به روز شده: ۱۱:۴۸ تهران - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۱

بازخوانی دیدگاه فقیه فقید درباره راه سبز امید

 پاسخ آیت الله العظمی منتظری به نامه میرحسین موسوی در سه سال قبل

امروز: در میانه ی شهریور ماه ۱۳۸۸ میرحسین موسوی در راستای بیانیه های قبلی و با نیت برون رفت عملی از بحرانی که دیگران آن را نادیده گرفتند و نیز حرکت در راستای جنبش سبز که همانا جنبشی در راستای قانون اساسی وتحقق اصول معلق مانده ی آن بود بیانیه ای صادر کرد و ضمن ارائه راهکارهایی عملی، ساز و کار هایی دلسوزانه برای شکل گیری ایده ی "راه سبز امید" پیشنهاد داد.

به گزارش کلمه، "راه سبز امید" در نظر موسوی در واقع ادامه حرکت تاریخی مردم به سوی تعالی و راهی برای تحقق شعار های انقلاب اسلامی بود و هست. البته در آنزمان هنوز پرده ها از سناریوی تمامیت خواهان نیفتاده بود و نیت آنان برای مخالف خوانی نیروهای انقلاب و بیرون گذاشتن خیل جوانان از دایره ی خودی ها و چسباندن سر آنان به سقف!! بر ملا نشده بود و تصور می شد اقتدار گرایان قاعدتا باید از نگاه داشتن خیل عظیم مردمی در ذیل خیمه نظام با شکل گیری گفتمان بر آمده از انقلاب اسلامی که همان "راه سبز امید" بود خرسند نیز باشند.

اما چنانچه بعدا مشخص شد مخالفان مردم به چیزی جز سر به زیر آوردن و "بله قربان گویی" رضایت نمی دادند و تنها بقا برایشان مهم بود و نه دین. چه اینکه حتی دین را دام کردند و سبز های دیندار را که نماینده ی اکثریت مردم سبز اندیشی بودند که سبز خود را از راه اهل بیت گرفته بودند به زندان افکندند و رسانه های آنان را ستاندند یا محدود کردند و تریبون دولتی را به دست دین ستیزان دادند و به دروغ آنان را نماینده ی جنبش سبز معرفی کردند تا این القا را به مردم نمایند که جنبش سبز همان پوستین وارونه ای است که اقتدارگرایان به مردم معرفی می کنند و دین را باید فقط در نزد آنان جست.

در چنین شرایطی، در آن زمان موسوی در نامه ای که به عموم مراجع عظام تقلید نوشت، از نیت خود برای نوشتن این بیانیه گفت و تعدادی از مراجع عظام تقلید نیز به این نامه پاسخ دادند. از جمله آیت الله منتظری که نظراتی صریح و خواندنی را درباره نامه مهندس موسوی، قلمی کرد.

کلمه به بهانه نودمین سالروز تولد آیت الله العظمی منتظری، نامه ی موسوی به مراجع تقلید و پاسخ آیت الله منتظری را مجددا منتشر می کند و سبزاندیشان و علاقه مندان را به مطالعه آن فرا می خواند:

نامه میرحسین موسوی به مراجع عظام تقلید

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت ایت الله العظمی...

با سلام. پیرو حوادث چند ماهه اخیر بیانیه ضمیمه از سوى اینجانب صادر‏ ‏شده است. احساس نیازى که همواره براى همفکرى و همکارى با مرجعیت‏ ‏گرانقدر و روحانیت متعهد وجود دارد مرا تشویق کرد تا نسخه اى از آن را‏ ‏جهت اخذ راهنمایى تقدیم کنم.

‏ ‏اولین هدف در این بیانیه آن است که اگر خشم و نارضایتى در مردم به‏ ‏وجود آمده است آنان تصور نکنند که این احساسات منفى انباشته شده در‏ ‏ضمیرشان متوجه دین است . این رسالتى است که به نظر مى‎رسد بر عهده ‏ ‏تمامى کسانى که اسلام بر آنان حق حیات دارد و در رأس آنان روحانیت‏ ‏اسلام قرار گرفته باشد تا اجازه ندهند اقشار مختلف ، على الخصوص جوانان‏ ‏که اینک اکثریت جامعه ما را نیز شکل مى‎دهند میان برداشت هاى‏ ‏نادرست ، گزینشى و سطحى از دین و حقیقت آن اشتباه کنند و بر اثر‏ ‏هیجان هاى عاطفى از اسلام فاصله بگیرند.

‏ ‏رسانه هاى دولتى اصرار دارند که ما را مسبب و محرک حوادث این چند‏ ‏ماهه معرفى کنند، حال آن که رفتارهاى مسئولان کشور نه فقط در‏ ‏انتخابات ، بلکه از سال ها پیش هیمه هایى را انباشته بود که با خطاهاى این‏ ‏ایام شعله ور شد و با باد نخوتى که بر آن دمیدند ابعاد این آتش روز به روز‏ ‏توسعه پیدا کرد. اینجانب قطعا حق را به مردمى مى‎دهم که با برخوردهاى‏ ‏غیراسلامى ، غیرقانونى و غیرمنصفانه حقوقشان پایمال شده است ; و با‏ ‏استناد به مدارک غیرقابل انکار بدون تردید اعتقاد دارم که در انتخابات‏ ‏تقلب هاى سازمان یافته و وسیع رخ داده است . در عین حال اگر در موجى‏ ‏که از خشم مردم برخاسته است احساس خطر براى اصل کشور و اصل‏ ‏نظام نمى کردم ، برایم سخت نبود که بیست سال دیگر سکوت کنم .

‏اما این گونه نبود و نیست که مردم با سکوت یا سازش یک نفر دست از‏ ‏حرکت خود بردارند، بلکه پس از مدت کوتاهى بلاتکلیفى به زودى این‏ ‏حرکت از نو و با شکلى کور و در حالى که به هیچ یک از دلبستگان به نظام‏ ‏اعتماد نداشت آغاز مى‎شد، و چه بسا دیگرانى که براى این کشور و ملت‏ ‏خواب هاى ناگوار دیده اند در هدایت آن به سوى منافع و مطامع خود طمع‏ ‏مى‎کردند.

‏هدف دیگر از این بیانیه و نیز بیانیه ها و حرکات قبلى این است که‏ ‏تکاپوهاى مردم در چهارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشکنى هاى‏ ‏خطرناک نیفتد. این خطرى است که اگر محقق شود به راحتى مى‎تواند از‏ ‏ایران افغانستان و عراقى دیگر بسازد. ما نمى توانیم براى خوش آمد کسانى‏ ‏که نمى توانند این خطر را ببینند وظیفه خود را در پیشگیرى از آن فراموش‏ ‏کنیم ، کما این که نمى توانیم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته هاى به‏ ‏حق مردم و بازگو کردن آن در گفته هاى خود از آنان دعوتى براى آرامش‏ ‏داشته باشیم.

‏مرحوم ملا محسن فیض کاشانى در رساله الفت نامه غایت اکثر تکالیف‏ ‏شرعیه را حصول محبت و الفت اجتماعى ذکر مى‎کند. نتیجه اى که از این‏ ‏محبت و الفت ناشى خواهد شد همان چیزى است که در علوم جدید از آن با‏ ‏عنوان شبکه هاى اجتماعى نام مى‎برند، به عنوان راهى براى مهار حکومت‏ ‏و بازداشتن آن از تکرار خطاهایش ، و به مثابه روشى که به سرزندگى‏ ‏اجتماعى بینجامد و بسترى که توان ها و عواطف به هیجان آمده را در بستر‏ ‏خود جاى دهد و از سرریزهاى تخریب کننده آن جلوگیرى کند، تقویت‏ ‏شبکه هاى اجتماعى در این بیانیه توصیه شده است . این پیشنهاد‏ ‏مى‎توانست بنا بر آن چیزى که فیض مى‎فرماید رونویسى از نسخه اسلام‏ ‏تلقى شود، اگر چه کسانى که در بى انصافى مبالغه مى‎کنند آن را رونویسى از‏ ‏نسخه سیا خوانده اند.

‏و سرانجام در این بیانیه راهکارهایى براى برون رفت از بحران فعلى ارائه‏ ‏شده است که امیدوارم مورد اعتنا قرار گیرند.

‏‏۱۳۸۸/۶/۲۱‏‏

‏‏با احترام - میرحسین موسوى ‏

پاسخ آیت‌الله العظمی حسینعلی منتظری

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

جناب آقاى مهندس میرحسین موسوى دامت توفیقاته

‏پس از سلام و تحیت ; نامه مورخ ‏۱۳۸۸/۶/۲۱‏ جنابعالى همراه با ضمیمه ‏ ‏آن واصل و ملاحظه گردید. شخصیت جنابعالى و تعهدتان نسبت به‏ ‏ارزشهاى دینى و اخلاقى و اهداف انقلاب و خدمات ارزنده دولت شما در‏ ‏دوران جنگ تحمیلى و حمایت هاى مکرر مرحوم امام خمینى (ره ) از شما براى‏ ‏همگان روشن است . در جریان انتخابات ریاست جمهورى اخیر و وقایع و‏ ‏فجایع بعد از آن که شما مورد توجه اقشار وسیعى از مردم و نخبگان قرار‏ ‏گرفتید، در حقیقت از آزمایش و ابتلاء بزرگى در پیشگاه خداوند متعال و‏ ‏در مقابل مردم آگاه ، سربلند بیرون آمدید; و تاکنون در حد امکان و توان‏ ‏خویش از حقوق تضییع شده مردمى که با شرکت در انتخابات ریاست‏ ‏جمهورى افتخار بزرگى را براى کشور آفریدند دفاع نمودید، که جاى بسى‏ ‏تقدیر و تشکر دارد.

‏امور پیشنهادى ضمیمه نامه جنابعالى که در حقیقت تقویت و فعال نمودن‏ ‏شبکه هاى اجتماعى و نهادهاى مردمى است ، امورى معقول و سنجیده و‏ ‏مطابق مقتضاى حال و شرایط کشور، و نیز مطابق دستور قرآن است که‏ ‏مى‎فرماید: (یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا...)، (سوره ‏ ‏آل عمران ، آیه ۲۰۰); اگر با انصاف و به دور از تنگ نظرى مورد بررسى قرار‏ ‏گیرد و آنها را عملى سازند و جو پلیسى و بگیر و ببند کنونى خاتمه یابد،‏ ‏مى‎تواند راه مفید و موثرى براى برون رفت از بحران کنونى - که در اثر‏ ‏قدرت طلبى و خودخواهى و غرور و ندانم کارى ها دامنگیر جمهورى‏ ‏اسلامى شده است - باشد و سنگ بناى تحولى مثبت در جهت اصلاح نظام‏ ‏و حفظ آن از خطر فروپاشى و انشقاق و پراکندگى صفوف ملت‏ ‏گردد.

‏‏البته توجه دارید راه اصلاحى مذکور که شما در جهت دفاع از حقوق مردم و‏ ‏نجات جمهورى اسلامى از این بحران بزرگ انتخاب کرده اید بس دشوار‏ ‏بوده و در معرض فشارها و تهدیدهاى بسیارى از ناحیه کسانى است که‏ ‏این بحران را ایجاد کرده اند. مطمئن باشید که با اتحاد و صبر و استقامت ،‏ ‏خداوند بنا بر وعده خود، راههاى هدایت براى پیروزى را به مردم عزیز‏ ‏عنایت مى‎فرماید. (والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع‏ ‏المحسنین )، (سوره عنکبوت ، آیه ۶۹); و از طرفى استقامت در این راه الهى ،‏ ‏انسان را محل نزول فرشتگان همراه با بشارت آنان به ایمنى و نداشتن ترس و‏ ‏اندوه مى‎سازد. (ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم‏ ‏الملائکة ان لاتخافوا و لاتحزنوا...)، (سوره فصلت ، آیه ۳۰).

‏‏متأسفانه بعد از انتخابات، عده اى از نخبگان و فعالان سیاسى و مطبوعاتى‏ ‏بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون براى اعتراف گیرى هاى‏ ‏غیر حقیقى و دروغین مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از‏ ‏رسانه هاى عمومى پخش گردید، و این مسلم و بدیهى است که اقرار‏ ‏شخص بر علیه شخص دیگرى در چنین شرایطى معتبر و مسموع نیست ;‏ ‏بلکه آنچه بیشتر مورد تأکید روایات مستفیضه مى‎باشد این است که حتى‏ ‏اقرار شخص بر علیه خودش در زیر هر گونه فشار و شکنجه اعم از تهدید،‏ ‏تجرید، حبس ، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد. (وسایل الشیعة ، جلد ۱۸، صفحه ۴۹۷ و ۴۹۸; و دراسات فى ولایة الفقیه ، جلد دوم، صفحه ‏ ‏۳۷۸).

‏‏و اجتهاد در مقابل نص این روایات ، صحیح نیست؛ و نظردادن در مقابل‏ ‏آنها بدعتى واضح است ، و اصل "اقرار العقلاء على انفسهم جایز" فقط در‏ ‏شرایط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است.

‏‏علاوه بر این ، در اصل سى و هشتم قانون اساسى آمده است: "هر گونه‏ ‏شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به‏ ‏شهادت ، اقرار و یا سوگند مجاز نیست؛ و چنین شهادت و اقرار و سوگندى‏ ‏فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات‏ ‏مى‎شود." طبق عموم و اطلاق این اصل، هر گونه شکنجه اى براى‏ ‏اعتراف گیرى و کسب اطلاعات مجازات دارد، و اقرارها و اعترافات گرفته‏ ‏شده از این طریق نیز ارزش و اعتبارى ندارد.

‏روشن است که حبس در سلول انفرادى بویژه در دراز مدت که متهم را‏ ‏زیر فشار وادار به اعتراف مى‎کند از مصادیق بارز شکنجه است ; و با‏ ‏اعمال فشار و شکنجه ، مخصوصا به شکل وحشتناکى که در دوره اخیر انجام‏ ‏شده و شرایط غیرعادى که در پى آن وجود دارد، اعترافات متهم حتى بر‏ ‏علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست ; حتى اگر متهم بارها در آن شرایط و‏ ‏از طریق مصاحبه و میزگرد اعتراف و اعلام کند که خطا کرده و مرتکب‏ ‏اشتباه و جرم شده است ، اعترافات مکرر با وجود آن شرایط در بى اعتبار‏ ‏بودن ، حکم همان اعتراف اولیه را دارد.

‏همچنین در اصل سى و نهم قانون اساسى آمده است : "هتک حرمت و حیثیت‏ ‏کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانى یا تبعید شده به هر‏ ‏صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است."

‏‏حال چگونه شده است که افراد سرشناسى که سالها براى این نظام خدمت‏ ‏کرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض دید میلیونها نفر‏ ‏مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته اند ولى هیچ کس در قبال این مسأله‏ ‏نه تنها مجازات نمى شود بلکه مورد تأیید و تشویق قرار گرفته و اعترافات‏ ‏نیز معتبر شمرده مى‎شود؟!

‏‏آنچه در این خصوص مشکل را بیشتر کرده و اعترافات را بى اعتبارتر‏ ‏مى‎کند این است که در سیستم قضایى کنونى کشور، مدعى و طرف دعوا‏ ‏در مقابل متهمان سیاسى که جریان فکرى مقابل حاکمیت هستند، خود‏ ‏اعتراف گیران و محاکم قضایى وابسته به حاکمیت است ; و نزد هیچ عقل‏ ‏سلیمى در هیچ کجاى جهان ، این گونه اعترافات و نیز حکم و داورى ‏ ‏متعاقب آن ، کمترین ارزش حقوقى و قضایى را ندارد; چون در چنین‏ ‏محکمه اى مدعى و قاضى یکى است و فلسفه وجود هیأت منصفه که در اصل‏ ‏۱۶۸ قانون اساسى آمده است همین است ، که متأسفانه به این اصل هم مانند‏ ‏بسیارى از اصول قانون اساسى بى توجهى شده و به آن عمل نمى شود.

‏‏اقدامات اخیر حاکمیت و دادگاههاى نمایشى آن علاوه بر این که خلاف شرع‏ ‏و خلاف مصالح کشور و اسلامیت و جمهوریت نظام و از بدعت هاى بارز‏ ‏مى‎باشد، برخلاف مصلحت دنیوى خود حاکمان که مى‎خواهند حکومت و‏ ‏ریاست کنند نیز مى‎باشد. حاکمیت اگر به جاى سرکوب مردم و ایجاد‏ ‏فجایع اخیر، عقل و شعور سیاسى را حکم قرار داده و به تذکرات بعضى از‏ ‏بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و یک هیأت بیطرف و‏ ‏مرضى الطرفین را براى رسیدگى به شبهات انتخاباتى تعیین نموده بود، هرگز‏ ‏گرفتار بحران عدم مشروعیت کنونى نمى شد. حکومتى که در آن اقشار‏ ‏وسیعى از مردم و نخبگان ، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نیست . اگر‏ ‏حکومت کردن با این شیوه و روش و با ایجاد رعب و خفقان و استبداد و‏ ‏سرکوب و پر کردن زندانها از نخبگان و آزادى خواهان و گروههاى سیاسى‏ ‏مختلف ممکن بود، رژیم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند و هنوز‏ ‏پابرجا بود.

‏‏نظامى که تحت لواى اسلام بوده و افتخار شیعه بودن را دارد با انجام چنین‏ ‏اعمالى نه تنها در سطح جهان ، بلکه در کشور و در میان توده ها و جوانان ‏ ‏خودمان نیز موجب بدبینى نسبت به اسلام و دین گشته ، و عجز اسلام از‏ ‏تحقق عدالت در جامعه را اعلام مى‎کند; و متأسفانه تصمیم گیرندگان امور‏ ‏بر این حقیقت روشن چشم بسته اند و به مدح مداحان و چاپلوسى‏ ‏تملق گویان - که طبق حدیث پیامبر خدا(ص ) باید خاک بر دهان آنان ریخته‏ ‏شود - دل خوش کرده اند.

‏سلامتى و توفیق جنابعالى را در پیمودن این راه خطیر از خداوند بزرگ‏ ‏مسألت دارم .

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته .

‏۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۸ - ۲ شوال ۱۴۳۰‏

‏قم المقدسة - حسینعلى منتظرى-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • ناگفته‌های میرحسین از هشت سال دفاع مقدس و هشدار درباره تحریف تاریخ جنگ
 • میرحسین موسوی در مرکز قلب تهران برای ادامه درمان
 • میرحسین موسوی: "دروغ به مشخصه‌ای غیرقابل تفکیک از صدا و سیما تبدیل شده است."
 • سانسور به شیوه استالین؛ حذف میرحسین از کابینه شهید رجایی!
 • دغدغه های مشاور میرحسین از زندان اوین برای آینده کشور: تصمیم‌هایی که امروز باید گرفته شوند
 • افشاگری‌ها و بگم‌بگم‌های یغماگران قدیس‌مآب؛ دعوا برای یک «کرسی»
 • ادعای برادر حسین: از دوازده سال پیش ما می‌دانستیم كه موسوی به بیرون وصل است
 • آقای باهنر! چه کسی درباره میرحسین راست می گفت؛ امام یا شما؟
 • روایت هنرمند سبز از سلامت کامل میرحسین موسوی
 •  
  آخرین اخبار
 • شروع فصل سرما در مناطق زلزله زده و زلزله زدگان همچنان در چادر
 • پناهيان؛جانشین قرارگاه عمار: دانشجويان اجازه ندهند سرفصل‌هاي دموكراسي در دانشگاه‌ها تدريس شود
 • عیسی سحرخیز:پیشنهاد دوستان اصلاح طلب برای پایان اعتصاب غذا و دارو را می‌پذیرم
 • همشهری به دلیل بحران گرانی از امروز 100 تومان گران شد
 • اعلام حمایت سازمان ادوار تحکیم وحدت از کمپین "صدای رنج‌های معلمان ایرانی به ویژه معلمان دربند باشیم"
 • اعلام همبستگی حامیان مادران عزدار ایران، پارک لاله لندن با کمپین حمایت از معلمان در بند
 • عضو کمیسیون امنیت ملی: مهدی هاشمی به دلیل اقدامات ضدامنیتی در حوادث سال 88 تحت پیگرد است
 • گزارش گاردین درباره زندانیان سیاسی زن در ایران: ژیلا بنی یعقوب با چمدان بسته راهی زندان شد
 • پیام عبدالله نوری در محکومیت فیلم موهن/با توهین به مقدسات دیگران، صلح جهانی در معرض تهدید قرار می دهند
 • تعطیلی قریب الوقوع سفارت نروژ در تهران
 • نامه محرمانه دبیرکل نهضت آزادی ایران به رهبر انقلاب در مورد جنگ
 • افزایش بی مهار قیمتها صفحات روزنامه جمهوری اسلامی را نصف کرد
 • رسیدگی به مسائل کنسولی ایرانیان کانادا در فرانسه/ درخواست قطع ارتباط با فرانسه
 • پاسخ مهاجرانی به دروغ ده نمکی درباره علت تعطیلی «شلمچه»
 • اعطای جایزه بین المللی صلح دانشجویی ۲۰۱۳ به مجید توکلی
 • توقف استخدام رسمی دولت
 • رویارویی و جنگ لفظی ایران و اسرائیل در نشست عمومی آژانس
 • بازداشت 5 شهروند کرد و بی خبری کامل از آنها در روزهای اخیر
 • هشدار غرب به جمهوری اسلامی درباره محدودیت زمان برای تصمیم گیری
 • افشاگری محمود شهریاری در ارتباط با چگونگی ممنوع التصویر شدن در صدا و سیما/شهیدی فر را این گونه کنار گذاشتند
 •