به روز شده: ۱۱:۳۴ تهران - شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۱

محکومیت به 4 سال حبس، 10 سال تبعید و 74 ضربه شلاق برای فرزند آیت الله طاهری؛ به جرم فعالیت های پدر

امروز: سیدمحمدحسن طاهری فرزند آیت الله طاهری امام جمعه پیشین اصفهان در حکمی از سوی قاضی پیرعباسی به چهار سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ده سال اقامت اجباری در شهرستان زابل محکوم شد.

به گزارش کلمه، سیدمحمدحسن طاهری داماد امام خمینی و فعال سبز که چندی پیش بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادسرای انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبری، به چهار سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تغزیری و ده سال اقامت اجباری در شهرستان زابل محکوم شد.

در بخشی از رای دادگاه به عنوان مصادیق این اتهامات آمده است: تهیه و نگهداری بیانیه های اعتراضی با امضا آیت الله طاهری به فقهای شورای مبنی بر عدم مشروعیت و عدالت مقام معظم رهبری، انتخابات، متهم نمودن جمهوری اسلامی ایران به کشتن مردم، اطلاعیه مبنی بر عدم مشروعیت انتخابات دهم ریاست جمهوری و غاصبانه خواندن ریاست جمهوری، نامه تحریک آمیز خطاب به آقای سیدحسن خمینی و زیر سوال بردم نظام با امضای آیت الله طاهری، نامه خطاب به مقام معظم رهبری با امضا و مهر آیت الله طاهری، نامه خطاب به آقای کروبی و حمایت از ایشان و متهم نمودن نظام به خیانت در زندان های کشور و دعوت علنی به عکس العمل علیه نظام، نامه تحت عنوان استفاده ابزاری از امام خمینی این نامه ها گرچه با مهر و امضای آیت الله طاهری اصفهانی مناظر شده لیکن تماما توسط متهم تهیه گردیده و با خط ایشان می باشد. ترغیب و تحمیل استعفا به پدرش از سمت امام جمعه اصفهان و انتقال آیت الله طاهری به قم و حضور نمادین در مراسم تشییع آقای منتظری. رایزنی و تهیه و تنظیم اطلاعیه مشترک بین آقایان طاهری، صانعی و موسوی اردبیلی در همین زمینه.

متن کامل رای دادگاه به گزارش کلمه به شرح زیر است:

رای دادگاه شعبه ۲۶ دادسرای انقلاب

تاریخ رسیدگی ۱۳/۲/۹۱

پرونده کلاسه ۹۱/۱۸۷۷۵ ط د

شماره دادنامه ۹۱/۱۹۴

مرجع رسیدگی کننده شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران

شاکی: گزارش ضابطین قضایی

متهم: آقای سیدمحمدحسن طاهری فرزند سیدجلال الدین

وکیل: آقای عبدالصمد خرمشاهی

اتهام:

۱- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

۲- اخلال در نظم عمومی

۳- توهین به مقام معظم رهبری

پس از تشریفات قانونی، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی انشا رای می شود.

رای دادگاه:

حسب کیفر خواست صادره در پرونده کلاسه ۹۱/۱۸۷۷۵ / ط - د شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مجتمع شهید مقدس اوین، آقای سیدمحمدحسن طاهری فرزند سیدجلال الدین متولد ۱۳۳۸ شماره شناسنامه ۴۱۸ صادره از قم ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری.

شیعه، تبعه ایران، در این پرونده پس از چهار روز بازداشت به تودیع وثیقه آزاد گردیده و با وکالت عبد الصمد خرمشاهی متهم است به:

۱- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

۲- توهین به مقام معظم رهبری

۳- اخلال در نظم عمومی حسب محتویات پرونده نامبرده

۱- تهیه و نگهداری بیانیه های اعتراضی با امضا آیت الله طاهری به فقهای شورای مبنی بر عدم مشروعیت و عدالت مقام معظم رهبری، انتخابات، متهم نمودن جمهوری اسلامی ایران به کشتن مردم

۲- تهیه و نگهداری اطلاعیه مبنی بر عدم مشروعیت انتخابات دهم ریاست جمهوری و غاصبانه خواندن ریاست جمهوری

۳- تهیه و نگهداری نامه تحریک آمیز خطاب به آقای سیدحسن خمینی و زیر سوال بردم نظام با امضای آیت الله طاهری

۴- تهیه نامه خطاب به مقام معظم رهبری با امضا و مهر آیت الله طاهری

۵- تهیه نامه خطاب به آقای کروبی و حمایت از ایشان و متهم نمودن نظام به خیانت در زندان های کشور و دعوت علنی به عکس العمل علیه نظام

۶- تهیه نامه تحت عنوان استفاده ابزاری از امام خمینی این نامه ها گرچه با مهر و امضای آیت الله طاهری اصفهانی مناظر شده لیکن تماما توسط متهم تهیه گردیده و با خط ایشان می باشد. مضمون این نامه ها توهین به مقام معظم رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس شواهد موجود و اظهارات صریح متهم در دوره های مختلف با استفاده از وجهه پدرش با هدف بهره برداری سیاسی اقدام به فعالیت های تحریک آمیز کرده است.

۷- ترغیب و تحمیل استعفا به پدرش از سمت امام جمعه اصفهان و تنظیم بیانیه در همین زمینه

۸- انتقال آیت الله طاهری به قم و حضور نمادین در مراسم تشییع آقای منتظری و تدارک برگزاری مراسم ترجیم ایشان در اصفهان و رایزنی و تهیه و تنظیم اطلاعیه مشترک بین آقایان طاهری، صانعی و موسوی اردبیلی در همین زمینه و ترغیب آیت الله طاهری به اصرار برگزاری مراسم در مسجد سید اصفهان علیرغم اعلام عدم موافقت شورای عالی امنیت ملی که نهایتا منجر به اغتشاش و برخوردهای خیابانی در اصفهان گردید و متهم مصاحبه ای در همین زمینه با یکی از مجلات خارجی داشته است.

۹- اظهارات تحریک آمیز و جو سازی در رابطه با حوادث حسینیه جماران در دی ماه ۸۸ و القای این مطلب که نظام در حال کشیدن نفس های آخرش می باشد.

۱۰- حضور و فعالیت موثر در تجمعات غیر قانونی منجر به اغتشاش پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری از جمله اغتشاش های روز عاشورای سال ۸۸ و تهیه فیلم و عکس از آن اغتشاش ها

۱۱- توجیه رفتار غیر قانونی سران فتنه و اغتشاش گران روز عاشورا و حرمت شکنی های انجام شده

۱۲- حضور و همراهی و همفکری با عوامل اصلی اجتماعات پس از فوت آقای منتظری در قم به همراهی فرزند ارشد آقای منتظری،

همه این اقدامات در راستای فعالیت تبلیغی علیه نظام صورت گرفته است و لیکن متهم مدعی است که تهیه بیانیه های آیت الله طاهری برای تعدیل و کنترل ایشان بوده است. متن سخنان و مصاحبه های متهم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از صفحات ۱۸۲ تا ۱۸۶ پرونده موجود می باشد و دادگاه دفاعیات متهم را مبنی بر دفاع وی از جمهوری اسلامی و تعدیل و کنترل آیت الله طاهری خلاف محتویات پرونده و مشی عملی ایشان می بیند و توحیهات متهم از عملکرد خلاف قانون خود را پاسخی چون «انما نحن مصلحون» می داند و با توجه به شرح مذکور و دفاعیات غیر موجه متهم و بر اساس و خارج از موضوع وکیل وی، اتهامات وی را وارد دانسته و با استناد به مواد ۵۰۰، ۵۱۴، ۶۱۸ حکم بر محکومیت به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی جهت فعالیت تبلیغی علیه نظم جمهوری اسلامی ایران و دو سال حبس تعزیری جهت توهین به مقام معظم رهبری و یکسال حبس تعزیری جهت اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی منجر به اغتشاش عاشورای ۸۸ و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به جهت ارتکاب جرم اخیر صادر می نماید. ضمنا با توجه به انتساب ایشان به برخی شخصیت ها و خانواده هایی که سنگ بنای جمهوری اسلامی ایران هستند و سوء استفاده وی از این نسبت ها در پیشبرد اهداف سوء خود، دادگاه با استناد به ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی تحمل حبس های یاد شده را به اضافه ده سال اقامت اجباری در شهرستان زابل اعلام می نماید.

این رای ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرسی علی البدل محاکم عمومی تهران

یحیی پیر عباسی

تاریخ ابلاغ رای به متهم

۲۷/۴/۹۱-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • ۳۳ زندانی سیاسی زن خطاب به رئیس زندان اوین: به خاطر این هتک حرمت بزرگ عذرخواهی کنید
 • صادق لاریجانی: اروپاییان چطور به خود اجازه میدهند به محکوین دادگاه های مستقل ما جایزه دهند
 • مسعود صادقی، از هواداران نهضت آزادی ایران برای 6 سال به زندان رفت
 • یکی دیگر از حلقه های تیم احمدی نژاد روانه زندان شد/اینبار معلم زبان مشایی و بقایی
 • نامه خانواده‌های زندانیان سیاسی به صادق لاریجانی: بی‌عدالتی و بی‌قانونی تا کجا
 • معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه : مگر روسای جمهور قبلی زندان می رفتند که احمدی نژاد برود؟
 • محمود مغاری بازداشت شد / بازداشت نگار حائری دختر ماشاء الله حائری در تهران / محکومیت شهروند ۸۵ ساله بهایی به ۳ سال حبس تعزیری
 • آیت الله دستغیب: آقایان توطئه کردند و خدا توطئه‌شان را برملا کرد
 • واکنش خانواده زندانیان سیاسی به اظهارات رئیس سازمان زندان ها مبنی بر تکذیب هرگونه شکنجه در زندانها
 •  
  آخرین اخبار
 • اجاری حکم سنگسار چهار زن در سانسور کامل رسانه های حکومتی
 • بی خبری و نگرانی از وضعیت مهدی خزعلی
 • صنایع کشور نفس های آخر را می کشند؛ باور کنیم بحران جدی است/شهرک های صنعتی تبدیل به قبرستان شده اند
 • وقتی مردم برای بدست آوردن خواسته ای کمر همت بستند، هیچ چیزی نمی تواند مانع از تحقق آن شود
 • نامه مهسا امرآبادی از زندان: ما خود تاریخ هستیم که در لا به لای میله ها تاریخ می سازیم
 • انتقادات تند عضو کانون عالی کارفرمایان به دولت: آمارهای دولت درباره اشتغال و بیکاری قابل اطمینان نیست/شرایط فعلی کشور بحرانی و خاص است
 • دبیر ستاد نظام پرستاری: متاسفانه وضعیت پرستاران در كشور بسیار نگران كننده است
 • با کاهش ارزش پول ملی قاچاق دوباره رونق یافته است/قاچاقچیان سوخت حمایت می‌شوند
 • استقرار جنگنده های انگلیس در امارات / کاهش شدید تجارت ایران و دبی
 • سیدحسن خمینی: شرط عزت، انصاف با مردم است
 • توضیح حسینی درباره‌ تخلف در وزارت ارشاد
 • وزیر اقتصاد: كسری بودجه نخواهیم داشت و پرداخت‌ها متوقف نخواهد شد
 • چالش های پیش روی ایران و نگاهِ جنبش سبز
 • ایران از سوریه هم بنزین وارد میکند
 • یکی از اعضای مجلس خبرگان: جمهوری اسلامی مانند کشتی شکسته است
 • رکورد دولت های احمدی نژاد در مفاسد مالی؛ اینبار در ارشاد
 • مناظره داغ اصغرزاده و برادر حسین/ توهین های شریعتمداری به خاتمی
 • منوچهر متکی: ماجرای عزلم از وزارت را بعد از اتمام ریاست جمهوری خواهم گفت
 • اعتصابات گسترده جدید در پتروشیمی بندرامام
 • سبزهای گمنام/ بازداشت و ضرب و شتم ستار بهشتی، فعال مدنی
 •