به روز شده: ۱۱:۲۱ تهران - سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۱

آیت الله خامنه ای و گزینه های پیش رو در برخورد با احمدی نژاد

نویسنده: علی تارخ

امروز: ترس آیت الله خامنه ای از بازگشت اصلاح طلبان به راس قوه ی مجریه و تصاحب دوباره کرسی های مجلس و همچنین ذات استبدادی و دیکتاتور پیشه ی ایشان که در تقابل با نزج جامعه ی مدنی مورد اقبال اصلاح طلبان و طبقه ی متوسط بود باعث این شد که با صرف هزینه های گزاف و کودتایی انتخاباتی و به خاک و خون کشیدن شهروندان و فرزندان کشور در سال 88 بار دیگر ستاره بخت روزگار را بر شانه های احمدی نژاد، فرزند ناخلف خود بگذارد تا مقتدرانه تر از گذشته بر کرسی دیکتاتوری خود جلوس کند. برای این منظور با قدرت سرکوب هرچه تمام تر با اطمینان به فرزند ناخلف خود به سمت یکدست سازی حاکمیت و از بین بردن کلیه رقبا پیش رفت تا جایی که یار سال های دور و نزدیک خود، هاشمی رفسنجانی را که کسی به او جز ایشان نزدیک تر نبود را آنچان از ریشه بزند که 4 سال ترک تریبون نماز جمعه کند و فرزندان خود را در زندان های جمهوری ای ببیند که خودش از پایه گذارانش بوده است.
اما احمدی نژاد برای آیت الله خامنه ای مصداق کسی شد که نمک میخورد و نمکدان میشکند. آیت الله خامنه ای و تیم مشاورانش به همراه برادران لاریجانی که کرسی ریاست دو قوه از سه قوه در جمهوری اسلامی را در دستان خود داشتند با غرور خاصی از سیاستمداری، احمدی نژاد را به سان کوتوله ای در عالم سیاست میپنداشتند و با خود زمزمه می کردند: گرچه هر از گاهی سر و صدایی دارد اما همیشه گوش به فرمان ارباب خود است. درست زمانی که کام اقتدارگرایان از یکدست سازی حاکمیت در حال شیرین شدن بود این فرزند ناخلف به لطف پول های نفتی که در کشور به طور عجیبی ناپدید میشد و رانت های اطلاعاتی و مالی ای که در اختیار داشت و یک نمونه از آن در قضیه اختلاس 3000 میلیاردی عیان گشت در کنار ذات فاشیستی خود به همراه همراهی بخشی از بدنه ی سپاه که سهم مهمی در کابینه اش داشتند از کوتولگی در عالم سیاست به حریفی تمام قد در برابر اقتدارگرایی آیت الله خامنه ای در آمد. به طوری که توانست با مهره ی سوخته آقای خامنه ای یعنی سعید مرتضوی آنچنان بازی کند که در کمتر از 5 ماه مانده به پایان دوره ی ریاست خود بر قوه ی مجریه، آیت الله خامنه ای را در موقعیت آچمز قرار دهد.
سعید مرتضوی مهره سوخته آقای خامنه ای بعد از کشتار سال 88 که نقش تطهیر کنندگی برای ایشان و به قولی "کی بود کی بود، سعید مرتضی بود" را داشت به مهره ی بازی احمدی نژاد تبدیل شد، برای لشکرکشی تمام قد در برابر اقتدار گرایی دیکتاتور. به طوری که توانست اقتدار پوشالی و ساختگی آیت الله خامنه ای را با حفظ مرتضوی به مدت 11 ماه در دولت، بشکند. در این بازی گرگ با گرگ آقای خامنه هرچه زد که مرتضوی را حذف کند با این حذف اندکی کسب وجه کند چه از طریق مجلس و چه قوه ی قضاییه که به نام برادران لاریجانی خورده است نتوانست و همه به این دل خوش بودند که بگذارید احمدی نژاد هرکار میخواهد بکند چرا که سال آخرش است. اما با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری 92 اقتدارگرایان که تمامی رقبا و حریفان خود را سرکوب، به جان هم افتادند و خودی خوری را آغاز کردند. به طوری که با وجود پدیده ی احمدی نژاد، در اردوگاه اقتدارگرایان هرکه از راه میرسد خود را رئیس جمهور آینده ی بیت رهبری میداند. اما احمدی نژاد و آقای خامنه ای هرکدام به ذات تشنه ی قدرت هستند. به گواه عمل احمدی نژاد، این طور به نظر می آید که این فرزند ناخلف در تمام زمستان سیاسی ایران به فکر تابستان خود بوده است به طوری که بیت رهبری در کمتر از 5 ماه به انتخابات هنوز نتواسته است رئیس جمهوری خود را معرفی کند همچنین احمدی نژاد یک بار مجلس بیت رهبری را مضحکه کرد و بار دیگر بر سر داستان کش دار مرتضوی، مجلس را به خاک نشاند.
با داستان افشاگری احمدی نژاد علیه برادران لاریجانی که از حلقه های نزدیک آیت الله خامنه ای هستند و حفظ مرتضوی به بهای حذف وزیر و از حدنصاب افتادن کابینه ی خود که ممکن است احتیاج به کسب رای اعتماد مجدد از مجلسی دارد که حیاط بیت رهبری است باید شاهد بحرانی جدی در کشور و اردوکشی جدیدی برای انتخابات 92 بین احمدی نژاد و آقای خامنه ای باشیم چرا که احمدی نژاد نشان داده که برای قدرت هیچ مرزی قائل نیست.
با توجه به این مقدمه رهبری جمهوری اسلامی در مواجهه با پدیده ی خود ساخته ی احمدی نژاد چندین گزینه پیش رو دارد:
1. آیت الله خامنه ای با توجه به عمر اندک دولت احمدی نژاد صبر پیشه کند آنچنان که تاکنون عمل کرده و با هماهنگی مجلس و قوه ی قضاییه و دادن برخی امتیازات به احمدی نژاد این جریان را طوری هدایت کنند تا عمر این دولت را به پایان رسد و رئیس جمهور آینده ی بیت انتخاب شود. اما با توجه به نوع عمل احمدی نژاد بعید به نظر میرسد که عمر این دولت با کمترین و نزاع و هزینه ای به پایان رسد.
2. آیت الله خامنه ای با احمدی نژاد بر سر کرسی قدرت پای یک میز بنشیند و و هر کدام سهم خواهی خود را داشته باشند که با توجه به ذات استبدادی آقای خامنه ای و شیوه ی عمل فاشیستی احمدی نژاد و نگاهی که هر دو به قدرت دارند احتمال کمی وجود دارد که هر دو بر سر حفظ قدرت دست به ائتلاف زنند چرا که هر دو همه ی قدرت را می خواهند نه بخشی از آن را.
3. آیت الله خامنه ای برای نجات بیت خود از فاشیسم احمدی نژاد دست به دامن اصلاح طلبان سرکوب شده شود و با عقب نشینی های استراتژیک قائل به جراحی احمدی نژاد به عنوان غده ی سرطانی بیت خود شود. اما با توجه به زمان اندکی که تا انتخابات مانده و ادامه سرکوب های جریان اصلاحی و جنبش سبز، همان طور که اخیرا تعداد زیادی از روزنامه نگاران را بازداشت کردند برای این گزینه احتمال کمی وجود دارد اما نیم نگاهی همچنان باقی است چرا که میبینم به غیر از سنوات گذشته که صدا و سیمای بیت برای شور کردن انتخابات مناظراتی را برپا میکند اخیرا عسگراولادی که خود را امین رهبری معرفی میکند مواضعی در جهت تلطیف روابط با اصلاح طلبان میگیرد. البته آیت الله خامنه ای میداند که فضا دادن به اصلاح طلبان به معنی از دست دادن بخش عمده ای از قدرت خویش است.
4. آیت الله خامنه ای می تواند از طریق مجلس طرح عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد را دنبال کند اما به فاصله ی کمتر از 5 مانده به انتخابات و همچنین باقی ماندن تیم اصلی احمدی نژاد در دولت که بعد از آن باید معاون اولش عهده دار مسئولیت اداره دولت شود دور از انتظار است که آقای خامنه ای به دنبال کسب رای عدم کفایت سیاسی برای فرزند ناخلف خود باشد.
5. حذف فیزیکی احمدی نژاد. این گزینه نیز میتواند برای آیت الله خامنه ای بسیار مناسب باشد چرا که جریان اقتدار گرا احتیاج به یک شهید واقعی دارد برای رویا رویی با مخالفان خود و سرکوب بیش تر داخلی و همچنین به ساده ترین و راحت ترین شیوه ی ممکن از شر احمدی نژاد و تیمش خلاص می شود. شهید سازی هایی که تاکنون از سوی این جریان ایجاد شده هیچ کدام مورد مقبول از لحاظ واقعی بودن برای حداقل هواداران خود نبوده. این گزینه برای بیت رهبری مناسب است اما غیر قابل پیش بینی و با ریسک بالاست چرا که ممکن است بحران بزرگی را به وجود آورد که دیگر جمع کردن آن همراه با پایان دیکتاتوری باشد.
6. حصر احمدی نژاد به شیوه ی حصر رهبران جنبش سبز. این گزینه شاید مناسب ترین راهکار برای آیت الله خامنه ای باشد اما نیازمند انجام یک کودتا درون خود دولت است که احتیاج به صرف هزینه های زیاد و اجرا کنندگان قابل اعتماد دارد. آقای خامنه ای میتواند با زدن یاران نزدیک احمدی نژاد و قطع بازوان اجرایی آن از طریق قوه ی قضاییه و نیروهای امنیتی و همراهی رسانه های گروهی در دست خود، احمدی نژاد را در حصر نگه دارد تا معرفی رئیس جمهور جدید.
با همه این تفاسیر و با توجه به بحران های اقتصادی و بین المللی ای که جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه ای با آن مواجه است باید منتظر باشیم و شاهد حوادث غیر قابل پیش بینی از در فضای سیاسی کشور باشیم. بی شک در 5 ماه پیش رو اتقاقات و بحران های متعددی در کشور رخ خواهد داد.-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • آزادی گمشده در جنبش سبز
 • پاسخی دیگر به شریعتمداری؛ منطق ماکیاولیستی و شعبانیسمی کیهان
 • دموکراسی به سبک اصولگرایی ولایی جواد لاریجانی
 • اختلاس در حکومت آقای خامنه ای یا در دولت احمدی نژاد؟
 • نقد مصاحبه آبراهامیان
 •  
  آخرین اخبار
 • نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور: شرکت صدرا از پرداخت معوقات ۲۸ میلیارد تومانی چایکاران انصراف داد
 • اولین واکنش احمدی نژاد به بازداشت سعید مرتضوی: به طور جدی پیگیری خواهم کرد/ قوه قضاییه باید قوه قضاییه ملت باشد چون این قوه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست
 • عماد افروغ: این رای عدم اعتماد به احمدی نژاد بود/ آقای لاریجانی! از ماست که بر ماست
 • اجبار دو درویش زندانی به اعلام بی نیازی از درمان و دارو در زندان عادل آباد شیراز
 • احمدی نژاد جانشین شیخ الاسلام را معرفی کرد
 • محمد علی نجفی: افرادی که برخلاف سازوکار اصلاح‌طلبان کاندیدا شده‌اند اصلاح‌طلب نیستند
 • با برکناری وزیر کار آیا احمدی نژاد باید کابینه جدید به مجلس معرفی کند؟
 • بازگشت مهسا امرآبادی به زندان
 • ادامه سریال اعطای رانت های دولتی به سپاه: افزایش ۲۵ درصدی مبلغ پروژه
 • یک مقام دولت: احمدی نژاد تنها یک برگ از هزار سند خود را منتشر کرده است
 • کلینتون: با ایران مذاکره مستقیم کنید و امتیاز گسترده دهید/علی لاریجانی گزینه احتمالی ریاست جمهوری آینده ایران است
 • علیرضا دبیر: چمران باید درباره عدم شفاف سازی شورا در هزینه‌كرد ۳۲۰ میلیارد تومان از سوی محمود احمدی‌نژاد، پاسخ دهد
 • واکنش ذالنور به حوادث جلسه استیضاح وزیر کار: رؤسای دو قوه، حیثیت نظام اسلامی را چوب حراج زدند، به جان هم افتادند، دل رهبری را خون کردند
 • همسر تاجزاده خطاب به دختران میرحسین و رهنورد: این روزها باید با آرامش در گوشه ای ایستاد و مشاهده گر باقی ماند
 • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
 • جنایتکار کهریزک؛ سعید مرتضوی بازداشت شد
 • آخرین قمیمت خودروهای تولید داخل: پراید 20 میلیون تومان
 • واکنش علی مطهری به حوادث استیضاخ وزیر کار: بالاخره تکلیف احمدی نژاد به زودی روشن میشود
 • ادامه توهمات برادر حسین: دعوای دیروز مجلس و دولت تقصیر سبزهاست
 • مهدی خزعلی اعلام برائت از موسوی و کروبی را رد کرد
 •