به روز شده: ۲۳:۰۷ تهران - جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

فراخوان جبهه ملی ایران به تجمع در برابر دفتر اروپایی سازمان ملل و انعکاس صدای اعتراض مردم ایران

امروز: در واکنش به تداوم نقض حقوق بشر در ایران و تشدید موج سرکوب های سیاسی توسط حاکمیت، سازمان های جبهه ملی خارج از کشور با صدور بیانیه ای از گروه های سیاسی و طرفداران دموکراسی خواسته است با حضور در برابر محل برگزاری اجلاس شورای حقوق بشر در سازمان ملل (ژنو) که قرار است از هفتم اسفند تا دوم فروردین برگزار شود صدای اعتراض مردم ایران باشند و این صدای اعتراض را به گوش نمایندگان حاضر در اجلاس برسانند.

در بیانیه سازمان های جبهه ملی ایران با اشاره به شرایط حاکم بر ایران خاطرنشان شده است که چنین سرکوب و ارعابی که علت آن هراس و سراسیمگی حکومت استبداد دینی از فروپاشی نظام حاکم است تاکنون قبل از انتخابات سابقه نداشته و سردمداران حکومت برای غلبه بر بحرانها راه حلی را که به عقب نشینی ونوشیدن جام زهر تعبیر نشود، در دست ندارند. آنها از قیام مردم و عواقب آن برای نظام جمهوری اسلامی میترسند و این ترس را عوامل سرکوب و ارعاب حکومت (فرماندهان سپاهپاسداران، بسیح و نیروی انتظامی) بارها تحت عنوان پیشگیری از وقوع اعتراضات اعلام نموده اند. آنهاراه حلی جز گسترش کنترل و ارعاب و سرکوب مردم برای ادامه تسلط بر اوضاعندارند وکار را به جائی رسانده اند که اخیرا گروههای اصلاح طلب رانیز به وزارت اطلاعات احضار و آنها را تهدید میکنند در صورت برگزاری جلسات دستگیرمی شوند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
همه شواهد بر این امر حکم میکند که حکومت استبداد دینی و بازوی اجرائی اش سپاه پاسداران میخواهنداین بار قبل از برگزاری انتخابات نمایشی و بروزاعتراضات علیه نتایج مهندسی شده آن، بطریقی سازمان یافته همه معترضان احتمالی رابا کودتائی خزندهسرکوبومرعوب سازند تا کسیاجازه اعتراضبه خود ندهد.

نگرانی و ترس حکومت از این است که مردمان ناراضی از فرصت انتخابات استفاده کرده نارضایتی و مخالفت خود را نسبت به کل نظام جمهوری اسلامی علنی سازند. اعتراض به فقدان یک انتخابات آزاد و سالم یکی از علل اعتراض آنها به حکومت است. موارد دیگر، تورم و گرانی ارزاق عمومی،فقر گسترده، بیکاری روز افزون، کمبود وفقدان دارو،هوای آلوده تهران و مهمتر از همه سوء مدیریت و فساد ریشه دار ساختار حاکمیت عوامل دیگری هستند که امان و آرامش را از مردم سلب کرده و حقوق اولیه انسانی را در سرزمینمان نقض می کند. از این رو سران حکومت آگاه به اینکه هیچ راه حلی برای مهار بحرانهای موجود ندارند، سرکوب اعتراضات در نطفه و کنترل و ارعاب مردم را در پیشگرفته اند. در این ارعاب و سرکوب علنی و همه جانبه ای که مدتی است به اعتراف صریح سرکوبگران «مهندسی» شده و اجرا میشود،وزارت اطلاعات،قوه قضائیه، دادستانی کل، سپاه پاسداران و ارگانهای تبلیغاتی ولی فقیه نقش اصلی را ایفا می نمایند.

بعد از قتل فحیع ستار بهشتی (کارگروبلاگ نویس) در زیر شکنجه وپخش و گسترش وسیع خبر آن شاهد این هستیم که بطور چشمگیری بر تعداد برگزاری مراسم اعدامدر ملا عامافزوده شده است. قطع انگشتان و دستهای دو سارق در شهرهای شیراز و ساری ونمایش علنی آن و اخیرا بازداشت گروهی ازروزنامه نگاران مستقل را باید جزو آن اقداماتی به حساب آورد که به منظور ارعاب صورت میگیرد. این «مهندسی قبل ازانتخابات» بدین منظور برنامه ریزی شده که به زعم حاکمیت شرکت مردم در انتخابات را بیشتر و «مزاحمین» آنراکه به « فتنه گران» ملقب شده اند، به سکوت و خانه نشینی وادار نماید.

چنین سرکوب و ارعابی که علت آن هراس و سراسیمگی حکومت استبداد دینی از فروپاشی نظام حاکم است تاکنون قبل از انتخابات سابقه نداشته و سردمداران حکومت برای غلبه بر بحرانها راه حلی را که به عقب نشینی ونوشیدن جام زهر تعبیر نشود، در دست ندارند. آنها از قیام مردم و عواقب آن برای نظام جمهوری اسلامی میترسند و این ترس را عوامل سرکوب و ارعاب حکومت (فرماندهان سپاهپاسداران، بسیح و نیروی انتظامی) بارها تحت عنوان پیشگیری از وقوع اعتراضات اعلام نموده اند. آنهاراه حلی جز گسترش کنترل و ارعاب و سرکوب مردم برای ادامه تسلط بر اوضاعندارند وکار را به جائی رسانده اند که اخیرا گروههای اصلاح طلب رانیز به وزارت اطلاعات احضار و آنها را تهدید میکنند در صورت برگزاری جلسات دستگیرمی شوند.

در چنین شرایطی بویزه در خارج از کشور وظیفه اصلی ما دفاع از حقوق حقه همه کسانی است که نسبت به ادامه این نمایش دروغ و تزویر که بر آن نام انتخابات گذاشته اند، معترضند. سازمانهای سیاسی طرفدار دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشربایستیاز هم اکنون کارزار وسیعی را علیه حکومت اسلامی سازماندهی کنند.

بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو
این نشست که از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱)آغاز می شود و تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه خواهد یافت، فرصتی است که بما امکان خواهد داد، هنگامی که گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ویژه ایران در اجلاس بررسی می شود وسپس بر اساس آن قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، برای تصویب ارائه خواهد شد، در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو تجمع نمائیم و صدای اعتراض مرم ایران را نسبت به نقض حقوق بشر در ایران به گوش نمایندگان حاضر در این اجلاس برسانیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارح از کشور ضمن قدردانی و پشتیبانی از کوششهای بی دریغ فعالان حقوق بشر در ایران و در خارج از کشور خاطر نشان میسازد که دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر برای ماامری سیاسی است. امری است که مانند گذشتهجزءلاینفک سیاست یک حکومت ملی است. براین اساس شرکتما در مراسمی که به مناسبت بیست و دومین اجلاس سالیانه حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار میشود، بر نکات مهم زیر تاکید خواهد داشت:
یک - از آنجائی که فعالیت دوساله قای احمد شهید گزارشگر سازمان ملل متحد در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران را موفق ارزیابی میکنیم، معتقدیم که باید پس از تائید گزارش ایشان از طرف اجلاس ماموریت ایشان مجددا برای دوسال دیگر تمدید شود.
دو -از آنجائی که حفظ سلامتی مردم از طرف حکومتها در زمره حقوق انسانی آنها محسوب میشود، سعی خواهیم نمود مواردی چون مضرات پخش پارازیت، مضرات مصرف سوخت های سمی و سرطانزا (از متانول)، مضرات ناشی از تخریب محیط زیست (دریاچه ها، سدها، آب آشامیدنی آلوده و...) و فقدان دارو را برای حفظ سلامتی انسانهابه لیست وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمول شکنجه، بازداشت های غیر قانونی مانند حصر خانگی و خودسرانه و ناپدیدشدن اجباری، نقض حقوق افرادی که به گروه های مذهبی و یا عقیدتی در ایران تعلق دارند و نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران که برخی در زندانها بسر میبرند، اضافه نمائیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور همچنین کوشش خواهد نمودجامعه جهانی‌ رامتوجه این موضوع سازد که مشکل با حکومت در ایران نباید تنها برسر مسالههسته ای باشد، بلکه مساله بزرگتری وجود دارد که بهحقوق بشر و دموکراسی در این کشور مربوط میشود و اگر جهان راه حلی برای مساله هسته ای می جوید، کلید آن در دفاع ازیک جنبش ملی است که برای استقرار دموکراسی و آزادی مبارزه می‌کند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۱۲بهمن ۱۳۹۱ برابر ۳۱ ژانویه ۲۰۱۳-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • پیگیری سید محمد خاتمی در ارتباط با وضعیت رونامه نگاران بازداشتی
 • بیانیه گزارشگران بدون مرز در ارتباط با بازداشت اخیر روزنامه نگاران در ایران: تشدید جنگ علیه روزنامه‌نگاران توسط رهبری
 • بیانیه سفیران سبز امید در اعتراض به بازداشت های گسترده فعالان مطبوعاتی
 • خبر احضار تعدادی دیگر از روزنامه نگاران در سایت وابسته به نهاد های امنیتی
 • ابراز نگرانی اتحادیه اروپا نسبت به موج گسترده بازداشت روزنامه نگاران در ایران
 • روایت مادر ریحانه طباطبایی از بازداشت دخترش توسط وزارت اطلاعات
 • ادامه موج دستگیری روزنامه نگاران: ریحانه طباطبایی،فاطمه ساغرچی و خبرنگار سایت جماران
 • علی مطهری هم به بازداشت روزنامه نگاران واکنش نشان داد/ایجاد فضای ناامنی در مطبوعات به صلاح کشور نیست
 • نامه شیرین عبادی به احمد شهید در ارتباط با بازداشت گسترده روزنامه نگاران
 •  
  آخرین اخبار
 • عدم پوشش بیمه ای بیماران دیستروفی/هزینه ماهانه 350 هزار تومان
 • رئیس کل دادگستری استان فارس: احکام برخی متهمین به‌زودی در ملاء‌عام اجرا می‌شود
 • آخرین وضعیت مجید توکلی از زبان برادرش: روحیه اش عالی است
 • زمین گیر شدن تعداد زیادی از هواپیماهای ایران
 • افشاگری پورمحمدی: رسیدگی به برخی پرونده های قضایی و مفساد اقتصادی به خاطر احتمال بروز «فتنه» و «خونریزی» متوقف شده است
 • بلاتکلیفی ۱۳۰ روزه کاوه طاهری وبلاگ نویس در زندان عادل آباد شیراز
 • مصباح یزدی: کسانی که مستقیمااز طرف امام مسؤولیت داشتند کارشان به جایی رسیده که اصل نظام را به باد می دهند/ امروز نماد اهل بیت وجود مقدس آیت الله خامنه ای است
 • بازداشت چهار فعال مدنی - دانشجویی در کردستان
 • توقف طرح پزشک خانواده در تهران به دلیل نبود بودجه
 • پرونده سازی بازجویان اطلاعات سپاه و فشار بر دادستانی برای مسعود پدرام، فعال ملی مذهبی
 • آیت الله بیات زنجانی: برخوردهایی را با آن شیخ مظلوم و یا آقای مهندس موسوی و همسرشان کردند که نتیجه اش وضعیت کنونی آنهاست
 • نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه: تا زمانی که تحول در خاورمیانه نباشد امام زمان ظهور نمی‌کند/هر وقت مردم ظاهر شدند امام زمان هم ظاهر می‌شود
 • باز هم رکورد زنی دلار: قیمت از مرز ۴۰۰۰ تومان گذشت
 • احمدی مقدم: همین که نظام، فتنه‌گران را مجازات نکرد باید شاکر باشند!!!
 • نعیمی پور: انتظار عقلانیت از اقتدارگرایان نداریم/کشور در سراشیبی سقوط است
 • سایت احمد توکلی پیشنهاد مصالحه با غرب برای جلوگیری از نابودی کشور را داد
 • تعریف و نصیحت و تهدید آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط برادر حسین در سر مقاله امروز کیهان
 • واکنش فیگارو به ارسال پروژه 3 میلیاردی میمون به فضا توسط ایران: فضا یا بمب اتم
 • دکتر حسن حبیبی، وزیر دادگستری دولت میرحسین و معاون اول خاتمی درگذشت
 • یک درویش گنابادی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد
 •