به روز شده: ۱۰:۰۳ تهران - سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۱

همسر تاجزاده خطاب به دختران میرحسین و رهنورد: این روزها باید با آرامش در گوشه ای ایستاد و مشاهده گر باقی ماند

امروز: فخرالسادات محتشمی پور در مجموعه یادداشت هایی که به نام بهمن نامه منتشر می کند در پانزدهیم روز از بهمن خطاب به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نوشته است: این روزها که خداوند به وضوح قدرت و قهاریت خویش را به ما می نمایاند، باید با آرامش در گوشه ای ایستاد و مشاهده گر باقی ماند. داستان مناظره های انتخاباتی تکرار می شود دخترها. اما این بار میربرحق ما محصور است و همسرش که ارجمندی هایش برای نورسیدگان بی هنر حسادت برانگیز بود در کنار شویش محصور است و این بار چون چیدن زبان دراز کاندیدای کودتای دیروز و مدعی قدرت یافته امروز میسر نیست، مدیرعامل رسانه میلی دیگر مأمور و معذور باقی نمی ماند. خبر را قیچی می کند، سانسور می کند، حذف و اضافه می کند تا تنها آن چه مطلوب صاحبان ارادۀ همایونی است باقی بماند تمیز و شسته رفته و بی حاشیه! غافل از این که کلام وقتی منعقد شد دیگر مانند آب جاری است به کوزه برنمی گردد و قابل جمع کردن نیست خاصّه که پای نوارهم در کار باشد. نواری که در زمان انقلاب ما پا نداشت اما حالا دست و پا و زبان هم دارد. دست در سفره نعمت از ما بهتران و پای در رکاب ایشان!"

متن کامل یادداشت همسر سیدمصطفی تاجزاده به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«والفجر و لیال عشر والشفع والوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر»

سلام دختران عزیز موسوی و رهنورد!

بهاران برای شما و ما خجسته باد! همان بهارانی که نااهلان و نامحرمان از ما دزدیدند و هنوز باور نداریم و با بهت و حیرت چشم به دست سارقان دوخته ایم که با چراغ آمدند و گزیده کالایی را ربودند از ما!

ما چشم انتظار بهاران می مانیم با آرزوهایی که بر بستری از سبزی و با دورنمایی سپید دلمان را شاد و لبمان را خندان می کند.

زندگی مان را ربوده اند. عزیزترین عزیزانمان را در بند و حصر کرده اند و ما بیش و پیش از این ها به انقلابی فکر می کنیم که چون درختی ریشه در خاک این سرزمین روئین تنان دوانده و حالا هیزم شکنان مزدور شاخه هایش را به دست تبر سپرده اند و این ماییم که صدای ناله ای محزون را می شنویم با هر ضربه با هر جدایی با هر فاصله! ریشه ها در خاک است و شاخه ها در مصافی ناجوانمردانه دستخوش هلاک شده اند و تنه درخت هم چنان استوار به گردش ایام چشم دوخته است. شاخه ها انگار هرجا که فرو می افتند خود را به آغوش مادر زمین می سپارند تا بازایستند با ریشه هایی در خاک! قصه قصه تکراری مصاف حق و باطل است و ماندن و رفتن. قصه قصه مردان و زنانی است که سبز زاده شده اند و سبز زیسته اند و سبز می اندیشند برای امروز و فردا. برای همیشه!

قصه قصه بند است و حصر است و راه بندان برای گم گشتگی در زمانه جستجوی حقیقت. خورشید هنوز طلوع نکرده غروب می کند و ماه، تابِ تابش در سرزمین تاریکی را ندارد. اما کورسوی ستاره ها هم چنان باقی است. و امید و طلوع مکرر خورشید. و امید و کنار رفتن ابرها و ماه تابی که زمین و زمان را روشنی می بخشد.

دختران من!

قربان نام های زیبایتان: کوکب و زهرا و نرگس! آدم به یاد بهار می افتد با شنیدن نامتان و با هر بار صدا کردنتان:

کوکب، زهرا، نرگس!

حالا که حصر آفتاب و ماه تاب زندگی تان دو ساله می شود ما بیش از همیشه بی تابِ شنیدنیم. از روزهای خوب زندگی. از قصه های ناشنیده روزگار سعد و نحس. از تو از او از شمایانی که در ستر و پوشش اژدهای چندسر مکّارگی قرار گرفته اید و در بند دیوسیاه که هر بار تنوره می کشد تا «من» بمانید و «ما» شدن را فراموش کنید. ناشنیده های ما را پس زنید و از روزهای تنهایی تان با ما بگویید. از روزهایی که کوچه اختر برایتان دیگر اختر نبود. روزهایی که پدر نبود مادر نبود و هیچ خبری از ایشان نبود! روزهای تلخی که بختک رعب را فرمانده گروگان گیران بر سرتان افکند و رنگ سیاه را به خیال خام خود به زندگی تان پاشید. از روزهای بی خبری برایمان بگویید و روزهای هراس متعاقب آن. ما محرمیم دخترها! ما اهل همین شهریم، همین خیابان، همین کوچه، همین خانه! به چهره های ما نگاه کنید. این صورت های آشنا، چشم های آشنا، لبخندهای آشنا! ما همه با هم هستیم دخترها یادتان که نرفته؟ از همان روز اول حضور و از روز اول کودتا نه همان شب کودتا. با هم بوده و با هم می مانیم. بگذار بددهنان کریه صورت میرمان را آماج تهمت هایشان قرار دهند، عزیزتر می شود. بگذارفرومایگان بی آبرو بانوی سبزمان را مورد توهین قرار دهند، برایمان دوست داشتنی تر می شود. حالا که کینه و بغض دشمنانشان روز به روز بیشتر می شود دل ما به آنان و به شما عزیزان، ثمره های درخت زندگی شان، نزدیک تر می شود. این هم دلی ها مبارکمان باد!

دختران ما!

اندوه به دل راه ندهید. والدین شما را خداوند در خانه فرعون، موسی وار محافظت خواهد کرد. نگرانی را از خود دور کنید. دور ستم به سر خواهد آمد. ترس را در چاه قدیمی خانه مادربزرگ بریزید یا در باغچه کوچک آن خانۀ مهر دفن کنید. احدی جرأت ندارد موی از سر عزیزان شما و ما کم کند. فرزندان رهنورد و موسوی و ترس! حاشا این احساس تنها برآیند ضعف ایمان است که شما بحمدلله از آن مبرّایید و حاصل بزرگی مکر دشمن و دسیسه پردازی های اوست که برای شما بی اثر است. اصلا ترس برادر مرگ است بماند برای دشمنانمان! این روزها که خداوند به وضوح قدرت و قهاریت خویش را به ما می نمایاند، باید با آرامش در گوشه ای ایستاد و مشاهده گر باقی ماند. داستان مناظره های انتخاباتی تکرار می شود دخترها. اما این بار میربرحق ما محصور است و همسرش که ارجمندی هایش برای نورسیدگان بی هنر حسادت برانگیز بود در کنار شویش محصور است و این بار چون چیدن زبان دراز کاندیدای کودتای دیروز و مدعی قدرت یافته امروز میسر نیست، مدیرعامل رسانه میلی دیگر مأمور و معذور باقی نمی ماند. خبر را قیچی می کند، سانسور می کند، حذف و اضافه می کند تا تنها آن چه مطلوب صاحبان ارادۀ همایونی است باقی بماند تمیز و شسته رفته و بی حاشیه! غافل از این که کلام وقتی منعقد شد دیگر مانند آب جاری است به کوزه برنمی گردد و قابل جمع کردن نیست خاصّه که پای نوارهم در کار باشد. نواری که در زمان انقلاب ما پا نداشت اما حالا دست و پا و زبان هم دارد. دست در سفره نعمت از ما بهتران و پای در رکاب ایشان!

کوکب، زهرا و نرگس عزیز!

مگر این ها جز تازیانه عذاب الهی است که نباید فقط در دنیای باقی انتظارش را کشید! آن کس که بگم بگم ها و پرده دری در دنیای سیاست آمیخته با دیانتی برساخته برای اقتدارگرایان خشونت طلب در سال ۸۸ خوش آمد، حالا باز هم همان شیوه را امتحان می کند در حالی که کسی برایش کف نمی زند و هورا نمی کشید و پدرانه در آغوشش نمی گیرد تنگ! اما عزیزان، دیگر کار از کار گذشته است و لابد بقیه نوارهای پادار به زودی از شبکه رسانه های تصویری سردرخواهند آورد و ما صاحبان اصلی انقلاب به ناچار قهوه های تلخی را سرخواهیم کشید که نه تنها آرام بخش نیست بلکه تلخی آن تا عمق جانمان جریان خواهد یافت و آه از نهادمان درخواهد آورد.

دختران نازنین عزیزترین زوج میهنم!

ما در نیمه این بهمن متفاوت باز هم بهار را انتظار می کشیم. بهاری که شکوفه های سپیدش و سوسن و سنبل و لاله هایش را ارزانی همه خانه های شهرمان خواهد کرد. باید سبزه ها را از حالا سبز کرد و سفره های نوروزی را زودتر مهیا کرد. پیرزن لپ گلی اسطوره ای ما با گل همیشه بهار کنار چارقدش امسال، هم پای ما رسیدن همه عزیزان دربند و حصرمان را انتظار می کشد و برای اولین بار در عمر طولانی اش عمونوروز را ملاقات خواهد کرد. ما نیز با هیجان این لحظه تاریخی دیدار را انتظار می کشیم. بهار پیش رو، بهار متفاوتی است عزیزان نازنین!

پانزدهم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و یک

فخرالسادات محتشمی پور

همسر زندانی خاص بیت شریف-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • چهره های شاخص اصلاح طلب شاکی از سردار مشفق همگی در زندان
 • همسر تاجزاده خطاب به طائب: شما شما و اربابانتان باید برای ستم هایی که به مردم روا داشته اید پاسخ گو باشید
 • واکنش مصطفی تاجزاده به بازداشت فله ای روزنامه نگاران: اگر ترس را کنار بگذاریم، سقف اوین بر سر اقتدارگراها خراب خواهد شد
 • شکوری راد: حصر آقایان موسوی و کروبی به سرمایه معنوی جنبش و عامل همگرایی تبدیل شده است
 • آیت الله بیات زنجانی: برخوردهایی را با آن شیخ مظلوم و یا آقای مهندس موسوی و همسرشان کردند که نتیجه اش وضعیت کنونی آنهاست
 • انتخابات ۸۸؛ کودتایی علیه انقلاب اسلامی
 • برادر حسین در واکنش به عسگراولادی، رهبران جنبش سبز را تهدید به قتل کرد
 • تاجزاده: رهبری با سکوت خود، دخالت سپاه در انتخابات را تایید ضمنی میکند
 • تبدیل میزان رای ملت است به میزان رای رهبر است
 •  
  آخرین اخبار
 • ادامه سریال اعطای رانت های دولتی به سپاه: افزایش ۲۵ درصدی مبلغ پروژه
 • یک مقام دولت: احمدی نژاد تنها یک برگ از هزار سند خود را منتشر کرده است
 • کلینتون: با ایران مذاکره مستقیم کنید و امتیاز گسترده دهید/علی لاریجانی گزینه احتمالی ریاست جمهوری آینده ایران است
 • علیرضا دبیر: چمران باید درباره عدم شفاف سازی شورا در هزینه‌كرد ۳۲۰ میلیارد تومان از سوی محمود احمدی‌نژاد، پاسخ دهد
 • واکنش ذالنور به حوادث جلسه استیضاح وزیر کار: رؤسای دو قوه، حیثیت نظام اسلامی را چوب حراج زدند، به جان هم افتادند، دل رهبری را خون کردند
 • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
 • جنایتکار کهریزک؛ سعید مرتضوی بازداشت شد
 • آخرین قمیمت خودروهای تولید داخل: پراید 20 میلیون تومان
 • واکنش علی مطهری به حوادث استیضاخ وزیر کار: بالاخره تکلیف احمدی نژاد به زودی روشن میشود
 • ادامه توهمات برادر حسین: دعوای دیروز مجلس و دولت تقصیر سبزهاست
 • مهدی خزعلی اعلام برائت از موسوی و کروبی را رد کرد
 • چرا هیچ کس این سوال را از رهبری نمی پرسد
 • انتقام احمدی نژاد در راه است: سرپرستی مرتضوی برای وزارت کار و معاون اولی شیخ الاسلام
 • مرتضوی فایل صوتی احمدی نژاد را تکذیب کرد
 • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
 • واکنش صالحی به پیشنهاد واشنگتن برای مذاکره مستقیم
 • بازگردانده شدن فیض الله عرب سرخی از بیمارستان به زندان
 • اولین واکنش برادر لاریجانی به افشاگری احمدی نژاد: از وی به دلیل نشر اکاذیب شکایت خواهم کرد
 • نامه محمدامین هادوی به علی لاریجانی: به علی مطهری اجازه دهید از زندان ها سر کشی کند
 • هاشمی رفسنجانی: با رجوع به مردم آنان را به صحنه باز گرداند/هیچ کس مسئولیت مشکلات پیش آمده را بر عهده نمیگیرد
 •