به روز شده: ۲۱:۲۷ تهران - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۱

برادر حسین: چرا آقای «م» احمدی نژاد را برای انتشار نوار تحریک کرد؟

امروز: نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان، با انتقاد از محمود احمدی نژاد به دلیل پخش نوار منتسب به فاضل لاریجانی که به زعم وی "ارتباطی با استیضاح نداشته"، می پرسد: "چرا رئیس دولت دهم محتوای جلسه نزدیکان خود از جمله آقای م با متهمان ردیف اول فساد کلان اقتصادی در هتل لاله را منتشر نکرده است؟"

حسین شریعتمداری در سرمقاله روز پنج شنبه کیهان با اشاره به جنجال های اخیر میان مجلس و دولت و بحث بازداشت سعید مرتضوی و همچنین نوار منتشر شده از فاضل لاریجانی، از برادر وی بعنوان رئیس قوه قضائیه به خاطر عدم بازداشت برادر خود انتقاد کرده است.

متن یادداشت مدیر مسئول منتصب رهبری در روزنامه کیهان به شرح زیر است:

1- بامداد دیروز سعید مرتضوی كه دوشنبه شب هفته جاری بازداشت شده بود از زندان آزاد شد. دادستانی تهران با انتشار بیانیه ای درباره علت و چرایی این اقدام خود آورده است «پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده به زندان معرفی گردید. متعاقبا پس از تكمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تامین مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعكس در نوار منتشره تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد.»
در بیانیه دادستانی تهران ابهامات درخور توجهی دیده می شود از جمله آن كه؛
الف- در بیانیه دادستان محترم تهران به اتهام سعید مرتضوی اشاره نشده و در این باره تنها به جمله مبهم «اتهام قید شده در اعلام جرم»! بسنده شده است و سؤال این است كه «كدام اتهام»؟ پاسخ این سؤال را می توان از بخش پایانی این بیانیه كوتاه به دست آورد. آنجا كه آمده است «همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعكس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد» این جمله از بیانیه دادستان محترم تهران نشان می دهد كه سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی پرونده مشتركی دارند و از آنجا كه درباره سعید مرتضوی از لفظ «اتهام» به صورت مفرد استفاده شده، می توان نتیجه گرفت كه برخی از اتهامات دیگر مرتضوی در این بازداشت دخالت نداشته است.
اكنون جای این سؤال است كه چرا مرتضوی برای تفهیم اتهام بازداشت می شود- آنهم بازداشت شبانه- ولی فاضل لاریجانی برای تفهیم اتهام بازداشت نمی شود؟!
ب- در بیانیه دادستانی آمده است «پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و...» پرسش بعدی آن است كه چرا دادستان محترم علیه سعید مرتضوی اعلام جرم كرده ولی علیه فاضل لاریجانی اعلام جرم نكرده است؟! مگر به استناد بیانیه دادستانی تهران، هر دو نفر متهم یك پرونده نبوده اند؟! اگر یكی از آنها شاكی و دیگری متهم بود، برخورد دوگانه دادستانی قابل توجیه بود ولی بیانیه دادستانی بر متهم بودن فاضل لاریجانی نیز تاكید و تصریح دارد. بنابراین بازداشت شبانه یكی از دو متهم و خودداری از بازداشت متهم دیگر چگونه قابل توجیه است و این تبعیض از كجا ناشی شده و به چه علت صورت پذیرفته است؟!
ج- بیانیه دادستانی نشان می دهد كه اتهام هر دو متهم «به مطالب منعكس در نوار منتشره» مربوط است، كه باید گفت اگر انتشار نوار یاد شده جرم باشد كه هست و اقدام ضد اخلاقی، مجرمانه و غیرقابل توجیهی نیز هست، این جرم را آقای رئیس جمهور مرتكب شده است. بنابراین جرم مرتضوی می تواند اقدام غیراخلاقی و صد البته مجرمانه وی در تهیه نوار باشد. و جرم فاضل لاریجانی درخواست غیرقانونی او - صرفنظر از صحت و سقم آن - است. با این حساب وقتی قرار و تصمیم به دستگیری باشد اتهام فاضل لاریجانی اگر بیشتر از مورد اتهامی مرتضوی نباشد، كمتر از آن نیز به نظر نمی رسد و بار دیگر این سوال مطرح می شود كه چرا با فاضل لاریجانی برخوردی مشابه سعید مرتضوی صورت نپذیرفته است؟!
از آنجا كه فاضل لاریجانی، برادر ریاست محترم قوه قضائیه است برخورد دوگانه و غیر قابل توجیهی كه به آن اشاره شد می تواند توهم تبعیض از سوی دستگاه تحت مدیریت ایشان را در پی داشته و برخلاف تاكید چندباره رهبرمعظم انقلاب و گواهی عقل و منطق؛ مصداق «به كارگیری احساسات مردم در جهت ایجاد اختلاف» باشد. اگر چنین باشد كه متأسفانه هست، چه كسی پاسخگوست؟!
2- و اما، نوار مطرح و منتشر شده در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس كمترین ارتباطی با موضوع و دستور كار جلسه یعنی استیضاح وزیركار نداشت. اگر برادر رئیس مجلس - بر فرض صحت آنچه در نوار آمده است- مرتكب جرمی شده باشد، این موضوع چه ربطی به استیضاح وزیر كار دارد؟! و یا این جرم احتمالی! چه ارتباطی می تواند با رئیس مجلس داشته باشد؟! در كدام سیستم حقوقی و قضایی، گناه برادر- بر فرض صحت- را به حساب برادر دیگر می نویسند؟! و سوال این است كه آیا جناب رئیس جمهور از این نكته بدیهی بی خبر بوده اند؟! پاسخ نمی تواند مثبت باشد، بنابراین باید پرسید با چه انگیزه و برای رسیدن به كدام مقصود و منظور اقدام به انتشار نوار یاد شده كرده اند؟! به یقین منظور ایشان برخورد با یك فساد اقتصادی نبوده است، چرا كه اگر چنین بود اولا؛ بایستی نوار را در اختیار مراجع قضایی و مراكز مربوطه قرار می دادند كه ندادند! ثانیا؛ چنانچه نگران فساد اقتصادی بودند چرا نوار مورد اشاره را مدتها نزد خود نگاهداشته و تا روز یكشنبه كذایی منتشر نكرده بودند؟ ثالثا؛ چرا در موارد مشابه كه به اطرافیان ایشان مربوط می شود، نظیر ملاقات آقای «م» با یكی از متهمان ردیف اول فساد كلان اقتصادی در هتل لاله تهران، ماجرای «فیوضی» در كیش و نمونه های دیگری كه موضوع این یادداشت نیست، سكوت كرده اند؟! بنابراین با جرأت می توان گفت؛ كه منظور آقای رئیس جمهور مقابله با مفاسد اقتصادی نبوده است مخصوصا آن كه از نوار یاد شده برای وادار كردن مجلس به پس گرفتن طرح استیضاح وزیر كار استفاده كرده اند و قبل از جلسه استیضاح نیز به انتشار این نوار در صورت استیضاح وزیر كار اشاره كرده بودند!
اكنون جای این سؤال است كه آقای رئیس جمهور از انتشار نوار یاد شده در صحن علنی مجلس- صرفنظر از غیرقانونی و غیراخلاقی بودن آن- چه منظوری داشته اند؟! در این باره سخنی به میان نمی آوریم چرا كه ذوق زدگی دشمنان تابلودار بیرونی از اقدام رئیس جمهور و تعجب توأم با تاسف مردم از این اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی، پاسخ روشن و خالی از ابهامی به سؤال یاد شده است؟! و فقط اشاره می كنیم كه ماجرا بسیار فراتر از یك به اصطلاح افشاگری- آنهم با مشخصات فوق الذكر- بوده است!
گفتنی است كه براساس یك خبر موثق، برخی از اعضای دولت و نزدیكان رئیس جمهور با توجه به سخیف و غیراخلاقی بودن اقدام یاد شده و نیز پیامدهای منفی آن برای شخصیت رئیس جمهور، با انتشار نوار مخالف بوده اند ولی آقای «م» اصرار به انتشار آن داشته اند! چرا و با كدام انگیزه؟! بماند!
3- استیضاح وزیر كار اگرچه اقدامی قانونی بود ولی بسیار بعید به نظر می رسد كه استیضاح كنندگان از پیامدهای سوء این اقدام خود باخبر نبوده باشند. مجلس و نمایندگان نیز با توجه به شرایط حساس كنونی از هرگونه اقدام تنش آفرین به شدت نهی شده و مشمول این هشدار رهبر معظم انقلاب بودند كه «از امروز تا روز انتخابات هر كس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به كار گیرد، قطعا به كشور خیانت كرده است» بنابراین چرا بر استیضاح اصرار ورزیدند؟! از برخی نمایندگان استیضاح كننده كه اندك و كم شمارند، انتظار چندانی نبوده و نیست ولی بسیاری دیگر به شدت درخور ملامت هستند كه چرا شرایط حساس كنونی را نادیده گرفته اند؟!
4- و بالاخره با عرض پوزش از مسئولان محترم بایستی خطاب به برخی از آنان این سخن حضرت امام راحل(ره) را گوشزد كرد كه انقلاب و نظام ارثیه شما نیست كه به میل خود در آن دخل و تصرف كنید و بعد از نشستن بر كرسی های مسئولیت كه برآمده از خون صدها هزار شهید و خون دل خوردن توده های عظیم پاكباز و فداكار این مرز و بوم اسلامی است، اندازه نگه ندارید و توهم «این منم طاووس علیین شده»! در ذهن خود بپرورانید.-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • سر حلقه فساد مالی خانه فاطمی: مصائبمان اینقدر زیاد شده که باید گریه کرد، احمدی نژاد حتی عاجز از تغییر یک مدیر است
 • مرتضوی چرا آزاد شد؟
 • ادامه افشاگری های سایت بازتاب علیه تیم فاسد احمدی نژاد: اینبار قاتل مردم در جنبش سبز+تصویر
 • سعید مرتضوی پس از آزادی: در دستگاه قضا ثابت کردم که ذره ای از ولایت کوتاه نمی آیم
 • آزادی مرتضوی؛ ذبح منافع ملت پیش پای زد و بندهای مافیایی قدرت
 • صادق لاریجانی هم به افشاگری های احمدی نژاد واکنش نشان داد: صحبت های وی کذب و جرم است، بخاطر رهبری سکوت می کنم/فساد اقتصادی و عملی شان را فاش خواهم کرد
 • سعید مرتضوی صبح امروز به دفتر کارش رفت
 • نایب رییس شورای شهر: به صلاح نیست به پرونده گم شدن 320 میلیارد تومان شهرداری احمدی نژاد پرداخت
 • دفتر احمدی نژاد بدون نام بردن از رهبری به مناسبت دهه فجر بیانیه صادر کرد
 •  
  آخرین اخبار
 • تاکید عضو تیم مذاکره کننده هسته ای بر نصب سانترفیوژهای جدید
 • سکولاریسم پنهان در تجربه جمهوری اسلامی ایران
 • نظر آقا به چه کسی نزدیک است؟
 • قدمی برای رهبران جنبش سبز
 • بررسی تحلیلی گفتگوی میان عسگراولادی و هفت اصلاح طلب
 • توتالیتاریسم
 • گفت و گو با احمد نقیب زاده: موانع توسعه یافتگی در ایران
 • ابولفضل قدیانی: راه مقابله با حاکمیتی استبدادی تاکید بر مطالبه اصولی "حق انتخابات آزادانه" است
 • دیپلمات بودن و انقلابی گری
 • علی مطهری: بازداشت روزنامه‌نگاران دلیل موجهی ندارد
 • خاتمی: مردم ما از استبداد و وابستگی به بیگانه و عقب افتادگی بیزار هستند
 • آغاز تحریم‌ جدید نفت دربرابر کالای آمریکا علیه ایران
 • عسگر اولادی: آقای خاتمی حرف خوبی زدند، باید معاندین را به منتقد تبدیل کنیم
 • سید حسن خمینی: این دوره حکومت طبیعتا می‌گذرد و قدرت چند صباحی در دست هرکسی قرار می‌گیرد
 • معاون سابق وزارت خارجه: برای مذاکره مستقیم با آمریکا نیازمند وفاق ملی هستیم
 • نامه سوم اصلاح طلبان به عسگراولادی: آیا باید این بلا بر سر شما و همفکرانتان می آمد تا آن سخنان را باور کنید؟
 • متن کامل مصوبه تحریم‌های شدید آمریکا علیه ایران
 • حذف مالیات از مسکن مهر
 • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
 • علی لاریجانی: مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست / لاابالی گری فرهنگی عده ای بی ریشه، غلط اندازی در مسیر انقلاب است
 •