به روز شده: ۱۰:۵۳ تهران - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱

خلف وعده و نقض آشکار قانون اساسی چرا؟!!

نویسنده: حبیب الله امیری

امروز: قال الله تبارک و تعالی: " یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود..." ( آیۀ 1 سورۀ مائده )
و قال الله تبارک و تعالی: " ... و اوفوا بالعهد إنّ العهد کان مسئولاً " ( آیۀ 34 سورۀ اسراء )
حضور محترم رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه ای
وفای به عهد و پایبندی به قراردادها و پیمان ها در آیات قرآن کریم و سیرۀ پیامبر و ائمۀ اطهار (صلوات الله علیهم) تاکید فراوان شده است و تخلف از آن حتی با دشمنان قسم خوردۀ اسلام طبق آیۀ 4 سورۀ توبه نهی شده است.
هنگامی که مسلمانان وارد مدینه شدند، بین پیغمبر(ص) و گروه های داخل مدینه پیمان بسته شد، و پیامبر(ص) هرگز از پیمانها تخلف نکرد. حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مرقوم فرمودند: "...ان شاء الله تصمیم دارم مجدداً در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است..." (صحیفۀ نور، ج21، ص 57). حضرتعالی در هنگام تدوین قانون اساسی در ذیل اصل سوم، فرمودید: "ما این جا باید حقایق اسلام را در قالب ایران پسند... بریزیم و اینها اصول قانون باشد، به عنوان نقش تعیین کننده داشته باشد و شعار نباشد... ." (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، ج1، ص 282). حضرت آقای خامنه ای، خلاصه آن همه وعده های حضرت امام خمینی به ملت ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همین قانون اساسی کشور است که متأسفانه توسط مسئولین یکی پس از دیگری نقض می شود که به نمونه هائی اشاره می شود:
در اصل سی و دوم قانون اساسی آمده : " هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد... در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت، پروندۀ مقدّماتی به مراجع صالحۀ قضائی ارسال و مقدّمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. ..."
حضرت آیت الله خامنه ای، حتماً به خاطر دارید در هنگام تدوین این اصل در خبرگان قانون اساسی به علت عدم اجرای صحیح آن در آیندۀ نظام نگران بودید و فرمودید: " ... سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود ... مثلاً کلانتری یا ساواک اگر کسی را می گرفت... و این حق قانونی رعایت نمی شد و چند روز کسی را نگه می داشته و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است... ". (مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی، ج 1، ص 771). اگر اعضای خبرگان رهبری به منزلۀ چشم و چراغ رهبری هستند، باید از طریق حضرتعالی به قوۀ قضائیه اعلام می داشتند چرا مبارزین رژیم شاه و همرزمان شهید رجائی که آثار شکنجۀ ساواک در تن شان باقی است و سابقۀ خدمت های گوناگون در نظام دارند به اتهام های واهی زندانی هستند، و چرا با نقض این اصل، افراد متهم، چندین ماه است در زندان محبوسند.
اگر اعضای خبرگان رهبری، دلسوز و شیفتۀ نظام و رهبری هستند، باید توسط مقام رهبری از قوۀ قضائیه سؤال می کردند، این فرزندان مظلوم ملت به چه جرم و گناهی در زندان کهریزک جان باختند. فرضاً به زعم قوۀ قضائیه گناهکار بودند، آیا این عزیزان جان باخته جرمشان سنگین تر بود، یا آن کفار حربی که به سرکردگی ابوجهل به جنگ با پیغمبر(ص) و لشکر اسلام آمدند. لکن شاهدیم لشکر اسلام با آن اسیران کافر حربی، رفتار بسیار خوب و انسانی داشتند، ولی در جمهوری اسلامی قبل از ثابت شدن هر جرمی این فرزندان ملت را به کام مرگ فرستادند و یقیناً اگر اصل سی و دوم قانون اساسی اجرا می شد شاهد آن حوادث ننگین و فراموش نشدنی (زندان کهریزک) و مرگ مظلومانۀ ستار بهشتی که حدود صد روز پیش در زندان اتفاق افتاد، نبودیم.
اصل سی و سوم : " هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد...".
حضرت آیت الله خامنه ای، هنگام تدوین فصل حقوق ملت از اصول قانون اساسی در دفاع از حقوق مردم فرمودید: " بازداشت یا زندانی یا دستگیر، به معنی سلب آزادی است هر کس را جلویش را بگیرند و نگذارند تکان بخورد و لو داخل ماشین خودش باشد این سلب آزادی است و به زندان هم که محکوم شوند این سلب آزادی است..." (مشروح مذاکرات، ج 1، ص780). جناب آقای خامنه ای با توجه به سخنان حضرتعالی در هنگام دفاع از حقوق ملت اگر اعضاء خبرگان رهبری بدنبال دفاع از حقوق ملت و اصول قانون اساسی هستند باید توسط جنابعالی از قوۀ قضاییه می خواستند چرا جناب آقای میرحسین موسوی و همسر ایشان سرکار خانم زهرا رهنورد و حجة الاسلام والمسلمین حاج آقای کروبی، قبل از اثبات هر جرمی و قبل از تشکیل دادگاه در خانه هایی حصر و زندانی اند؟ چرا با حبس این عزیزان خدوم، بسیاری از اصول قانون اساسی رسماً نقض شده و می شود؟ به چه دلیل و براساس کدام مادۀ قانونی و در کدام دادگاه و با حکم کدام قاضی محکوم به حبس خانگی شده اند؟
در اصل پنجاه و نهم: " در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است إعمال قوۀ مقنّنه از راه همه پرسی و مراجعۀ مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. ... "
خدای بزرگ به خاتم النبیین(ص) دستور داده اند: (ای پیغمبر(ص) در کارها با مسلمین مشورت کن). اینک با توجه به بحران حادّ اقتصادی که بخش عمدۀ آن ناشی از تحریم ها در مسئلۀ انرژی هسته ای است و با توجه به این که شرایط فعلی، به ویژه برای مردم کم درآمد غیر قابل تحمّل است و به همین لحاظ مردم در کوچه و خیابان رسماً می گویند: خدا بیامرزد شاه را! و با توجه به این که ناهنجاریهای جامعه، اعم از اختلاسهای میلیاردی و رواج دروغ و دغل و چاپلوسی و دین ستیزی و دین گریزی، به ویژه در نسل جوان، با روی آوردن به دیگر ادیان و ناهنجاری هایی که قلم از ذکر آنها شرم دارد و متأسفانه رو به فزونی و در حال گسترش است؛ و با توجه به این که این اصل و دیگر اصول قانون اساسی که عصارۀ تلاش هزاران شهید و ثمرۀ اجتهاد علمای بزرگ کشور است؛ و با توجه به این که اعضای مجلس خبرگان رهبری باید پاسدار حریم قانون اساسی و نظام و رهبری باشند؛ باید بواسطۀ شما از مجلس شورای اسلامی بخواهند چرا به این اصل عمل نمی شود؟ چرا اجازه نمی دهید همه پرسی در امور مهم کشور انجام شود؟ چرا برای این بحران خانمان سوز اقتصادی کشور بطور جدی تلاشی نمی شود؟ بیایید تا دیر نشده از این فرصت باقی مانده حداکثر استفاده را بنمایید و با عمل به این اصل، هر نظری را که ملت با همه پرسی برگزیدند مسئولین موظف به اجرای آن شوند.
اصل نود و نهم: " شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و ... ".
حضرت آیت الله خامنه ای، با توجه به این که بارها امام خمینی(ره) اعلام کردند: " میزان رأی ملت است " و با توجه به اصل ششم قانون اساسی: " در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ..."، و با توجه به اصل 56 قانون اساسی: " حاکمیّت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حقّ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد..."، و با توجه به پاسخ رئیس خبرگان قانون اساسی، حضرت آیت الله العظمی منتظری (ره) به طلاب حوزۀ علمیۀ قم، در مورد تصویب قانون نظارت استصوابی: " ... عبارت اصل 99 نیز " نظارت بر انتخابات " است نه نظارت بر کاندیداها و تعیین صلاحیّت یا اصلحیّت آنان ". و با توجه به سؤال حضرتعالی در هنگام تدوین قانون اساسی، از نایب رئیس که عیناً منعکس می شود: " خامنه ای: وضع قوانین شامل مجلس هم می شود؟ نایب رئیس: بله، قانون اساسی برای همین است که جلوی بعضی از قوانین را بگیرد، قوانین همیشه محدود است در چهار چوب قانون اساسی ". (مشروح مذاکرات، ج 1، ص 429). و با توجه به اصل 111 قانون اساسی، که اگر قرار شد روزی در مجلس خبرگان رهبری مطرح و عملی شود، با توجه به این که شهید محراب حضرت آیت الله دستغیب، ذیل اصل 110، در دفاع مطالبی فرمودند: " ... هر گاه فقیهی که رهبر شده اگر انحرافی در او پیدا شد از همان مجرا منعزل می گردد؛ از چه مجرائی فقیه را تثبیت کردید در قانون، از مجرای اکثریّت خلق، فوراً دو مرتبه اکثریّت خلق، خبرگان را تأسیس می کنند و همان خبرگان عزلش می کنند و فقیه دیگری را به جای او می نشانند... ".
حضرت آیت الله خامنه ای! با اجرا شدن قانون نظارت استصوابی و ردّ صلاحیّت افراد در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، نتیجتاً هر دو مجلس فرمایشی و تابع دستور تشکیل شده و می شود و عملاً چنین مجالسی دیگر در رأس امور نخواهند بود و آشکارا چندین اصل قانون اساسی نقض شده و می شود.
چون ممکن است برای بعضی این سؤال مطرح شود؛ اگر واقعاً دنبال حل مسائل هستی چرا نامه هایت را محرمانه نمی نویسی؟ در جواب باید بگویم: حضرت امام خمینی (ره) در آن هنگام که در پاریس بودند، در مصاحبه با یک روزنامۀ ایتالیائی فرمودند: " هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد..." (صحیفۀ نور، ج4 ، ص 190) اینجانب برایم مسلم است که حضرت امام خمینی(ره) براساس مبنایی فرموده است )در برابر سایرین) لذا وظیفه می دانم نامه ها را سرگشاده بنویسم.
والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • یادی از سیزده رجب 1376 در سومین سالگرد ارتحال آیت الله منتظری
 • توهین به مراجع و نخبگان چرا؟
 • نامه به رهبری: آشتی ملی؛ تنها راه نجات کشور
 • روایتی تلخ از حوادث پس از رحلت فقیه همیشه عالیقدر
 • شکوائیه ای دردمندانه از نابسامانی های کشور
 • گامی دیگر به سوی خودکامگی
 •  
  آخرین اخبار
 • کش آمدن ماجرای قم تا بیت مراجع
 • ۲ میلیون معتاد و ۲۰۰ هزار الکلی در حکومت آیت الله خامنه ای
 • رنجنامه دختر میرطاهر موسوی به پدرش: همیشه به تو افتخار میکنیم
 • نقدی بر بیانیه 121 نفر از فعالین سیاسی درخارج از کشور
 • گفت‌وگوی با خشایار دیهیمی در مورد اخلاق در حوزه سیاست/افشاگری خوب، افشاگری بد
 • عامل رد صلاحیت پزشکان در انتخابات نظام پزشکی: بیانیه 200 نفر از آنان خطاب به بشار اسد
 • بیانیه کانون نویسندگان ایران درباره بازداشت اخیر روزنامه نگاران
 • نماینده مریوان: وضعیت بیمارستان‌های مریوان و سروآباد اسفناک است
 • بودجه 92 بالاخره یکشنبه در مجلس است
 • محجوب: از هر 10 واحد تولیدی 8 واحد وضعیت بحرانی دارند
 • منتشر نشدن نشریات ابرار به دلیل بحران کاغذ
 • روزنامه جمهوری اسلامی: آقای عسگراولادی! دولت وحدت ملی آش شله قلمکار نیست
 • بازداشت دو تن از فعالان بازار طلا توسط سپاه پاسداران
 • هاشمی: مردم به وضوح چند برابر شدن قیمت‌ها را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند، اما عده‌ای هنوز به آمار و ارقام تخیلی خود دلخوش هستند
 • هشدار نماینده مجلس هشتم نسبت به عدم برگزاری انتخابات از سوی احمدی نژاد
 • اعتراض شیرین عبادی به آزار و اذیت خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی در گزارش بهمن ماه
 • عبدالکريم لاهيجی: حکم اعدام برای متهمین پرونده اختلاس بزرگ نمایشی و مانور است
 • درخواست اتحادیه اروپا از ایران برای انعطاف بیش تر در مذاکرات هسته ای
 • بحران در بورس تهران: نماد معاملاتی ۵۰ شرکت بزرگ و کوچک حاضر در بورس و فرابورس بسته شد
 • 6 اسفند گردهمایی حامیان جنبش سبز در پاریس، اعتراض به حصر رهبران جنبش
 •