به روز شده: ۰۸:۵۷ تهران - چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

بیانیه مشترک شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد و جبهه متحد کرد پیرامون انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

امروز: دو تشکل اصلاح طلب «شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد» و «جبهه متحد کرد»، طی بیانیه ای مشترک پیرامون انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، ضمن "ابراز نارضایتی از وجود فضای نامناسب کنونی"، حضور پر رنگ در صحنه انتخابات و ایفای نقش در این برهه خطیر را وظیفه ملی، دینی و انسانی خود ذکر کردند.

این دو تشکل با بیان اینکه "انتخابات و صندوق های رای یکی از مهمترین - و چه بسا یگانه راه - دستیابی و نهادینه سازی دموکراسی و عدالت در ایران است"، اظهار عقیده کردند که "دراین دوره از انتخابات نیز - علیرغم موانع جدی، ناملایمات و نامهربانی هایی که از سوی قدرتمندان نسبت به خود و نیروهای همفکرمان روا دیده شده است - تمامی تلاش خود را در جهت خنثی سازی برنامه های مهندسی انتخابات و پروژه بی اعتمادساختن مردم نسبت به صندوق های رای به کار خواهیم گرفت."


متن بیانیه مشترک «شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد» و «جبهه متحد کرد»، به شرح زیر است:


به نام خداوند تدبیر و رای

هم میهنان عزیز!
مردم شریف کردستان!
وجدان های بیدار و آگاه ، به خوبی روزهای پرشکوه انتخابات دهم ریاست جمهوری را به یاد دارند، روزهایی که خیل عظیم مردم مناطق مختلف کشور امیدوارانه و با انگیزه بالا چشم به برگه های رای دوخته بودند. مردمی که می خواستند از مجرای صندوق های رای مطالبات متفاوت خود با دولتمردان حاکم را محقق سازند. و نیز همگان دیدیم و دیدند عکس العمل مجریان و ناظران انتخابات را که چگونه با آنان و آرا و خواسته های شان برخورد نمودند. حوادث تاسف بار آن روزها را هرگز فراموش نخواهیم کرد و یاد صدمه دیدگان آن حوادث و زندانیان بی گناه و رهبران محصور شده معترضین را در دل نگه خواهیم داشت.


اینک در آستانه انتخابات یازدهم، درحالی که انتظار می رفت ناکارآمدی های دولت به کرسی نشانده شده از تخلف مسئولان امر را به این نتیجه رسانده باشد که برای جبران آن خطاهای هزینه بار، فضا را برای مشارکت و حضور مردم در پای صندوق های رای مهیا کنند، در حالی که هنوز بیش ازچهار سال از انتخابات مهندسی شده قبلی نگذشته است، مردم ناباوران همچنان سخن از مهندسی انتخابات به میان می آورند و در صددند با تداوم کج سلیقگی و نادانی دگر بار راه را برای دخالت حزب پادگانی هموار و یکی دیگر از فرصت های فرارو را به تهدید برای کشور و ملت تبدیل سازند. فرصتی که می توانست و می تواند ملت را یک گام دیگر به تحقق دموکراسی نزدیک و از فاصله ایجاد شده بین مردم، نخبگان معتمد آنان و دولتمردان کاسته و زمینه را برای تقویت رابطه مبتنی بر اعتماد متقابل میان ملت و حاکمیت مهیا سازد.


همگان شاهدند در چهار سال گذشته، با وجود درآمدهای سرشار نفتی، در سایه سیاست های نادرست و عملکرد ضعیف و سوء تدبیر دست اندرکاران امر در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اوضاع کشور وخامت بارتر شده و فرصت های موجود به تهدید جدی در عرصه های داخلی و خارجی تبدیل شده است. اخلاق و قواعد حکومت داری به شدت خدشه دارشده و نا امنی و نا امیدی بر بخش عظیمی از ملت و جوانان آن سایه افکنده است. از جمله در مناطق کردنشین، برخوردهای خشن در برابر فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و طرفداران حقوق بشر و صدمات زیادی که به مردمان مرزنشین و به ویژه کولبران کرد وارد شده و می شود، دل هر دردمندی را به درد می آورد. و روزی نیست که چندین بنگاه اقتصادی و صنعتی تعطیل نشود و بخش مهمی از کارگران این واحدها با بیکاری و مطالبات معوق مواجه نشوند.


مردم شریف کردستان، هم میهنان عزیز!
اکنون درچنین شرایطی قرار است ملت ایران و از جمله هم میهنان کرد باردیگر پای صندوق های رای حاضر شوند! آیا فضای نامطلوب ناشی از عملکرد چهارساله اقتدارگرایان قابل بازسازی است؟ آیا اجازه خواهند داد آحاد مردم ایران با شور و اشتیاق و آزادانه برگه های رای شان، که حامل مطالبات معقول و انسانی شان است را به صندوق های امن بریزند؟ زمزمه هایی که به گوش می رسد نشان از تداوم مهندسی انتخابات است. تسلط کامل مجریان و ناظران انتخابات بر بیت المال و امکانات عمومی و دولتی و سوء استفاده های آشکار از موقعیت و مناصب مقامات دولتی، زنگ خطر دیگری است برای اینکه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به سرنوشت انتخابات دهم ریاست جمهوری ومجلس یکدست مهندسی شده نهم گرفتار شود.


در این بین بر مردم فهیم و نخبگان صادق و مردم باور کشور است که با حضور تمام رنگ خود در صحنه، اجازه ندهند باردیگر آرای مردم مورد سوء استفاده قدرتمندان انحصارطلب قرار گیرد. از این جهت "شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد" و "جبهه متخد کرد" به عنوان دو جریان اصلاح طلب معتقد به دموکراسی و حقوق مردم، ضمن ابراز نارضایتی از وجود فضای نامناسب کنونی و حساس بودن تصمیم گیری ملی از سوی آحاد ملت و جریان های سیاسی، در این شرایط سخت، همگام با اصلاح طلبان و سایر نیروهای ملی دلسوز و معترض به وضعیت موجود مدیریت کشور، حضور پر رنگ در صحنه انتخابات و ایفای نقش در این برهه خطیر را وظیفه ملی، دینی و انسانی خود می دانند. ما همواره بر این باور بوده و هستیم که انتخابات و صندوق های رای یکی از مهمترین - و چه بسا یگانه راه - دستیابی و نهادینه سازی دموکراسی و عدالت در ایران است. لذا دراین دوره از انتخابات نیز - علیرغم موانع جدی، ناملایمات و نامهربانی هایی که از سوی قدرتمندان نسبت به خود و نیروهای همفکرمان روا دیده شده است - تمامی تلاش خود را در جهت خنثی سازی برنامه های مهندسی انتخابات و پروژه بی اعتمادساختن مردم نسبت به صندوق های رای به کار گرفته و اعلام می داریم:
1. فعالان سیاسی و اصلاح طلبان کرد، گرچه به این نتیجه رسیده بودند که نامزد مستقلی را برای حضور درصحنه انتخابات ریاست جمهوری معرفی نمایند و این پتانسیل را در شخصیت های مردمی، صادق، توانمد، شایسته و امتحان پس داده ای نظیر دکتر عبدالله رمضان زاده مشاهده می کنند، اما به منظور حفظ وحدت و هماهنگی کلیه نیروهای تغییرخواه قانونمدار و اصلاح طلب کشور از این اقدام پرهیز نموده و در راستای تحقق انسجام ملی کلیه نیروهای معترض به وضع موجود و در جهت حضور یکپارچه، یکصدا وهمصدا با شخصیت ها، احزاب و گروه هایی که حضور سید محمد خاتمی در صحنه رقابت را یک ضرورت تاریخی تلقی نموده اند، خالصانه از این شخصیت درست اندیش دلسوزو زمان شناس و مورد اعتماد قاطبه ملت درخواست می نمائیم که با حضور در این عرصه و تشکیل دولت نجات ملی، ملت را درخنثی سازی توطئه بلا اثر کردن انتخابات و صندوق های رای، یاری رسانده و در این شرایط حساس کشور را از فرو غلطیدن بیشتر در ورطه فساد، ناکارآمدی و تهدیدهای خارجی نجات دهد.
2. موکدا اعلام می داریم در صورتی که به هر دلیل، موانع اجازه حضور سید محمد خاتمی در صحنه رقابت را ندهند و فرد شایسته دیگری مورد اجماع نیروهای سیاسی اصلاح طلب قرار گیرد، به شرط پایبندی وی به مطالبات مشروع، قانونی و حقوق انسانی آحاد ملت و همه قومیت ها و پیروان مذاهب مختلف هم میهن ، ما نیز در کنار خاتمی و سایر گروه ها و شخصیت های اصلاح طلب از او حمایت خواهیم نمود. و نیز در صورتی که دست اندرکاران امر به هر دلیلی اجازه ندهند نامزدهای غیر دولتی، منتقد و مورد اعتماد ملت، در عرصه انتخابات حضور یابند، و آزاد و رقابتی بودن انتخابات مورد خدشه قرار بگیرد، مواضع و برنامه های متناسب با آن شرایط را در بیانیه های آتی به استحضار ملت ایران و مردم شریف کرد خواهیم رساند.
3. ما بر این باوریم با توجه به حساسیت مقطع کنونی، ضرورت دارد کلیه نیروهای سیاسی معتقد به مشی مسالمت آمیز، مدنی، دموکراتیک و قانونمند در کشور، به دور از تکروی و انحصارطلبی، همصدا و هماهنگ در این روزهای سخت، با انتخاب مواضع مشترک، از سوء استفاده اقتدارگرایان جلوگیری و زمینه ساز هم افزایی جبهه معترضین به وضع کنونی مدیریت کشور باشند. از این جهت "شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد" و "جبهه متحد کرد"، از هم اکنون تا پایان انتخابات یازدهم ریاست جمهوری مواضع خود را به صورت مشترک و هماهنگ با سایر نیروهای اصلاح طلب کشور منتشر خواهند ساخت. امیدواریم این اقدام گام مبارکی باشد برای پی گیری هماهنگ و یکصدای مطالبات برحق و قانونی کردهای هم میهن. لذا بدینوسیله از کلیه فعالان سیاسی و اجتماعی کردایرانی در هر نقطه از جهان در خواست می نمائیم که با سعه صدر، متانت و صبر، فضای تعامل و گفتگوی فراهم شده را تقویت نمایند. تردیدی نیست همدلی، همصدایی و هماهنگی نیروهای سیاسی کرد با سایر نیروهای معتقد به مشی مدنی و دموکراتیک درکشور می تواند زمینه ساز درک متقابل و همگامی مشترک در جهت تحقق دموکراسی و آزادی و رفع ستم و تبعیض در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای همه هم میهنان - از جمله کردها - باشد.


شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد - جبهه متحد کرد
دوم اردیبهشت 1392-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • عارف:در انتخابات 88 تقلب نشد،تخلف شد
 • دعوت ۱۱۰ تن از فعالین سیاسی و دانشجویی تبریز از محمد خاتمی
 • احمد جنتی: فتنه ای ها و انحرافی ها را قطعا رد صلاحیت میکنیم
 • مصطفی تاجزاده: انتخابات پیش رو آزمون راستی آزمایی جناح حاکم و رهبر جمهوری اسلامی است
 • فیروزآبادی: نیروهای مسلح برای مقابله با فتنه های احتمالی در انتخابات آمادگی کامل دارند
 • خاتمی: امروز یک باند و یک جریان نمی تواند مملکت را اداره بکند!/من هم شخصاً باید تصمیم بگیرم
 • دعوت ۱۴۰ تن از زندانیان و فعالین سیاسی مازندران از خاتمی
 • سيد‌محمد خاتمي: واقعيت اين است كه نمي‌گذارند وارد صحنه شويم/چرا بهترين جوانان ما با بهانه‌هاي عجيب و غريب درزندان‌اند؟ چرا بايد آقايان موسوي و كروبي در حصر باشند؟
 • سید محمد خاتمی: رضایت مردم منشاء اصلی حکومت است
 •  
  آخرین اخبار
 • اولین ملاقات جمیله کریمی پس از دو هفته بی خبری
 • مهدی خزعلی با مادر و برادر خود دیدار کرد
 • ادامه تحصن و اعتصاب آهن فروشان؛ اعتراض به جریمه های فراقانونی
 • ۵۰ هزار مدرسه خشتی و گلی در کشور
 • دیدار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با هاشمی رفسنجانی
 • شرکت هواپیمایی داخلی «ساها» لغو امتیاز شد
 • آیت‌الله جوادی آملی: کشور را با دروغ و پول دادن‌ به مردم نمی‌توان اداره کرد/ مردم در رنج هستند
 • بریتانیا از پرداخت بدهی شل به ایران جلوگیری کرد
 • بازگشت محمد داوری، مهدی خدایی و جعفر گنجی به زندان اوین
 • با گذشت سه ماه از تجمع هفت روزه، کارگران نی‌ بر اجازه دیدار با احمدی‌نژاد را نیافتند
 • یکصد نماینده کارگری از شکایت علیه دستمزد حمایت کردند
 • قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیر دادگستری درباره پرونده اختلاس بزرگ
 • قیمت انواع روغن نباتی ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافت
 • افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی؛ بیش از 60 درصد و هجوم مردم به بازار
 • همسر سعید عابدینی، کشيش ايرانی- آمريکايی: ایشان در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند
 • ادامه بگم بگم های احمدی نژاد این بار در قم
 • حبس ۱۸ ماهه حمید رسایی به ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی تبدیل شد
 • اعتصاب بزرگ کارگران کارخانه نورد لوله صفا و توقف تولید
 • حضور رسمی فرزند مصباح یزدی در عرصه سیاست
 • با دستور دولت نرخ بلیت هواپیما آزاد شد
 •