به روز شده: ۲۱:۲۰ تهران - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۱

نظر آقا به چه کسی نزدیک است؟

نویسنده: علی حسین قاضی زاده

امروز: یک شنبه سیاه نظام، پرده آخر این نمایش نیست. برای بیرون کشیدن احمدی نژاد از پاستور، یک جنگ تمام عیار در پیش است.

«رئیس جمهور صلاحیت و کفایت خود را باید در احترام به نهادهای قانونی ثابت کند چرا که مشروعیت او مبتنی بر حرمت قانون اساسی است که آن نهادها برخی از تحقق خارجی آن را تشکیل می دهند. آقای رئیس جمهور بارها به نهادهای قانونی بی حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است. نمونه آن، امضاء نکردن لوایح مصوب مجلس، اهانت به شورای نگهبان، متهم کردن مجلس شورای اسلامی... و دیگر نهادهای انقلابی و قانونی است. رئیس جمهور با بی حرمتی به این نهادهای قانونی، در حقیقت قانون اساسی را که قاعده وجود خود اوست، سست می کند و این حد اعلای بی کفایتی است.»

اینها سخنان علی لاریجانی خطاب به محمود احمدی نژاد نیست. جملات فوق، بخشهایی از نطق سید علی خامنه ای، در روز استیضاح ابوالحسن بنی صدر است. تراژدی بنی صدر، در حال بدل شدن به کمدی احمدی نژاد است.
درست در روزهایی که برای سی و چهارمین بار بوی گل و سوسن و یاسمن می آید و همگان در حال مرور کردن خاطرات آمدن فرشته و رفتن دیو هستند، برای دومین بار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی، رئیس جمهور نظام در مجلس نظام تحقیر می گردد. 15 بهمن 91، به یاد 31 خرداد سال 60، دشنامهایی بی پروا و پیاپی از دهان نمایندگان مجلس بیرون می آید، ریاست مجلس نطقی خشم آلود ایراد می کند و رکورد بالاترین رأی عدم اعتماد یک وزیر در تاریخ ایران ثبت می گردد. همه اینها حاوی یک پیام خطاب به معجزه هزاره سوم است. پیامی که بیان می دارد:
آقای رئیس جمهور! همه گزینه ها بر روی میز است.

می داند که باید بماند
کار سختی نیست پیش بینی اوضاع و احوال رئیس جمهور و مردانش در فردای انتخابات 92. این همه دشنام و تهدید و اتهام که از سوی مردان رهبری و نیروهای گوش به فرمانش، روانه محمود احمدی نژاد می گردد، به منزله این است که آن بیرون روزشماری می کنند تا روزی که رئیس جمهور دیگر رئیس جمهور نباشد. یحتمل مردان احمدی نژاد، برایش لیست مهمانان سرشناس این روزهای اوین را قرائت کرده اند. دیدن این همه وزیر و وکیل سالهای اصلاحات، درس عبرتی است برای مردی که می داند پایش را که از پاستور بیرون بگذارد، چه چیزی انتظار او و یارانش را می کشد.
این چند ماه هم سپری گردد، پرونده اختلاسهای بزرگ بر روی میز می آید و از مردان سرشناس حلقه انحرافی رمز گشایی می گردد. شمار نه چندان اندکی از یاران محمود می دانند که باید بلیطشان را از میدان پاستور به مقصد اوین تهیه کنند. خلاصه اینکه پاستور نشینان امروز، می دانند که برای زنده ماندن باید همین جا که هستند بمانند. از ابتدا هم آنها نیامده بوده بودند که بروند.

مرد روزهای بلوا
احمدی نژاد استاد جنگهای روانی است. حیات و بقای این گروه در فضایی متشنج میسر است. از روزی که پای اینان به سفره سیاست باز شد، هر بحران فربه ترشان کرد. دولتیان به وضوح نشان داده اند که همان اندازه که در آیین ممکلت داری، ضعیف و ناکارآمدند، برای دستیابی به قدرت و از میدان به در کردن رقیب، در تبدیل تهدیدها به فرصتهایی طلایی بی رقیبند.
احمدی نژاد می داند که ساده سازی فضای سیاسی روزهای پیش رو و طی بی دردسر فضای انتخاباتی، یعنی شکست در آوردگاه خرداد 92. کارنامه 8 ساله دولت احمدی نژاد، جایی برای افتخار باقی نمی گذارد. هر کسی که با صفت انتساب به نام وی پا به میدان می گذارد، چاره ای ندارد که مشتی نوشته و نوار و فیلم را بر روی میز بگذارد تا شاید از مردم به هیجان آمده از افشای تخلفات بی شمار، رای بستاند.
رهبر ایران نیکتر از هر کسی می دانست که شگرد محمود بر آشفتن میدان سیاست است و از همین رو بود که چندی پیش اعلام کرد که تا روز انتخابات، بهره گیری از احساسات مردم در جهت اختلاف، خیانت به کشور است. اما حتی به کارگیری لفظ خیانت، با مد و تشدید هم کارگر نیافتاد.
بهره یاران رهبری از صبر و سیاست، به اندازه تقابل با مردان رییس جمهور نیست که اگر بود باید می دانستند که احمدی نژاد کسی نیست که بنشیند و تماشا کند تا مجلسیان با به زیر کشاندن متهم اول پرونده کهریزک، تحبیب قلوب مردم کنند. او باز هم از تهدید، فرصت ساخت.

طراح بازیهای دوسر باخت
آن زمان که احمدی نژاد در برابر میر حسین موسوی نشست و از پرونده خاندان رفسنجانی سخن گفت، همگان در تعجب ماندند از فرط بی ربط بودن هاشمی و موسوی. اما احمدی نژاد قرار دادن رقیب در بازی دو سرباخت را شگرد دارد.
سکوت موسوی، به منزله پذیرش ارتباط یا حمایت تلویحی از خاندان هاشمی بود و مرز بندی موسوی به منزله خط کشی و ایجاد تشتت بین خود و شمار فراوانی از نیروهای سیاسی مشترک بین خود و هاشمی بود. هرچند که میر حسین، انتساب خود به هاشمی را نپذیرفت اما گفتن این جمله که سخن گفتن از فرد غایب و بی ربط به انتخابات، اخلاقی نیست به منزله عدم تقبیح هاشمی و خاندانش بود و همین کافی بود تا آرای منفی هاشمی را که دست بر قضا در ایران کم هم نیستند، به صندوق احمدی نژاد سرازیر کند.

روز استیضاح وزیر کار
احمدی نژاد می دانست که سیاست رقیب پا ننهادن به میدان آشوب است. می دانست که وزیر کار وی رفتنی است. می دانست که قربانی کردن مرتضوی، اندوخته روز انتخابات رقیب است. می دانست که دفاع از مرتضوی به منزله دفاع از کهریزک است و می دانست که نتیجه استیضاح، محبوبیت رقیب است.
از همین رو، احمدی نژاد تیری را برگزید که هم رقیب را به میدانی بکشاند که جنگیدن در آن را شگرد دارد و هم دفاع از مرتضوی، دلیل حمایت از کهریزک نباشد.
او که می دید هر حمله وی به دلیل همان دستورالعمل رهبری بی پاسخ می ماند، تیر را به جایی شلیک کرد که پاسخ گفتن و نگفتن رقیب، به منزله پیروزی باشد. طرح احمدی نژاد بسیار ساده بود. او با ساده ترین طرح، بزرگترین هدف را نشانه گرفت. اون سندی را منتشر ساخت که نشان می داد که دلیل این همه هجمه به سعید مرتضوی عدم همکاری وی با رانت خواهی خاندان لاریجانی است. نسبت این سند با استیضاح وزیر کار، قطعا بی ربط تر از ارتباط موسوی و هاشمی نبود. اما محمود مرد همین میدان است.
هر چند که لاریجانی، ادعای باخبر بودن از این تاکتیک احمدی نژاد را داشت، و سعی در آن داشت که نشان دهد با علم به برنامهء احمدی نژاد، مرعوب تهدید وی نگشت، اما لحن پرخاشگر، اعصاب به هم ریخته، بیان جملات منقطع و افتادن در موضع دفاعی، گواه چیز دیگری بود.
پاسخ لاریجانی، مملو از خشم بود. وی دلایل تخلف دولت را یکی یکی بر شمرد، یارانش را یک به یک به خط کرد که شهادت دهند که قصه چیز دیگری بوده، ناگهان یادش آمد که در مذمت "بگم بگمها" سخن بگوید، سخنان درشت نثار رئیس دولت کرد و وی را تهدید به تقابل نمود. اما نمی دانست که قدم به قدم به همان میدانی گام می نهد که محمود می خواهد. لاریجانی بی آنکه بخواهد، فضا را مهیای نمایشهای پوپولیستی روزهای آتی احمدی نژاد کرد.

پروژه استیضاح به پایان رسید. پیام ثبت رکورد بالاترین رأی عدم اعتماد تاریخ ایران، در کنار دشنامهایی که نمایندگان نثار دولتیان می کردند و سخنان غضب آلود ریاست مجلس، این بود که اگر محمود آرام نگیرد تا روز عدم کفایت او راهی نیست. اما احمدی نژاد می داند که طرح عدم کفایت وی از مرز تهدید فراتر نمی رود.
متعاقب حوادث یک شنبه سیاه نظام، سعید مرتضوی بازداشت شد. فیلم کامل جلسه مرتضوی و فاضل لاریجانی منتشر شد و احمدی نژاد قوه قضاییه را به سازمان ویژه خانوادگی تشبیه کرد. سفرش به مصر، بدون تشریفات همیشگی و در غیاب بدرقه نمایندگان رهبری انجام پذیرفت و تهدید به پی گیری پروندهء بازداشت مرتضوی پس از بازگشت از سفر نمود. ساعاتی بعد مرتضوی آزاد می گردد و ظاهرا برای مدتی آرامش به اردوی دو طرف باز می گردد. اما این پایان ماجرا نیست.
بدون شک احمدی نژاد، نمایشهای دیگری را به روی پرده می برد. وی مصداق همان موجی است که آسودگی اش به معنای عدم آن است. حیات احمدی نژاد به باد و طوفانی نیازمند است که دیگران برایش بسازند. اگر هم دیگران یاری نکنند، خودش می سازد. هرچند که رقبا تازه یادشان افتاده که در نکوهش "بگم بگمها" سخن بگویند، اما برای محمود دوره تهدید به پایان رسیده. زمان، زمان عملی ساختن تهدید است. امروز، موعد بهره گیری از اسنادی است که در 8 سال گذشته، برای چون امروزی گردآوردی شده. دیگر زمان افشاگری فرا رسیده. او هنرمندانه، پروژه عدم کفایت خود را به افشاگری هایش پیوند می زند و این گونه از تهدید استیضاح دولت خود، فرصتی دیگر می سازد.

تصور دیدن پایانی چون شریعتمداری و بنی صدر و منتظری و موسوی و هاشمی و خاتمی و....برای احمدی نژاد، خیالی کودکانه است. او هر حمله ای را با حمله ای سهمگین تر پاسخ می دهد، حتی اگر بهای آن تمام حیثیت نظام باشد. یک شنبه سیاه نظام، پرده آخر این نمایش نیست. برای بیرون کشیدن احمدی نژاد از پاستور، یک جنگ تمام عیار در پیش است.

منبع: جرسیادداشت های مندرج در ستون "میهمان" لزوما دیدگاه سایت امروز نمی باشد.
-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • شورای نگهبان و ۲۰ سال مهندسی انتخابات
 •  
  آخرین اخبار
 • سکولاریسم پنهان در تجربه جمهوری اسلامی ایران
 • قدمی برای رهبران جنبش سبز
 • بررسی تحلیلی گفتگوی میان عسگراولادی و هفت اصلاح طلب
 • توتالیتاریسم
 • گفت و گو با احمد نقیب زاده: موانع توسعه یافتگی در ایران
 • ابولفضل قدیانی: راه مقابله با حاکمیتی استبدادی تاکید بر مطالبه اصولی "حق انتخابات آزادانه" است
 • دیپلمات بودن و انقلابی گری
 • علی مطهری: بازداشت روزنامه‌نگاران دلیل موجهی ندارد
 • خاتمی: مردم ما از استبداد و وابستگی به بیگانه و عقب افتادگی بیزار هستند
 • آغاز تحریم‌ جدید نفت دربرابر کالای آمریکا علیه ایران
 • مرتضوی چرا آزاد شد؟
 • ادامه افشاگری های سایت بازتاب علیه تیم فاسد احمدی نژاد: اینبار قاتل مردم در جنبش سبز+تصویر
 • عسگر اولادی: آقای خاتمی حرف خوبی زدند، باید معاندین را به منتقد تبدیل کنیم
 • سعید مرتضوی پس از آزادی: در دستگاه قضا ثابت کردم که ذره ای از ولایت کوتاه نمی آیم
 • سید حسن خمینی: این دوره حکومت طبیعتا می‌گذرد و قدرت چند صباحی در دست هرکسی قرار می‌گیرد
 • معاون سابق وزارت خارجه: برای مذاکره مستقیم با آمریکا نیازمند وفاق ملی هستیم
 • آزادی مرتضوی؛ ذبح منافع ملت پیش پای زد و بندهای مافیایی قدرت
 • نامه سوم اصلاح طلبان به عسگراولادی: آیا باید این بلا بر سر شما و همفکرانتان می آمد تا آن سخنان را باور کنید؟
 • متن کامل مصوبه تحریم‌های شدید آمریکا علیه ایران
 • حذف مالیات از مسکن مهر
 •