقایسه سخنان فرمانده ناجا در دو؛ اپیزود روایت احمدی مقدم از عاشورای ۸۸: حقیقت ماجرا این است که ....
 • اتهام زنی برادر حسین بعد از ادعای برادر آقای خامنه ای: هاشمی رفسنجانی در زمین امریکا بازی می کند
 • شروع بهانه های یاران احمدی نژاد از روحانی: یک ماه گذشت چرا کاری نمی کنید!
 • پیام خاتمی به حسین رونقی برای پایان اعتصاب غذا: متاسفم که سختگیری ها و تنگناها همچنان ادامه دارد
 • اینبار پسر سر حلقه خانه فاطمی در فسادهای مالی دولت احمدی نژاد/ارتباط فرزند محمدرضا رحیمی با اخلالگران بازار ارز
 • یک فعال صنفی: روحانی محدودیت‌های ۸ سال اخیر در راه فعالیت صنفی معلمان را رفع کند
 • وزیر تعاون: خصوصی سازی باید از طریق تعاونی ها صورت پذیرد
 • دبیر ائتلاف اسلامی زنان: طرح «جمعیت و تعالی خانواده» زن را تنها ابزاری برای بارداری می بیند
 • معاون کنسولی وزارت خارجه: اظهار نظر افراد غیر مسئول در حوزه سیاست خارجه به نفع کشور نیست
 • سربازهای مقصر و سردارهای بی مسئولیت
 • راه حل جنتی برای حل مساله خانه سینما: مجمع عمومی برگزار و هیات مدیره جدید انتخاب شود+ تکمیلی
 • ادامه سریال مصوبات غیرقانونی دولت دهم؛ ۷ نامه جدید رییس مجلس
 • لغو دستور دولت دهم درباره ساختمان تاریخی
 • نجفی: تصمیمات قبلی سازمان میراث فرهنگی ناپخته بود
 • معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور: ۴۴ درصد تورم از کرات دیگر نیامده/ دخلی نداریم خرج خود را باید آهسته‌تر کنیم
 • اولین جلسه ستادهماهنگی مبارزه بامفاسد اقتصادی دردولت یازدهم
 • تحلیل سعید لیلاز از منتفی شدن افزایش نرخ سود بانکی
 • حسن روحانی: نباید سئوالات و ابهامات جوانان را سیاسی کنیم بلکه باید آستانه تحمل را بالا ببریم
 • رشد منفی اقتصادی کشور در سال گذشته در گزارش مجلس
 •