به روز شده: ۱۷:۲۸ تهران - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۱

پایان حصر رهبران جنبش سبز، محوری ترین مطالبه اصلاح طلبان

امروز: بیش از ششصد روز از حصر غیر قانونی رهبران مقاوم جنبش سبز می گذرد و همچنان این موضوع به عنوان یکی از موضوعات مهم عرصه سیاسی کشور محسوب می شود. اما آنچه که باعث شده این موضوع در این شرایط بیش از پیش مورد توجه فعالین سیاسی قرار بگیرد، شرایط بحرانی فراگیر حاکم بر کشور از یکسو و نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری از سوی دیگر است.

بر همین اساس است که در ماههای اخیر شاهد موضع گیری شخصیتهای سیاسی اصلاح طلب در این خصوص بوده ایم. محمد خاتمی و عبدالله نوری در یکی از موضع گیری های مشترک اعلام کردند: "اگر حاکمیت برای بازگشت عقلانیت به مدیریت کشور و برای نجات و رهایی از معضلاتی که از همه طرف در حال گسترش است، فضای سیاسی و امنیتی کشور و حصر و حبس ها ی سیاسی و عقیدتی را به سمت گشایشی محسوس پیش ببرد و امید و نشانه هایی از برگزاری انتخاباتی با حد قابل قبولی از پارامترهای انتخابات آزاد، رقابتی و مورد تایید همه جریانات سیاسی که التزام عملی به قانون اساسی دارند، دیده شود، درخصوص چگونگی و شیوه حضور و یا عدم حضور اصلاح طلبان درانتخابات ریاست جمهوری سال آینده پس ازدریافت نظرات رهبران بزرگوار و در حصر جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی و اکثریت احزاب، جریانات و گروه های اصلاح طلب می توان برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات تصمیم گیری کرد."

پس از بیان مقدمه فوق ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:

۱- موضع گیری های مهندس موسوی و مهدی کروبی در روزهای تبلیغات انتخاباتی و بیانیه های ایشان به خصوص بیانیه های مهندس موسوی در ماههای پس از انتخابات و در اعتراض به سیاستهای حاکم، عملا ایشان را به نماد و سمبل اعتراض قانونی به مجموعه سیاستهای غلط و بحران زای حاکم بر کشور تبدیل کرد. مدیریت بحران آفرین و سیاستهای غلطی که آن روزها این دو شخصیت با زبان رسا نسبت به آن معترض بودند و این روزها همگی به آن معترف. صداقت در رفتار و گفتار، قانون گرایی، دوری از عوام فریبی و عوام زدگی و خرافه گرایی، مدیریت مبتنی بر دانش و عقلانیت و در راس آنها اجرای بی تنازل قانون اساسی گفتمانی بود که مهندس موسوی و مهدی کروبی سمبل و نماد آن شدند.از دیگر سو مجموعه سخنان این رهبران در وقایع پس از انتخابات در مورد حق حاکمیت مردم جایگاه آنها را در پیوندی معنادار با انتخابات مساله دار ۸۸، به سمبل پایمردی بر حق حاکمیت ملی و انتخابات واقعی و آزاد تبدیل نمود.

۲- در روزهای سختی که مهندس موسوی و مهدی کروبی عملا به نماد اعتراض به فضای اقتدارگرایانه حاکم تبدیل شده بودند، حاکمیت با حصر غیر قانونی آنها، عملا وارد مسیری شد که معنی آن تایید و تاکید کامل سیاستهای حاکم بود. حاکمیت با این عمل وارد فاز بستن کامل فضای سیاسی کشور شد و به منتقدین پیغام داد حاضر به تغییر فضای سیاسی و مدیریتی کشور و تن دادن به خواسته های مشروع مردم و منتقدین نیست. حاکمیت نشان داد در مقابل حداقل اعتراض قانونی می تواند به شیوه های کاملا غیر قانونی رفتار نماید. در حقیقت باید گفت حصر میرحسین موسوی و کروبی به عنوان نمادهای اعتراض به سیاستهای حاکم، به معنی بستن پنجره های امید به تغییر و درهای ورود به ساختار حکومت تلقی می شود. حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نماد و نشانه اصرار حاکمیت بر حفظ وضع فاجعه بار و بحران زای کنونی است. وقتی حاکمیت موسوی و کروبی را که اگر نماینده اکثریت جامعه ایران نباشند حداقل با روایت رسمی، نماینده تفکر و اندیشه بخش قابل توجهی از مردم اند و اصلاح طلبان و فعالین جنبش سبز کرارا از آنها به عنوان رهبران خود یاد کرده اند، در حصر نگاه داشته است چگونه می توان به حداقل تغییر در نظم سیاسی و روند خسارت بار کنونی امیدوار بود؟

۳- به اذعان اکثر صاحبنظران، کشور در مسیر فروغلتیدن به وضعیت بحرانی و نگران کننده ای است که راه برون رفت از این بحران بازگشت به مسیر حاکمیت عقلانیت، باز شدن فضای بسته امنیتی و نظامی و برگزاری انتخابات با حداقل معیارهای مبتنی بر قانون اساسی است. انتخابات به عنوان دموکراتیک ترین و مسالمت آمیز ترین راه برای تغییر سیاستهای حاکم شناخته می شود. اما وقتی حاکمیت حاضر به پذیرش حداقل حقوق قانونی منتقدین نیست چگونه می توان از انتخابات سخن گفت؟ سخن گفتن از انتخابات و بیان شعارهای شیک انتخاباتی از پشت میز، کار سختی نیست، تلاش برای تغییر سیاستهای حاکم سخت است. رهبران جنبش سبز برای ما سمبل هویت اند؛ حصر آنها به معنی به رسمیت نشناختن اندیشه و عمل ماست. چگونه ممکن است حاکمیتی که هویت و اندیشه ما را به رسمیت نمی شناسد تن به انتخابات با حداقل معیارها دهد؟ معیار و محک تلاش واقعی ما برای تغییر سیاستها از فعالیتهای فانتزی محافظه کارانه، همین میزان تلاش ما برای رسیدن به حداقل حقوق قانونی رهبران جنبش سبزاست. پروژه‌های جدی و تلاش‌های واقعی برای تحول در کشور را از نسبتی که با تلاش برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی داریم، می‌تواند سنجید.

باید پذیرفت تفکر و نظم سیاسی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی را در حصر نگاه می دارد، اساسا اجازه فعالیت سیاسی جدی و تحول خواه را به اصلاح طلبان نخواهد داد و راه را کماکان بر هر نوع تغییر در سیاستهای حاکم خواهد بست. حرف از حاشیه ها زدن و ادای انتخابات را در آوردن، وقتی به ما حتی اجازه داشتن یک حزب منتقد را نمی دهند، وقتی محمد خاتمی برای فعالیت در یک موسسه فرهنگی با انواع موانع و مشکلات مواجه می شود و در شرایطی که نشریه ها حتی سخنان محمدرضا خاتمی و شکوری راد را سانسور می کنند، چیزی جز یک طنز تلخ نیست.

تا وقتی حاکمیت میرحسین و کروبی را در حصر نگاه داشته است هیچکدام از سخنان و خواسته های آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. خواسته های آنها چیزی جز خواسته های برخاسته از قانون اساسی نیست. مطالبه پایان بخشیدن به حصر غیر قانونی رهبران، نه به عنوان پیش شرط، که به عنوان لازمه انتخابات با حداقل معیارهای آن، و بارزترین نشانه اراده حاکمیت برای تغییر فضای سیاسی است. میرحسین و کروبی به روایت ما برای اکثریت مردم و به روایت حاکمیت برای بخش قابل توجهی از مردم سمبل تغییر و اصلاح شده اند.

مطالبه پایان بخشیدن به این حصر، مطالبه گشودن باب دوباره جلب اعتماد مردم است. محمد خاتمی در یکی از آخرین سخنانش تاکید می کند: "شخص من بیش از اینکه به انتخابات بیندیشم به تغییر فضا می اندیشم. اگر حاکمیت هم خواهان انتخابات پرشوری است باید بپذیرد که با این فضا به دست نمی آید. آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و تلطیف فضا نه تنها در برگزاری انتخابات پرشور مؤثر است بلکه سبب نزدیکی دلها و آمادگی همگی برای مقابله با تهدیدها و نیز خدمت به کشور خواهد شد."

بر این اساس جا دارد مطالبه " پایان حصر رهبران جنبش سبز" به عنوان محوری ترین مطالبه اصلاح طلبان به طور جدی پیگیری شود، و این پیغام به وضوح به حاکمیت رسانده شود که اگر خواهان اصلاح وضع موجود و بازگشت اعتماد عمومی است و اگر به دنبال یک انتخابات با مشارکت حداکثری است لازمه این هدف پیش از هر حرکتی پایان دادن به حصر غیر قانونی آقایان میر حسین موسوی مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد است.

کلمه - یوسف حسینی-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • ششصد روز حبس در بن بستی به نام ستاره
 • رفع حصر از میرحسین و کروبی، مقدمه ضروری انتخابات آزاد
 •  
  آخرین اخبار
 • ادامه اعتصاب غذای نسرین ستوده و افزایش نگرانی ها
 • تهدید و ممنوع الملاقاتی یکی از دختران میرحسین و رهنورد
 • مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو: یارانه پرداخت شده از حقوق یك ماه کارکنان مترو کمتر است
 • مهمان پرست در واکنش به بیانیه مشترک وزیران خارجه اتحادیه عرب و اروپا: تعلق جزایر سه گانه به ایران امری بدیهی است
 • سردار جعفری: فناوری ساخت موشک را به غزه منتقل کردیم
 • بیانیه جبهه مشارکت در محکومیت کشتار مردم بی گناه غزه از سوی رژیم اشغالگر فلسطین
 • اسدالله امرایی: هیچ نوشته‌ای در كشوی میز نمی‌ماند/ بحران در نشر و کتاب به دلیل گرانی ها
 • حضور متکی و قالیباف در انتخابات قطعی شده است
 • تعرفه واردات خودرو به نصف کاهش یافت
 • علی مطهری: از حکم حکومتی اطاعت میکنیم و نیازی به پس گرفتن امضا نیست
 • آیت الله خامنه ای طرح سوال از احمدی نژاد را متوقف کرد!!!
 • افزایش قیمت دلار، بازگشت به مرز سه هزار تومان
 • هاشمی رفسنجانی برای ملاقات با مهدی و فائزه به اوین رفت
 • کاهش قیمت سکه و دلار/یک میلیون تومان و 2700 تومان
 • به تعویق افتادن بررسی اصلاح قانون انتخابات
 • ایران دبیرکل جدید D8 شد
 • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
 • نمای نزدیک!
 • اکبر امینی، از بازداشت شدگان سرای اهل قلم آزاد شد
 • محمد نوری زاد به دادسرای فرهنگ و رسانه، به عنوان متهم احضار شد
 •