به روز شده: ۰۹:۱۷ تهران - پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۱

جناب آقای هاشمی رفسنجانی لطفاً منت بگذارید وتشریف بیاورید اما . . .

نویسنده: بهروز کربلایی

امروز: به شما که عمرتان را وقف سربلندی ایران کرده اید و در این راه مرارت های فراوان دیده اید و ملامت های بسیار شنیده اید درود می فرستم و فارغ از انتقاد های وارد بر دوران مسئولیت های 34 ساله تان ، سپاسگزار تلاش های بی وقفه شما بوده و هستم . بنده و بسیاری چون من معتقدیم که در حال حاضر به دلایل مختلف ، شما یکی از بهترین گزینه هایی هستید که قادر خواهید بود از یک سو کشور را از وضعیت اسفناک موجود رهایی داده و از سوی دیگر به نحوی ، اشتباهات گذشته را جبران نموده و به تعبیر دوستدارانتان به امیر کبیر بعد از انقلاب تبدیل شوید. پس منت بگذارید و به صحنه انتخابات تشریف بیاورید اما قبلاً توجه تان را به دو اظهار نظرقابل تامل تان جلب می نمایم که با فاصله دهسال ابراز شده وسپس چند کلامی از بنده.
*****
در گفتگوی مورخ 26/11/81 با دکتر زیبا کلام که در صفحه 102 کتاب « هاشمی بدون روتوش » آمده است ، در خصوص امیر کبیر فرموده اید«... ادبیات کرنش و تملق یا مثلاً تسلیم فوق العاده در مقابل شاه را حفظ کرده بود این نقطه ضعف ، جزء انتقادات من به امیر کبیر است. از تعبیرات و تعظیمی که می کند. منتها این را مقتضای زمان می دیدم که این شاید وسیله ای است برای اینکه بتواند کارش را انجام بدهد و شاید بدون این نمی توانست کار بکند...»
ده سال بعد در مصاحبه مورخ20/11/91 در خصوص رابطه تان با رهیری فعلی گفته اید « ... مودت و برادری من و رهبری از همان ابتدا تا امروز مصداق عینی اخوت فی الله است اخوتی که خیلی ها از ابتدای انقلاب تا امروز سعی کرده اند بنا بر اقوال سیاسی رایج بر آن خدشه وارد کنند که به فضل الهی و به دعای خیر امام راحل (ره) ناکام مانده و خواهد ماند. احساس برادری ما در تمامی این سالها از همان روزهای همسنگری در دوران مبارزه تا امروز نه تنها لحظه ای کم نشده ، بلکه همواره بر آن افزوده شده، خنّاسان اختلاف افکن داخلی و خارجی هم به هر نیتی که بر طبل اختلاف من و رهبری می کوبند بر طبل تو خالی می کوبند، چرا که تا امروز لحظه ای ایشان را تنها نگذاشته ام و انشاء الله تا زمانی که زنده ام نخواهم گذاشت . تا نفس دارم پای هر ماموریت و تکلیفی هم درباره نظام و رهبری ایستاده ام . دشواری ها برای ما در عرصه اخوت فی الله محلی از اعراب ندارد. وصیت امام بر ما در کنار هم ماندن بود و تا زنده ایم بر آن عهدی که با امام بسته ایم استوارمی مانیم ما روزهای بسیار دشوارتر از امروز را با همراهی هم پشت سر گذاشته ایم. از خدا هم خواسته ام روزی نباشد که من باشم و ایشان نباشد. چرا که حتی فکر حضور بدون ایشان هم بشدت به من احساس تنهایی می دهد...»

1- پیمان شما وارتباط آن با خدا: جناب هاشمی اگر پیمان و عهد ها ی خصوصی شما با عهد ها و پیمانی که شما با خدایتان بسته اید در تضاد قرار گیرد کدام را بر می گزینید؟ آیا باز تا این حد به پیمان با آقای خامنه ای وفادار خواهید بود؟ مخالفین تان یکی از انتقاداتی را که به شما وارد می دانند همین است که شما عهد خود با خدا را ، فدای دوستی های سیاسی و سیاست دوستی هایتیان کرده اید.
2- پیمان شما وارتباط آن با ملت : جناب آقای هاشمی پیمان اخوت شما با جناب خامنه ای ، چه ارتباطی به مردم دارد که آن را در سطح عمومی مطرح می سازید؟ این رابطه خصوصی ، می بایست خصوصی باقی بماند و کشاندن آن به سطح جامعه و فضای سیاسی کشور اساساً غیر منطقی است. آنچه که به مردم ربط دارد سرنوشت کشورشان بوده که نباید دستخوش پیمان اخوت شما با کسی باشد. ضمن اینکه پیمان خصوصی تان ، توجیه گر عدم وفاداری به پیمان های مکررتان در پیشگاه مردم نخواهد بود که در طی سال ها مسئولیت ، بار ها سوگند خورده اید که وفادار به آنها باشید.
3- پیمان شما وارتباط آن با نظام : چرا اصرار دارید سرنوشت نظام و آینده کشور را با سرنوشت برادر معنوی تان گره بزنید؟ نظام و ایران همانطور که توانست بعد از امام طی طریق نماید ( خوب یا بد ) بدون ایشان نیز می تواند ادامه دهد. آیا این شخصیت زدگی ، برازنده جامعه مطلوب شماست؟ آیا همه ارادتمندان نظام شاهنشاهی از همین خصیصه یا روش برای استمرار حکومت پادشاهان بهره نمی بردند؟ پس از خدا سعادت و سلامت ایران و ایرانیان را طلب کنیم و سعادت کشور را به سلامت یک فرد گره نزنیم. البته ما نیز چون شما ، سلامتی ایشان را خواستاریم . ولی آنجه که به استناد قانون اساسی مهم است جایگاه رهبری است که بسیاری مثل شما ، سرسختانه از آن دفاع می کنند. اینکه چه کسی باید در این جایگاه بنشیند ، به عوامل دیگری بستگی دارد که قطعاً پیمان شخصی شما در آن موثر نیست.
4- پیمان شما و ارتباط آن با عدالت: حمایت بی چون و چرای شما از ایشان به لوتی گری عیاران تاریخمان بی شباهت نیست. متاسفانه بارها اعلام کرده اید که ایشان بهترین گزینه برای رهبری بوده و هستند. صرف نظر از اینکه انتخاب ایشان نیز با اتخاذ روش غیر دموکراتیک توسط شما و بعضی دیگر محقق گردید ، ولی با اتفاقات سال های اخیر طرح مجدد این موضوع ، یعنی خود و دیگران را فریفتن. اشتباهات مکرر ایشان کشور را بار ها دچار بحران های وحشتاک کرده است به حافظه تان مراجعه نمایید حتماً موارد بسیاری را به خاطر خواهید آورد بعنوان مثال اگر هوشمندی شما نبود با تصمیم ایشان ، کشورمان درگیر جنگ عراق و کویت می گردید. اشتباهات عدیده ایشان کم نبوده وجایی برای دفاع احساسی شما باقی نمی گذارد. جناب هاشمی حمایت احساسی شما یعنی سرنوشت این مملکت را به پای وفا داری به ایشان قربانی کردن و این یعنی جماعتی را از اصلاح این مملکت نا امید ساختن . همچنانکه در تاریخمان نیز این رفتارها مسبوق به سابقه است. بنده رجاء واثق دارم که اکثریت اعضای خانواده تان نیز حمایت احساسی شما از ایشان را قبول نداشته و آن را یکی از اشتباهات تاریخی تان می دانند. نظر همسر و فرزندانتان برآیندی از نظر اکثریت مردم جامعه است پس متواضعانه نظر مردم را بپذیرید و به تکلیفتان عمل نمایید.
5- پیمان شما و وصیت امام : اعلام داشته اید که به وصیت امام پایبند بوده و همواره کنار ایشان خواهید ماند. حرفی نیست. اما آیا شما یا ایشان به همه وصایای امام عمل کرده اید؟ آیا بین پیمان امام با آیت الله منتظری ( درست یا نادرست) خدشه ای وارد نگردید؟ آیا معیارهای مذهبی یا منطقی افراد نمی تواند توجیهی برای ادامه یا خاتمه پیمان ها باشد؟ آیا اگر دلایل مختلفی وجود داشته باشید که طرف پیمان تان دیگر به پیمان خود وفادار نباشد ، باز عمل به پیمان را بر خود فرض می دانید؟ مگرهمین آقایان با این جمله امام که « معیار ، حال افراد می باشد » بسیاری از همراهان انقلاب را خانه نشین نکرده اند. پس این چه حجتی است که به بهانه توصیه امام ، پیمان شخصی تان را مبنا قرار داده و حمایت از ایشان را برای خود و مردم از اوجب واجبات می دانید؟
6- پیمان شما وعضویت در خبرگان : شما سال هاست که عضو مجلس خبرگان می باشید و چند سالی نیز ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشته اید. یک بار دیگروظایف قانونی مجلس خبرگان را مطالعه کنید و سپس متن مصاحبه اخیرتان را از نظر بگذرانید. آیا کسی که تا این حد به پیمان دوستی و برادری خود پایبند باشد ، می تواند صحیحاً به وظایف خود در مجلس خبرگان عمل نماید؟ البته حساب شما از حساب بسیاری از آنان که مرعوب قدرت و تشنه جاه و شهرتند و بارها سرسپردگی خود را به اثبات رسانده اند ، جداست. اما آیا شما کمتر از آیت اله دستغیب بر کارنامه نا مطلوب رهبری اشراف داشته و دارید؟ آیا عکس موضع گیری ایشان به پیمان با خدا و خلق نزدیکتر می باشد یا عدم اقدام شما؟ البته رهبری بعد از 23 سال حکومت اخیراً به یک اشتباه خود اعتراف نمودند (توصیه شان به مردم برای کنترل جمعیت ) که البته همین اشتباه نیز( با فرض اشتباه بودنش ) از چشمان خواب آلوده اعضای خبرگان رهبری نیز مغفول ماند! آیا مضحک نیست؟ جناب آقای هاشمی این قدیس سازی یک شخص ، از جماعتی چون اکثریت اعضای خبرگان بعید نیست لیکن از فرد مستقلی چون شما ، بعید بوده و هست.
7- پیمان شما وپیش مرگیتان : پیش مرگی شما برای ایشان به خودتان ربط دارد . اما برای طرح آن در سطح جامعه چه حجتی دارید؟ آیا این جملات شبیه همان جملاتی نیست که شما با شنیدن و خواندن آنها ، امیر کبیر را متهم به کرنش و رفتار ذلیلانه در مقابل ناصر الدین شاه می کنید؟ آیا جملات اخیر الذکرتان ، برازنده نظام های شاهنشاهی و البته استبدادی نیست ؟.مگر همان امامی که شما اصرار دارید که به توصیه های او عمل می کنید جمله جانم فدای رهبر را تقبیح نکرده اند؟
8- پیمان شما و وفاداری ایشان: اگر بنده را از دسته خناسان نپندارید بد نیست موضع گیری های ایشان در خصوص مواضع چند سال اخیرتان را به یاد آورید. برخورد متقابل ایشان و اطرافیانشان را با خود و نزدیکان و اطرافیان تان مرور کنید قطعاً بسیار عبرت آموز است. البته اگر شما این برخورد ها را از یاد برده اید ذهن مردم ، این برخوردها را از یاد نمی برد. اینجاست که باید گفت « چه خوش بی مهربانی ، هر دو سر بی _ که یک سر مهربانی ، دردسر بی »
9- پیمان شما و تنهایی تان : به تنهایی خود پس از ایشان اشاره کرده اید و ظاهراً فکر این موضوع نیز شما را می آزارد. اگر شما فکر تنهایی اذیتتان می کند بسیاری از ما تنهایی را عملاً حس کرده ایم تنهایی از دست دادن برادر ، دوست ، همسنگر در جبهه و در سنگفرش خیابان های سبز. تنهایی محبوسین در سلول های انفرادی. جناب آقای هاشمی در عجبم که چرا مواعظی را که سال ها شما و سایر روحانیان برای مردم داشته اید ، از یاد برده اید؟ ما را چه شده است؟
10- پیمان شما و مصلحت زمان : البته سال ها خدمت در مجمع تشخیص مصلحت ، مواضع مصلحت جویانه شما را تقویت نموده و اگر همه این اظهار نظر ها با هدف ایجاد آرامش و سر افرازی ایران و پایداری نظام حاکم بر آن باشد باز به چند دلیل اشتباه محض است اول اینکه سطح آگاهی مردم پس از رویداد سال 88 بالا تر رفته ونگاه عمیقشان به حقایق کشور امیدوار کننده است لذا کتمان حقیقت با حربه مصلحت های کهنه و ناکارآمد ، آب در هاون کوبیدن است دوم اینکه قربانی کردن حقیقت به پای مصلحت های شخصی ، صنفی و گروهی با تعالیم دینی مان سازگاری ندارد. سوم اینکه با اتخاذ چنین سیاستی از سوی شما ، آیندگان شما را به همان چیزی متهم خواهند کرد که شما امیر کبیر را متهم کرده اید.
******
پیر مرد کهنه کار سیاست! مردم شما را زمانی امیر کبیر پس از انقلاب می نامند که لااقل انتقاداتی را که ( به حق یا به ناحق ) ، نصیب امیر کبیر قبل از انقلاب کرده اید بر شما وارد نباشد وگرنه باز تاریخمان ، ماضی استمراری خواهد شد. پس با لحاظ مطالب بالا ، منت بگذارید و تشریف بیاورید.یادداشت های مندرج در ستون "میهمان" لزوما دیدگاه سایت امروز نمی باشد.
-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از قانون تا عمل
 •  
  آخرین اخبار
 • بوی خوش انتخابات و زنان
 • نامه به رهبری در باره ستار بهشتی
 • برای بهزاد نبوی و به یاد صمیمی و قدیانی
 • فرمانده کل سپاه: حوادث 88 بسیار خطرناک‌تر از جنگ ۸ساله بود!!!
 • اصرار شمقدری بر لابی گری اش در اسکار: برای رسانه ها قابل هضم نیست برای همین مسخره میکنند
 • محمد نوری زاد به اتهام انتشار یادداشت های انتقادی به دادگاه احضار شد
 • شاگرد مصباح یزدی: اصلاح طلبی یعنی مبارزه برای سرنگونی نظام
 • واردات 54 هزار رأس دام زنده در 11 ماه با توجه به طرح خودکفایی گوشت
 • واکنش توکلی به عدم حضور احمدی نژاد در مجلس برای تقدیم لایحه بودجه: آن را برگردانید تا خود احمدی نژاد بیاورد
 • اعتراض خبرنگاران به له احمدی نژاد به دلیل سانسور سوال خبرنگار مهر: آن سوال ما هم است
 • آزادی فرشید شجاعی با قرار وثیقه ۵۰۰میلیون تومانی
 • تجمع اعتراضی کارگران قند اهواز برای دومین روز متوالی مقابل استانداری خوزستان‎
 • کاهش ۴۷ درصدی تولید خودرو در کشور
 • مرگ سالانه ۸۰ هزار ایرانی بر اثر آلودگی‌های محیطی
 • سفره خالی میلیون ها کارگر حاصل 8 سال عمل دولت مورد حمایت آیت الله خامنه ای
 • تایید خبر خودکشی یک جانباز توسط دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان
 • مرخصی موقت محسن میردامادی، غلامرضا خانیان و ابراهیم بابایی
 • سفارت ايران در اسپانيا به اتهام جاسوسی کارمند خود واکنش نشان داد
 • یارانه نقدی صد هزار تومان می‌شود/ ارز در بودجه ۹۲ قیمت ندارد
 • بیانیه ایران پس از مذاکرات بی نتیجه آلماتی: مذاکرات را ادامه میدهیم
 •