به روز شده: ۰۹:۲۴ تهران - چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۱

اطلاعیه انحطاط

نویسنده: علی مزروعی

امروز: باید تاسف خورد بر نظام جمهوری اسلامی با این افلاس و انحطاطی که این وزارتخانه فخیمه بدان دچار شده است!

در حدیث آمده است : " انسان زیر زبانش پنهان است." و در ضرب المثل فارسی :" تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد." این توصیف نه تنها درمورد افراد صدق می کند بلکه در مورد نهادهای اجتماعی و دستگاههای اداری و اجرایی هم صدق می کند به ویژه آنکه اینها سخنگویانی داشته باشند یا از سوی آنها بیانیه و اطلاعیه صادر شود. یکی از این دستگاهها که هراز گاه بمناسبت یا بدون مناسبت برای توجیه یا انحراف افکارعمومی بیانیه و اطلاعیه صادر می کند وزارت اطلاعات است. تحلیل محتوی اینها بخوبی می تواند زیر پوست نیروها و نگاه این وزارتخانه و عیب و هنرش را در معرض داوری عموم قراردهد که قطعا از حوصله این مقال خارج است اما اطلاعیه اخیر این وزارتخانه، که سومین اطلاعیه توجیهی اش برای یورش به دفاتر مطبوعات اصلاح طلب و بازداشت فله ای تعدادی از روزنامه نگاران در یک ماه گذشته است، بنظرم برای شناخت ماهیت درونی نیروهای این وزارتخانه و سطح نازلی که دارند کفایت می کند، و از اینرو من عنوان « اطلاعیه انحطاط » را مناسبترین نام برای این می دانم چرا که محتوای این اطلاعیه حتی از آنچه هراز گاه روزنامه فخیمه کیهان در باره " جنگ نرم " و نقش رسانه ها و روزنامه نگاران و... می نویسد بسیار سطحی تر و نازل تر است و گویا نیروهای وزارت اطلاعات با آنهمه کبکبه و دبدبه و مدعا دست به قلمشان از نویسنگان روزنامه کیهان هم ضعیف تر است، و بهتر بود لااقل برای نوشتن یک چنین بیانیه ای از همکاران کیهانی شان کمک می گرفتند!

برای اینکه معلوم شود چقدر دست اندرکاران این وزارتخانه از اوضاع زمانه و رسانه پرت هستند به این فراز بیانیه توجه کنید :" اطلاعات بدست آمده حکایت از اداره تعدادی از شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، سایت‌های خبری ضد‌انقلاب و وابسته به عناصر فتنه‌ ۸۸ توسط هسته مرکزی مستقر در ارگان عملیات روانی سازمان جاسوسی دولت انگلیس (موسوم به BBC ) دارد....
- ‌شبکه‌های رادیوی R.F.I (فرانسه)، دویچه وله(آلمان)، رادیو فردا (آمریکا)
- ‌شبکه‌های تلویزیونی B.B.C (انگلیس)، V.O.A(آمریکا)، "

آیا نویسندگان این بیانیه نمی دانند که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با صرف بودجه هنگفت از بیت المال دهها شبکه رادیویی و تلویزیونی بزبانهای مختلف دردنیا براه انداخته است که بزعم سیاستگذارانش به تبلیغ مواضع نظام و یپگیری منافع احتمالی آن می پردازد؟ اگر جواب مثبت است آنگاه باید پرسید آیا کشورهای فرانسه، آلمان، آمریکا و انگلیس عاجز از راه اندازی یک چنین شبکه هایی هستند؟ و آیا اوضاع و احوال سه کشوراول بگونه ای است که باید برای اداره شبکه رادیویی و تلویزیونی شان از یک "هسته مرکزی مستقر در ارگان عملیات روانی سازمان جاسوسی دولت انگلیس (موسوم به BBC ) " تبعیت و پیروی نمایند؟ آیا هیچ عاقلی درعالم به مسخره و مبتذل بودن این گزاره و ادعا حکم نمی دهد؟ مگر اینکه نویسندگان وزارت اطلاعات بخواهند از این شایعه رایج در میان عوام و نسل قدیمی برای انجام عملیات روانی درجامعه استفاده کنند که " کار، کار انگلیسی هاست!" هرچند تمسک به یک چنین شایعه و بن مایه ای برای انجام عملیات روانی درجامعه چون شمشیر دولبه عمل می کند و از قضا به قدرت فائقه ای اشاره دارد که وزارت از درافتادن با آن عاجز مانده و هر روز ناچار از اجرای سناریویی برای مهار آن است اما خوشبحتانه دوسوم جمعیت کنونی ایران به نسلی تعلق دارد که از اینگونه نگاه و نگرش عوامی و قدیمی عبور کرده و در سپهری تربیت یافته است که بدنیای ارتباطات و اطلاعات تعلق دارد و براحتی سخن و مدعای سره را از ناسره در این باره تشخیص می دهد و اتفاقا مشکل اصلی حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی بطور کلی و وزارت اطلاعات بطور خاص دراین است که قادر به درک و تشخیص این موضوع و این نسل نیست وگرنه هرگز دست به صدور چنین اطلاعیه مضحکی با چنین محتوا و مدعایی نمی زدند.

باز برای اینکه معلوم شود وزارتخانه ای که ادعای اشراف بر عالم و آدم دارد و سیطره اش را برفضای حقیقی و مجازی آنچنان گسترده است که اگر پرنده درآسمان مخالفت با حاکمیت پرزند بلادرنگ شناسایی و با او برخورد خواهد شد و...چقدر پرت و بی اطلاع است به این بند از اطلاعیه توجه کنید :" مستندات جدید و موثق حکایت از کارویژه‌های غیررسانه‌ای دیگر این شبکه دارند. یکی از این کارویژه‌ها، بهره گیری از پوشش‌ها و پایگاه‌های به ظاهر رسانه‌ای در خارج از کشور، به منظور ایجاد راه‌های ارتباطی با افراد رسانه‌ای نشان شده در کشور می‌باشد. به عنوان مثال تشکلی موسوم به ˈانجمن بین‌المللی روزنامه نگاران ایرانیˈ که در پاریس مستقر است، نقش یکی از کارفرمایان شبکه را ایفا می‌کرده است." من از نویسندگان این اطلاعیه درخواست دارم تا آدرس دقیق این انجمن را درپاریس اعلام دارند چون چنین انجمنی نه درعالم حقیقی و نه درعالم مجازی وجود ندارد. بله روزگاری قرار بود چنین انجمنی شکل بگیرد اما بهر دلیل شکل نگرفت و سربازان گمنام با همه مدعایشان ظاهرا در تعقیب و مراقبت یادشان رفته است که تا آخر خط موضوع را دنبال کنند تا چنین خبط و خطای آشکار و لو دهنده ای را نکنند و معلوم نیست انجمنی که اصلا وجود خارجی ندارد چگونه می تواند نقش یکی از کارفرمایان شبکه را ایفا کند؟ همانگونه که در ردیف کردن سایت ها از سایتی نان برده شده که بیش از دوسال است تعطیل شده است. بقیه مطالب و ادعاهای مطرح شده دراین اطلاعیه نیز درهمین مایه و پایه بوده و از هیچگونه اعتبار و روایی برخوردار نیست.

نقل می کنند در زمانهای قدیم فردی ادعای پیامبری کرد و با ترفندی برای اثبات پیامبری اش غیبگویی می کرد و مریدانی را گرد خود جمع آورد. رندی که متوجه فریبکاری این مدعی پیامبری شده بود در قالب مریدی او درآمد و او و مریدانش را به مهمانی شام دعوت کرد. درهنگام سفره کشیدن جلوی همه مهمانان بشقابی از مرغ و پلو نهاد اما در جلوی مدعی پیامبری بشقابی مملو از برنج، جناب پیامبر که چشمی بر سفره و دیگر بشقابها داشت و چشمی بر بشقاب روبرویش و احساس کرد که به او بی حرمتی شده است بناگهان زبان به اعتراض و گلایه خطاب به مهمانداربلند کرد که آخر این چه رسم مهمانوازی است که تو بجا می آوری؟ رند صابخانه خود را به بشقاب روبروی مدعی پیامبری رساند و دو انگشت خود را بداخل برنج ها فرو کرد و مرغ زیر برنج ها را بیرون کشید و گفت تو که مدعی غیبگویی و پیامبری هستی چگونه نمی توانی وجود مرغ را زیر لایه ای نازک از برنج تشخیص دهی؟ وآنوقت تو چگونه می خواهی ما ازعالم غیب خبردهی؟ دقیقا این داستان در مورد وزارت اطلاعات با این اطلاعیه اش مصداق دارد. آخر وزارتی که نمی تواند تحولات درونی جامعه ایران را پیش بینی و مدیریت نماید چگونه می تواند در مورد دیگران اینگونه ادعاهای واهی و مسخره را مطرح نماید آنهم با اطلاعات نادرست و مغشوش؟ آیا واقعا این « اطلاعیه انحطاط » این وزارتخانه نیست؟ و البته وزارتخانه که وزیرش حیدر مصلحی باشد بهتر از این نمی تواند باشد؟ باید تاسف خورد بر نظام جمهوری اسلامی با این افلاس و انحطاطی که این وزارتخانه فخیمه بدان دچار شده است!-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • توهم توطئه
 • چرا انقلاب شد؟
 • علی مزروعی، رئيس انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران: می خواهند روزنامه نگاران را ساکت کنند
 • تورم؛ مالیات پنهان و ظالمانه
 • ارزیابی عملکرد دولت مستقردر صنعت نفت و گاز
 • فقر و عدالت اجتماعی
 • علی مزروعی: اصلاح‌طلبان بدلی بدون قیدوشرط در انتخابات شرکت می‌کنند
 • تاریخ ایران مدرن
 • نظریه انتظارت
 •  
  آخرین اخبار
 • کوچک زاده همچنان به خبرنگاران فحاشی میکند
 • افزایش قیمت داروهای ام اس و سرطان به 10 تا 20 میلیون تومان/مشکل دارو ربطی به تحریم ندارد
 • دیدار خانواده آیت الله العظمی منتظری با مادر ستار بهشتی
 • دختران موسوی و رهنورد منزل منزل کروبی رفتند
 • جنایت های قاضی صلواتی علیه محکومان بیدادگاه ایشان: از محروم کردن زندانیان بیمار از درمان تا پیشنهادهای غیر اخلاقی
 • ادامه سرکوب و فشار بر اساتید دانشگاه: محکومیت دکتر سید جاوید آل داود به انفصال از هیئت علمی
 • به دلیل مشکلات معیشتی یک جانباز شیمیایی دفاع مقدس در گرگان خود را حلق آویز کرد
 • آنچه که در دادگاه غیر علنی سعید مرتضوی گذشت-قسمت دوم
 • نخستین روز مذاکرات آلماتی با پیشنهاد تخفیف تحریم‌های ایران بی نتیجه پایان یافت
 • در ادامه سرکوب و محدودیت بر احزاب: نمایندگان وزارت اطلاعات و دادستانی با حق رای عضو کمیسیون ماده ده شدند
 • پروین احمدی نژاد: عده ای از داود علیه محمود سوءاستفاده می کنند
 • جان کری: راه حل دیپلماتیک در برابر ایران همیشه وجود ندارد
 • بانک مرکزی: اعمال ممنوعیت خرید و فروش ارز در شبکه غیررسمی
 • ارائه سه پیشنهاد جدید توسط ۱+۵ به ایران در آلماتی
 • محمد امین هادوی: در برابر ستم مضاعف به ابوالفضل قدیانی سکوت نکنید
 • نوار گفتگوی مرتضوی و آقا مجتبی باعث برگزاری غیر علنی دادگاه شد
 • تلقی معتدل از نظریه وحی گفتاری و سابقه آن
 • عزیزی که جان برایش عزیز نبود
 • آنچه که در دادگاه غیر علنی سعید مرتضوی گذشت
 • جمع آوری۲۰۰۰ امضا در مخالفت با محدودیت‌های جدید لایحه گذرنامه برای زنان
 •