به روز شده: ۲۱:۵۴ تهران - سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۱

بازی رفیق در زمین رقیب

نویسنده: غلامحسین کرباسچی

امروز: در دنياي سياست امروز ايران چهار راه انتخاب بيشتر به چشم نمي‌آيد:
راه اول پذيرش وضع موجود و قبول مطلق شرايط سياسي جاری است، راه‌حل دوم انتخاب راهي با 180درجه تغيير مسير و حركت به سوي تخريب كامل مناسبات موجود از بيخ و بن ، راه‌حل سوم دست كشيدن از سياست و پذيرش سكوت و سكون و خراميدن در خلوت راحت و چهارمين راه نگرشي عقل‌گرايانه به شرايط اجتماعي و سياسي و بررسي نقاط ضعف و روش‌هاي اصلاح و طرح آن با مردم است كه در اين راه بايد از ميدان‌هاي مين تدارك شده توسط حريف عبور كرد و با اميد به رسيدن به اهداف و مطالبات اصلاح‌طلبانه برنامه‌ريزي كرد.
به نظر من اما راه اصلاحات جز پذيرفتن كليت نظام و تلاش براي رفع نقايص و زشتي‌ها و جبران عملكردهاي منفي و اصلاح افكار منحرف و زدودن زنگارها از اين آينه مكدر نيست.
1ـ مشاركت سياسي، انتخابات و دو ديدگاه: اين روزها كه به مرور بحث‌هاي انتخاباتي گرم مي‌شود در اردوگاه موسوم به اصلاحات نشست و برخاست‌هاي متعدد، گفت‌وگوهاي فراوان و نوشتارهاي گوناگون به چشم مي‌آيد. در ميان انبوه رسانه‌هايي كه در دست رقباي اصولگراي ماست چند رسانه به شدت محدود كه امكان و اراده انعكاس بخشي از حرف‌هاي اصلاح‌طلبانه را دارند اين نظرات را پوشش مي‌دهند يا گاهي از لابلاي سطور تارنمايي چشم را به خود خيره مي‌كنند. صرف‌نظر از افراط و تفريط‌هايي كه در بخشي از ديدگاه‌ها و عملكردها ديده مي‌شود دو ديدگاه اصلي از سوي اصلاح‌طلبان در مورد شركت در انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري به صورت شفاف عنوان شده است: نخست ديدگاهي كه معتقد است چون فضاي كار و فعاليت سياسي در كشور بسته است و عده‌اي از فعالان سياسي و حزبي در زندانند و دو نفر از كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري قبل هم در حصر خانگي به سر مي‌برند پس نبايد در چنين شرايطي فعاليت سياسي كرد. به‌زعم آنها ارجح اين است كه در انتخابات هم شركت نكنيم و منتظر بمانيم تا شرايط به‌گونه‌اي شود كه رقيب اين فضا را باز كند و امكان حضور اصلاح‌طلبان در رسانه‌ها و جامعه فراهم باشد، زندانيان را آزاد كند، نامزدهاي انتخابات 88 را از حصر بيرون آورد و زمينه انتخابات پرشور را براي همگان فراهم كند.
ديدگاه دوم اين است كه تمامي اهداف و برنامه‌هايي كه مورد قبول همه نيروهاي اصلاح‌طلب و حتي اعتدال‌گراي جامعه است بايد با تلاش همه‌جانبه اصلاح‌طلبان و كنش سياسي فعال آنها در جامعه و با حضور سياسي و فراهم‌آوردن امكانات لازم محقق شود. طرفداران اين رويكرد معتقدند نمي‌توان نشست با اين اميد كه اهداف ما را رقيب محقق كند بلكه ضروري است كه ما خود با حضور در صحنه و تلاش سياسي و كسب قدرت اجرايي و سياسي به هر ميزان و تا هر جا كه مقدور باشد زمينه تحقق نظرات سياسي و برنامه‌هاي عملي خود را فراهم كنيم.
افرادي كه از رويكرد نخست دفاع مي‌كنند و بر اين باورند كه در دوره بعدي انتخابات رياست‌جمهوري اصلاح‌طلبان نبايد شركت كنند يك دليل اصلي دارند: زمينه‌هاي لازم براي مشاركت در انتخابات فراهم نيست اما به واقع فراهم نبودن زمينه مشاركت در انتخابات پيش رو از كدام منظر مطرح مي‌شود؛ از نظر رقيب يا رفيق؟ مردم يا دولت؟ ملت يا حكومت؟ سوال اساسي اين است كه در همه انتخاباتي كه در گذشته داشته‌ايم و در بزنگاه‌هاي سياسي كه پشت سر گذاشته‌ايم براي اصلاح‌طلباني كه همواره خواهان تغيير شرايط موجود به وضعيت مطلوب بوده‌اند در چه زماني اين زمينه مشاركت به نحو مطلوب فراهم بوده است؟ در خرداد 76، تير 84 يا خرداد 88؟ آيا داستان «كارناوال عصر عاشورا» در سال 76 را فراموش كرده‌ايم يا برنامه چراغ را در صداوسيما به ياد نمي‌آوريم؟ آن همه وعظ و خطابه، مداحي و تهديد و تطميع را نشنيده مي‌گيريم؟ حتي پس از پيروزي در انتخابات سال 76 كه دوستان جناح چپ بر سرير قدرت با شعار اصلاح‌طلبي نشستند بازهم انبوه مشكلات و تهاجم‌ها كار را به جايي رساند كه ماجراي هر 9 روز يك بحران از آن بيرون آمد.
با همه نگراني و تأثري كه از زندان وحصر عزيزانمان داريم ولي به ياد بياوريم كه اينگونه مشكلات در اوج قدرت اجرايي اصلاح‌طلبان نيز كم نبوده است. از زنداني‌شدن شخصيت‌هايي چون مرحوم سحابي- قابل و آقايان: نوري ـ نادي ـ سعيديان ـ باقي ـ عبدي ـ گنجي ـ كديور ـ اشكوري ـ بهنود و... بگير تا حصر مرحوم آيت‌الله‌العظمي منتظري. آن روزها حتي به‌فكر كسي هم خطور نكرد كه به‌خاطر وقوع آنچه نمي‌پسنديم از قدرت كناره‌گيري كنيم و در امور حكومت مداخله نكنيم كه در آنزمان چه بسا اگر حركتي مي‌شد مي‌توانست مانع رواج بسياري از روال‌هاي ناپسند براي هميشه شود. خوب به ياد دارم در اولين هفته زندان سال 78 كه ناباورانه به زندان عادت مي‌كردم وقتي تلفني از آقاي عطريان شنيدم كه آقاي خاتمي آنقدر گرفتاري دارد كه مساله زندان رفتن‌ها در بين آنها گم است درعين آنكه آب سردي بود روي آنهمه احساس و هيجان ولي معقول كه فكر كردم پيش خود گفتم اين هزينه‌اي است كه بايد داد و به ايشان حق دادم كه چنين روالي در پيش گيرد. اينكه زنداني شويم ولي منافع ملي حفظ شود و كشور و زندگي مردم در مسير صحيحي قرار گيرد ارزش دارد.
در كدام يك از صحنه‌هاي مبارزات سياسي و انتخاباتي تمام اين سال‌ها زمينه براي مشاركت بي‌چون و چراي گروهي كه به هر حال خواهان تغيير شرايط هستند فراهم بوده است؟ واقعيت اين است كه انتخابات يك مبارزه است؛ مبارزه‌اي سياسي و بسيار سخت و جدي. زمينه‌هاي هر مبارزه‌اي را بايد رهبران مبارزه به كمك مردم، هنرمندانه خود از كوه سخت مشكلات بتراشند و با تيشه تصميم و اراده تك‌تك اشخاص آنقدر بر اين سنگ سياه بكوبند كه تنديس آزادي، مشاركت و دموكراسي شكل بگيرد.
2ـ برنامه نه پيش‌شرط: كدام حزبي در كجاي دنيا و در چه زمان براي رسيدن به اهداف و برنامه‌هاي خود اينچنين از رقيب كمك گرفته است؛ اينكه به هر حال اين سيستم موجود حكومتي و اجرايي ديدگاه‌هاي متفاوتي با ما دارد و ما به بخش‌هاي عمده‌اي از آن به چشم رقيب مي‌نگريم آيا اين معقول است كه از رقيب بخواهيم كه خواسته‌هاي نهايي ما را محقق كند تا ما در مسابقه از او ببريم. اگر قرار بود زندانيان سياسي آزاد شوند، آقايان كروبي و موسوي از حصر بيرون آيند، وضعيت اقتصاد و فرهنگ و سياست داخلي و خارجي رو به بهبود رود پس اصلاح‌طلبان براي چه بايد به قدرت برسند؟ چه نيازي است كه مردم با اين همه راه سخت و دشوار اصلاح‌طلبي، ما را انتخاب كنند؟ اين در واقع برنامه‌هاي آتي اصلاح‌طلبان است كه بايد در صورت به قدرت رسيدن تلاش كنند كه محقق شود نه شرايط حضور در انتخابات.
البته اينكه شرط حضور در صحنه، آزادي دوستان عزيزي كه گرفتار زندان و حصر شده‌اند باشد بسيار ژست جوانمردانه، آزادمنشانه و نگاهي از موضع استغنا به قدرت است اين پشت پا زدن به مردار قدرت و اقتدار است و افسار اين شتر سركش را به گردنش انداختن اما واقعيت اين است كه در درون ناپيداي اين نگاه به ظاهر راديكال و روشنفكرانه محافظه‌كاري غريبي آرميده است. محافظه‌كاري كه انسان را وامي‌دارد به جاي تلاش شبانه‌روزي و كار و عمل و حرف سياسي كه هزاران خطر از ضرب و شتم و زندان و حصر و ناسزا بايد برايش به جان خريد به سكوتي بي‌پايان و در ظاهر انقلابي بسنده كرد و بگوييم ما منتظر اجازه هستيم و مي‌گذاريم تا خودشان به نتيجه برسند و البته خواهند رسيد؟ آيا اين عمق استراتژيك يك محافظه‌كاري صددرصد نيست كه خاطر رقيب را آسوده كنيم كه تا اجازه ندهيد قدم از قدم بر نمي‌داريم و حتي مردم را به سوي خود فرا نمي‌خوانيم و نقد شرايط موجود هم نمي‌كنيم و از فرصت گزينش در انتخابات براي تبيين برنامه‌ها و افكار و اهداف خود هم استفاده نمي‌كنيم.
3ـ شركت نكردن اصلاح‌طلبان در انتخابات؛ استراتژي رقبا: در يك نگاه واقع‌بينانه فكر كنيم كه رقيب از حضور ما در صحنه انتخابات خوشحال است يا نگران؟ تمام آنچه امروز در توپخانه كيهان و انبوه رسانه‌هاي ريز و درشت و خطابه‌ها و بيانيه‌هاي تند و كند با همه توان از زبان رقيب مي‌شنويم تلاش براي بازداشتن ماست يا تشويق به شركت در انتخابات؟ توضيح زيادي نمي‌خواهد كه تاييد كنيم در هيچ صحنه‌اي رقيب خواهان پيروزي براي رقباي ديگر نيست. اگر رقيب، رقيب است و مي‌كوشد ما را شكست دهد بايد بپذيريم استراتژي‌اي كه او مي‌خواهد ما را وادار به پذيرش آن كند نه به نفع اصلاحات است و نه به سود اصلاح‌طلبان و بايد با چنگ و دندان خود را از گرفتاري در آن دام برهانيم.
نگاهي به اردوگاه رقبا بيندازيم كه چگونه به جان هم افتادند و در چنبره‌اي از اختلافات سياسي و گرفتاري‌هاي ناشي از عملكردهاي غلط خود و ديدگاه‌ها و تحليل‌هاي اشتباه و تورم و فساد و ركود بي‌سابقه‌اي كه جامعه را به آن گرفتار كرده‌اند از هر جواب و پاسخي عاجز مانده و تنها به بدگويي و انتقاد هر روزه درباره گذشته‌اي كه گرچه از اساس نگاهي غلط است ولي اصلاح‌طلبان از آن عبور كردند، مي‌پردازند. اينكه اين همه گرفتاري روزمره مردم را با وقاحت تمام ناديده بگيرند و به زخم‌هاي كهنه‌اي نمك بپاشند كه جز عفونت از آن بيرون نمي‌زند و دردي را هم از كسي دوا نكند آيا جز به خاطر درماندگي و عجزي است كه در اردوگاه سياسيون به‌اصطلاح اصولگرا اپيدمي عمومي شده است؛ اين مصيبت‌ها كه خودكرده‌اند و درمان هم ندارد وحالا باید اين كارنامه براي مردم برملا شود. چه زماني بهتر از حالا كه بگوييم ديدگاه‌هاي غلط و افراطي رقيب چه بر سر اين كشور آورده است شايد بتوان براي سال‌ها اينگونه بينش را در اين مرز و بوم به حاشیه راند. اينكه همگان بدانند كه چگونه به نام عدالت و گسترش خدمات عمومي، اين شرايط اجتماعي و اقتصادي نابسامان را حاكم كرده‌اند آنچنان كه خودشان هم در برابر اين غول از قفس رها شده جز فرار به اين‌سو و آن‌سو و توسل به ترفندهاي نخ‌نماشده چاره‌اي ندارند. راهي جز اين نيست كه همه اصلاح‌طلبان ايران و همه كساني كه به اعتدال و روش‌هاي عاقلانه حكومت‌داري مي‌انديشند دوباره متحد شوند و اراده و ايده خود را منسجم كنند كه به سوي حركتي وسيع و مردمي و ان‌شاءالله پيروزي نهايي پيش روند. اين تنها راه بيرون آمدن از ركود و سكوني است كه رقيب با استفاده از همه ابزارهاي قدرت در اين چند سال بر ما تحميل كرده است.
--------------
وكلام آخر براي همه آنها كه داعيه‌داران راه و خط حضرت امام هستند اينكه آنچه در وصيت‌نامه امام آمده است كه در هيچ شرايطي صندوق‌هاي رأي را خالي نگذاريد براي كجاست؟ براي دوران پيروزي و در قدرت بودن؟ يا براي چنين مقاطعي كه در اثر تهاجم عده‌اي كه منافع دين و كشور را فداي منافع خود مي‌كنند و اقتدار خود را بر همه‌جا سايه مي‌افكنند نبايد دينداران و انقلابيون واقعي خود را كنار بكشند و اين عاملي شود براي كنار رفتن تدريجي ملت و نمايندگان واقعي آنها. اگر انسان‌هاي ملي و دلسوز به هر مقدار و در هر سطحي درصحنه حضور داشته باشند به‌هر حال بیشتر اين اميد هست كه به‌تدريج قدرت را به رفع اشكالات قانع كرد.

منبع: هفته نامه آسمانیادداشت های مندرج در ستون "میهمان" لزوما دیدگاه سایت امروز نمی باشد.
-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
 • درخواست ملاقات آیت الله خزعلی برای دیدن فرزندش؛ مهدی خزعلی/21 روز اعتصاب غذا و 20 کیلو کاهش وزن
 • یک صنعتگر: رای وضعیت کنونی تولید کشور باید گریه کرد
 • انتشار گزارش ماهانه موارد نقض حقوق بشر در ایران توسط شیرین عبادی
 • برنج، روغن، شکر، گوشت و مرغ، کوپنی شدند
 • نسرین ستوده: هیچ کجا آزادی و دموکراسی ارزان به دست نیامده است
 • سید محمد خاتمی: براندازی مشکلات ایران راحل نمیکند
 • مسعود پزشکیان: مسئولان بهترین غذا را می خورند وبه مردم می گویند تحمل کنید
 • دلار به مرز 3700 تومان رسید
 • بازهم ادعای رئیس سازمان زندان ها: زندانی عقیدتی نداریم!!!
 • استخوان‌های این رزمنده دفاع مقدس هر 6 ماه عوض شود!
 • متن استیضاح وزیر کار+ اسامی امضا کنندگان
 • فردا؛اعلام وصول استیظاح وزیر کار پس از حکم سرپرستی سعید مرتضوی
 • سعید مرتضوی بلافاصله پس از عزل سرپرست تامین اجتماعی شد
 • ظهور پدیده بیمار دزدی با گسترش فقر
 • هاشمی رفسنجانی: افراطی گری در طولانی مدت به ضد خود می انجامد
 • هشدارنماینده ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ درباره تیم احمدی نژاد: سال آینده برای نظام مسئله‌ساز خواهند شد
 • محسن هاشمی: تند روها میخواهند اصلاح طلبان در انتخابات حضور نداشته باشند
 • توکلی خواستار ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم به دلیل تاخیر در ارسال لایحه بودجه شد
 • صف برنج در لرستان/التهاب در بازار
 • پیش بینی کارشناسان: جهش قیمت مسکن در 92
 •