به روز شده: ۱۵:۳۱ تهران - سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۱

آقای هاشمی! به خانواده بزرگ زندانیان سیاسی خوش آمدید

امروز: در دو روز گذشته، دو فرزند آقای هاشمی رفسنجانی بازداشت شدند. اجرای حکم فائزه هاشمی، درست در روزی انجام شد که قرار بود برادرش مهدی به کشور برگردد. فردای آن روز هم سعید تاجیک که متهم به هتاکی ناموسی به فائزه هاشمی بود و آزاد بودنش در افکار عمومی سوال برانگیز می نمود، به زندان برده شد تا نمایشی از عدالت قضایی به مردم عرضه شود. غافل از اینکه اگر هیچ دلیل دیگری هم بر سیاسی بودن این بازداشت ها نباشد، همزمانی آشکارا عامدانه ی آنها، با زبانی صریح فریاد می زند که این احکام و این رفتارها سیاسی است، نه قضایی، و صحبت از اجرای قانون و عدالت در این پرونده ها، تنها یک شوخی است.

طبعا در نظام جمهوری اسلامی آرمانی - و نه نظامی که هم اکنون ربوده و استحاله شده و از آنچه قرار بوده باشد دیگر چیزی در آن باقی نمانده - همه باید در برابر قانون مساوی باشند؛ چه فرزند رئیس جمهور اسبق، چه فرزند رهبر فعلی، چه معاون رئیس دولت، چه سپاهیان متخلف و سرکوبگران مردم در خیابان ها و ... و حتی شخص ولی فقیه، که برابری او با دیگر شهروندان، از جمله اصول اجرا نشده و معطل مانده ی قانون اساسی است. اما مردم کوچه و خیابان بهتر از همه ی تحلیلگران می دانند که بازداشت یکباره ی فائزه و مهدی هاشمی، سیاسی است و برای تحت فشار قرار دادن هاشمی؛ حال هر تحلیلی که از هدف و غایت این فشار و برخوردها داشته باشیم.

اما یک جنبه از ماجرا هست که موضوع این نوشته است؛ اینکه آیت الله هاشمی به آنچه که فردای روز انتخابات ۸۸ با فرزندانش در میان گذاشته بود، در مجموع پایبند مانده و به جای همدستی با حاکمیتی که جدایی از مردم را در پیش گرفته، ایستادن در کنار مردم را انتخاب کرده است. این انتخاب در سخنان وی در نماز جمعه ۲۶ تیر ۸۸، در بسیاری از یادداشت ها و سخنرانی های پس از آن و نیز در راهکارهایی که برای خروج از بحران ارائه شده و آخرین آنها تاکید بی کم و کاست بر برگزاری انتخابات آزاد بود، نیز بازتاب پیدا کرده است. بهای این تصمیم هاشمی نیز جفاهای مکرری بود که در این سه سال بر او رفت، و آخرین آنها بازداشت فرزندانش؛ برخوردی که شرایط را تا حد زیادی متفاوت از قبل کرده است.

فرزندان آیت الله اکنون پیش «بچه های مردم» رفته اند. آنها که جریان اقتدارگرا شایعات بسیاری را علیه شان پخش کرده بود، اکنون در وضعیتی همانند بسیاری از فرزندان کشور و انقلاب قرار گرفته اند که از سه سال قبل به زندان های حاکمیت غاصب نظام برده شدند. حالا دیگر، بی حرف پس و پیش، می توان گفت که: آیت الله هاشمی نیز اکنون یکی از اعضای خانواده بزرگ زندانیان سیاسی در ایران است. خانواده ای که هزاران تن از دلسوزان انقلاب و دوستداران امام، منتقدان دلسوز رهبران نظام و ایثارگران بی نام و نشانی که خیلی ها آنها را نمی شناختند، در سه سال اخیر به عضویت آن درآمده اند.

بی تردید و بی تعارف، بخشهایی از جامعه ایران به هاشمی نقدهای جدی داشته اند. برخی که به سوابقی از نظام انتقاد دارند، او را نیز در خطاهای گذشته سهیم می دانند. برخی دیگر از روحیات و عملکرد دولت او و به ویژه از سیاستهای اقتصادی دوره ی سازندگی ناراضی بوده اند و هنوز آن گلایه ها در فکر و بیان آنها باقی مانده است. برخی دیگر هم موقعیت میانه رو و نیز شیوه ی خاص سیاست ورزی او را نمی پسندند. البته بخش قابل توجهی از جامعه هم همین هاشمی را با همه خصوصیات و سوابق و حتی گاهی تناقض هایش، می پسندند و حتی برخی شخص او را نجات بخش کشور در شرایط بحرانی موجود می دانند. نقدها و نگاه هایی که بسیاری از آنها بصیرانه، عمیق، واقع بینانه و یا دست کم قابل تأمل است.

اما در کنار همه ی این ذهنیت های موجود در جامعه، دو سابقه ی مهم نیز وجود دارد که نمی توان نادیده شان گرفت: اول اینکه با همه تخریب ها، بخش قابل توجهی از جامعه و اکثریت خوبی از نخبگان در انتخابات نهم ریاست جمهوری بر سر حمایت از او در برابر نامزد جریان تحجر و خشونت، اجماع کردند؛ و دوم اینکه مواضع همدلانه هاشمی رفسنجانی در سه سال اخیر با معترضان و منتقدان و مسیری که او - به گفته ی دخترش فاطمه، در مصاحبه با کلمه - از فردای روز انتخابات، انتخاب کرد و در نمازجمعه ی مشهور تهران نیز عیان شد و در برکناری از ریاست مجلس خبرگان نیز پاسخ گرفت، از خاطر مردم نرفته است.

اکنون موقعیت سی ساله و موضع سه ساله ی آیت الله، به این نقطه منتهی شده که نظامی که او نقش غیر قابل انکاری در ایجاد و تثبیت آن داشت، فرزندانش را زندانی کرده و در کنار صدها فرزند دیگر این نظام و کشور نشانده که تنها جرمشان انتقاد و خواست اصلاح و بازگشت به آرمان های اولیه انقلاب است؛ جرمی به بزرگی مجیز نگفتن، آنچنان که خود هاشمی گفته است. این جرم بزرگ البته برای حاکمیت اقتدارگرا و انحصارطلب فعلی قطعا مایه ی سرشکستگی است؛ اما بی شک برای هاشمی مایه ی سربلندی است. او حالا دیگر شخص دوم یا چندم نظام نیست، یکی از مهمترین چهره های کهنه کار انقلاب است که از بسیاری از وابستگی ها دل کنده و در تقابل با سلطه ی خودکامگی مطلقه ی فردی و برادران قاچاقچی و دولت انحرافی و روحانیان دین به دنیا فروخته و بسیجیان جنگ ندیده و ...، سمت دیگر را برگزیده و با مردم بودن را انتخاب کرده است.

آقای هاشمی! به جمع مردم مظلوم و بی پناه، به جمع خانواده های زندانیان سیاسی، به جمع رانده شدگان از قدرت به جرم پایبندی به حقیقت، به جمع کسانی که از سال ها قبل به تحقق آرمان های انقلاب با شیوه های موجود تردید کردند، به جمع مدیران سابق نظام که بر باد رفتن سرمایه های کشور را می بینند و جز خون دل خوردن کاری نمی توانند، به جمع آنها که ۳۳ سال قبل به خیابان ها آمدند تا به ۲۵۰۰ سال حکومت سلطانی پایان دهند و امروز می بینند هنوز به آنچه که می خواستند نرسیده اند، به جمع کسانی که انقلاب را منحرف شده می بینند و می خواهند هرطور که می توانند برای بازگرداندن آن به مسیر اصلی آستین ها را بالا بزنند، به جمع صاحبان چشم های نگرانی که بیمناک آینده ی ایران اند، به جمع مظلومانی که تنها عدالت را می خواهند و امید چندانی به تحقق این آرزو در دوره حاکمیت فعلی ندارند، به جمع متکثر آنها که با هر فکر و جهتگیری سیاسی می خواهند از گذشته درس بگیرند و انقلاب را از دست غاصبان نجات دهند و به مردم بسپارند؛ به راه سبز امید که می خواهد ایران فردا را رقم بزند، خوش آمدید.

خوب می دانید که راهی که در پیش گرفته اید و گرفته ایم، دشوار و طاقت فرسا است؛ هزینه ها دارد و سختی ها به همراه می آورد. اما این کاهش وابستگی به قدرت و فرصت بی نظیر برای همراهی با ملت را قدر بدانید. تاریخ گاهی فرصت های غیر قابل تکراری پیش روی ما می گذارد. از امام علی (ع) آموخته ایم که فرصت ها چون ابرها در گذرند؛ و باز آموخته ایم که به مالک اشتر فرموده است: مردم همانگونه درباره تو قضاوت می کنند که تو درباره ی پیشینیان قضاوت می کنی. شرط قدر دانستن این فرصت، التزام به الزامات این موقعیت است، که چگونگی آن را سیاستمداری چون شما بهتر می دانید.

مردم می دانند و شما هم لازم است بیش از پیش توجه کنید که امروز وقت توقف در گذشته نیست؛ برای نجات ایران و گذر به فردایی عبور کرده از بحران، باید همه دست به دست هم دهیم و نگذاریم میراث امام و انقلاب و ثمره ی خون شهیدان و جهد همه ی جهادگران تاریخ معاصر ایران، به ویژه شهدای انقلاب و دفاع مقدس و جنبش سبز مردم ایران و آسیب دیدگان و رنج کشیدگان و تمام این دوران اخیر ایران عزیز، به پای قدرت طلبی های موجود و خودخواهی و یکه سالاری حاکم و انبوه فسادها و انحراف های ناشی از آن، قربانی شود. باید همچون سال های دفاع مقدس، یک یاعلی و یا همچون سال ۸۸ یک یاحسین بگوییم و یکصدا و یکدل بر راهی که انتخاب کرده ایم، بایستیم؛ حتما در این صورت، دست یاری حق نیز یاریگر ما خواهد بود که خود وعده داده است: الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون.

کلمه - سید مهرداد طباطبایی-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • حکم حبس برای ۵ جوان سیرجانی به دلیل مطالبشان در فیس بوک
 • ۶۲۸ سال زندان برای ۱۰۰ نفر
 • رئیس سازمان زندان‌ها: فائزه هاشمی از مجرمان امنیتی است و مشمول عفو نمیشود
 • انتقاد هاشمی رفسنجانی از تحریف تاریخ جنگ توسط "جبهه‌ ندیده‌ها"
 • مهدی هاشمی بازداشت شد/واکنش آیت الله هاشمی رفسنجانی به این بازداشت
 • مهدی هاشمی در دادسرای امنیتی اوین حاضر شد
 • روایت مهدی خزعلی از دیدار خصوصی دیروز با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • فاطمه هاشمی رفسنجانی: پدر گفته بود اگر مجیزگو نشوم برای شما پرونده‌سازی می کنند
 • محسن هاشمی: مهدی خواهد آمد و به تمام اتهامات پاسخ خواهد داد/جنجال ها انتخاباتی است
 •  
  آخرین اخبار
 • محمود امیری مقدم: اهدا جایزه صلح دانشجویان به مجید توکلی مدنی و غیرسیاسی بوده است
 • محکومیت مه آفرید خسروی به پرداخت ۳۴۰۰ میلیارد تومان
 • آزادی محمد صادق رهبری از فعالان جنبش سبز
 • کرباسچی: احمدی‌نژاد و تیمش شرایطی ایجاد كرده كه همه اصلاح‌طلب شده‌اند
 • مقایسه‌ای میان زرادخانه جنگی اسرائیل و ایران
 • 10 پيشنهاد احمدی نژاد برای استقرار قانون!!!
 • نرخ تورم و نرخ سود بانکی
 • فائزه؛ همراه جنبش سبز در اوین
 • علی رنجبر و حمیدرضا عبدالهی مترجم و وبلاگ نویس طی هفته گذشته بازداشت شدند
 • بیکاری ۲۰۰ کارگر كارخانه الکتریک خودرو شرق
 • جلال ذکایی: صنعت چاپ ناكارآمد است چون مدیران ناكارآمدند
 • تعطیلی کارخانه بنیان دیزل و بیکاری 400 کارگر
 • وزیر بهداشت: از هر ۱۵زن یک نفر سرطان سینه دارد
 • عضو کمیسیون امنیت ملی: در سوریه حضور داریم اما تنها تجربیاتمان را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم
 • فاطمه هاشمی: صادق لاریجانی و محسنی اژه‌ای نمی‌خواستند مهدی به کشور بیاید
 • سکه تمام بهار آزادی؛ بیش از یک میلیون تومان/دلار 2523 تومان
 • هشدار بان کی مون به احمدی نژاد در نیویورک
 • نرخ ارز هر روز حدود ساعت 8 صبح اعلام میشود
 • بعد از فائزه هاشمی، سعید تاجیک هم بازداشت شد
 • فاطمه هاشمی: فائزه میگوید هیچ اقدامی برای من نکنید
 •