به روز شده: ۰۷:۲۳ تهران - سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲

نامه اساتید دانشگاه به حسن روحانی: وزارت علومی نیاز داریم که به جای گزینش دانشجو و استاد، بدنبال ارتقاء جایگاه دانشگاه باشد

امروز: جمع گسترده ای از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور، طی نامه ای به حسن روحانی، نکاتی را در خصوص وزارت علوم و مدیریت آموزشی کشور خاطرنشان و تاکید کرده اند "ما وزارت علومی نیاز داریم که به جای دخالت در پذیرش و گزینش دانشجو و استاد، اخذ تصمیم های ناقض استقلال دانشگاه ها، اجرای طرح تفکیک جنسیتی و اقداماتی از این دست که نتیجه ای جز هدر رفتن وقت و سرمایه کشور را ندارد، بدنبال ارتقاء جایگاه دانشگاه در فضای بین¬المللی و تامین بودجه¬های تحقیقاتی و تجهیزاتی باشد که به شدت برای حفظ بنیه علمی شور مورد نیاز است."به گزارش مهر، نویسندگان این نامه از هیئت علمی های تمام دانشگاههای کشور از جمله، اردبیل، زابل، شهید چمران اهواز، بیرجند، پیام نور تهران، سیستان و بلوچستان، صنعتی ارومیه، تهران، صنعت نفت اهواز، صنعتی نوشیروانی بابل، ایلام، اصفهان، مازندران، امام حسین(ع)، زنجان، گلستان، تبریز، شهید بهشتی، رازی کرمانشاه، شهرکرد، صنعتی سهند تبریز، سمنان، بین المللی قزوین، دامغان، قم، محقق اردبیلی، بوعلی سینا همدان، صدا و سیما، یاسوج، هرمزگان، گیلان، صنعتی اصفهان، کردستان، شهید رجایی، تربیت مدرس، شاهرود، یزد، دانشگاه هنر، دانشگاه خوارزمی، علوم کشاورزی ساری، علم و صنعت، شاهد، گنبد کاووس و واحدهای دانشگاه پیام نور هستند.

در نامه اساتید دانشگاه به رئیس جمهور منتخب همچنین بر این نکته تاکید شده است که مدیریت آموزش عالی کشور از بین استادان برجسته، عالم، مدیر، مورد وثوق جامعه دانشگاهی وبرخوردار از اعتدال فردی شایسته و پاسخگو به این مطالبات انتخاب شوند.

متن این نامه به همراه اسامی امضا کنندگان به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور منتخب ملت ایران
با سلام و احترام؛
انتخاب شایسته و غرور آفرین حضرتعالی را توسط مردم حماسه ساز این سرزمین که دیوارهای ناامیدی را با تدبیر وامید فروریخت تبریک می گوییم. نقش بی بدیل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در توسعه علم و تکنولوژی، تامین و توسعه منابع انسانی آینده ساز، ارتقاء اخلاق و فرهنگ و تضمینتوسعه پایدار بر کسی پوشیده نیست. بدیهی است تحقق این نقش منوط به تامین شرایط لازم و حاکمیت عقلانیت و منطق بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها است. متاسفانه کیفیت مدیریت آموزش عالی و نحوه تعامل با دانشگاه هادر سالهای اخیر نگرانیهای زیادی را به وجود آورده است.حوزه آموزش عالی کشور دارای استعداد های درخشان، گسترده و فراوانی است که به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته اندو تدابیر لازم و کافی برایسامان دهی آنها اندیشیده نشده است. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دربردارنده مهمترین سرمایه های انسانی ومغزهای متفکر کشور یعنی استادان و دانشجویان است که درشکل دهی به آینده آن نقش کلیدی دارند. برای همراهی در اندیشیدن تدابیر لازم و افزایش امید به آینده، ما استادان دانشگاه های کشور مطالبات خود را درحوزه آموزش عالی به شرح ذیل اعلام می داریم.
ما دانشگاهی می خواهیم که استقلال آن در چارچوب وظایف و اختیارات هیأت امناء حفظ شده و ارتقاء یابد تا در فضای آزاد و به دور از تنش و دغدغه های امنیتی، توسعه و رشد علمی، خلاقیت و شکوفاییامکان پذیر شود.
ما دانشگاهی می خواهیم که اعضای هیأت علمی آن حرمت داشته باشند و شان و شخصیت آنان حفظ شود. اجبار اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به شرکت در کلاس های عقیدتی و ارشادی خلاف شان و جایگاه آنان بوده و شگفت آورتر آنکه در آیین نامه ارتقاء نیز به عنوان یک الزام وارد شود.
ما دانشگاهی می خواهیم که اعضای هیأت علمی آن در تعیین مدیران و رؤسای خودمشارکت داشته باشند تا مدیران و مسؤلینیانتخاب شوند که از رتبه علمی بالا و مقبولیت و مشروعیت دانشگاهی برخوردار باشند.
ما دانشگاهی می خواهیم که در سطوح بالای بین المللی مطرح باشد و روابط آن با مراکز علمی معتبر در سراسر دنیا از طریق تبادل استاد، دانشجو و همکاری های پژوهشی و آموزشی مشترک ارتقاء یابد. این امر نه تنها در پیشرفت علم و فنآوری در کشور مؤثر است، بلکه بر ارتقاء روابط بین ملت ها و فرهنگ ها و تمدن ها نیز بسیار تاثیر گذار است.
ما دانشگاهی می خواهیم که فضای فرهنگی آن در اختیار صاحبان اصلی آن یعنی دانشجویان و استادان قرارگیرد و شاهد تزریق افراد غیر عالم و نامتجانس با محیط دانشگاه و علم و تحقیق نباشیم. مگر غیر از این است که در مقاطع مختلف و سرنوشت ساز تاریخ کشور از جمله دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی1357، دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی همیشه دانشگاه منشاء تحول بوده است؟
ما دانشگاهی می خواهیمکه در آن نهاد¬های مدنی با هدف مشارکت موثر دانشگاهیان در ارتقاء دانش، بینش، فرهنگ و تداوم پیوند دانشگاه و جامعه تقویت و نوسازی شود.
ما وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نیاز داریم که به جای دخالت در پذیرش و گزینش دانشجو و استاد، اخذ تصمیم های ناقض استقلال دانشگاه ها، اجرای طرح تفکیک جنسیتی و اقداماتی از این دست که نتیجه ای جز هدر رفتن وقت و سرمایه کشور را ندارد، بدنبال ارتقاء جایگاه دانشگاه در فضای بین¬المللی و تامین بودجه¬های تحقیقاتی و تجهیزاتی باشد که به شدت برای حفظ بنیه علمیکشور مورد نیاز است.
ما وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نیاز داریم که نظام گزینش دانشجو را با رویکرد برخوردارییکسان از فرصت تحصیل و تحقیق برای همگان با تاکید بر عاملیتصرف دانشگاه درپذیرفتن دانشجوی دوره دکترای تخصصیمد نظر قرار دهد.
ما وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نیاز داریم که روند تمرکزگرایی و مداخله جویانه فعلی را متوقف نموده و از طریق فراهم کردن فضایی برای رشدو تعالی، به کارگیری خلاقیت وایجاد فرصتبرای شکوفایی دانشجویان در داخل کشور در راستایمعکوس نمودن روند مهاجرت و فرار مغزها تلاش نماید.
اکنون باتدبیر و امیدی که کلید و پرچم آن در دست جنابعالی است موجی از شور و شوق و امید به آینده در صفوف ملت بزرگ ایران و به ویژه در قشر دانشگاهیایجاد شده است. انتظار و یقین داریم که در مدیریت ارشد آموزش عالی کشور تدبیر، عقلانیت و اعتدال حاکم می شود. لذا با عنایت به محورهای فوق الذکر که حاصل نظرخواهی از781تن از اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور است از جنابعالی تقاضا دارد از بین استادان برجسته، عالم، مدیر، مورد وثوق جامعه دانشگاهی وبرخوردار از اعتدال فردی شایسته و پاسخگو به این مطالبات را برای مدیریت آموزش عالی کشور انتخاب فرمایند.

رديف
نام
نام خانوادگي
دانشگاه
1
دکتر علي اکبر
آبکار
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
2
دکتر عباس
آخوندي
دانشگاه تهران
3
دکتر حسين
آذرنيوند
دانشگاه تهران
4
دکتر مختار
آرامي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
5
دکتر عليرضا
آرايي
دانشگاه تهران
6
دکتر تقي
آزاد ارمکي
دانشگاه تهران
7
دکتر بهزاد
آسايي
دانشگاه تهران
8
دکتر احمد
آسوده
دانشگاه فردوسي مشهد
9
دکتر فريد
آشتياني
دانشگاه صنعتي شريف
10
دکتر حسين
آفريده
دانشگاه صنعتي اميرکبير
11
دکتر سيد جواد
آقاجري
دانشگاه شهيد چمران اهواز
12
دکتر مجتبي
آقاميرسليم
دانشگاه صنعتي اميرکبير
13
دکتر عليرضا
آقايي
دانشگاه سيستان و بلوچستان
14
دکتر احمد
آل احمد
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
15
دکتر سيد
آيت اله رزمجو
دانشگاه شيراز
16
دکتر عليرضا
ابدالي مشهدي
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
17
دکتر رضا
ابراهيم پور
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
18
دکتر رامين
ابراهيمي
دانشگاه شيراز
19
دکتر اسماعيل
ابراهيمي
دانشگاه شيراز
20
دکتر کارن
ابري نيا
دانشگاه تهران
21
دکتر محمد صادق
ابريشميان
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
22
دکتر محمدرضا
ابوطالبي
دانشگاه علم وصنعت ايران
23
دکتر محمد
اتوکش
دانشگاه صنعتي شريف
24
دکتر محمد رضا
اجتهادي
دانشگاه صنعتي شريف
25
دکتر سيد محمد
احدي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
26
دکتر جواد
احديان
دانشگاه شهيد چمران اهواز
27
دکتر محمد رضا
احساني
دانشگاه صنعتي اصفهان
28
دکتر محمد صادق
احمد آخوندي
دانشگاه علوم پزشکي تهران
29
دکتر مسعود
احمدزاده
دانشگاه تهران
30
دکتر مرضيه
احمدزاده
دانشگاه صنعتي شيراز
31
دکتر محمد رحيم
احمدي
دانشگاه شيراز
32
دکتر محمد رضا
احمدي
دانشگاه تهران
33
دکتر عليرضا
احمدي
دانشگاه شيراز
34
دکتر وحيد
احمدي
دانشگاه تربيت مدرس
35
دکتر زهرا
احمدي پور
دانشگاه تربيت مدرس
36
دکتر
احمديان
دانشگاه صنعتي شريف
37
دکتر احمد
اخلاصي
دانشگاه علم وصنعت ايران
38
دکتر اميرناصر
اخوان
دانشگاه صنعتي اميرکبير
39
دکتر محمدعلي
اخوان
دانشگاه تهران
40
دکتر بهرام
اخوان کاظمي
دانشگاه شيراز
41
دکتر حجت اله
اديبي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
42
دکتر بهروز
ارباب شيراني
دانشگاه صنعتي اصفهان
43
دکتر مجتبي
اردستاني
دانشگاه تهران
44
دکتر محمد
اردشير
دانشگاه صنعتي شريف
45
دکتر مجيد
ارشاد
دانشگاه شيراز
46
دکتر مسعود
اسدپور
دانشگاه تهران
47
دکتر حميدرضا
اسکندري
دانشگاه تربيت مدرس
48
دکتر حسين
اسکندري
دانشگاه خليج فارس بوشهر
49
دکتر اسماعيل
اسلامي
دانشگاه علم وصنعت ايران
50
دکتر سعيد
اسلاميان
دانشگاه صنعتي اصفهان
51
دکتر مهدي
اشجعي
دانشگاه تهران
52
دکتر سيد فخرالدين
اشرفي زاده
دانشگاه صنعتي اصفهان
53
دکتر محمود
اشرفي زاده
دانشگاه صنعتي اصفهان
54
دکتر حبيب
اشعثي
دانشگاه تبريز
55
دکتر سيد حسين
اطهري
دانشگاه فردوسي مشهد
56
دکتر سيد وحيد
اظهري
دانشگاه علم وصنعت ايران
57
دکتر حسين
اعتمادي
دانشگاه تربيت مدرس
58
دکتر عبدالرضا رکن الدين
افتخاري
دانشگاه تربيت مدرس
59
دکتر عباس
افشار
دانشگاه علم وصنعت ايران
60
دکتر محمد هادي
افشار
دانشگاه علم وصنعت ايران
61
دکتر شهرآرا
افشار
دانشگاه علم وصنعت ايران
62
دکتر منصور
افشار محمديان
دانشگاه گيلان
63
دکتر عليرضا
افشاري فر
دانشگاه شيراز
64
دکتر سيد فخرالدين
افضلي
دانشگاه شيراز
65
دکتر علي
افضلي کوشا
دانشگاه تهران
66
دکتر عبدالعزيز
افلاک سير
دانشگاه شيراز
67
دکتر ترانه
اقليدس
دانشگاه صنعتي شريف
68
دکتر عباس
اکبر زاده
دانشگاه صنعتي شريف
69
دکتر احمد
اکبري
دانشگاه علم وصنعت ايران
70
دکتر محمود
اکبري
دانشگاه صنعتي شريف
71
دکتر محمد تقي
اکبري
دانشگاه تربيت مدرس
72
دکتر
اکبري
دانشگاه شيراز
73
دکتر غلامرضا
اکرمي
دانشگاه تهران
74
دکتر محمد
الباجي
دانشگاه شهيد چمران اهواز
75
دکتر سيدمحمد تقي
المدرسي
دانشگاه يزد
76
دکتر مسعود
امامي
دانشگاه تهران
77
دکتر فتح اله
امي
دانشگاه تربيت مدرس
78
دکتر پرويز
اميدي
دانشگاه صنعتي شاهرود
79
دکتر امين
امين زاده گوهري
دانشگاه صنعتي شريف
80
دکتر اميرمظفر
اميني
دانشگاه صنعتي اصفهان
81
دکتر کيوان
اميني
دانشگاه رازي (کرمانشاه)
82
دکتر بابک
اميني
دانشگاه شيراز
83
دکتر الهه
اميني فر
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
84
دکتر حميد
انصاري
دانشگاه تهران
85
دکترحسين
انصاري
دانشگاه فردوسي مشهد
86
دکتر علي اصغر
انصافي
دانشگاه صنعتي اصفهان
87
دکتر مهدي
ايران منش
دانشگاه صنعتي شاهرود
88
دکتر اعظم
ايرجي زاد
دانشگاه صنعتي شريف
89
دکتر کرامت ا...
ايزد پناه
دانشگاه شيراز
90
دکتر ابراهيم
ايزدي دربندي
دانشگاه فردوسي مشهد
91
دکتر مسعود
بابايي زاده
دانشگاه صنعتي شريف
92
دکتر مجيد
بازارگان
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
93
دکتر حميد
باصري
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
94
دکتر عبدالرضا
باقري
دانشگاه فردوسي مشهد
95
دکتر حسن
باقري نيا
دانشگاه حکيم سبزواري
96
دکتر محمود
بحراني
دانشگاه شيراز
97
دکتر محمد جعفر
بحراني
دانشگاه شيراز
98
دکتر معصومه
بحريني
دانشگاه فردوسي مشهد
99
دکتر جلال
بختياري
دانشگاه تهران
100
دکتر محمد
بخشوده
دانشگاه شيراز
101
دکتر علي
بخشي
دانشگاه صنعتي شريف
102
دکتر محمد
بخشي جويباري
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
103
دکتر محمد
بدر
علامه طباطبايي
104
دکتر سيد علي
بدري
دانشگاه تهران
105
دکتر مسعود
برادران
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
106
دکتر محمدعلي
برخورداري
دانشگاه علم وصنعت ايران
107
دکتر غلامحسين
بردبار
دانشگاه شيراز
108
دکتر سيد محمود
برکاتي
دانشگاه سيستان و بلوچستان
109
دکتر عليرضا
برهاني داريان
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
110
دکتر سعيد
بزرگ بيگدلي
دانشگاه تربيت مدرس
111
دکتر سيده زهرا
بطحايي
دانشگاه تربيت مدرس
112
دکتر نيک محمد
بلوچ زهي
دانشگاه سيستان و بلوچستان
113
دکتر علي
بنايي
دانشگاه صنعتي شريف
114
دکتر بابک
بنکدارپور
دانشگاه صنعتي اميرکبير
115
دکتر محمد علي
بني هاشمي
دانشگاه تهران
116
دکتر عباس
بهرام
دانشگاه خوارزمي
117
دکتر مرتضي
بهرام
دانشگاه اروميه
118
دکتر فريبا
بهرامي
دانشگاه تهران
119
دکتر احمد رضا
بهراميان
دانشگاه تربيت مدرس
120
دکتر اميرحسين
بهروش
دانشگاه تربيت مدرس
121
دکتر علي اصغر
بهشتي
دانشگاه فردوسي مشهد
122
دکتر سيد علي اصغر
بهشتي شيرازي
دانشگاه علم وصنعت ايران
123
دکتر محمد
بورجاپور
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
124
دکتر داريوش
بوستاني
دانشگاه شهيد باهنر کرمان
125
دکتر حسين
بياني
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
126
دکتر مهرزاد
بيغش
دانشگاه صنعتي شريف
127
دکتر مهدي
پارسا
دانشگاه فردوسي مشهد
128
دکتر غلامعباس
پارسا فر
دانشگاه صنعتي شريف
129
دکتر فرخ
پارسي زاده
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
130
دکتر محمد هادي
پاشايي
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
131
دکتر حسن
پاکارزاده
دانشگاه شيراز
132
دکتر مجيد
پاکيزه
دانشگاه فردوسي مشهد
133
دکتر محمد حسين
پايدار
دانشگاه شيراز
134
دکتر
پرستش
دانشگاه گيلان
135
دکتر جمشيد
پرويزيان
دانشگاه صنعتي اصفهان
136
دکتر غلامرضا
پزشکي راد
دانشگاه تربيت مدرس
137
دکتر محمد حسن
پنجه شاهي
دانشگاه تهران
138
دکتر حسن
پهلوانزاده
دانشگاه تربيت مدرس
139
دکتر محمدرضا
پهلواني
دانشگاه مازندران
140
دکتر مهدي
پورافشاري چنار
دانشگاه فردوسي مشهد
141
دکتر محمدرضا
پورتکي
دانشگاه صنعتي شريف
142
دکتر علي
پورجوادي
دانشگاه صنعتي شريف
143
دکتر سعيد
پورزينلي
دانشگاه گيلان
144
دکتر علي اکبر
پورفتح اله
دانشگاه تربيت مدرس
145
دکتر نادر
پيرمراديان
دانشگاه گيلان
146
دکتر علي
پيروي
دانشگاه فردوسي مشهد
147
دکتر محمد حسن
پيروي
دانشگاه سيستان و بلوچستان
148
دکتر محمد حسن
پيش بين
دانشگاه تهران
149
دکتر احمد رضا
پيش بين
دانشگاه تهران
150
دکتر احمد رضا
پيشه ور
دانشگاه صنعتي اصفهان
151
دکتر سيد محمودرضا
پيشوايي
دانشگاه صنعتي شريف
152
دکتر سيد مصطفي
پيغمبري
دانشگاه تهران
153
دکتر سيد علي
پيغمبري
دانشگاه تهران
154
دکترسيد حسين
پيمان
دانشگاه گيلان
155
دکتر عزيزاله
تاجيک اسماعيلي
دانشگاه خوارزمي
156
دکتر محمود
تبريزچي
دانشگاه صنعتي اصفهان
157
دکتر محمد
تخشيد
دانشگاه تهران
158
دکتر جواد
ترکماني
دانشگاه شيراز
159
دکتر محمد
تقوي
دانشگاه فردوسي مشهد
160
دکتر سيد محسن
تقوي
دانشگاه شيراز
161
دکتر
تقي خاني
دانشگاه تربيت مدرس
162
دکتر فتانه
تقي ياره
دانشگاه تهران
163
دکتر مهرداد
تقيان
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
164
دکتر محمد وحيد
تکوک
دانشگاه رازي (کرمانشاه)
165
دکتر بهمن
تمامي
دانشگاه شيراز
166
دکتر پروانه
تيشه زن
دانشگاه شهيد چمران اهواز
167
دکتر محمد
جانفدا
دانشگاه فردوسي مشهد
168
دکتر مهران
جاهد
دانشگاه صنعتي شريف
169
دکتر کورش
جاويدان
دانشگاه فردوسي مشهد
170
دکتر ايرج
جباري
دانشگاه رازي (کرمانشاه)
171
دکتر پرويز
جبه دار مارالاني
دانشگاه تهران (چهرۀ ماندگار)
172
دکتر شهرام
جديد
دانشگاه علم وصنعت ايران
173
دکتر محمدرضا
جعفرزاده
دانشگاه فردوسي مشهد
174
دکتر حميد
جعفري
دانشگاه تهران
175
دکتر عبدالعباس
جعفري
دانشگاه شيراز
176
دکتر محمد کاظم
جعفري
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
177
دکتر احمد
جعفري
دانشگاه تهران
178
دکتر سيد اکبر
جعفري
دانشگاه صنعتي شريف
179
دکتر حبيب
جعفري
دانشگاه رازي (کرمانشاه)
180
دکتر مجيد
جعفريان
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
181
دکتر مختار
جلالي جواران
دانشگاه تربيت مدرس
182
دکترغلامعلي
جلودار
دانشگاه شيراز
183
دکتر عليرضا
جليليان
دانشگاه علم وصنعت ايران
184
دکتر ميرمصدق
جمالي
دانشگاه صنعتي شريف
185
دکتر احسان
جهاني
دانشگاه مازندران
186
دکتر مهران
جوانبخت
دانشگاه صنعتي اميرکبير
187
دکتر فرامرز
جوانرودي
دانشگاه علم وصنعت ايران
188
دکتر فاطمه
جواهري
دانشگاه خوارزمي
189
دکتر بهرام
جوکار
دانشگاه شيراز
190
دکتر محمد رضا
حاتمي
دانشگاه تهران
191
دکتر حسن
حاجي کاظمي
دانشگاه فردوسي مشهد
192
دکتر علي
حاجي نژاد
دانشگاه سيستان و بلوچستان
193
دکتر ناصر
حافظي مقدس
دانشگاه فردوسي مشهد
194
دکتر محسن
حامدي
دانشگاه تهران
195
دکتر محمد
حائري
دانشگاه صنعتي شريف
196
دکتر سيد محسن
حائري
دانشگاه صنعتي شريف
197
دکتر محمد رضا
حائري يزدي
دانشگاه تهران
198
دکتر محمد جعفر
حبيب زاده
دانشگاه تربيت مدرس
199
دکتر محمد
حبيبي پارسا
دانشگاه تهران
200
دکتر الهه
حجازي
دانشگاه تهران
201
دکتر سهراب
حجام
دانشگاه تهران
202
دکتر رسول
حجي
دانشگاه صنعتي شريف
203
دکتر عليرضا
حجي
دانشگاه صنعتي شريف
204
دکتر کمال
حداد
دانشگاه شيراز
205
دکتر فرهنگ
حداد
دانشگاه فردوسي مشهد
206
دکتر ژاله
حساس خواه
دانشگاه گيلان
207
دکتر شادي
حسن آجيلي
دانشگاه شيراز
208
دکتر علي مراد
حسن لي
دانشگاه شيراز
209
دکتر بهروز
حسني
دانشگاه فردوسي مشهد
210
دکتر
حسني
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
211
دکتر مسعود
حسين چاري
دانشگاه شيراز
212
دکترسيد رضا
حسين زاده
دانشگاه فردوسي مشهد
213
دکتر سيد حسن
حسيني
دانشگاه تهران
214
دکتر سيد حسين
حسيني
دانشگاه تهران
215
دکتر ميرقاسم
حسيني
دانشگاه تبريز
216
دکتر رضا
حسيني ابرده
دانشگاه صنعتي اميرکبير
217
دکتر سيد جمال
حسيني پور
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
218
دکتر محمد
حق پناهي
دانشگاه علم وصنعت ايران
219
دکتر مسعود
حق خواه
دانشگاه شيراز
220
دکتر علي
حق طلب
دانشگاه تربيت مدرس
221
دکتر حسين
حقي
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
222
دکتر منصور
حقيقت
دانشگاه صنعتي اصفهان
223
دکتر علي
حمزه
دانشگاه شيراز
224
دکتر فريده
حميدي
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
225
دکتر پيروز
حناچي
دانشگاه تهران
226
دکتر ابراهيم
حيدري
دانشگاه خليج فارس
227
دکتر مختار
حيدري
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
228
دکتر حسين
حيدري
دانشگاه علم وصنعت ايران
229
دکتر حميد رضا
خالصي فرد
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
230
دکتر مصطفي
خانزادي
دانشگاه علم وصنعت ايران
231
دکتر بهروز
خاوري
دانشگاه سيستان و بلوچستان
232
دکتر عليرضا
خاوندي
دانشگاه علم وصنعت ايران
233
دکتر مهدي
خداپرست
دانشگاه فردوسي مشهد
234
دکتر محمود
خداداد
دانشگاه يزد
235
دکتر ابراهيم
خدادادي
دانشگاه فردوسي مشهد
236
دکتر عباسعلي
خدادادي
دانشگاه تهران
237
دکتر علي اصغر
خداياري
دانشگاه تهران
238
دکتر محمد
خداياري فرد
دانشگاه تهران
239
دکتر علي
خدايي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
240
دکتر اسماعيل
خرم
دانشگاه صنعتي اميرکبير
241
دکتر جهانگير
خزايي
دانشگاه رازي (کرمانشاه)
242
دکتر بهمن
خسروي
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
243
دکتر عليرضا
خسروي
دانشگاه تهران
244
دکتر همايون
خسروي
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي (عضو بازنشسته)
245
دکتر عليرضا
خصالي
دانشگاه مازندران
246
دکتر معصومه
خضرلو
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
247
دکتر محمدعلي
خليلي اردکاني
دانشگاه تربيت مدرس
248
دکتر بيژن
خليلي مقدم
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
249
دکتر سيد جمال الدين
خواجه الدين
دانشگاه صنعتي اصفهان
250
دکتر کاووس
خورشيديان
دانشگاه شيراز
251
دکتر محمدهادي
خوش تقاضا
دانشگاه تربيت مدرس
252
دکتر ناهيد
خوشرفتار
دانشگاه فردوسي مشهد
253
دکتر فاطمه
داداشيان
دانشگاه صنعتي اميرکبير
254
دکتر علي
دادخواه
دانشگاه صنعتي اصفهان
255
دکتر حسن
دادخواه
دانشگاه شهيد چمران اهواز
256
دکتر مريم
داناي طوس
دانشگاه گيلان
257
دکتر فخرالدين
دانش
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
258
دکتر غلامحسين
داوري نژاد
دانشگاه فردوسي مشهد
259
دکتر محمد
دخيل عليان
دانشگاه صنعتي اصفهان
260
دکتر مصطفي
درختيان
دانشگاه شيراز
261
دکتر ولي
درهمي
دانشگاه يزد
262
دکتر محمد تقي
دستوراتي
دانشگاه فردوسي مشهد
263
دکتر
دعايي
دانشگاه فردوسي مشهد
264
دکتر حبيب اله
دعايي
دانشگاه سيستان و بلوچستان
265
دکتر سهراب
دل انگيزان
دانشگاه رازي (کرمانشاه)
266
دکتر رضا
دلاور
دانشگاه سيستان و بلوچستان
267
دکتر عليرضا
دهقان
دانشگاه تهران
268
دکتر مريم
دهقاني
دانشگاه شيراز
269
دکتر محمد حسين
دهقاني
دانشگاه شيراز
270
دکتر محمد جواد
دهقاني
دانشگاه صنعتي شيراز
271
دکتر بهزاد
دوران
پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران
272
دکتر علي محمد
دوست حسيني
دانشگاه صنعتي اصفهان
273
دکتر محمد
دولتشاهي پيروز
دانشگاه تهران
274
دکتر فاطمه
ذاکر تولايي
دانشگاه فردوسي مشهد
275
دکتر محمد رضا
ذاکرزاده
دانشگاه تهران
276
دکتر يداله
ذاکري
دانشگاه صنعتي اصفهان
277
دکتر امين
ذرتي پور
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
278
دکتر سيد حسام الدين
ذگردي
دانشگاه تربيت مدرس
279
دکتر باقر
ذهبيون
دانشگاه علم وصنعت ايران
280
دکتر وحيد
ذوالاکتاف
دانشگاه اصفهان
281
دکتر عليرضا
ذوالقدر اصلي
دانشگاه شيراز
282
دکتر جعفر
راثي زاده
دانشگاه تهران
283
دکتر عبداله
رادمرد
دانشگاه فردوسي مشهد
284
دکتر عباس
راستگو
دانشگاه تهران
285
دکترجليل
راشد
دانشگاه تهران
286
دکتر رامان
رامسين
دانشگاه صنعتي شريف
287
دکتر سهراب
راهوار
دانشگاه صنعتي شريف
288
دکتر شهرام
رايگان
دانشگاه تهران
289
دکتر فرزاد
رجايي سلماسي
دانشگاه تهران
290
دکتر حميد
رجائيان
دانشگاه شيراز
291
دکتر مهدي
رجبعلي پور
دانشگاه شهيد باهنر کرمان
292
دکتر حسين
رجبي
دانشگاه تربيت مدرس
293
دکتر حبيب
رجبي مشهدي
دانشگاه فردوسي مشهد
294
دکتر مهدي
رجبي هامانه
دانشگاه تهران
295
دکتر فرهاد
رحمتي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
296
دکتر
رحيم پور
دانشگاه شيراز
297
دکتر اسکندر
رحيمي
دانشگاه شيراز
298
دکتر مراد
رحيمي
دانشگاه رازي (کرمانشاه)
299
دکتر اشکان
رحيمي کيان
دانشگاه تهران
300
دکتر سعيد
رحيميان
دانشگاه شيراز
301
دکتر محمد حسن
رحيميان
دانشگاه تهران
302
دکتر مهدي
رزاقي کاشاني
دانشگاه تربيت مدرس
303
دکتر جعفر
رزمي
دانشگاه تهران
304
دکتر محمد جواد
رسايي
دانشگاه تربيت مدرس
305
دکتر محمد جواد
رستمي
دانشگاه باهنر کرمان
306
دکتر عميد
رسوليان
دانشگاه تهران
307
دکتر مسعود
رشيدي فر
دانشگاه باهنر کرمان
308
دکتر مسعود
رضايي
دانشگاه تربيت مدرس
309
دکتر شاپور
رمضاني
دانشگاه ياسوج
310
دکتر احمد
رمضاني
دانشگاه صنعتي شريف
311
دکتر رمضان
رمضاني اومالي
دانشگاه شاهرود
312
دکتر احمد
رمضاني سعادت آبادي
دانشگاه صنعتي شريف
313
دکتر
رنجبران
دانشگاه شيراز
314
دکتر عليرضا
روستا
دانشگاه صنعتي شيراز
315
دکتر سوسن
روشن ضمير
دانشگاه علم وصنعت ايران
316
دکتر هدايت اله
روشنفکر
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
317
دکتر مهدي
رئوفت
دانشگاه شيراز
318
دکتر غلامعلي
رئيسي اردلي
دانشگاه صنعتي اصفهان
319
دکتر بيژن
زارع
دانشگاه خوارزمي
320
دکتر حيدر
زارعي
دانشگاه شهيد چمران اهواز
321
دکتر منصور
زاهدي
دانشگاه شهيد بهشتي
322
دکتر محمد رضا
زکي عقل
دانشگاه فردوسي مشهد
323
دکتر سيامک
زند رضوي
دانشگاه شهيد باهنر کرمان
324
دکتر بيژن
زنگنه ظهوري
دانشگاه صنعتي شريف
325
دکتر بنفشه
زهرايي
دانشگاه تهران
326
دکتر تقي
زهرايي صالحي
دانشگاه تهران
327
دکتر علي
زينل همداني
دانشگاه صنعتي اصفهان
328
دکتر فرامرز
سابقي
دانشگاه سيستان و بلوچستان
329
محمد جواد
ساعي
دانشگاه فردوسي مشهد
330
دکتر علي
ساعي
دانشگاه تربيت مدرس
331
دکتر مهدي
سالاري راد
دانشگاه صنعتي اميرکبير
332
دکتر حسين
سالاري راد
دانشگاه صنعتي اميرکبير
333
دکتر نوذر
ساماني
دانشگاه شيراز
334
دکتر اشكان
سامي
دانشگاه شيراز
335
دکتر يداله
سبوحي
دانشگاه صنعتي شريف
336
دکتر مسعود
سپهر
دانشگاه شيراز
337
دکتر مهران
سپهري
دانشگاه صنعتي شريف
338
دکتر زهره
سپهري شاملو
دانشگاه فردوسي مشهد
339
دکتر سيد کمال الدين
ستاره دان
دانشگاه تهران
340
دکتر رضا
ستاري
دانشگاه مازندران
341
دکتر رحمت
ستوده قره باغ
دانشگاه تهران
342
دکتر سيد مهدي
سجادي
دانشگاه تربيت مدرس
343
دکتر بهرام
سحابي
دانشگاه تربيت مدرس
344
دکتر احد
سحرگرد
دانشگاه گيلان
345
دکتر سيد محمود
سخايي
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
346
دکتر حسين
سراج زاده
دانشگاه خوارزمي
347
دکتر بهرام
سرمست
دانشگاه پيام نور تبريز
348
دکتر شاهپور
سعيديان
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
349
دکتر محسن
سلطانپور
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
350
دکتر ابولفضل
سلطاني
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
351
دکتر محمدرضا
سلطاني
دانشگاه صنعتي شريف
352
دکتر مهدي
سلطاني
دانشگاه تهران
353
دکتر ناصر
سلطاني
دانشگاه تهران
354
دکتر محمد نويد
سلطاني راد
دانشگاه صنعتي شيراز
355
دکتر امير
سلطاني محمدي
دانشگاه شهيد چمران اهواز
356
دکتر حميد
سلطانيان زاده
دانشگاه تهران
357
دکتر ناصر
سلماسي
دانشگاه صنعتي شريف
358
دکتر محمود
سلماسي زاده
دانشگاه صنعتي شريف
359
دکتر حوريه
سليمان جاهي
دنشگاه تربيت مدرس
360
دکتر مهران
سليمان فلاح
دانشگاه صنعتي اميرکبير
361
دکتر رضا
سميع زاده
دانشگاه الزهرا
362
دکتر سيد عطااله
سيادت
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
363
دکتر عطا اله
سيادت
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
364
دکتر سيد علي
سيد ابراهيمي
دانشگاه تهران
365
دکتر سيد مسعود
سيدي
دانشگاه صنعتي اصفهان
366
بابک
سيف
دانشگاه شاهد
367
دکتر جعفر
سيف آبادي
دانشگاه تربيت مدرس
368
دکتر عليرضا
سيفي
دانشگاه شيراز
369
دکتر وحيد
سينايي
دانشگاه فردوسي مشهد
370
دکتر روزبه
شاد
دانشگاه فردوسي مشهد
371
دکتر عليرضا
شافعي نيا
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
372
دکتر محسن
شاکري
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
373
دکتر امير حسين
شامخي
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
374
دکتر ناهيد
شاه آبادي
دانشگاه رازي (کرمانشاه)
375
دکتر شاهرخ
شاه حسيني
دانشگاه علم وصنعت ايران
376
دکتر سعيد
شاهرخيان
دانشگاه صنعتي شريف
377
دکتر اکبر
شاهسوند
دانشگاه فردوسي مشهد
378
دکتر داور
شاهسوني
دانشگاه فردوسي مشهد
379
دکتر حميدرضا
شاهوردي
دانشگاه تربيت مدرس
380
دکتر محمد شريف
شاهي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
381
دکتر محسن علي
شايانفر
دانشگاه علم وصنعت ايران
382
دکتر جلال
شايگان
دانشگاه صنعتي شريف
383
دکتر شهرام
شايگان
دانشگاه تهران
384
دکتر مجتبي
شريعتي نياسر
دانشگاه تهران
385
دکتر محمد
شريف خاني
دانشگاه صنعتي شريف
386
دکتر محمد
شريفي کيا
دانشگاه تربيت مدرس
387
دکتر محمود
شفاعي بجستان
دانشگاه شهيد چمران اهواز
388
دکتر خليل
شفيعي
دانشگاه شهيد بهشتي
389
دکتر مسعود
شفيعي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
390
دکتر مهدي
شفيعي فر
دانشگاه تربيت مدرس
391
دکتر محمد
شکرچي زاده
دانشگاه تهران
392
دکتر حامد
شکوري
دانشگاه تهران
393
دکتر علي
شکوري
دانشگاه تهران
394
دکتر محمد باقر
شمس الهي
دانشگاه صنعتي شريف
395
دکتر مسعود
شمس بخش
دانشگاه تربيت مدرس
396
دکتر بابک
شمشيري
دانشگاه شيراز
397
دکتر سيد محمد
شهرتاش
دانشگاه علم وصنعت ايران
398
دکتر حسن
شوندي
دانشگاه صنعتي شريف
399
دکتر مهدي
شيخ زاده
دانشگاه صنعتي شريف
400
دکتر حميد
شيخايي
دانشگاه تهران
401
دکتر سعيد
شيرکوند
دانشگاه تهران
402
دکتر اميراحمد
شيشه گر
دانشگاه صنعتي شريف
403
دکتر رضا
شيوا
دانشگاه تهران
404
دکتر محمود رضا
صاحبي
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
405
دکتر گودرز
صادقي
دانشگاه تهران
406
دکتر محمد حسين
صادقي
دانشگاه تربيت مدرس
407
دکتر محمود
صادقي
دانشگاه تربيت مدرس
408
دکتر کيوان
صادقي
دانشگاه تهران
409
دکتر بهرام
صادقي بي غم
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
410
دکتر محمود
صارمي
دانشگاه تهران
411
دکتر محمدتقي
صالحي
دانشگاه علم وصنعت ايران
412
مهندس عبدالرحيم
صالحي
دانشگاه تهران
413
دکتر جواد
صالحي
موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
414
دکتر حسن
صالحي
دانشگاه تهران
415
دکتر حميد
صالحي
دانشگاه اصفهان
416
دکتر جواد
صالحي فدردي
دانشگاه فردوسي مشهد
417
دکتر سيد رضا
صباغ يزدي
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
418
دکتر جليل
صحرايي
دانشگاه رازي (کرمانشاه)
419
دکتر سيروس
صحرايي
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
420
مهندس افسانه
صدر
دانشگاه تهران
421
دکتر محمد جعفر
صديق
دانشگاه صنعتي اصفهان
422
دکتر مجتبي
صديقي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
423
دکتر محمدحسين
صرافزاده
دانشگاه تهران
424
دکتر مهدي
صرام
دانشگاه يزد
425
دکتر محمود
صفارزاده
دانشگاه تربيت مدرس
426
دکتر رضا
صفاري
دانشگاه گيلان
427
مهندس مهدي
صفاري
دانشگاه سيستان و بلوچستان
428
دکتر سيد علي اکبر
صفوي
دانشگاه شيراز
429
دکتر افشين
صلواتي
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
430
دکتر حسين
صيادي
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
431
دکتر مسعود
ضيا بشرحق
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
432
دکتر حامد رضا
طارقيان
دانشگاه فردوسي مشهد
433
دکتر هوشنگ
طالبي
دانشگاه اصفهان
434
دکترعلي اصغر
طالبي
دانشگاه تربيت مدرس
435
دکتر سيامک
طالبي
دانشگاه باهنر کرمان
436
دکتر حيدرعلي
طالبي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
437
دکتر الهه
طالبي گرکاني
دانشگاه مازندران
438
دکتر محمد
طالعي
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
439
دکتر حسن
طاهري قزويني
دانشگاه صنعتي اميرکبير
440
دکتر سيد کاظم
طباطبايي
دانشگاه فردوسي مشهد
441
دکتر غلامرضا
ظريفيان
دانشگاه تهران
442
دکتر سعيد
عابدين پور
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
443
دکتر محمد جواد
عابديني
دانشگاه شيراز
444
دکتر احمد
عاشوري
دانشگاه تهران
445
دکتر علي اکبر
عالم رجبي
دانشگاه صنعتي اصفهان
446
دکتر مينو
عالمي
دانشگاه صنعتي شريف
447
دکتر خليل
عالمي سعيد
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
448
دکتر حميد
عبادي
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
449
دکتر حميد
عبادي
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
450
دکتر عباس
عباسي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
451
دکتر مجيد
عباسي
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
452
دکتر جواد
عباسي
دانشگاه فردوسي مشهد
453
دکتر حسين
عباسي نژاد
دانشگاه تهران
454
دکتر پرويز
عبدالملکي
دانشگاه تربيت مدرس
455
دکتر امير
عبداله
دانشگاه صنعتي اميرکبير
456
دکتر عبدالعزيز
عبدالهي
دانشگاه شيراز
457
دکتر محمد
عبدالهي
دانشگاه ياسوج
458
دکتر فرزانه
عبدالهي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
459
دکتر حميد
عبدالهي
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
460
دکتر محمد
عبدالهي
دانشگاه شيراز
461
دکتر عباس
عبدشاهي
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
462
دکتر محمدعلي
عبدلي
دانشگاه تهران
463
دکتر حبيب اله
عبيري
دانشگاه شيراز
464
دکتر فرزام
عجميان
دانشگاه گيلان
465
دکتر حسينعلي
عرب
دانشگاه تهران
466
دکتر حسين
عربي
دانشگاه علم وصنعت ايران
467
دکتر احمد
عريان
دانشگاه شيراز
468
دکتر محمود
عزيزي
دانشگاه مازندران
469
دکتر حسين
عشقي
دانشگاه فردوسي مشهد
470
دکتر سعيد
عشقي
دانشگاه شيراز
471
دکتر عباس
عصاري
دانشگاه تربيت مدرس
472
دکتر سيد رضا
عطارزاده
دانشگاه فردوسي مشهد
473
دکتر مرتضي
عظيم زاده
دانشگاه فردوسي مشهد
474
دکتر ميکائيل
عظيمي
دانشگاه سمنان
475
دکتر نورالدين
عظيمي
دانشگاه گيلان
476
دکتر آرمان
عقيلي
دانشگاه گيلان
477
دکتر محمد حسين
علوي
دانشگاه صنعتي شريف
478
دکتر مجيد
عليزاده
دانشگاه تهران
479
دکتر هوشنگ
عليزاده
دانشگاه تهران
480
دکتر
عمادي

481
دکتر مجتبي
غروي
دانشگاه علم وصنعت ايران
482
دکتر حسين
غريبي
دانشگاه تربيت مدرس
483
دکتر شکوفه
غضنفري
دانشگاه تهران
484
دکتر علي
غفاري
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
485
دکتر مسعود
غفاري
دانشگاه تربيت مدرس
486
دکتر غلامرضا
غفاري
دانشگاه تهران
487
دکتر محمد
غفراني
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
488
دکتر محمد باقر
غفراني
دانشگاه صنعتي شريف
489
دکتر محسن
غفوري آشتياني
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
490
دکتر سيد اصغر
غلاميان
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
491
دکتر منصور
غنيان
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
492
دکتر عليرضا
فاتحي
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
493
دکتر مهدي
فاضلي
دانشگاه شيراز
494
دکتر شهره
فاطمي
دانشگاه تهران
495
دکتر محمد حسين
فاطمي
دانشگاه مازندران
496
دکتر عماد الدين
فاطمي زاده
دانشگاه صنعتي شريف
497
دکتر سيد حميد
فتحي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
498
دکتر محمود
فتحي
دانشگاه علم وصنعت ايران
499
دکتر روح اله
فتحي
دانشگاه فردوسي مشهد
500
دکتر مرتضي
فتحي پور
دانشگاه تهران
501
دکتر
فتحي مقدم
دانشگاه شهيد چمران اهواز
502
دکتر نادر
فتحيان پور
دانشگاه صنعتي اصفهان
503
دکتر علي
فتوت احمدي
دانشگاه شريف
504
دکتر رضا
فتوحي
دانشگاه گيلان
505
دکتر محمود
فتوحي رودمعجني
دانشگاه فردوسي مشهد
506
دکتر محمود
فتوحي فيروزآباد
دانشگاه صنعتي شريف
507
دکتر عليرضا
فخارزاده جهرمي
دانشگاه شيراز
508
دکتر فرهاد
فراهاني
دانشگاه فردوسي مشهد
509
دکتر ابراهيم
فرجاه
دانشگاه شيراز
510
دکتر محمد
فرخي
دانشگاه علم وصنعت ايران
511
دکتر عباسعلي
فرداد
دانشگاه علم وصنعت ايران
512
دکتر مهدي
فردمنش
دانشگاه صنعتي شريف
513
دکتر يوسف
فرزان نهاد
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
514
دکتر فروهر
فرزانه
دانشگاه صنعتي شريف
515
دکتر محمود
فرزين
دانشگاه صنعتي اصفهان
516
دکتر محمد
فرشچي
دانشگاه صنعتي شريف
517
دکتر
فرشيد
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
518
دکتر بيژن
فرهانيه
دانشگاه صنعتي شريف
519
دکتر فرزام
فرهمند
دانشگاه صنعتي شريف
520
دکتر حسن
فرهنگي
دانشگاه تهران
521
دکتر جواد
فرهودي
دانشگاه تهران
522
دکتر رضا
فقيهي
دانشگاه شيراز
523
دکتر فرشاد
فقيهي
دانشگاه شيراز
524
دکتر علي
فلاح
دانشگاه صنعتي اميرکبير
525
دکتر عليرضا
فلاحي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
526
دکتر احمد
فهيمي فر
دانشگاه صنعتي اميرکبير
527
دکتر ابراهيم
فولادوند
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
528
دکتر بهار
فيروزآبادي
دانشگاه صنعتي شريف
529
دکتر سيد حبيب
فيروزآبادي
دانشگاه شيراز
530
دکتر حبيب
فيروزآبادي
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
531
دکتر سيد محمد
فيروزآبادي
دانشگاه تربيت مدرس
532
دکتر عليرضا
فيض بخش
دانشگاه صنعتي شريف
533
دکتر فرزانه
فيضي
دانشگاه علم وصنعت ايران
534
دکتر عليرضا
فيلي
دانشگاه پيام نور استان فارس
535
دکتر سيد فريد
قادري
دانشگاه تهران
536
دکتر علي
قاروني نيک
دانشگاه علم وصنعت ايران
537
دکتر سيد محمد
قاسمپوري
دانشگاه تربيت مدرس
538
دکتر حميدرضا
قاسمي
دانشگاه تهران
539
دکتر جهان بخش
قاسمي
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
540
دکتر ابراهيم
قاسمي نژاد
دانشگاه تهران
541
دکتر عباس
قاهري
دانشگاه علم وصنعت ايران
542
دکتر مهرورنگ
قائدي
دانشگاه ياسوج
543
دکتر پروين
قائم مقامي
دانشگاه علم وصنعت ايران
544
دکتر حسينعلي
قبادي
دانشگاه تربيت مدرس
545
دکتر برات
قباديان
دانشگاه تربيت مدرس
546
دکتر بهزاد
قديري دهکردي
دانشگاه تربيت مدرس
547
دکتر رضا
قراخانلو
دانشگاه تربيت مدرس
548
دکتر عطااملک
قربانزاده
دانشگاه تهران
549
دکتر گئورک
قره پتيان
دانشگاه صنعتي اميرکبير
550
دکتر علي
قشقايي
دانشگاه رازي (کرمانشاه)
551
دکتر عليرضا
قشلاقي
دانشگاه فردوسي مشهد
552
دکتر عباس
قلندرزاده
دانشگاه تهران
553
دکتر مهدي
قمشي
دانشگاه شهيد چمران اهواز
554
دکتر محمدعلي
قناد
دانشگاه صنعتي شريف
555
دکتر عبدالحميد
قنبران
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
556
دکتر علي
قنبري
دانشگاه تربيت مدرس
557
دکتر رضا
قنبري
دانشگاه فردوسي مشهد
558
دکتر عباس علي
قنبري
دانشگاه شيراز
559
دکتر محمد جعفر
قنبري جهرمي
دانشگاه شهيد بهشتي
560
دکتر محمد باقر
قهرماني
دانشگاه تهران
561
دکتر محمد حسن
قوسيان مقدم
دانشگاه شاهد
562
دکتر سراج الدين
کاتبي
دانشگاه شيراز
563
دکتر افشين
کازروني
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
564
دکتر مهرداد
کازروني
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
565
دکتر سيد محمود
کاشفي پور
دانشگاه شهيد چمران اهواز
566
دکتر شاهرخ
کاظم پور
دانشگاه تربيت مدرس
567
دکتر رضا
کاظمي
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
568
دکتر مهين دخت
کاظمي
دانشگاه فردوسي مشهد
569
دکتر مصطفي
کاظمي
دانشگاه فردوسي مشهد
570
دکتر سعيد
کاظمي نجفي
دانشگاه تربيت مدرس
571
دکتر محمد
کافي
دانشگاه فردوسي مشهد
572
دکتر سعادت
کامگار
دانشگاه شيراز
573
دکتر علي
کاوه
دانشگاه علم وصنعت ايران
574
دکتر همايون
کتيبه
دانشگاه صنعتي اميرکبير
575
دکتر نوراله
کثيري
دانشگاه علم وصنعت ايران
576
دکتر سيد محمود
کثيريها
دانشگاه صنعتي اميرکبير
577
دکتر رضا
کراچيان
دانشگاه تهران
578
دکتر عباس
کرامتي
دانشگاه تهران
579
دکتر محمد رضا
کردي
دانشگاه تهران
580
دکتر عباس
کرم الدين
دانشگاه فردوسي مشهد
581
دکتر حامد
کرمي شبانکاره
دانشگاه رازي (کرمانشاه)
582
دکتر داود
کريمي
دانشگاه تهران
583
دکتر محمود
کريمي
دانشگاه شيراز
584
دکتر محمد
کريمي
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
585
دکتر بابک
کريمي
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
586
دکتر علي
کريمي
دانشگاه مازندران
587
دکتر وحيد
کريمي پور
دانشگاه صنعتي شريف
588
دکتر محمد حسين
کريميان
دانشگاه صنعتي اميرکبير
589
دکتر محمد سالار
کسرايي
پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي
590
دکتر مهدي
کشميري
دانشگاه صنعتي اصفهان
591
دکتر امان محمد
کلته
دانشگاه گيلان
592
دکتر سيد محمد جواد
کليني
دانشگاه تربيت مدرس
593
دکتر فرشاد
کوثري
دانشگاه تهران
594
دکتر محسن
کوشا فر
دانشگاه کاشان
595
دکتر الهه
کولايي
دانشگاه تهران
596
دکتر محمد کاظم
کوهي
دانشگاه تهران
597
دکتر محمد کاظم
کوهي
دانشگاه تهران
598
دکتر مينا
کوهي حبيبي
دانشگاه تهران
599
دکتر رامين
کوهي کمالي
دانشگاه گيلان
600
دکتر سيد علي
کيميايي
دانشگاه فردوسي مشهد
601
دکتر جعفر
کيواني
دانشگاه خوارزمي
602
دکتر عباس
گرامي
دانشگاه تهران
603
دکتر نصرت ا...
گرانپايه
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
604
دکتر عبدالحميد
گرجي
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
605
دکتر کامران
گشتاسبي
دانشگاه تربيت مدرس
606
دکتر ابراهيم
گشتاسبي ر اد
دانشگاه شيراز
607
دکتر منا
گلابي
دانشگاه شهيد چمران اهواز
608
دکتر سيد حسين
گلدانساز
دانشگاه تهران
609
دکتر سيدجمال
گلستاني
دانشگاه صنعتي شريف
610
دکتر آبتين
گلکار
دانشگاه تربيت مدرس
611
دکتر محمد
گنج تابش
دانشگاه تهران
612
دکتر علي
گنجعلي
دانشگاه فردوسي مشهد
613
دکتر حسين
گنجي دوست
دانشگاه تربيت مدرس
614
دکتر مسعود
گودرزي
دانشگاه علم وصنعت ايران
615
دکتر محمد علي
گودرزي
دانشگاه شيراز
616
دکتر زهرا
گويا
دانشگاه شهيد بهشتي
617
دکتر حسين
گيلاني
دانشگاه گيلان
618
دکتر محمود
لاري
دشت بياض
دانشگاه فردوسي مشهد
619
دکتر محمد
لگزيان
دانشگاه فردوسي مشهد
620
دکتر محمد رضا
مباشري
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
621
دکتر ابوالحسن
مجتهد سليماني
دانشگاه خوارزمي
622
دکتر اميد
مجد
دانشگاه تهران
623
دکتر عباس
مجدي
دانشگاه تهران
624
دکتر غلامحسين
مجذوبي
دانشگاه ابوعلي سينا همدان
625
دکتر عليرضا
محجوب
دانشگاه تربيت مدرس
626
دکتر محمد
محجوب جهرمي
دانشگاه تهران
627
دکتر حسن
محدثي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز
628
دکتر حسين
محسني
دانشگاه تهران
629
دکتر محمود
محسني مقدم
دانشگاه باهنر کرمان
630
دکتر علي
محقر
دانشگاه تهران
631
دکتر عليرضا
محمد شهري
دانشگاه علم وصنعت ايران
632
دکتر شاهرخ
محمدبيگي
دانشگاه شيراز
633
دکتر محسن
محمدزاده
دانشگاه تربيت مدرس
634
دکتر تورج
محمدي
دانشگاه علم وصنعت ايران
635
دکتر حسين
محمدي
دانشگاه فردوسي مشهد
636
دکتر سهيل
محمدي
دانشگاه تهران
637
دکتر عيسي
محمدي
دانشگاه تربيت مدرس
638
دکتر محمد
محمدي
دانشگاه شيراز
639
دکتر حميد رضا
محمدي دانيالي
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
640
دکتر مجيد
محمدي مقدم
دانشگاه تربيت مدرس
641
دکتر جواد
محمودي
دانشگاه شهرکرد
642
دکتر رضا
محمودي
دانشگاه تهران
643
دکتر محمد مهدي
محمودي
دانشگاه تهران
644
دکتر مهدي
مختارزاده
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
645
دکتر محمد
مختاري
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
646
دکتر محمد تقي
مختاري
دانشگاه خوارزمي
647
دکتر حسين
مختاري
دانشگاه صنعتي شريف
648
دکتر محمد
مدرس
دانشگاه صنعتي شريف
649
دکتر محمود
مدرس هاشمي
دانشگاه صنعتي اصفهان
650
دکتر علي
مدي
دانشگاه صنعتي شريف
651
دکتر عليرضا
مرادي
دانشگاه خوارزمي
652
دکتر مجيد
مرادي
دانشگاه تهران
653
دکتر هادي
مرادي
دانشگاه تهران
654
دکتر محمدرضا
مرادي تلاوت
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
655
دکتر عادل
مرادي سبزکوهي
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
656
دکتر محمد
مرادي شهر بابک
دانشگاه تهران
657
دکتر محمد
مرشد
دانشگاه صنعتي اصفهان
658
دکتر سيد محمد کاظم
مروج فرشي
دانشگاه تربيت مدرس
659
دکتر سعيد
مريد
دانشگاه تربيت مدرس
660
دکتر عليرضا
مساح بواني
دانشگاه تهران
661
دکتر
مستفوي
دانشگاه صنعتي شريف
662
دکتر مسعود
مشهدي حسينعلي
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
663
دکتر بهزاد
مشيري
دانشگاه تهران
664
دکتر کيومرث
مظاهري
دانشگاه تربيت مدرس
665
دکتر داريوش
مظاهري
دانشگاه تهران
666
دکتر سيد احمد
معتمدي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
667
دکتر ابوالفضل
معصومي
دانشگاه تهران
668
دکتر امين اله
معصومي
دانشگاه صنعتي اصفهان
669
دکتر دارا
معظمي
دانشگاه تهران
670
دکتر حسين
معماريان
دانشگاه تهران
671
دکتر علي
معيني
دانشگاه تهران
672
دکتر علي
مقاري
دانشگاه تهران
673
دکتر علي
مقداري
دانشگاه صنعتي شريف
674
دکتر علي اصغر
مقدم
دانشگاه رازي (کرمانشاه)
675
دکترعلي رضا
مقدم فر
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
676
دکتر سامان
مقيمي عراقي
دانشگاه صنعتي شريف
677
دکتر فرشته
ملک زاده
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
678
دکتر عباس
ملکي
دانشگاه صنعتي شريف
679
دکتر مانيا
ملکي
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
680
دکتر عباس
ملکي
دانشگاه لرستان
681
دکتر حميد رضا
ملکي
دانشگاه صنعتي شيراز
682
دکتر مرتضي
مموني
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
683
دکتر مسعود
منتظري نمين
دانشگاه تهران
684
دکتر حسن
منصف
دانشگاه تهران
685
دکتر محمدعلي
منصوري بيرجندي
دانشگاه سيستان و بلوچستان
686
دکتر علي
منصوريان
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
687
دکتر مرتضي
منطقي
دانشگاه خوارزمي
688
دکتر محمد تقي
منظوري
دانشگاه صنعتي شريف
689
دکتر عباس
منوچهري
دانشگاه تربيت مدرس
690
دکتر سيد شمس الدين
مهاجرزاده
دانشگاه تهران
691
دکتر
مهاجري
دانشگاه شيراز
692
دکتر سيد محمد
مهدوي
دانشگاه صنعتي شريف
693
دکتر رمضانعلي
مهدوي نژاد
دانشگاه تهران
694
دکتر حسن
مهدي پور
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
695
دکتر ولي
مهدي نژاد
دانشگاه سيستان و بلوچستان
696
دکتر مهري
مهرجو
دانشگاه سيستان و بلوچستان
697
دکتر محمدرضا
موحدي
دانشگاه صنعتي شريف
698
دکتر سيد مهدي
موسوي
دانشگاه تربيت مدرس
699
دکتر سيدحبيب
موسوي
دانشگاه شهيد چمران اهواز
700
دکتر سيد محمد
موسوي خويي
دانشگاه صنعتي اميرکبير
701
دکتر محمود
موسوي مشهدي
دانشگاه تهران
702
دکتر سيد علي
موسويان
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
703
دکتر محمد
موسي خاني
دانشگاه تهران
704
دکتر علي
موقر رحيم آبادي
دانشگاه صنعتي شريف
705
دکتر سيد جواد
مولي
دانشگاه تربيت مدرس
706
دکتر حميدرضا
مؤمني
دانشگاه تربيت مدرس
707
دکتر سيد رضا
ميرايي آشتياني
دانشگاه تهران
708
دکتر شادمهر
ميردار
دانشگاه مازندران
709
دکتر محمد علي
ميرزابيگي
دانشگاه تهران
710
دکتر خليل
ميرزاده
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
711
دکتر جهان بخش
ميرزاوند
دانشگاه شيراز
712
دکتر سعيد
ميرزايي
دانشگاه شهيد بهشتي
713
دکتر علي اصغر
ميرقاسمي
دانشگاه تهران
714
دکتر آقافخر
ميرلوحي فلاورجاني
دانشگاه صنعتي اصفهان
715
دکتر علي
ميرمحمدي
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
716
دکتر سيد جواد
ميري
دانشگاه تهران
717
دکتر مريم سادات
ميريان
دانشگاه تهران
718
دکتر جعفر
ميلي منفرد
دانشگاه صنعتي اميرکبير
719
دکتر عبدعلي
ناصري
دانشگاه شهيد چمران اهواز
720
دکتر محمد جواد
ناطق
دانشگاه تربيت مدرس
721
دکتر سيد جعفر
ناظم السادات
دانشگاه شيراز
722
دکتر
ناظم زادگان
دانشگاه شيراز
723
دکتر محمد حسن
نايي
دانشگاه تهران
724
دکتر بابک
نجار اعرابي
دانشگاه تهران
725
دکتر اکبر
نجفي
دانشگاه تربيت مدرس
726
دکتر مهدي
نجفي خواه
دانشگاه علم وصنعت ايران
727
دکتر محسن
نژاداصغر
دانشگاه مازندران
728
دکتر کامله
نصيري
دانشگاه گيلان
729
دکتر سيد مهدي
نصيري
دانشگاه شيراز
730
دکتر سيد مهدي
نصيري
دانشگاه شيراز
731
دکتر فرزين
نصيري صالح
دانشگاه تربيت مدرس
732
دکتر معصومه
نصيري کناري
دانشگاه صنعتي شريف
733
دکتر محمدباقر
نگهبان
دانشگاه شهيد باهنر کرمان
734
دکتر حسن
نمازي
دانشگاه تبريز
735
دکتر کورش
نوذري
دانشگاه مازندران
736
دکتر عباس
نوذري
دانشگاه تهران
737
دکتر رضا
نورزاد
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
738
دکتر علي
نوري
دانشگاه صنعتي شريف
739
دکتر احد
نويدي
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
740
دکتر امير
نيک پي
دانشگاه شهيد بهشتي
741
دکتر اميرحسين
نيک سرشت
دانشگاه صنعتي شيراز
742
دکتر احمد
نيک نام
دانشگاه علم وصنعت ايران
743
دکتر منصور
نيکخواه بهرامي
دانشگاه تهران (چهره ماندگار)
744
دکتر مجيد
نيلي
دانشگاه تهران
745
دکتر محمود
نيلي
دانشگاه تهران
746
دکتر روح ا...
هادي
دانشگاه تهران
747
دکتر ناصر
هاديان
دانشگاه تهران
748
دکتر محمد رضا
هاديان
دانشگاه يزد
749
دکتر ستار
هاشمي
دانشگاه شيراز
750
دکتر بهنام
هاشمي
دانشگاه صنعتي شيراز
751
دکتر سيد مقتدا
هاشمي پرست
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
752
دکتر سيد مجيد
هاشمي نيا
دانشگاه فردوسي مشهد
753
دکتر محمدرضا
هدايتي دزفولي
دانشگاه صنعتي شريف
754
دکتر محمد علي
هرمزي
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
755
دکتر عباس
همت
دانشگاه صنعتي اصفهان
756
دکتر عبداله
همتي گليان
دانشگاه فردوسي مشهد
757
دکتر افشين
همتيار
دانشگاه صنعتي شريف
758
دکتر علي
همداني
دانشگاه صنعتي اصفهان
759
دکتر عبدالرحيم
هوشمند
دانشگاه شهيد چمران اهواز
760
دکتر شادي
واسع
دانشگاه گيلان
761
دکتر ابراهيم
واشقاني فراهاني
دانشگاه تربيت مدرس
762
دکتر غلامرضا
وثوقي
دانشگاه صنعتي شريف
763
دکتر مجيد
وحيديان
دانشگاه سيستان و بلوچستان
764
دکتر ناصر
ورهرام
دانشگاه صنعتي شريف
765
دکتر ناصر
وصال
دانشگاه شيراز
766
دکتر مهدي
وصفي مرندي
دانشگاه تهران
767
دکتر علي
وطني
دانشگاه تهران
768
دکتر محمد
وکيلي
دانشگاه فردوسي مشهد
769
دکتر محمد جواد
ولدان زوج
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
770
دکتر عليرضا
ولي زاده
دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان
771
دکتر محمدجعفر
ياحقي
دانشگاه فردوسي مشهد
772
دکتر علي رضا
ياحقي
دانشگاه شيراز
773
دکتر سيامک
ياسمي
دانشگاه تهران
774
دکتر مسعود
ياورمنش
دانشگاه فردوسي مشهد
775
دکتر محمود
يحيايي
دانشگاه تهران
776
دکتر محمد حسن
يزدي زاده
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
777
دکتر بهمن
يزدي صمدي
دانشگاه تهران
778
دکتر محمود
يعقوبي
دانشگاه شيراز
779
دکتر عباس
يگانه بختياري
دانشگاه علم وصنعت ايران
780
دکتر علي
يوسفي
دانشگاه فردوسي مشهد
781
دکتر حبيب اله
يونسي
دانشگاه تربيت مدرس-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • بیانیه کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت در آستانه روی کار آمدن دولت حسن روحانی
 • اعلام زمان و ساعت مراسم تحلیف رییس‌جمهور جدید
 • مخالفت آیت الله خامنه ای با ۴ وزیر کلیدی دولت حسن روحانی
 • انتشار لیست اعضای احتمالی کابینه روحانی + اسامی وزرای پیشنهادی
 • قوامی نماینده اصلاح طلب مجلس ششم: روحانی برای گرفتن رای اعتماد وزرا با مشکلات اساسی روبه رو است
 • محمدعلی نجفی: قرار است به عنوان وزیر آموزش و پرورش در کابینه روحانی معرفی شوم
 • سعید حجاریان: روحانی باید "رانت" ها را قطع کند
 • رايزني قبل از تحليف؛ در ديدار روحاني با نمايندگان مجلس چه گذشت؟
 • کرباسچی: فشارها بر روحانی در انتخاب کابینه اثری ندارد
 •  
  آخرین اخبار
 • توقف اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به برخی کالاها
 • علی مطهری در واکنش به احمد توکلی: اگر موسوی و کروبی باید عذرخواهی کنند آقای احمدی نژاد هم باید عذرخواهی کند
 • جان باختن یکی از دراویش معترض که مقابل مجلس خودسوزی کرد
 • کسری ۱۵۰۰ میلیاردی سازمان تامین اجتماعی در بخش دارو
 • علی مطهری: تکلیف آقایان موسوی و کروبی روشن شود و دست‌کم به آنها فرصت دفاع داده شود
 • ناطق نوری: کسی که بی‌حیاء است و به همه فحش می‌دهد، بدانید او دین ندارد
 • مادر ستار بهشتی؛ می خواهند پرونده مشمول مرور زمان شود
 • در طول شش سال گذشته اشتغال در ۱۳ استان منفی شد/نرخ بیکاری ۲۴ استان دو رقمی ماند
 • اعتراض روح الامینی به حکم دادگاه کهریزک
 • حضور سیدحسن خمینی در منزل خانواده شهیدان رحمانی و پدر همسر امیرارجمند
 • بازگشت ماموستا محمد برائی به زندان رجایی شهر
 • سریع‌القلم: عملکرد هشت سال گذشته در سیاست خارجی مبتنی بر بی‌دانشی بوده است
 • کاهش واردات و صادرات ایران در چهارماهه نخست امسال
 • مرعشی: صدا و سیما مردانگی کند مناظره سال 84 را پخش کند
 • محتشمی‌پور: تا من زنده هستم دارالزهرا بسته نخواهد شد/اگر دستور دارید من را بازداشت کنید
 • توحیدی: وزارت ارشاد اسناد ارائه شده‌ی صنوف "خانه سینما" را نپذیرفت
 • تماس تهدیدآمیز یک مقام ارشد دولتی برای جلوگیری از قرائت گزارش حادثه‌ قم
 • تکذیت تمایل ایران برای مذاکره با آمریکا
 • پانزدهمین روز اعتصاب غذای پنج فعال سیاسی در زندان تبریز
 • ۸۶ درصد از دانشجویان از رشته تحصیلی خود ناراضی هستند
 •