به روز شده: ۱۷:۱۷ تهران - پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۱

ذخیره سازی گسترده گوشت و تخم مرغ/خسارت 325 میلیارد تومانی صنعت تخم مرغ در 5 ماه اخیر

امروز: در حالی که اوضاع بازار اقتصادی، دسترسی و قدرت خرید مریدم برای تامین کالاهای اساسی خود به وضعیت آشفته ای رسیده و قیمت ها هر روز در حال افزایش است، خبرها حاکی از سیاست دولت در ذخیره سازی برخی از کالاها است. در همین رابطه یکی از مسوولین استان بوشهر خبر از ذخیره سازی تخم مرغ و گوشت در این استان خبر داده است.

به گزارش کلمه، در حالی که مدیریت اقتصادی و سیاست های دولت در کنترل بازار با شکست مواجه شده است و به دلیل افزایش روزانه قیمت ها مردم قادر به تامین بسیاری از اقلام مورد نیاز خود نیستند، مسوولان خبر از ذخیرسازی برخی از اقلام مهم می دهند. گنجی، معاون سازمان صنعت، تجارت و معادن استان بوشهر در همین باره خبر از آغاز ذخیره سازی تخم مرغ و گوشت داده است.

گوشت و تخم مرغ به انبار ها می رود

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮔﻨﺠﯽ، اﻇﻬﺎرداﺷﺖ: اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ درﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: ﻧﺮخ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ دراﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﺎم و ﺑﺰودی وارد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮔﻨﺠﯽ اﻓﺰود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ درﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺮغ اﺳﺘﺎن، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

سیر افزایشی قیمت گوشت و مرغ در ماه های اخیر

درحالی دولت از سیاست جدید خود خبر می دهند که در ماه های گذشته افزایش شتابان قیمت کالاهای اساسی از جمله اقلام خوراکی، قدرت خرید و دسترسی مردم به این اقلام را به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر صنایع مرتبط از جمله مرغداری ها نیز به دلیل مشکلات اقتصادی فراوان از جمله موانع موجود در تهیه مواد لازم به حالت ورشکسته و نیمه تعطیل در آمده اند. این نکته ای است که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به آن اشاره کرده است.

توکلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس می گوید: صنعت مرغ‌داری کشور به‌‌علت کاهش قیمت مرغ تعطیل شده است و بسیاری از مرغ‌داران کار خود را تعطیل کرده‌اند، هم‌چنین در زمینه تولید تخم مرغ به‌‌علت گرانی قیمت‌ها مردم به ستوه آمده‌اند، اگر دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرده است باید بتواند قیمت‌های موجود در بازار را کنترل کند.

مرغداران هم اعتراض دارند

نارسایی ها و عدم تعادل بازار، در ماه های اخیر نه تنها نارضایتی مشتریان را در پی داشته، بلکه اعتراضات بسیاری را نیز از سوی مرغداران موجب شده است.

سیدفرزاد طلاکش در گفتگو با مهر، درخصوص ارزیابی قیمت های اعلام شده برای تخم مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای قیمت گذاری تخم مرغ، بصورت کاملا یکطرفه و بدون در نظر گرفتن خسارت صنعت تولید تخم مرغ در ۵ ماهه نخست سال جاری که درحدود ۳۲۵ میلیارد تومان بوده است اقدام کرده است.

به گفته وی هیچ نماینده ای از سوی این تشکل در جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین نرخ تخم مرغ حضور نداشته است.

دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار ایران خاطرنشان کرد: درحال حاضر بنا برشرایط حاکم بر مسئله تامین نهاده های خوراک مرغ بویژه قیمت انواع مکمل های مصرفی و حتی نهاده های اصلی که طی چندماه گذشته رشد بی سابقه ای داشته است قیمت برآوردی هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حداقل ۳۰۵۰ تومان محاسبه می شود.

ذخیره سازی، اولویت فاز دوم هدفمندی

آنطور که مسوولان اقتصادی تیم دولت اذعان کرده و می کنند سیاست ذخیره سازی کالاها از جمله دستورات ویژه رییس دولت و اهداف پیش بینی شده در فاز دوم هدفمندی یارانه ها است. همشهری نیوز در همین رابطه خبر داده بود: دولت تلاش جدی و گسترده‌ای را برای ذخیره‌سازی ۲۴قلم کالای اساسی و برخورد با متخلفین آغاز کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران با بیان اینکه ذخیره‌سازی‌ ۲۴قلم کالای اساسی در دستور کار جدی دولت قرار گرفته، گفت: رییس [دولت] دستور لازم را در این زمینه صادر کرده تا ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به‌مدت سه ‌ماه آغاز شود. یحیی آل اسحاق ذخیره‌سازی کالاها را یکی از روش‌های کنترل بازار در شرایط بحرانی قلمداد کرد و به فارس گفت: پیش از این نیز دولت نهم برای ذخیره‌سازی کالاها به‌مدت دو سال تمام توان خود را بسیج کرده بود.

وی با اشاره به سوابق ذخیره‌سازی کالا برای تنظیم بازار تصریح کرد: زمانی که من در وزارت بازرگانی بودم با سه میلیارد دلار ۲۴قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم را ذخیره‌سازی کرده بودیم و اگر تورم در کشور۴۰درصد بود با ذخیره‌سازی مناسب کاری انجام دادیم تا منحنی قیمت کالاهای اساسی یک منحنی طبیعی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران افزود: اگر این ۲۴قلم کالا با ذخیره‌سازی و تنظیم بازار مناسب کنترل شود فضای عمومی جامعه در آرامش خواهد بود.

همچنین در مرداد ماه گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خبر از همین سیاست داده بود. وی گفت: با دستور ویژه رئیس [دولت] و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، ذخیره‌سازی استراتژیک کالاهای اساسی حداقل معادل سه ماه نیاز کشور، در دستور کار قرار گرفت.

افزایش قیمت نایلون‌های بسته‌‍‌بندی مرغ/ مرغ کیلویی ۴۱۰۰ تومان

از دیگر سو صبح امروز مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه قیمت نایلون‌های بسته بندی مرغ در بازار افزایش یافته است، از مسئولان خواست نظارت جدی نسبت به عرضه مواد اولیه داشته باشند.

حسین مقدم نیا در گفتگو با مهر در رابطه با مهمترین مشکل مرغداران گوشتی اظهارداشت: به دلیل شرایط اقتصادی که هم اکنون در کشور حاکم است، تولیدکنندگان این بخش در فشار قرار دارند.

وی افزود: به عنوان مثال، با افزایش نرخ دلار در بازار نرخ سایر محصولات به ویژه مواد اولیه افزایش یافته است به طوری‌که هم اکنون قیمت نایلون‌هایی که باید مرغ را در آن بسته بندی کرد، نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است و این افزایش قیمت تاثیر غیرمستقیم بر هزینه تمام شده تولید گوشت مرغ می گذارد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران تصریح کرد: از مسئولان مربوطه می خواهیم که نظارت جدی نسبت به عرضه مواد اولیه داشته باشند تا تولیدکنندگان برای تهیه آن دچار مشکل نشوند.

وی درخصوص قیمت مرغ در بازار عنوان کرد: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری در حدود ۳۰۰۰ تومان و قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ در بازار حدود ۴۱۰۰ تومان است.

مقدم نیا همچنین در رابطه با به تعویق افتادن جلسه کارگروه ویژه کشاورزی برای بررسی مشکلات مرغداران عنوان کرد: متاسفانه چندین بار است که جلسات این کارگروه بنا به دلایل مختلف به تعویق افتاده است به‌طوری‌که هم اکنون تولیدکنندگان از برگزاری این جلسات ناامید شده اند.

آیا روند افزایشی قیمت ها متوقف می شود

دولت احمدی نژاد که این روزها به شدت درگیر مسایل و بحرانهای شدید ارزی و تلاطم در بازار اقتصادی است، در حالی که به اعتقاد کارشناسان از ابتدا بدون برنامه مشخص وارد قدرت شد، هنوز هم برنامه ای بلند مدت و راه حلی ثابت برای مشکلات ارائه نمی دهد.

همانطور که در برابر مشکلات بازار ارز بارها و بارها شاهد به کارگیری سیاست های مقطعی و شکست خورده بودیم، و هم اکنون نیز بازار ارز با وضعیت شدیدا آشفته همه ی حوزه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده، در زمینه کالاهای اساسی نیز شاهد تصمیم جدید و مقطعی دیگری از سوی دولت هستیم. قطعا مشکلات موجود در صنف تولیدکنندگان و همچنین در بازار خانوار، ریشه های بلندی در سیاست های سال های گذشته دولت دارد، امری که نه تنها با ذخیره سازی مشکلی از آن کم نمی شود بلکه دیگر به حالت موقت نیز سکون نمی یابد. بازار مرغ و گوشت نیز تافته ای جدا بافته از بازار و اقتصاد کشور نیست و ثبات نیز با راه حل های سطحی و مقطعی به آن بازنخواهد گشت.
منبع: کلمه-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • علی رغم وعده های داده شده بازهم تخم مرغ گران شد
 • بازهم وعده مسئولین برای کاهش قیمت تخم مرغ
 • پیوستن موز به صف شیر و مرغ
 • مرغ هم چند نرخی شد
 • تكلیف قیمت تخم مرغ و شیر امروز مشخص می شود
 • رئیس انجمن مرغ گوشتی کشور: مرغ‌های وارداتی در بازار عرضه نشوند
 • کاهش نیروی کار مرغ‌داری‌ها، برای فرار از بحران
 • قاچاق مرغ جرمی جدید و دردسری تازه برای پلیس!
 • نگرانی کارگران مرغداری های از ترس بیکاری به دلیل واردات بی رویه
 •  
  آخرین اخبار
 • نامه یک دانشجوی بازداشتی به آیت الله خامنه ای/انباشت زندان‌ها از بهترین سرمایه‌های ایران، در ‌‌نهایت شما را از سریر قدرت به زیر خواهد کشید
 • افزایش ۱۵درصدی کودکان کار در شهر تهران
 • افزایش بی سابقه قیمت خودرو در کشور
 • عضو جبهه پایداری و فراکسیون روحانیون: بلای بنی صدر را سر احمدی نژاد می آوریم
 • علیجانی: اعتراضات بازار، خودجوش و قابل پیش بینی بوده
 • بعد از ۲۶ ماه سکوت خبری معاونت فرهنگی ارشاد: کاغذ در اولویت‌های ستاد تدابیر ویژهٔ اقتصادی قرار ندارد
 • تاثیر مستقیم بی‌ثباتی نرخ ارز بر زندگی كارگران
 • واکنش صرافی‌ها به موضع انفعالی دولت در بازار سیاه: خرید و فروش نمی‌كنیم
 • پرداخت شدن معوقات حقوقی كارگران نوین سرام پس از 8 ماه
 • احمدی نژاد: ایران اساساً تهدیدات رژیم صهیونیستی را به حساب نمی‌آورد/ ما برای اسد تعیین تکلیف نمی کنیم
 • توافق اصناف برای بازگشایی بازار از شنبه
 • واکنش‌ قوه‌قضائیه‌‌ به‌ خبر بازدید احمدی‌ نژاد از اوین
 • جوانفکر عامل تصمیم احمدی نژاد برای بازدید از اوین
 • تداوم تعطیلی بازار تهران در روز پنجشنبه
 • واکنش کلینتون به اعتصاب بازار تهران: وضع اقتصاد ایران اثر تصمیمات دولت ایران است تا تحریمها/ حاضریم تحریم را برداریم
 • سبزهای گمنام/ آزادی محمد آزادی از زندان اوین
 • عسگر اولادی: تظاهرات دیروز بازاریان علیه روش ناپسندی که به هر بهانه‌ای رونق کسب و کار را از بین برده است باید مورد توجه قرار بگیرد
 • پیام تقدیر و تبریک بیش از ۶۰۰ فعال فرهنگی، سیاسی و مدنی به سید محمد خاتمی
 • تازه‌ترين گزارش سن اميد به زندگی در ايران
 • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز
 •