به روز شده: ۱۰:۳۴ تهران - دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

دعوت ۱۴۰ تن از زندانیان و فعالین سیاسی مازندران از خاتمی

امروز: ۱۴۰ تن از زندانیان و فعالین سیاسی اصلاح طلب مازندران از سید محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کردند.

به گزارش ندای سبز آزادی، در متن این نامه خاطرنشان شده است :بغض های ما همانند بغض و گریه شما در هنگام ثبت نام انتخابات ۱۳۸۰ است اما بخاطر ایران و مردم شایسته و نجیب آن را تحمل کردی تا مردم به آرامش برسند. چرا ما این بار نیز باور داریم با آمادن شما راه هموار تر گشته و آرامش به ایران باز می گردد؟ پس بیا. چرا؟

بیا، حال ایران و ایرانی بسیار "ناخوش" است، کشتی ایران توسط دولت اصول گرا به گل نشسته است.بحران های عدیده بین المللی، داخلی، فشارها از خارج و بی بصیرتی و تحجر از داخل چنان این کشتی را طوفان زده کرده که به ناخدایی با تجربه، متین، آرام، دنیا شناس ، ایران شناس، صبور و شکیبا مثل تو نیاز دارد و تا ایران را که در گردابه خطرناک، نجات دهد. شما در این مقطع حساس، مناسب ترین ناخدای این کشتی هستید.بیا تا ملت را از کشتی به طوفان گرفتار شده نجات دهی. ما هم حاضریم حتی مخالفان ما در این کشتی نشسته اند به ساحل سلامت و امن برسند.

در ادامه این نامه آمده است: بیا! سایه شوم جنگ که در صد سال اخیر به خاطر افراط یا بی عملی صاحبان قدرت چندین بار بر ملت ما تحمیل شده است این بار تکرار نگردد، بیا این بار ملت ما را از "عراقی شدن" یا "سوری شدن" یا "افغانی شدن" یا "لیبیایی شدن" نجات بده. تا امید و آرامش مجددا به خانه هر ایرانی برگردد. بیا تا ایران و ایرانی را صلح طلب معرفی کنی. آیا تمایل دارید ایران ویران و خرابه شود بعد احساس مسئولیت کنی؟ اگر در این شرایط حساس، آبرو، اعتبار و حیثیت خود را در گرو ملت نگذارید فردا در مقابل تاریخ چه پاسخی دارید؟

متن کامل این نامه که در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته در پی می آید
خدمت جناب آقای خاتمی
با سلام
انتخابات ریاست جمهوری مرحله ای برای تحقق "آرزوهای بزرگ" و پلی برای تحقق آرمانهای بلند تر و فرصتی برای احیای ارزش های "دموکراسی خواهی" در ایران میباشد. پس هدف گذاری واقع بینانه و عینی در این مقطع تاریخی بسیار حیاتی میباشد.

مازندرانیان و فعالین سیاسی مازندران، از فرزندان انقلاب که بهترین دوران زندگی را در جنگ و یا در زندان این نظام و یا آن نظام گذراندیم. هرچند جفاهای بسیاری بر ما روا شد اما بغض زندان و سلول های انفرادی را در سینه خود پنهان و از مسائل شخصی می گذریم تا منافع ملی ایران تامین گردد. لذا نه گله داریم و نه طلبکاریم اما خار در چشم و استخوان در گلو، فریاد و ناله شخصی سر نمی دهیم، به رنج ها و جفاهایی که بر ما گذشت فکر نمیکنیم اما برای کاهش رنج های مردم که مستحق زندگی بهترند از همه ظلم هایی که بر ما گذشت میگذریم. چون ما اهل آبادی و اصلاحیم نه انتقام و خشونت. خسته ایم از این زمانه اما با آمدن شما امیدواریم به آینده، چرا که بر این باوریم راه دشوار آزادی و دموکراسی در ایران، بسیار پیچیده، سخت و ناهموار است.

خاتمی عزیز
بغض های ما همانند بغض و گریه شما در هنگام ثبت نام انتخابات ۱۳۸۰ است اما بخاطر ایران و مردم شایسته و نجیب آن را تحمل کردی تا مردم به آرامش برسند. چرا ما این بار نیز باور داریم با آمادن شما راه هموار تر گشته و آرامش به ایران باز می گردد؟ پس بیا. چرا؟

بیا، حال ایران و ایرانی بسیار "ناخوش" است، کشتی ایران توسط دولت اصول گرا به گل نشسته است.بحران های عدیده بین المللی، داخلی، فشارها از خارج و بی بصیرتی و تحجر از داخل چنان این کشتی را طوفان زده کرده که به ناخدایی با تجربه، متین، آرام، دنیا شناس ، ایران شناس، صبور و شکیبا مثل تو نیاز دارد و تا ایران را که در گردابه خطرناک، نجات دهد. شما در این مقطع حساس، مناسب ترین ناخدای این کشتی هستید.بیا تا ملت را از کشتی به طوفان گرفتار شده نجات دهی. ما هم حاضریم حتی مخالفان ما در این کشتی نشسته اند به ساحل سلامت و امن برسند.

سفیر صلح و دوستی

بیا! سایه شوم جنگ که در صد سال اخیر به خاطر افراط یا بی عملی صاحبان قدرت چندین بار بر ملت ما تحمیل شده است این بار تکرار نگردد، بیا این بار ملت ما را از "عراقی شدن" یا "سوری شدن" یا "افغانی شدن" یا "لیبیایی شدن" نجات بده. تا امید و آرامش مجددا به خانه هر ایرانی برگردد. بیا تا ایران و ایرانی را صلح طلب معرفی کنی. آیا تمایل دارید ایران ویران و خرابه شود بعد احساس مسئولیت کنی؟ اگر در این شرایط حساس، آبرو، اعتبار و حیثیت خود را در گرو ملت نگذارید فردا در مقابل تاریخ چه پاسخی دارید؟

بیا تا سیاست تعامل را جایگزین سیاست ماجراجویانه کنی. بیا تا اتحاد غربی، بحری، عربی که در مرزهای ما لشکر کشی کرده اند را پایان دهی. هرچند تنگنا ها و چالش های فراوانی پیش رو دارید، اما هنر سیاست مردان بزرگ در شرایط سخت و بحرانی به آزمون گذاره میشود. پس این بار نیز بیا تا از راه دشوار تاریخ عبور کنیم. میدانیم این بار ده ها بار از خرداد ۷۶ سخت تر است اما شما و ملت ما به این رنج ها عادت کرده اند و چون سرمایه ملی و اجتماعی و آگاهی ملت ما با سال ۷۶ قابل مقایسه نیست اگر مخالفان شما قوی تر شده اند ملت ما نیز با عنصر دانایی قدرتمند تر شده اند. در قرن ۲۱ نظام بین الملل منافع خود را در سیاستمداران صلح طلب می جوید نه جنگ طلب.

سید رحمانی

بیا تا بار دیگر چهره "رحمانی دین" را برای دنیا به ویژه جوانان ما نشان دهی. بیا چون رسالت تو آزادی و بشارت تو شادی است و با چهر خندان بیا. زیرا تو نه مردم را از جهنم میترسانی و نه وعده بهشت میدهی، تنها اندیشیدن را برای فردای بهتر به نسل فردا میدهی، بیا تا دوباره شادابی و نشاط به چهره زنان و مردان ما بازگردد.

بیا! تا جلوی "اسلام هراسی " و "ایران هراسی" را بگیری.
بیا! تا سرمایه اجتماعی و ملی در حال فروپاشی را نجات دهی.
بیا! تا ایران را از انزوای بین المللی نجات دهی.
بیا تا با ارائه راه حل دیپلماتیک، مسئله انرژی هسته ای را حل و فصل کنی.
بیا تا اعتبار از دست رفته و حیثیت بین المللی ایرانی را بازگردانی.
بیا تا تحریم ها و فشارهای بین المللی را کاهش و صدور قطعنامه های بین المللی را متوقف کنی.
بیابا شناخت مناسبات قدرتهای جهانی و تعامل با آن بحران بیکاری، تورم و گرانی را حل کنی، زیرا انتخابات فرصت مناسب برای برون رفت از بحران بین المللی اقتصادی و سیاسی است نه ایجاد تنگنا برای حکومت، انتخابات تعمیق دموکراسی است نه مقابله با نظام.

سیاستمدار اخلاق مدار

بیا تا دوباره "حکمرانی خوب" شما را ببینیم و حاکم مهربان را مجددا تجربه کنیم.
بیا تا "امنیت حریم خصوصی" و آزادی مشروع شهروندان و حرمت انسان با هر دین و مسلک و مذهب را پاسداری کنی تا اعتماد عمومی بازگردد.
بیا تا دوباره فرهنگ مدارا، تساهل و تسامح و گفتگو را زنده کنی.
بیا تا سانسور از حوزه سیاسیت، فرهنگ، اجتماع، هنر و مطبوعات زدوده شود.
بیا تا حرمت استاد و دانشجو و حریم دانشگاه بیش از این شکسته نشود.
بیا تا "اصل پاسخگویی" به اندازه قدرت را دوباره زنده کنی.
بیا تا برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی بویژه تامین حقوق ملت پافشاری کنی.
بیا، چون عده ای می خواهند یک نفر را به جا خدا و پیامبر بگذارند و تا ابد ما صغیر بمانیم و هیچ اراده ای بالاتر از او نباشد. بیا اراده خدا را در اراده عمومی نشان بده.
بیا تا مناسبات خود را با نظام رهبری بر مبنای پیگیری مطالبات مردم و اصول قانون اساسی تنظیم کنی.
بیا تا از قدرت متمرکز فردی اجتناب شود و قدرت واقعی به مردم ایران بازگردد.
بیا تا دوباره از سایه همزیستی مسالمت آمیز با همه اقوام و ادیان در سایه اسلام رحمانی احساس امنیت کنیم.

سید قانونمدار

بیا تا دوباره استقرار حاکمیت قانون را تجربه کنیم تا مردم اقتدار رئیس جمهور را در قانون گریزی، خودکامگی، لجاجت با قانون و گستاخی نبینند و شجاعت و محجوبیت و نجابت را بی عرضگی و صبر و شکیبایی را مماشات با صاحبان قدرت تلقی نکنند.
بیا، زیرا بازگشت به شما دفاع از آن روش و منش شماست چون راه اعتدال تنها راه حصول به دموکراسی پایدار در ایران است.

صدای صداقت

مردم از تزویر، دروغ، تهمت، و افشاگری های بی حاصل خسته شده اند. پس بیا تا صداقت، راستی و درستی را دوباره تجربه کنیم.
بیا که مدعیان عدالت، هم "نان" را از مردم گرفته اند هم آزادی و آرامش را.
بیا تا ایرانی که با وعده نفت سر سفره از قحط نان حتی ایمانش را هم گرفته اند.
بیا تا فرصت های برابر را برای همه ایرانیان به طور یکسان برای رسیدن به قدرت، ثروت، معرفت و منزلت مهیا شود بیا تا عدالت را در عرصه قدرت و ثروت تجربه کنیم.
بیا تا فرصت های از دست رفته ۷۰۰ ملیارد دلار درآمد نفی که به تاراج رفته را به کار و اشتغال سوق دهی. بیا تا رانت و فساد اقتصادی که دولت اصول گرا در آن غرق شده را از صحنه سیاسیت و اقتصاد ایران پاک کنی.
بیا تا بار دیگر پایتخت اقتصاد ایران (عسلویه) را به تحرک دوباره فراخوانی. تا تولید ملی با انجام اصلاحات مالی و بهبود کسب و کار و اشتغال هموار گردد تا دولت رفاه بر مبنای عدالت اجتماعی استوار گردد.

صدای آرامش ایرانی

بیا تا راه صلح و دوستی را در جهان و مهر و محبت عملی در ایران هموار گردد.
بیا تا دولت مشارکت جو را با هدایت نهادهای مدنی هموار کنی.
بیا تا همه ایرانیان "حق انتخاب و آزادی انتخاب" را دوباره تجربه کنند و اعتماد عمومی دوباره بازگردد.
بیا تا مسیر آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر ناعادلانه بزرگ مردان ایران موسوی و کروبی و شیرزن تاریخ ایران خانم رهنورد برداشته شود.
بیا تا روزهای رنج، تلخ، بغض، زندان و غربت از وطن بسیاری از نخبگان پاک دل ایرانی پایان یابد.
سمبل اعتدال ایرانی
بیا تا سازهای جوانان دوباره کوک شود و آهنگ جدید و در یک سمفونیک نوین، افق های امیدبخش به آینده گشوده شود.
بیا تا جوانان ما که به خاطر "کندی" راه پیران به "تندی" هدایت شدندِ به اعتدال گرایش یابند تا جامعه جوان ما که به انفعال و انزوای فاجعه آفرین دچار شده را نجات دهی.
بیا تا با بازاندیشی و بازخوانی از گذشته، راه آینده را با امید و اعتماد هموار کنی.

سید اخلاق مدار

بیا در زمان بی اخلاقی سیاسی، معنویت و اخلاق را دوباره زنده کن.
بیا تا به زوال و انحطاط و ویرانی اخلاق پایان دهی.
بیا تا در مقابل افراط و تفریط، اعتدال را دوباره جشن بگیریم.
بیا تا به مخالفان داخلی که شما را خائن به نظام و مخالفان خارجی که شما را خادم نظام میدانند بگویی خادم ملت هستی. یه همین دلیل ماندگار شدی. بازگشت ما و ملت به تو، بازگشت اعتدال برای تحقق دموکراسی پایدار است.
بیا جامعه را از انفعال یا رادیکالیسم تخیلی نجات ده.
بیا تا بازار کسب و کار افراطیون و تفریطیون تعطیل گردد.
بیا تا همه با هم راه دشوار دموکراسی و حاکمیت قانون، تسامح و تساهل را مثل گذشته اما بازخوانی شده، آهسته و پیوسته بپیماییم تا گسست مارا مجبور به تکرار تلخ تاریخ نکند.
بیا تا تاریخ گسست اصلاحات را پیوندی دوباره بزنی.
بیا به این آزمون تاریخی پیش روی خود که روز سرنوشت ساز است پاسخ مثبت بده چون در غیبت مردان بزرگ شایه آدم های کوچک چقدر بزرگ شده و آفتاب ایرانی در حال غروب است، آمدن تو طلوع دوباره آفتاب است.

سید مهربان

بیا تا سکوت شکسته شود. تا بیش ازین ملت شکسته نشود و بیا تا با بازخوانی هشت سال دولت اصلاحات و هشت سال دولت اصول گرا مجددا به مقایسه و مسابقه بگذاریم.
بیا تا نظامیان به پادگانها بازگردند و از صدای "ایران سوز" نظامیان نهراس، زیرا سکوت سرشار از ناگفته در گلو خفته ی مردم و پاکان و صالحان خاموش در انتظار مصلحی نشسته اند از مخالفان خرد ستیز خشک مغز و دشمن ساز نهراس و از سکوت هزاران نخبه بابصیرت در حکومت غافل مباش که با آمدن تو سرود همراهی را همه با هم سر میدهند.
بیا چون ای چهار سال نشان دادی که از همه مدعیان بصیرت، با بصیرت تری چون راه تو راه اعتدال و راه هر ایرانی بود.
صدای بهار
بیا با دولت امید، اعتماد، نشاط تعامل، تساهل و مدارا، دوباره گفتمان اصلاح طلبی را که به خاموشی و گسست تاریخی فرو رفت زنده سازی.
بیا تا با مهربانی و مهرورزی شبهای تیره را سحر کنی.
با آمدن تو کام مردم بهاری تر میشود، زمستان رخت بر خواهد بست، بیا تا بهاری تازه کنی، بیا تا نشان دهی آنان که در آمدن زمستان این ملت نقش داشتند نمیتوانند وعده بهاری دهند. اما تو، صورت، سیرت، پیام، سخن، عمل و رفتارت بهاریست. تو اصل بهاری و صدای بهار.

اسامی زندانیان سیاسی مازندران به ترتیب حروف الفبا

۱.مصطفی ابراهیم تبار (بابل)
۲.محمدرضا آقاملکی (بابل)
۳.محمد اسماعیل زاده (بابل)
۴.حاج علی تاری (بابلسر)
۵.مهندس علی تقی پور (آمل)
۶.دکتر حسین جلیل نتاج (بابل)
۷.موسی جلالیخواه (بابل)
۸. اشکان ذهابیان (بابل)
۹.دکتر علی اکبر سروش (بابل)
۱۰علیرضا شهیری (بابل)
۱۱.فرشته شیرازی (آمل)
۱۲.بهنام فرازمند (قائمشهر)
۱۳.علیرضا فلاحتی (بابل)
۱۴.محمد معصومیان (بابل)
۱۵.دکتر سید احمد میری (بابل)
۱۶. سعید یعقوبی نژاد (بابل)
۱۷.یاسر یوسف زاده (بابلسر)

اسامی فعالین سیاسی مازندران به ترتیب حروف الفبا

۱.دکتر اصغری (ساری)
۲.دکتر ابوالحسنی (بابل)
۳.افشین احمدی (ساری)
۴.شیخ ابراهیمی (بابلسر)
۵.دکتر احمدی پور (قائمشهر)
۶.احمدی فولادی (ساری)
۷. محمد آزاد (رامسر)
۸.اسلامی (ساری)
۹.مجید اعتمادیان (بابلسر)
۱۰.آقا گل تبار (بابل)
۱۱.کمال آقامیری (ساری)
۱۲.الیاسی (بابلسر)
۱۳.انوش امینی (رامسر)
۱۴.علی امیرخانلو (گلوگاه)
۱۵.دکتر ایزدی (بابلسر)
۱۶.اکبر حسین زاده (بابل)
۱۷.رضا بابازاده (بابل)
۱۸.حسین بزرگ (ساری)
۱۹.دکتر اصغر بزرگی (بابل)
۲۰.دکتر بنار (سوادکوه)
۲۱.اکبر بهشن (ساری)
۲۲.احد جاودانی (ساری)
۲۳. محمود جعفریان (بابل)
۲۴.سعید جلالی (محمود آباد)
۲۵.دکتر جمالی (ساری)
۲۶.عزیز جهانی (بابلسر)
۲۷.جواد جوینده (بابل)
۲۸.بهروز حاج آقاپور (بابلسر)
۲۹.حبیبی (قائمشهر)
۳۰.حسن خورشیدی (گلوگاه)
۳۱. دکتر علی حسینی (نوشهر )
۳۲.مجید حسین زادگان (ساری)
۳۳.دکتر حسینی نصر (ساری)
۳۴. حشمتی (ساری)
۳۵.جواد حق نظر (قائمشهر)
۳۶.خادملو (گلوگاه)
۳۷.مهندس خیراللهی (بابل)
۳۸.دکتر داودی (بابل)
۳۹.احمد داودی (بابل )
۴۰.مهدی داودیان (بابل)
۴۱.علی درزی (آمل)
۴۲.دروازه طوس(بهشهر)
۴۳.علی دریابیکی (خانه کارگر استان)
۴۴.مهندس دستباز (بهشهر)
۴۵.علی دستباز (فریدون کنار)
۴۶.دکتر دیانی (ساری)
۴۷.دیلم صالحی (نوشهر)
۴۸.حسین راهب (رامسر)
۴۹.مهندس ربیع پور(نوشهر)
۵۰.رجائی (آمل)
۵۱.جعفر رحمانزاده (آمل)
۵۲.دکتر رحمانی (بهشهر)
۵۳.رحیمی (تنکابن)
۵۴. رحیمی (ساری)
۵۵.رستم زاده (آمل)
۵۶.شعبان رستمی (ساری)
۵۷.مهندس حبیب رستمی (نوشهر)
۵۸.علی رستمیان (بابل)
۵۹.رضائی (بابلسر)
۶۰.محمد رضائی (آمل)
۶۱.دکتر مهدی رهبری (بابلسر)
۶۲.حسین روزبهی (ساری)
۶۳.مهندس روشن (آمل)
۶۴.دکتر رئیسان (بابل)
۶۵.شیخ صمد زراعتی (جویبار)
۶۶.دکتر سالاریان (رویان)
۶۷.زمان پور (قائمشهر)
۶۸.مهدی سام دلیری (چالوس)
۶۹.احمد سرخ پر (بابل)
۷۰.حسین سروی (تنکابن)
۷۱.دکتر سهرابی (نوشهر)
۷۲.شریعت (ساری)
۷۳.شعبانی (ساری)
۷۴.دکتر شهابی (قائمشهر)
۷۵.احمد صابری (ساری)
۷۶.دکتر علیرضا صفاریان (بابل)
۷۷.صیدانلو (گلوگاه)
۷۸.دکتر طبرستانی (بابل)
۷۹.حسین طوسی (بهشهر)
۸۰.ظفری (تنکابن)
۸۱.عسگری فقیه (قائمشهر)
۸۲.عباسپور(بابلسر)
۸۳.دکتر علوی (محمود آباد)
۸۴.حسین علی نژاد (بابل)
۸۵.امیر عادلانی (بهشهر)
۸۶.علیزاده (فریدونکنار)
۸۷.عموزاده (بهشهر)
۸۸.دکتر غلامی (آمل)
۸۹.مهندس موسی غلامی (بابلسر)
۹۰.دکتر فاضلی (بابلسر)
۹۱.احسان قاسمی (ساری)
۹۲.صفر قاسمی (رامسر)
۹۳.محمد قاسمی (بابلسر)
۹۴.مهندس قدسی (بابل)
۹۵.حاج علی قلی تبار(بابلسر)
۹۶.دکتر قمی (نوشهر)
۹۷.دکتر علی کرمی مله (قائمشهر)
۹۸.مهندس داود کشاورزیان
۹۹.دکتر زهرا کریمی (بابلسر)
۱۰۰.امیر کسری کیانی (بابل)
۱۰۱. خانم کاشی (ساری)
۱۰۲.مهندس کاکوان (رامسر)
۱۰۳.غلام گرزین (قائمشهر)
۱۰۴.اسماعیل گوهر رستمی (رامسر)
۱۰۵.داود لطفی (بابل)
۱۰۶.فیض الله محمد پور (بابلسر)
۱۰۷.موحدمنش (سوادکوه)
۱۰۸.میثم مشایخ (نوشهر)
۱۰۹.محمد جانپور(گلوگاه)
۱۱۰.دکتر محمدی (آمل)
۱۱۱.منصور کیا (تنکابن)
۱۱۲.سعید میرزاپور (ساری)
۱۱۳.مهندس نائج پور (نور)
۱۱۴.نجاریان برادر چهار شهید (بابل)
۱۱۵.مهندس محسن نریمان (بابل)
۱۱۶.مهدی نصیری (فریدونکنار)
۱۱۷.شاهین نقیبی (بابلسر)
۱۱۸.محسن نورانی (آمل)
۱۱۹.نوربخش (نوشهر)
۱۲۰.دکتر علی وحیدی (رامسر)
۱۲۱.ولائی (آمل)
۱۲۲.مهندس یوسف نژاد (ساری)-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • سيد‌محمد خاتمي: واقعيت اين است كه نمي‌گذارند وارد صحنه شويم/چرا بهترين جوانان ما با بهانه‌هاي عجيب و غريب درزندان‌اند؟ چرا بايد آقايان موسوي و كروبي در حصر باشند؟
 • سید محمد خاتمی: رضایت مردم منشاء اصلی حکومت است
 • پیام تسلیت سید محمد خاتمی به مناسبت درگذشت پدر دکتر علی تاجرنیا
 • بیانیه شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد پیرامون انتخابات شوراهای شهر و روستا
 • نامه بیست استاد دانشگاه و فعال سیاسی همراه جنبش سبز به محمد خاتمی برای اعلام حضور در انتخابات
 • انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از پایین آمدن سطح ریاست جمهوری و نامزدهای انتخاباتی
 • افشاگری صادق لاریجانی در ارتباط با سوءاستفاده از امکانات دولتی در اغراض انتخاباتی
 • احمد شیرزاد: آنچنان فضای رسانه‌ای کشور بسته شد که اصولگرایان هم از تریبون‌های سنتی‌شان محروم ماندند
 • دعوت ۱۱۰ نفر از علما و فضلای حوزه علمیه قم از خاتمی
 •  
  آخرین اخبار
 • نسخه پیچی های مصباح یزدی: برای انتخابات اصلح را ما انتخاب میکنیم
 • احمدی نژاد: احمدی نژاد: می خواهند سیاست را انحصاری کنند/ برای شورای نگهبان هم نسخه می پیچند
 • آژانس بين المللی انرژی اتمی: استعفای دستیار آمانو تغييری در سياست های اين نهاد در قبال جمهوری اسلامی ايجاد نخواهد کرد
 • دیدار خانواده شهید بهشتی با خانواده مهدی کروبی
 • تذکر فیفا به اجرای مراسم اعدام در استادیوم های ورزشی در ایران
 • کارگران راه آهن یزد مقابل استانداری تجمع کردند
 • لنگر اندازی ناو های نظامی روسیه در بندرعباس
 • رئیس فراكسیون كارگری: مجلس صدای اعتراض كارگران به دستمزد را بشنود
 • بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق کودک به زندان بازگشت
 • هاشمی رفسنجانی: امیدواریم در یک دوره جدید، با عقل و تدبیر و تغییر در برخی نگرش‌ها و روش‌های اجرایی مشکلات کشور رفع شود
 • وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران با افزایش قیمت نان
 • صدور کیفرخواست جدید برای متهم ردیف اول پرونده کهریزک
 • آغاز معامله پایاپای نفت و غذا و دارو
 • تحصن کارکنان وزارت کشور در کهگیلویه و بویراحمد
 • 15 اردیبهشت اولین دادگاه مهدی هاشمی
 • درخواست مجلس از قوه قضاییه: یک روز انفرادی باید معادل ۱۰ روز زندان عادی محسوب شود
 • دیدار مجمع نمایندگان ادوار مجلس با دختران موسوی و رهنورد: جامعه در انتظار آزادی و شنیدن نظرات میرحسین و کروبی است
 • آغاز به کار کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران
 • دکتر شکوری راد : رفع حصر، عدم دخالت نظامیان در سیاست و آزادی زندانیان سیاسی و احزاب و مطبوعات خواست اولیه ماست
 • پیام تسلیت جمعی از زندانیان سیاسی به علی تاجرنیا به مناسبت درگذشت پدر
 •