به روز شده: ۱۴:۱۶ تهران - جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۱

محمد نوریزاد: مراجع پا درمیانی کنند تا آقای خامنه ای کشور را از فاجعه برهاند

امروز: محمد نوریزاد جهادگر و مستند ساز منتقد در نامه ای دیگر، از مراجع خواسته با پادرمیانی خود نزد رهبری کشور را از فاجعه برهانند: آقایان حضرات، ما در دو قدمی یک فاجعه ی ملی چشم به راه همت "آشکار" شما بزرگان دینی و سایر شخصیت های کشوری هستیم. با این اطمینان که رهبر ما شب تا به صبح قدم می زند و دست بر دست می ساید و منتظر صدای یا الله شماست. مترسید. داخل شوید.

به گزارش کلمه، این روزنامه نگار که در سرکوب های پس از انتخابات بازداشت و ماه ها در زندان به سر برد، بارها در این سه سال و اندی با نامه های خود به رهبری راهکارهایی را برای خروج از بحران در کشورمان ارائه داد. او این بار در نامه ی خود نوشته است: کاش مراجع تقلید و بزرگان دیگر ما می دانستند که "فاجعه" یعنی بر باد رفتن. و می دانستند ما به چند قدمی یک فاجعه ی ملی نزدیک شده ایم. که اگر امروز - آری همین امروز - به چاره جویی اش همت نکنیم، فردا بخاطر ظلم هایی که بر سر مردم بارانده ایم، همین مردم، ما و بانیان و همراهان فاجعه را از سوراخ های اختفا بیرون می کشند و به صورتمان تف می کنند.

وی در ادامه متذکر شده است: نیز همین مراجع و بزرگان می دانند که رهبر ما فردی مغرور است. فردی که انقلابی بودن و مرد بودن و استقلال رأی و شجاعت و شهامت و مسلمانی و نفوذ و جذابیت را در: پای پس نکشیدن از سخن خود می داند. که اگر سخنی و شعاری سرداده "باید" بر سرِ انجام آن سخن سماجت و پافشاری کند. و کاری به عواقب هولناک آن نداشته باشد.

متن کامل نامه که در وب سایت رسمی محمد نوری زاد منتشر شده به شرح زیر است:

معروف است: وقتی نادرشاه بر پسرش رضا قلی میرزا خشم گرفت و به وی گفت: "می دهم فردا صبح چشمانت را از کاسه بیرون بکشند" تا خود صبح نخوابید. قدم می زد و دست هایش را بهم می مالید و آه می کشید. اما چاره ای نبود. حرفی زده بود و "باید" پیِ انجام آن را می گرفت. چرا که اگر از کورکردن پسرش منصرف می شد، سخنش سستی می گرفت. همان فردا هیمنه اش فرو می ریخت و سرداران مرموزش زمزمه درمی پیچاندند: فرمان نادر باد هواست. نادر وقتی اراده ی کاری داشت، انجامش می داد. اکنون که گفته بود: می دهم فردا صبح چشمانت را از کاسه بیرون بکشند، باید آن چشمان پرعاطفه را بیرون می کشید.

حالا ماجرا چه بود؟ رضاقلیِ جوان و نایب السلطنه، پیش روی سرداران به پدر گستاخی کرده بود و پدر تاب فروخوردن آن گستاخی نداشت.

صبح فردا فرمان نادر به اجرا درآمد. خواجگان آمدند و در حضور سرداران، چشمان رضا قلی را از کاسه درآوردند. وقتی کار انجام گرفت و رضاقلی را کشان کشان بیرون بردند، نادر همانجا نعره ای کشید و تف به صورت سرداران خود انداخت و بر سرشان غرید: بی شرف ها، من دیشب تا خود صبح نخوابیدم تا مگر یکی از شماها بیاید و وساطت کند که من چشم این پسر را بیرون نکشم. چرا نیامدید؟ چرا نیامدید؟ چرا نیامدید؟ شماها که می دانستید نادر است و یک رضا قلی. بی حیاها گرفتید و خوابیدید و فکر فردای ایران را نکردید؟

البته سرداران بخاطر خصومتی که با نادر و رضا قلی داشتند پیشقدم نشدند. سوز نادر نیز فایده نداشت. بعد از این حادثه عمر زیادی نکرد. نوشته اند: تا همان شبی که توسط یکی ازسرداران خود در چادرش سلاخی شد، ضجه می زد و از خواب می جهید و نام رضا قلی را صدا می زد.

کاش مراجع تقلید و بزرگان دیگر ما می دانستند: "فاجعه" یعنی بر باد رفتن. و می دانستند ما به چند قدمی یک فاجعه ی ملی نزدیک شده ایم. که اگر امروز - آری همین امروز - به چاره جویی اش همت نکنیم، فردا بخاطر ظلم هایی که بر سر مردم بارانده ایم، همین مردم، ما و بانیان و همراهان فاجعه را از سوراخ های اختفا بیرون می کشند و به صورتمان تف می کنند.

نیز همین مراجع و بزرگان می دانند: رهبر ما فردی مغرور است. فردی که انقلابی بودن و مرد بودن و استقلال رأی و شجاعت و شهامت و مسلمانی و نفوذ و جذابیت را در: پای پس نکشیدن از سخن خود می داند. که اگرسخنی و شعاری سرداده "باید" بر سرِ انجام آن سخن سماجت و پافشاری کند. و کاری به عواقب هولناک آن نداشته باشد.

بارها و بارها و بارها از زبان وی سخنان آتشینی در باب انرژی هسته ای و اینجور چیزها شنیده ایم. و این که ما تا به آخر بر سر این حق مسلم ایستاده ایم. همه می دانیم: برای ایشان عقب نشینی از موضع هسته ای، ای بسا دشوارتر از جابجا کردن دماوند و زنده کردن مردگان باشد. چرا؟ چون فرهنگ شعارپراکنی، اولین خاصیتش این است که مردم را شعارخوار می کند. و اولین عارضه ی شعارخواری نیز در این است که مردم طلبکارانه بر حقانیت همان شعارها شعار می دهند.

اکنون در این مخمصه ی ملی، شعارگو اگر بخواهد پای پس بکشد، شعارخواران به طعنه می گویند: چه شد پس؟ عبور از این "چه شد پس" برای شعارگو به دشواریِ همان جابجا کردن دماوند و زنده کردن مردگان است. به همین خاطر، با غرور بر شعارهای بدون پشتوانه ی پیشین اصرار می ورزد و بر هیزم آتش آنها نیز می افزاید.

اکنون من، محمد نوری زاد، به نمایندگی از آن مردمی که پس و پشت این سماجت [...] را می بینند، با صدای بلندِ آمیخته به التماس به مراجع و سایر شخصیت های مطرح سیاسی کشور می گویم: سخنان و میانجی گری های خصوصی و در گوشی شما با رهبر، اصلاً در اندازه ای نیست که آن غرورِ ملتهب را فروبنشاند و ما را از این فاجعه ی بزرگ و حتمی برهاند. برای چه؟ برای این که آن شعارهای حق مسلمیِ رهبر مگر در پشت درهای بسته بر زبان آورده شده؟ نخیر، بابت هر شعار هسته ای جماعتی از مردم [...] هزاران الله اکبر سرداده اند و ندانسته پای سند تباهی کشور را امضا کرده اند. این که: همگی می میریم و ذلت نمی پذیریم و از شعارهایمان عقب نشینی نمی کنیم. شما از یک کودک سیزده ساله و یک پیرزن هفتادساله ی روستایی بپرسید: حق مسلم یعنی چه که مشت هایتان را برایش گره کرده اید؟

من معتقدم: رهبر ما شب تا به صبح قدم می زند و دست بر دست می ساید تا مگر یک یا چند تن از مراجع ما آشکارا - و نه در پس درهای بسته - دست به ریش خود ببرند و عمامه از سر بگیرند و از رهبر بخواهند: به انرژی های معطل کشور بسنده کنند و دست از انرژی هسته ای بکشند. من اطمینان دارم بمحض رخ دادن این میانجیگری، رهبر عقب خواهد نشست. با این احتجاج که من روی هر که را بر زمین بیاندازم، روی بزرگان و نخبگان دینی را بر زمین نمی اندازم. بیاورید جام زهر را.

من صمیمانه به رهبرمان حق می دهم. ایشان چشم انتظار فریاد بزرگان است اما کسی از آنان نطق نمی کشد. علتش هم ترسی است که سال های سال با ظرافت به بیوت حضرات تزریق شده و اکنون همان ترس ظریف است که نمی گذارد عمامه ای از سر برداشته شود.

پیشنهاد می کنم آقایان یک یا علی ای بگویند و آشکارا بر این سخن متحد شوند. که: آقا جان، همه ی ما برای آن حق مسلم، هم شعار داده ایم و هم هزینه کرده ایم. هزینه اش را اگر ریخته ایم دور، فدای سرتان. شعاری هم اگرسرداده ایم پس می گیریم. با همان قوت و انرژی. مثلا فریاد برمی آوریم: انرژی هسته ای خسته ایم خسته ایم. شما خودت را وامدار آن شعارها مدان. جام زهر را هم شریکی سرمی کشیم. مردانه همه ی ما می آییم وسط. می گوییم همه ی ما در برآمدن این ضایعات پشت در پشت سهیم بوده ایم. همه ی ما که وسط باشیم، هم جام زهر، و هم تبعات بعدی اش سرشکن می شود میان ما که هزاران نفریم و شما که یک نفرید.

آقایان حضرات، ما در دو قدمی یک فاجعه ی ملی چشم به راه همت "آشکار" شما بزرگان دینی و سایر شخصیت های کشوری هستیم. با این اطمینان که رهبر ما شب تا به صبح قدم می زند و دست بر دست می ساید و منتظرصدای یا الله شماست. مترسید. داخل شوید.

محمد نوری زاد

بیست و هفتم مهرماه سال نود و یک-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • حضرت آیة الله خامنه ای بیست وسه سال است که با هیچیک از رسانه های داخلی وخارجی مصاحبه نکرده اید
 • محمد نوریزاد: آقای آملی لاریجانی! شما نفر ششم دستگاه قضایی هستید
 • جایی نخواهم رفت؛ می‌نویسم و فیلم می‌سازم
 • شرح ربایش محمد نوریزاد از زبان خودش/وحشیانه کیف مرا و تلفن همراه مرا ازدستم کشیدند
 • محمد نوریزاد: قلمی که واقعیت های جامعه را نبیند، هیزمی است که به کار سوختن می آید
 • نوری زاد را دریابید، جان او در خطر است
 •  
  آخرین اخبار
 • عزت الله ضرغامی به دادسرا احضار شد
 • واکنش تند حزب‌الله لبنان به قطع برنامه‌های ماهواره‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی
 • آمریکا تعیین کرد: جایزه ۱۲ میلیون دلاری برای دستگیری دو عضو القاعده در ایران
 • اختلاف دولتی ها بر سر قیمت تخم مرغ
 • تاجزاده: ایران به دست کودتاچیان وارد جرگه کشورهای دست چندم منطقه و کشور‌های دسته‌ی آخر جهانی شد
 • در گرامی‌داشت فقیه استبدادستیز، مبلغ دین رحمانی، و همراه جنبش سبز: موحد ایران‌دوستی که "قابل" است
 • حسین مرعشی: الان شرایط جنگ اقتصادی است و آقایان دارند با لباس بزم به جنگ می روند، انگار که به پیک نیک می روند!
 • اصلاح طلب خوب، اصلاح طلب بد
 • احمد قابل و شجاعتِ عقلانی-ايمانی-انسانی
 • آغاز رزمایش بسیج و سپاه در تهران
 • خانواده محکومین به اعدام مقابل بیت رهبری مجددا تجمع کردند
 • بحران برای بیمارانِ خاص؛ تحریم است، دارو نیست
 • منصور ارباب‌سیر اتهام توطئه برای ترور سفیر عربستان را پذیرفت
 • علی لاریجانی: فشارهای اقتصادی بر کشور زیاد است/اید قبول کنیم که در واردات اشتباهاتی داشته‌ایم
 • اعتراض تند روسیه به اتحادیه اروپا به دلیل اعمال تحریم های جدید علیه ایران
 • تغییر نظر وزیر بهداشت: مردم نگران پارازیت نباشند!!!
 • قیمت «100 متری» در نقاط مختلف تهران
 • واکنش مدیر شبکه 3 به برکناری اش: اگر من پورمحمدی خودی نیستم پس کی دیگر خودی است؟
 • نامه شورای هماهنگی راه سبز امید به رئیس شورای ملی سوریه
 • ‫نام من میرحسین موسوی است، مرا می شناسی؟
 •